Sri Guru Granth Sahib

Page - 1205


ਚਰਣੀ ਚਲਉ ਮਾਰਗਿ ਠਾਕੁਰ ਕੈ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੨॥
charanee chlau maarag tthaakur kai rasanaa har gun gaae |2|

With my feet, I walk on my Lord and Mater's Path. With my tongue, I sing the Glorious Praises of the Lord. ||2||

ਦੇਖਿਓ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਰਬ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਉਲਟੀ ਸੰਤ ਕਰਾਏ ॥
dekhio drisatt sarab mangal roop ulattee sant karaae |

With my eyes, I see the Lord, the Embodiment of Absolute Bliss; the Saint has turned away from the world.

ਪਾਇਓ ਲਾਲੁ ਅਮੋਲੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਛੋਡਿ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਏ ॥੩॥
paaeio laal amol naam har chhodd na katahoo jaae |3|

I have found the Priceless Name of the Beloved Lord; it never leaves me or goes anywhere else. ||3||

ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਕਉਨ ਬਡਾਈ ਕਿਆ ਗੁਨ ਕਹਉ ਰੀਝਾਏ ॥
kavan upamaa kaun baddaaee kiaa gun khau reejhaae |

What praise, what glory and what virtues should I utter, in order to please the Lord?

ਹੋਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੀਨ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਏ ॥੪॥੮॥
hot kripaal deen deaa prabh jan naanak daas dasaae |4|8|

That humble being, unto whom the Merciful Lord is kind - O servant Nanak, he is the slave of God's slaves. ||4||8||

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥
saarag mahalaa 5 |

Saarang, Fifth Mehl:

ਓੁਇ ਸੁਖ ਕਾ ਸਿਉ ਬਰਨਿ ਸੁਨਾਵਤ ॥
oue sukh kaa siau baran sunaavat |

Who can I tell, and with whom can I speak, about this state of peace and bliss?

ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਪੇਖਿ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸਨ ਮਨਿ ਮੰਗਲ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
anad binod pekh prabh darasan man mangal gun gaavat |1| rahaau |

I am in ecstasy and delight, gazing upon the Blessed Vision of God's Darshan. My mind sings His Songs of Joy and His Glories. ||1||Pause||

ਬਿਸਮ ਭਈ ਪੇਖਿ ਬਿਸਮਾਦੀ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾਵਤ ॥
bisam bhee pekh bisamaadee poor rahe kirapaavat |

I am wonderstruck, gazing upon the Wondrous Lord. The Merciful Lord is All-pervading everywhere.

ਪੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕ ਜਿਉ ਚਾਖਿ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਵਤ ॥੧॥
peeo amrit naam amolak jiau chaakh goongaa musakaavat |1|

I drink in the Invaluable Nectar of the Naam, the Name of the Lord. Like the mute, I can only smile - I cannot speak of its flavor. ||1||

ਜੈਸੇ ਪਵਨੁ ਬੰਧ ਕਰਿ ਰਾਖਿਓ ਬੂਝ ਨ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ॥
jaise pavan bandh kar raakhio boojh na aavat jaavat |

As the breath is held in bondage, no one can understand its coming in and going out.

ਜਾ ਕਉ ਰਿਦੈ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਭਇਓ ਹਰਿ ਉਆ ਕੀ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ਕਹਾਵਤ ॥੨॥
jaa kau ridai pragaas bheio har uaa kee kahee na jaae kahaavat |2|

So is that person, whose heart is enlightened by the Lord - his story cannot be told. ||2||

ਆਨ ਉਪਾਵ ਜੇਤੇ ਕਿਛੁ ਕਹੀਅਹਿ ਤੇਤੇ ਸੀ ਖੇਪਾਵਤ ॥
aan upaav jete kichh kaheeeh tete see khepaavat |

As many other efforts as you can think of - I have seen them and studied them all.

ਅਚਿੰਤ ਲਾਲੁ ਗ੍ਰਿਹ ਭੀਤਰਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਪਰਖਾਵਤ ॥੩॥
achint laal grih bheetar pragattio agam jaise parakhaavat |3|

My Beloved, Carefree Lord has revealed Himself within the home of my own heart; thus I have realized the Inaccessible Lord. ||3||

ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਤੁਲੋ ਤੁਲਿਓ ਨ ਜਾਵਤ ॥
niragun nirankaar abinaasee atulo tulio na jaavat |

The Absolute, Formless, Eternally Unchanging, Immeasurable Lord cannot be measured.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਜਰੁ ਜਿਨਿ ਜਰਿਆ ਤਿਸ ਹੀ ਕਉ ਬਨਿ ਆਵਤ ॥੪॥੯॥
kahu naanak ajar jin jariaa tis hee kau ban aavat |4|9|

Says Nanak, whoever endures the unendurable - this state belongs to him alone. ||4||9||

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥
saarag mahalaa 5 |

Saarang, Fifth Mehl:

ਬਿਖਈ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਇਵ ਹੀ ਗੁਦਾਰੈ ॥
bikhee din rain iv hee gudaarai |

The corrupt person passes his days and nights uselessly.

