Sri Guru Granth Sahib

Page - 410


ਅਲਖ ਅਭੇਵੀਐ ਹਾਂ ॥
alakh abheveeai haan |

He is unknowable and inscrutable.

ਤਾਂ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਹਾਂ ॥
taan siau preet kar haan |

Enshrine love for Him.

ਬਿਨਸਿ ਨ ਜਾਇ ਮਰਿ ਹਾਂ ॥
binas na jaae mar haan |

He does not perish, or go away, or die.

ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨਿਆ ਹਾਂ ॥
gur te jaaniaa haan |

He is known only through the Guru.

ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੨॥੩॥੧੫੯॥
naanak man maaniaa mere manaa |2|3|159|

Nanak, my mind is satisfied with the Lord, O my mind. ||2||3||159||

ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaavaree mahalaa 5 |

Aasaavaree, Fifth Mehl:

ਏਕਾ ਓਟ ਗਹੁ ਹਾਂ ॥
ekaa ott gahu haan |

Grab hold of the Support of the One Lord.

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਹੁ ਹਾਂ ॥
gur kaa sabad kahu haan |

Chant the Word of the Guru's Shabad.

ਆਗਿਆ ਸਤਿ ਸਹੁ ਹਾਂ ॥
aagiaa sat sahu haan |

Submit to the Order of the True Lord.

ਮਨਹਿ ਨਿਧਾਨੁ ਲਹੁ ਹਾਂ ॥
maneh nidhaan lahu haan |

Receive the treasure in your mind.

ਸੁਖਹਿ ਸਮਾਈਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sukheh samaaeeai mere manaa |1| rahaau |

Thus you shall be absorbed in peace, O my mind. ||1||Pause||

ਜੀਵਤ ਜੋ ਮਰੈ ਹਾਂ ॥
jeevat jo marai haan |

One who is dead while yet alive,

ਦੁਤਰੁ ਸੋ ਤਰੈ ਹਾਂ ॥
dutar so tarai haan |

crosses over the terrifying world-ocean.

ਸਭ ਕੀ ਰੇਨੁ ਹੋਇ ਹਾਂ ॥
sabh kee ren hoe haan |

One who becomes the dust of all

ਨਿਰਭਉ ਕਹਉ ਸੋਇ ਹਾਂ ॥
nirbhau khau soe haan |

he alone is called fearless.

ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸਿਆ ਹਾਂ ॥
mitte andesiaa haan |

His anxieties are removed

ਸੰਤ ਉਪਦੇਸਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥
sant upadesiaa mere manaa |1|

by the Teachings of the Saints, O my mind. ||1||

ਜਿਸੁ ਜਨ ਨਾਮ ਸੁਖੁ ਹਾਂ ॥
jis jan naam sukh haan |

That humble being, who takes happiness in the Naam, the Name of the Lord

ਤਿਸੁ ਨਿਕਟਿ ਨ ਕਦੇ ਦੁਖੁ ਹਾਂ ॥
tis nikatt na kade dukh haan |

pain never draws near him.

ਜੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਸੁਨੇ ਹਾਂ ॥
jo har har jas sune haan |

One who listens to the Praise of the Lord, Har, Har,

ਸਭੁ ਕੋ ਤਿਸੁ ਮੰਨੇ ਹਾਂ ॥
sabh ko tis mane haan |

is obeyed by all men.

ਸਫਲੁ ਸੁ ਆਇਆ ਹਾਂ ॥
safal su aaeaa haan |

How fortunate it is that he came into the world;

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੨॥੪॥੧੬੦॥
naanak prabh bhaaeaa mere manaa |2|4|160|

Nanak, he is pleasing to God, O my mind. ||2||4||160||

ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaavaree mahalaa 5 |

Aasaavaree, Fifth Mehl:

ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਈਐ ਹਾਂ ॥
mil har jas gaaeeai haan |

Meeting together, let us sing the Praises of the Lord,

ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ਹਾਂ ॥
param pad paaeeai haan |

and attain the supreme state.

