Sri Guru Granth Sahib

Page - 535


ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
devagandhaaree mahalaa 5 |

Dayv-Gandhaaree, Fifth Mehl:

ਮੈ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਪੇਖਿਓ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਰੀ ਕੋਊ ॥
mai bahu bidh pekhio doojaa naahee ree koaoo |

I have looked in so many ways, but there is no other like the Lord.

ਖੰਡ ਦੀਪ ਸਭ ਭੀਤਰਿ ਰਵਿਆ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸਭ ਲੋਊ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
khandd deep sabh bheetar raviaa poor rahio sabh loaoo |1| rahaau |

On all the continents and islands, He is permeating and fully pervading; He is in all worlds. ||1||Pause||

ਅਗਮ ਅਗੰਮਾ ਕਵਨ ਮਹਿੰਮਾ ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਸੁਨਿ ਸੋਊ ॥
agam agamaa kavan mahinmaa man jeevai sun soaoo |

He is the most unfathomable of the unfathomable; who can chant His Praises? My mind lives by hearing news of Him.

ਚਾਰਿ ਆਸਰਮ ਚਾਰਿ ਬਰੰਨਾ ਮੁਕਤਿ ਭਏ ਸੇਵਤੋਊ ॥੧॥
chaar aasaram chaar baranaa mukat bhe sevatoaoo |1|

People in the four stages of life, and in the four social classes are liberated, by serving You, Lord. ||1||

ਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਦੁਤੀਅ ਗਏ ਸੁਖ ਹੋਊ ॥
gur sabad drirraaeaa param pad paaeaa duteea ge sukh hoaoo |

The Guru has implanted the Word of His Shabad within me; I have attained the supreme status. My sense of duality has been dispelled, and now, I am at peace.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਰਿਆ ਹਰਿ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ਸਹਜੋਊ ॥੨॥੨॥੩੩॥
kahu naanak bhav saagar tariaa har nidh paaee sahajoaoo |2|2|33|

Says Nanak, I have easily crossed over the terrifying world-ocean, obtaining the treasure of the Lord's Name. ||2||2||33||

ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬ ॥
raag devagandhaaree mahalaa 5 ghar 6 |

Raag Dayv-Gandhaaree, Fifth Mehl, Sixth House:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਏਕੈ ਰੇ ਹਰਿ ਏਕੈ ਜਾਨ ॥
ekai re har ekai jaan |

Know that there is One and only One Lord.

ਏਕੈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ekai re guramukh jaan |1| rahaau |

O Gurmukh, know that He is One. ||1||Pause||

ਕਾਹੇ ਭ੍ਰਮਤ ਹਉ ਤੁਮ ਭ੍ਰਮਹੁ ਨ ਭਾਈ ਰਵਿਆ ਰੇ ਰਵਿਆ ਸ੍ਰਬ ਥਾਨ ॥੧॥
kaahe bhramat hau tum bhramahu na bhaaee raviaa re raviaa srab thaan |1|

Why are you wandering around? O Siblings of Destiny, don't wander around; He is permeating and pervading everywhere. ||1||

ਜਿਉ ਬੈਸੰਤਰੁ ਕਾਸਟ ਮਝਾਰਿ ਬਿਨੁ ਸੰਜਮ ਨਹੀ ਕਾਰਜ ਸਾਰਿ ॥
jiau baisantar kaasatt majhaar bin sanjam nahee kaaraj saar |

As the fire in the forest, without control, cannot serve any purpose

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਨ ਪਾਵੈਗੋ ਹਰਿ ਜੀ ਕੋ ਦੁਆਰ ॥
bin gur na paavaigo har jee ko duaar |

just so, without the Guru, one cannot attain the Gate of the Lord.

ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਹੈ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ॥੨॥੧॥੩੪॥
mil sangat taj abhimaan kahu naanak paae hai param nidhaan |2|1|34|

Joining the Society of the Saints, renounce your ego; says Nanak, in this way, the supreme treasure is obtained. ||2||1||34||

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥
devagandhaaree 5 |

Dayv-Gandhaaree, Fifth Mehl:

ਜਾਨੀ ਨ ਜਾਈ ਤਾ ਕੀ ਗਾਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jaanee na jaaee taa kee gaat |1| rahaau |

His state cannot be known. ||1||Pause||

ਕਹ ਪੇਖਾਰਉ ਹਉ ਕਰਿ ਚਤੁਰਾਈ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮੇ ਕਹਨ ਕਹਾਤਿ ॥੧॥
kah pekhaarau hau kar chaturaaee bisaman bisame kahan kahaat |1|

How can I behold Him through clever tricks? Those who tell this story are wonder-struck and amazed. ||1||

ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਸਿਧ ਅਰੁ ਸਾਧਿਕ ॥
gan gandharab sidh ar saadhik |

The servants of God, the celestial singers, the Siddhas and the seekers,

ਸੁਰਿ ਨਰ ਦੇਵ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ॥
sur nar dev braham brahamaadik |

the angelic and divine beings, Brahma and those like Brahma,

ਚਤੁਰ ਬੇਦ ਉਚਰਤ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥
chatur bed ucharat din raat |

and the four Vedas proclaim, day and night,

ਅਗਮ ਅਗਮ ਠਾਕੁਰੁ ਆਗਾਧਿ ॥
agam agam tthaakur aagaadh |

that the Lord and Master is inaccessible, unapproachable and unfathomable.

ਗੁਨ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭਨੁ ਨਾਨਕ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਪਰੈ ਪਰਾਤਿ ॥੨॥੨॥੩੫॥
gun beant beant bhan naanak kahan na jaaee parai paraat |2|2|35|

Endless, endless are His Glories, says Nanak; they cannot be described - they are beyond our reach. ||2||2||35||

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
devagandhaaree mahalaa 5 |

Dayv-Gandhaaree, Fifth Mehl:

ਧਿਆਏ ਗਾਏ ਕਰਨੈਹਾਰ ॥
dhiaae gaae karanaihaar |

I meditate, and sing of the Creator Lord.

ਭਉ ਨਾਹੀ ਸੁਖ ਸਹਜ ਅਨੰਦਾ ਅਨਿਕ ਓਹੀ ਰੇ ਏਕ ਸਮਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bhau naahee sukh sahaj anandaa anik ohee re ek samaar |1| rahaau |

I have become fearless, and I have found peace, poise and bliss, remembering the infinite Lord. ||1||Pause||

ਸਫਲ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰੁ ਮੇਰੈ ਮਾਥੈ ॥
safal moorat gur merai maathai |

The Guru, of the most fruitful image, has placed His hand upon my forehead.

ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਤਤ ਤਤ ਸਾਥੈ ॥
jat kat pekhau tat tat saathai |

Wherever I look, there, I find Him with me.

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥੧॥
charan kamal mere praan adhaar |1|

The Lotus Feet of the Lord are the Support of my very breath of life. ||1||

ਸਮਰਥ ਅਥਾਹ ਬਡਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ॥
samarath athaah baddaa prabh meraa |

My God is all-powerful, unfathomable and utterly vast.

ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਾਹਿਬੁ ਨੇਰਾ ॥
ghatt ghatt antar saahib neraa |

The Lord and Master is close at hand - He dwells in each and every heart.

ਤਾਕੀ ਸਰਨਿ ਆਸਰ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥੨॥੩॥੩੬॥
taakee saran aasar prabh naanak jaa kaa ant na paaraavaar |2|3|36|

Nanak seeks the Sanctuary and the Support of God, who has no end or limitation. ||2||3||36||

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
devagandhaaree mahalaa 5 |

Dayv-Gandhaaree, Fifth Mehl:

ਉਲਟੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਰੇ ॥
aulattee re man ulattee re |

Turn away, O my mind, turn away.

ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਕਰਿ ਉਲਟੀ ਰੇ ॥
saakat siau kar ulattee re |

Turn away from the faithless cynic.

ਝੂਠੈ ਕੀ ਰੇ ਝੂਠੁ ਪਰੀਤਿ ਛੁਟਕੀ ਰੇ ਮਨ ਛੁਟਕੀ ਰੇ ਸਾਕਤ ਸੰਗਿ ਨ ਛੁਟਕੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jhootthai kee re jhootth pareet chhuttakee re man chhuttakee re saakat sang na chhuttakee re |1| rahaau |

False is the love of the false one; break the ties, O my mind, and your ties shall be broken. Break your ties with the faithless cynic. ||1||Pause||

ਜਿਉ ਕਾਜਰ ਭਰਿ ਮੰਦਰੁ ਰਾਖਿਓ ਜੋ ਪੈਸੈ ਕਾਲੂਖੀ ਰੇ ॥
jiau kaajar bhar mandar raakhio jo paisai kaalookhee re |

One who enters a house filled with soot is blackened.

ਦੂਰਹੁ ਹੀ ਤੇ ਭਾਗਿ ਗਇਓ ਹੈ ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਛੁਟਕੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਰੇ ॥੧॥
doorahu hee te bhaag geio hai jis gur mil chhuttakee trikuttee re |1|

Run far away from such people! One who meets the Guru escapes from the bondage of the three dispositions. ||1||

ਮਾਗਉ ਦਾਨੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਮੇਰਾ ਮੁਖੁ ਸਾਕਤ ਸੰਗਿ ਨ ਜੁਟਸੀ ਰੇ ॥
maagau daan kripaal kripaa nidh meraa mukh saakat sang na juttasee re |

I beg this blessing of You, O Merciful Lord, ocean of mercy - please, don't bring me face to face with the faithless cyincs.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430