Sri Guru Granth Sahib

Page - 830


ਅਨਿਕ ਭਗਤ ਅਨਿਕ ਜਨ ਤਾਰੇ ਸਿਮਰਹਿ ਅਨਿਕ ਮੁਨੀ ॥
anik bhagat anik jan taare simareh anik munee |

You have saved so many devotees, so many humble servants; so many silent sages contemplate You.

ਅੰਧੁਲੇ ਟਿਕ ਨਿਰਧਨ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਅਨਿਕ ਗੁਨੀ ॥੨॥੨॥੧੨੭॥
andhule ttik niradhan dhan paaeio prabh naanak anik gunee |2|2|127|

The support of the blind, the wealth of the poor; Nanak has found God, of endless virtues. ||2||2||127||

ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੩ ਪੜਤਾਲ ॥
raag bilaaval mahalaa 5 ghar 13 parrataal |

Raag Bilaaval, Fifth Mehl, Thirteenth House, Partaal:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਮੋਹਨ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਹਾਵੈ ਹਾਰ ਕਜਰ ਬਸਤ੍ਰ ਅਭਰਨ ਕੀਨੇ ॥
mohan need na aavai haavai haar kajar basatr abharan keene |

O Enticing Lord, I cannot sleep; I sigh. I am adorned with necklaces, gowns, ornaments and make-up.

ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ॥
auddeenee uddeenee uddeenee |

I am sad, sad and depressed.

ਕਬ ਘਰਿ ਆਵੈ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kab ghar aavai ree |1| rahaau |

When will You come home? ||1||Pause||

ਸਰਨਿ ਸੁਹਾਗਨਿ ਚਰਨ ਸੀਸੁ ਧਰਿ ॥
saran suhaagan charan sees dhar |

I seek the Sanctuary of the happy soul-brides; I place my head upon their feet.

ਲਾਲਨੁ ਮੋਹਿ ਮਿਲਾਵਹੁ ॥
laalan mohi milaavahu |

Unite me with my Beloved.

ਕਬ ਘਰਿ ਆਵੈ ਰੀ ॥੧॥
kab ghar aavai ree |1|

When will He come to my home? ||1||

ਸੁਨਹੁ ਸਹੇਰੀ ਮਿਲਨ ਬਾਤ ਕਹਉ ਸਗਰੋ ਅਹੰ ਮਿਟਾਵਹੁ ਤਉ ਘਰ ਹੀ ਲਾਲਨੁ ਪਾਵਹੁ ॥
sunahu saheree milan baat khau sagaro ahan mittaavahu tau ghar hee laalan paavahu |

Listen, my companions: tell me how to meet Him. Eradicate all egotism, and then you shall find your Beloved Lord within the home of your heart.

ਤਬ ਰਸ ਮੰਗਲ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ॥
tab ras mangal gun gaavahu |

Then, in delight, you shall sing the songs of joy and praise.

ਆਨਦ ਰੂਪ ਧਿਆਵਹੁ ॥
aanad roop dhiaavahu |

Meditate on the Lord, the embodiment of bliss.

ਨਾਨਕੁ ਦੁਆਰੈ ਆਇਓ ॥
naanak duaarai aaeio |

O Nanak, I came to the Lord's Door,

ਤਉ ਮੈ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓ ਰੀ ॥੨॥
tau mai laalan paaeio ree |2|

and then, I found my Beloved. ||2||

ਮੋਹਨ ਰੂਪੁ ਦਿਖਾਵੈ ॥
mohan roop dikhaavai |

The Enticing Lord has revealed His form to me,

ਅਬ ਮੋਹਿ ਨੀਦ ਸੁਹਾਵੈ ॥
ab mohi need suhaavai |

and now, sleep seems sweet to me.

ਸਭ ਮੇਰੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਨੀ ॥
sabh meree tikhaa bujhaanee |

My thirst is totally quenched,

ਅਬ ਮੈ ਸਹਜਿ ਸਮਾਨੀ ॥
ab mai sahaj samaanee |

and now, I am absorbed in celestial bliss.

ਮੀਠੀ ਪਿਰਹਿ ਕਹਾਨੀ ॥
meetthee pireh kahaanee |

How sweet is the story of my Husband Lord.

ਮੋਹਨੁ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓ ਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੧੨੮॥
mohan laalan paaeio ree | rahaau doojaa |1|128|

I have found my Beloved, Enticing Lord. ||Second Pause||1||128||

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bilaaval mahalaa 5 |

Bilaaval, Fifth Mehl:

ਮੋਰੀ ਅਹੰ ਜਾਇ ਦਰਸਨ ਪਾਵਤ ਹੇ ॥
moree ahan jaae darasan paavat he |

My ego is gone; I have obtained the Blessed Vision of the Lord's Darshan.

ਰਾਚਹੁ ਨਾਥ ਹੀ ਸਹਾਈ ਸੰਤਨਾ ॥ ਅਬ ਚਰਨ ਗਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
raachahu naath hee sahaaee santanaa | ab charan gahe |1| rahaau |

I am absorbed in my Lord and Master, the help and support of the Saints. Now, I hold tight to His Feet. ||1||Pause||

ਆਹੇ ਮਨ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਵੈ ਚਰਨਾਵੈ ਚਰਨਾਵੈ ਉਲਝਿਓ ਅਲਿ ਮਕਰੰਦ ਕਮਲ ਜਿਉ ॥
aahe man avar na bhaavai charanaavai charanaavai ulajhio al makarand kamal jiau |

My mind longs for Him, and does not love any other. I am totally absorbed, in love with His Lotus Feet, like the bumble bee attached to the honey of the lotus flower.

ਅਨ ਰਸ ਨਹੀ ਚਾਹੈ ਏਕੈ ਹਰਿ ਲਾਹੈ ॥੧॥
an ras nahee chaahai ekai har laahai |1|

I do not desire any other taste; I seek only the One Lord. ||1||

ਅਨ ਤੇ ਟੂਟੀਐ ਰਿਖ ਤੇ ਛੂਟੀਐ ॥
an te ttootteeai rikh te chhootteeai |

I have broken away from the others, and I have been released from the Messenger of Death.

ਮਨ ਹਰਿ ਰਸ ਘੂਟੀਐ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂ ਉਲਟੀਐ ॥
man har ras ghootteeai sang saadhoo ulatteeai |

O mind, drink in the subtle essence of the Lord; join the Saadh Sangat, the Company of the Holy, and turn away from the world.

ਅਨ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਰੇ ॥
an naahee naahee re |

There is no other, none other than the Lord.

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਚਰਨ ਹੇ ॥੨॥੨॥੧੨੯॥
naanak preet charan charan he |2|2|129|

O Nanak, love the Feet, the Feet of the Lord. ||2||2||129||

ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੯ ਦੁਪਦੇ ॥
raag bilaaval mahalaa 9 dupade |

Raag Bilaaval, Ninth Mehl, Dho-Padhay:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨੋ ॥
dukh harataa har naam pachhaano |

The Name of the Lord is the Dispeller of sorrow - realize this.

ਅਜਾਮਲੁ ਗਨਿਕਾ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜੀਅ ਜਾਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ajaamal ganikaa jih simarat mukat bhe jeea jaano |1| rahaau |

Remembering Him in meditation, even Ajaamal the robber and Ganikaa the prostitute were liberated; let your soul know this. ||1||Pause||

ਗਜ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟੀ ਛਿਨਹੂ ਮਹਿ ਜਬ ਹੀ ਰਾਮੁ ਬਖਾਨੋ ॥
gaj kee traas mittee chhinahoo meh jab hee raam bakhaano |

The elephant's fear was taken away in an instant, as soon as he chanted the Lord's Name.

ਨਾਰਦ ਕਹਤ ਸੁਨਤ ਧ੍ਰੂਅ ਬਾਰਿਕ ਭਜਨ ਮਾਹਿ ਲਪਟਾਨੋ ॥੧॥
naarad kahat sunat dhraooa baarik bhajan maeh lapattaano |1|

Listening to Naarad's teachings, the child Dhroo was absorbed in deep meditation. ||1||

ਅਚਲ ਅਮਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦੁ ਪਾਇਓ ਜਗਤ ਜਾਹਿ ਹੈਰਾਨੋ ॥
achal amar nirabhai pad paaeio jagat jaeh hairaano |

He obtained the immovable, eternal state of fearlessness, and all the world was amazed.

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਭਗਤ ਰਛਕ ਹਰਿ ਨਿਕਟਿ ਤਾਹਿ ਤੁਮ ਮਾਨੋ ॥੨॥੧॥
naanak kahat bhagat rachhak har nikatt taeh tum maano |2|1|

Says Nanak, the Lord is the Saving Grace and the Protector of His devotees; believe it - He is close to you. ||2||1||

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥
bilaaval mahalaa 9 |

Bilaaval, Ninth Mehl:

ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥
har ke naam binaa dukh paavai |

Without the Name of the Lord, you shall only find pain.

ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ਸਹਸਾ ਨਹ ਚੂਕੈ ਗੁਰੁ ਇਹੁ ਭੇਦੁ ਬਤਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bhagat binaa sahasaa nah chookai gur ihu bhed bataavai |1| rahaau |

Without devotional worship, doubt is not dispelled; the Guru has revealed this secret. ||1||Pause||

ਕਹਾ ਭਇਓ ਤੀਰਥ ਬ੍ਰਤ ਕੀਏ ਰਾਮ ਸਰਨਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥
kahaa bheio teerath brat kee raam saran nahee aavai |

Of what use are sacred shrines of pilgrimage, if one does not enter the Sanctuary of the Lord?


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430