ਉਆ ਰਸ ਜੋ ਬਿਧੇ ਹਾਂ ॥
auaa ras jo bidhe haan |

Those who obtain that sublime essence,

ਤਾ ਕਉ ਸਗਲ ਸਿਧੇ ਹਾਂ ॥
taa kau sagal sidhe haan |

obtain all of the spiritual powers of the Siddhas.

ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਿਆ ਹਾਂ ॥
anadin jaagiaa haan |

They remain awake and aware night and day;

ਨਾਨਕ ਬਡਭਾਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
naanak baddabhaagiaa mere manaa |1| rahaau |

Nanak, they are blessed by great good fortune, O my mind. ||1||Pause||

ਸੰਤ ਪਗ ਧੋਈਐ ਹਾਂ ॥
sant pag dhoeeai haan |

Let us wash the feet of the Saints;

ਦੁਰਮਤਿ ਖੋਈਐ ਹਾਂ ॥
duramat khoeeai haan |

our evil-mindedness shall be cleansed.

ਦਾਸਹ ਰੇਨੁ ਹੋਇ ਹਾਂ ॥
daasah ren hoe haan |

Becoming the dust of the feet of the Lord's slaves,

ਬਿਆਪੈ ਦੁਖੁ ਨ ਕੋਇ ਹਾਂ ॥
biaapai dukh na koe haan |

one shall not be afflicted with pain.

ਭਗਤਾਂ ਸਰਨਿ ਪਰੁ ਹਾਂ ॥
bhagataan saran par haan |

Taking to the Sanctuary of His devotees,

ਜਨਮਿ ਨ ਕਦੇ ਮਰੁ ਹਾਂ ॥
janam na kade mar haan |

he is no longer subject to birth and death.

ਅਸਥਿਰੁ ਸੇ ਭਏ ਹਾਂ ॥
asathir se bhe haan |

They alone become eternal,

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਿਨੑ ਜਪਿ ਲਏ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥
har har jina jap le mere manaa |1|

who chant the Name of the Lord, Har, Har, O my mind. ||1||

ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਤੂੰ ਹਾਂ ॥
saajan meet toon haan |

You are my Friend, my Best Friend.

ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ਮੂੰ ਹਾਂ ॥
naam drirraae moon haan |

Please, implant the Naam, the Name of the Lord, within me.

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਨਾਹਿ ਕੋਇ ਹਾਂ ॥
tis bin naeh koe haan |

Without Him, there is not any other.

ਮਨਹਿ ਅਰਾਧਿ ਸੋਇ ਹਾਂ ॥
maneh araadh soe haan |

Within my mind, I worship Him in adoration.

ਨਿਮਖ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹਾਂ ॥
nimakh na veesarai haan |

I do not forget Him, even for an instant.

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਸਰੈ ਹਾਂ ॥
tis bin kiau sarai haan |

How can I live without Him?

ਗੁਰ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨੁ ਜਾਉ ਹਾਂ ॥
gur kau kurabaan jaau haan |

I am a sacrifice to the Guru.

ਨਾਨਕੁ ਜਪੇ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੨॥੫॥੧੬੧॥
naanak jape naau mere manaa |2|5|161|

Nanak, chant the Name, O my mind. ||2||5||161||

ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaavaree mahalaa 5 |

Aasaavaree, Fifth Mehl:

ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਤੂੰ ਹਾਂ ॥
kaaran karan toon haan |

You are the Creator, the Cause of causes.

ਅਵਰੁ ਨਾ ਸੁਝੈ ਮੂੰ ਹਾਂ ॥
avar naa sujhai moon haan |

I cannot think of any other.

ਕਰਹਿ ਸੁ ਹੋਈਐ ਹਾਂ ॥
kareh su hoeeai haan |

Whatever You do, comes to pass.

ਸਹਜਿ ਸੁਖਿ ਸੋਈਐ ਹਾਂ ॥
sahaj sukh soeeai haan |

I sleep in peace and poise.

ਧੀਰਜ ਮਨਿ ਭਏ ਹਾਂ ॥
dheeraj man bhe haan |

My mind has become patient,

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਦਰਿ ਪਏ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
prabh kai dar pe mere manaa |1| rahaau |

since I fell at God's Door, O my mind. ||1||Pause||

ਸਾਧੂ ਸੰਗਮੇ ਹਾਂ ॥
saadhoo sangame haan |

Joining the Saadh Sangat, the Company of the Holy,

ਪੂਰਨ ਸੰਜਮੇ ਹਾਂ ॥
pooran sanjame haan |

I gained perfect control over my senses.

ਜਬ ਤੇ ਛੁਟੇ ਆਪ ਹਾਂ ॥
jab te chhutte aap haan |

Ever since I rid myself of my self-conceit,

ਤਬ ਤੇ ਮਿਟੇ ਤਾਪ ਹਾਂ ॥
tab te mitte taap haan |

my sufferings have ended.

ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ਹਾਂ ॥
kirapaa dhaareea haan |

He has showered His Mercy upon me.

ਪਤਿ ਰਖੁ ਬਨਵਾਰੀਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥
pat rakh banavaareea mere manaa |1|

The Creator Lord has preserved my honor, O my mind. ||1||

ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਜਾਨੀਐ ਹਾਂ ॥
eihu sukh jaaneeai haan |

Know that this is the only peace;

ਹਰਿ ਕਰੇ ਸੁ ਮਾਨੀਐ ਹਾਂ ॥
har kare su maaneeai haan |

accept whatever the Lord does.

ਮੰਦਾ ਨਾਹਿ ਕੋਇ ਹਾਂ ॥
mandaa naeh koe haan |

No one is bad.

ਸੰਤ ਕੀ ਰੇਨ ਹੋਇ ਹਾਂ ॥
sant kee ren hoe haan |

Become the dust of the Feet of the Saints.

ਆਪੇ ਜਿਸੁ ਰਖੈ ਹਾਂ ॥
aape jis rakhai haan |

He Himself preserves those

ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸੋ ਚਖੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੨॥
har amrit so chakhai mere manaa |2|

who taste the Ambrosial Nectar of the Lord, O my mind. ||2||

ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਹਿ ਕੋਇ ਹਾਂ ॥
jis kaa naeh koe haan |

One who has no one to call his own

ਤਿਸ ਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਇ ਹਾਂ ॥
tis kaa prabhoo soe haan |

God belongs to him.

ਅੰਤਰ ਗਤਿ ਬੁਝੈ ਹਾਂ ॥
antar gat bujhai haan |

God knows the state of our innermost being.

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸੁ ਸੁਝੈ ਹਾਂ ॥
sabh kichh tis sujhai haan |

He knows everything.

ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਿ ਲੇਹੁ ਹਾਂ ॥
patit udhaar lehu haan |

Please, Lord, save the sinners.

ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸਿ ਏਹੁ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੩॥੬॥੧੬੨॥
naanak aradaas ehu mere manaa |3|6|162|

This is Nanak's prayer, O my mind. ||3||6||162||

ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਇਕਤੁਕਾ ॥
aasaavaree mahalaa 5 ikatukaa |

Aasaavaree, Fifth Mehl, Ek-Thukay:

ਓਇ ਪਰਦੇਸੀਆ ਹਾਂ ॥
oe paradeseea haan |

O my stranger soul,

ਸੁਨਤ ਸੰਦੇਸਿਆ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sunat sandesiaa haan |1| rahaau |

listen to the call. ||1||Pause||

ਜਾ ਸਿਉ ਰਚਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ॥
jaa siau rach rahe haan |

Whatever you are attached to,


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430