Sri Guru Granth Sahib

Page - 1081


ਕਾਇਆ ਪਾਤ੍ਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥
kaaeaa paatru prabh karanaihaaraa |

God is the Creator of the body-vessel.

ਲਗੀ ਲਾਗਿ ਸੰਤ ਸੰਗਾਰਾ ॥
lagee laag sant sangaaraa |

In the Society of the Saints, the dye is produced.

ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ਬਣੀ ਹਰਿ ਬਾਣੀ ਮਨੁ ਨਾਮਿ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਨਾ ॥੧੫॥
niramal soe banee har baanee man naam majeetthai ranganaa |15|

Through the Word of the Lord's Bani, one's reputation becomes immaculate, and the mind is colored by the dye of the Naam, the Name of the Lord. ||15||

ਸੋਲਹ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਿਆ ॥
solah kalaa sanpooran faliaa |

The sixteen powers, absolute perfection and fruitful rewards are obtained,

ਅਨਤ ਕਲਾ ਹੋਇ ਠਾਕੁਰੁ ਚੜਿਆ ॥
anat kalaa hoe tthaakur charriaa |

when the Lord and Master of infinite power is revealed.

ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਹਰਿ ਭੁੰਚਨਾ ॥੧੬॥੨॥੯॥
anad binod har naam sukh naanak amrit ras har bhunchanaa |16|2|9|

The Lord's Name is Nanak's bliss, play and peace; he drinks in the Ambrosial Nectar of the Lord. ||16||2||9||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maaroo solahe mahalaa 5 |

Maaroo, Solhas, Fifth Mehl:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਤੂ ਸਾਹਿਬੁ ਹਉ ਸੇਵਕੁ ਕੀਤਾ ॥
too saahib hau sevak keetaa |

You are my Lord and Master; You have made me Your servant.

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਦੀਤਾ ॥
jeeo pindd sabh teraa deetaa |

My soul and body are all gifts from You.

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭੁ ਤੂਹੈ ਤੂਹੈ ਹੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਅਸਾੜਾ ॥੧॥
karan karaavan sabh toohai toohai hai naahee kichh asaarraa |1|

You are the Creator, the Cause of causes; nothing belongs to me. ||1||

ਤੁਮਹਿ ਪਠਾਏ ਤਾ ਜਗ ਮਹਿ ਆਏ ॥
tumeh patthaae taa jag meh aae |

When You sent me, I came into the world.

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਣਾ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥
jo tudh bhaanaa se karam kamaae |

Whatever is pleasing to Your Will, I do.

ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੂ ਨ ਹੋਆ ਤਾ ਭੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਕਾੜਾ ॥੨॥
tujh te baahar kichhoo na hoaa taa bhee naahee kichh kaarraa |2|

Without You, nothing is done, so I am not anxious at all. ||2||

ਊਹਾ ਹੁਕਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਣੀਐ ॥
aoohaa hukam tumaaraa suneeai |

In the world hereafter, the Hukam of Your Command is heard.

ਈਹਾ ਹਰਿ ਜਸੁ ਤੇਰਾ ਭਣੀਐ ॥
eehaa har jas teraa bhaneeai |

In this world, I chant Your Praises, Lord.

ਆਪੇ ਲੇਖ ਅਲੇਖੈ ਆਪੇ ਤੁਮ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਝਾੜਾ ॥੩॥
aape lekh alekhai aape tum siau naahee kichh jhaarraa |3|

You Yourself write the account, and You Yourself erase it; no one can argue with You. ||3||

ਤੂ ਪਿਤਾ ਸਭਿ ਬਾਰਿਕ ਥਾਰੇ ॥
too pitaa sabh baarik thaare |

You are our father; we are all Your children.

ਜਿਉ ਖੇਲਾਵਹਿ ਤਿਉ ਖੇਲਣਹਾਰੇ ॥
jiau khelaaveh tiau khelanahaare |

We play as You cause us to play.

ਉਝੜ ਮਾਰਗੁ ਸਭੁ ਤੁਮ ਹੀ ਕੀਨਾ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਵੇਪਾੜਾ ॥੪॥
aujharr maarag sabh tum hee keenaa chalai naahee ko vepaarraa |4|

The wilderness and the path are all made by You. No one can take the wrong path. ||4||

ਇਕਿ ਬੈਸਾਇ ਰਖੇ ਗ੍ਰਿਹ ਅੰਤਰਿ ॥
eik baisaae rakhe grih antar |

Some remain seated within their homes.

ਇਕਿ ਪਠਾਏ ਦੇਸ ਦਿਸੰਤਰਿ ॥
eik patthaae des disantar |

Some wander across the country and through foreign lands.

ਇਕ ਹੀ ਕਉ ਘਾਸੁ ਇਕ ਹੀ ਕਉ ਰਾਜਾ ਇਨ ਮਹਿ ਕਹੀਐ ਕਿਆ ਕੂੜਾ ॥੫॥
eik hee kau ghaas ik hee kau raajaa in meh kaheeai kiaa koorraa |5|

Some are grass-cutters, and some are kings. Who among these can be called false? ||5||

ਕਵਨ ਸੁ ਮੁਕਤੀ ਕਵਨ ਸੁ ਨਰਕਾ ॥
kavan su mukatee kavan su narakaa |

Who is liberated, and who will land in hell?

ਕਵਨੁ ਸੈਸਾਰੀ ਕਵਨੁ ਸੁ ਭਗਤਾ ॥
kavan saisaaree kavan su bhagataa |

Who is worldly, and who is a devotee?

ਕਵਨ ਸੁ ਦਾਨਾ ਕਵਨੁ ਸੁ ਹੋਛਾ ਕਵਨ ਸੁ ਸੁਰਤਾ ਕਵਨੁ ਜੜਾ ॥੬॥
kavan su daanaa kavan su hochhaa kavan su surataa kavan jarraa |6|

Who is wise, and who is shallow? Who is aware, and who is ignorant? ||6||

ਹੁਕਮੇ ਮੁਕਤੀ ਹੁਕਮੇ ਨਰਕਾ ॥
hukame mukatee hukame narakaa |

By the Hukam of the Lord's Command, one is liberated, and by His Hukam, one falls into hell.

ਹੁਕਮਿ ਸੈਸਾਰੀ ਹੁਕਮੇ ਭਗਤਾ ॥
hukam saisaaree hukame bhagataa |

By His Hukam, one is worldly, and by His Hukam, one is a devotee.

ਹੁਕਮੇ ਹੋਛਾ ਹੁਕਮੇ ਦਾਨਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਅਵਰੁ ਧੜਾ ॥੭॥
hukame hochhaa hukame daanaa doojaa naahee avar dharraa |7|

By His Hukam, one is shallow, and by His Hukam, one is wise. There is no other side except His. ||7||

ਸਾਗਰੁ ਕੀਨਾ ਅਤਿ ਤੁਮ ਭਾਰਾ ॥
saagar keenaa at tum bhaaraa |

You made the ocean vast and huge.

ਇਕਿ ਖੜੇ ਰਸਾਤਲਿ ਕਰਿ ਮਨਮੁਖ ਗਾਵਾਰਾ ॥
eik kharre rasaatal kar manamukh gaavaaraa |

You made some into foolish self-willed manmukhs, and dragged them into hell.

ਇਕਨਾ ਪਾਰਿ ਲੰਘਾਵਹਿ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨ ਕਾ ਸਚੁ ਬੇੜਾ ॥੮॥
eikanaa paar langhaaveh aape satigur jin kaa sach berraa |8|

Some are carried across, in the ship of Truth of the True Guru. ||8||

ਕਉਤਕੁ ਕਾਲੁ ਇਹੁ ਹੁਕਮਿ ਪਠਾਇਆ ॥
kautak kaal ihu hukam patthaaeaa |

You issue Your Command for this amazing thing, death.

ਜੀਅ ਜੰਤ ਓਪਾਇ ਸਮਾਇਆ ॥
jeea jant opaae samaaeaa |

You create all beings and creatures, and absorb them back into Yourself.

ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਸਭਿ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਰਚਨੁ ਕੀਨਾ ਇਕੁ ਆਖਾੜਾ ॥੯॥
vekhai vigasai sabh rang maane rachan keenaa ik aakhaarraa |9|

You gaze in delight upon the one arena of the world, and enjoy all the pleasures. ||9||

ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਵਡੀ ਨਾਈ ॥
vaddaa saahib vaddee naaee |

Great is the Lord and Master, and Great is His Name.

ਵਡ ਦਾਤਾਰੁ ਵਡੀ ਜਿਸੁ ਜਾਈ ॥
vadd daataar vaddee jis jaaee |

He is the Great Giver; Great is His place.

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਬੇਅੰਤ ਅਤੋਲਾ ਹੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਆਹਾੜਾ ॥੧੦॥
agam agochar beant atolaa hai naahee kichh aahaarraa |10|

He is inaccessible and unfathomable, infinite and unweighable. He cannot be measureed. ||10||

ਕੀਮਤਿ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਦੂਜਾ ॥
keemat koe na jaanai doojaa |

No one else knows His value.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨ ਪੂਜਾ ॥
aape aap niranjan poojaa |

Only You Yourself, O Immaculate Lord, are equal to Yourself.

ਆਪਿ ਸੁ ਗਿਆਨੀ ਆਪਿ ਧਿਆਨੀ ਆਪਿ ਸਤਵੰਤਾ ਅਤਿ ਗਾੜਾ ॥੧੧॥
aap su giaanee aap dhiaanee aap satavantaa at gaarraa |11|

You Yourself are the spiritual teacher, You Yourself are the One who meditates. You Yourself are the great and immense Being of Truth. ||11||

ਕੇਤੜਿਆ ਦਿਨ ਗੁਪਤੁ ਕਹਾਇਆ ॥
ketarriaa din gupat kahaaeaa |

For so many days, You remained invisible.

ਕੇਤੜਿਆ ਦਿਨ ਸੁੰਨਿ ਸਮਾਇਆ ॥
ketarriaa din sun samaaeaa |

For so many days, You were absorbed in silent absorption.

ਕੇਤੜਿਆ ਦਿਨ ਧੁੰਧੂਕਾਰਾ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਪਰਗਟੜਾ ॥੧੨॥
ketarriaa din dhundhookaaraa aape karataa paragattarraa |12|

For so many days, there was only pitch darkness, and then the Creator revealed Himself. ||12||

ਆਪੇ ਸਕਤੀ ਸਬਲੁ ਕਹਾਇਆ ॥
aape sakatee sabal kahaaeaa |

You Yourself are called the God of Supreme Power.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Share