ਗੋਬਿੰਦੁ ਨ ਭਜੈ ਅਹੰਬੁਧਿ ਮਾਤਾ ਜਨਮੁ ਜੂਐ ਜਿਉ ਹਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gobind na bhajai ahanbudh maataa janam jooaai jiau haarai |1| rahaau |

He does not vibrate and meditate on the Lord of the Universe; he is intoxicated with egotistical intellect. He loses his life in the gamble. ||1||Pause||

ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਾ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤਿਸ ਸਿਉ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਹਿਤਕਾਰੈ ॥
naam amolaa preet na tis siau par nindaa hitakaarai |

The Naam, the Name of the Lord, is priceless, but he is not in love with it. He loves only to slander others.

ਛਾਪਰੁ ਬਾਂਧਿ ਸਵਾਰੈ ਤ੍ਰਿਣ ਕੋ ਦੁਆਰੈ ਪਾਵਕੁ ਜਾਰੈ ॥੧॥
chhaapar baandh savaarai trin ko duaarai paavak jaarai |1|

Weaving the grass, he builds his house of straw. At the door, he builds a fire. ||1||

ਕਾਲਰ ਪੋਟ ਉਠਾਵੈ ਮੂੰਡਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰੈ ॥
kaalar pott utthaavai moonddeh amrit man te ddaarai |

He carries a load of sulfur on his head, and drives the Ambrosial Nectar out of his mind.

ਓਢੈ ਬਸਤ੍ਰ ਕਾਜਰ ਮਹਿ ਪਰਿਆ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਫਿਰਿ ਝਾਰੈ ॥੨॥
odtai basatr kaajar meh pariaa bahur bahur fir jhaarai |2|

Wearing his good clothes, the mortal falls into the coal-pit; again and again, he tries to shake it off. ||2||

ਕਾਟੈ ਪੇਡੁ ਡਾਲ ਪਰਿ ਠਾਢੌ ਖਾਇ ਖਾਇ ਮੁਸਕਾਰੈ ॥
kaattai pedd ddaal par tthaadtau khaae khaae musakaarai |

Standing on the branch, eating and eating and smiling, he cuts down the tree.

ਗਿਰਿਓ ਜਾਇ ਰਸਾਤਲਿ ਪਰਿਓ ਛਿਟੀ ਛਿਟੀ ਸਿਰ ਭਾਰੈ ॥੩॥
girio jaae rasaatal pario chhittee chhittee sir bhaarai |3|

He falls down head-first and is shattered into bits and pieces. ||3||

ਨਿਰਵੈਰੈ ਸੰਗਿ ਵੈਰੁ ਰਚਾਏ ਪਹੁਚਿ ਨ ਸਕੈ ਗਵਾਰੈ ॥
niravairai sang vair rachaae pahuch na sakai gavaarai |

He bears vengeance against the Lord who is free of vengeance. The fool is not up to the task.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਰੰਕਾਰੈ ॥੪॥੧੦॥
kahu naanak santan kaa raakhaa paarabraham nirankaarai |4|10|

Says Nanak, the Saving Grace of the Saints is the Formless, Supreme Lord God. ||4||10||

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥
saarag mahalaa 5 |

Saarang, Fifth Mehl:

ਅਵਰਿ ਸਭਿ ਭੂਲੇ ਭ੍ਰਮਤ ਨ ਜਾਨਿਆ ॥
avar sabh bhoole bhramat na jaaniaa |

All the others are deluded by doubt; they do not understand.

ਏਕੁ ਸੁਧਾਖਰੁ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਤਿਨਿ ਬੇਦਹਿ ਤਤੁ ਪਛਾਨਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ek sudhaakhar jaa kai hiradai vasiaa tin bedeh tat pachhaaniaa |1| rahaau |

That person, within whose heart the One Pure Word abides, realizes the essence of the Vedas. ||1||Pause||

ਪਰਵਿਰਤਿ ਮਾਰਗੁ ਜੇਤਾ ਕਿਛੁ ਹੋਈਐ ਤੇਤਾ ਲੋਗ ਪਚਾਰਾ ॥
paravirat maarag jetaa kichh hoeeai tetaa log pachaaraa |

He walks in the ways of the world, trying to please people.

ਜਉ ਲਉ ਰਿਦੈ ਨਹੀ ਪਰਗਾਸਾ ਤਉ ਲਉ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰਾ ॥੧॥
jau lau ridai nahee paragaasaa tau lau andh andhaaraa |1|

But as long as his heart is not enlightened, he is stuck in pitch black darkness. ||1||

ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਸਾਧੈ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਬਿਨੁ ਬੀਜੈ ਨਹੀ ਜਾਂਮੈ ॥
jaise dharatee saadhai bahu bidh bin beejai nahee jaamai |

The land may be prepared in every way, but nothing sprouts without being planted.

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਟੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨੈ ॥੨॥
raam naam bin mukat na hoee hai tuttai naahee abhimaanai |2|

Just so, without the Lord's Name, no one is liberated, nor is egotistical pride eradicated. ||2||

ਨੀਰੁ ਬਿਲੋਵੈ ਅਤਿ ਸ੍ਰਮੁ ਪਾਵੈ ਨੈਨੂ ਕੈਸੇ ਰੀਸੈ ॥
neer bilovai at sram paavai nainoo kaise reesai |

The mortal may churn water until he is sore, but how can butter be produced?

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਕਾਹੂ ਮਿਲਤ ਨਹੀ ਜਗਦੀਸੈ ॥੩॥
bin gur bhette mukat na kaahoo milat nahee jagadeesai |3|

Without meeting the Guru, no one is liberated, and the Lord of the Universe is not met. ||3||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter