Sri Guru Granth Sahib

Page - 390


ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਖਜਾਨਾ ॥੪॥੨੭॥੭੮॥
naanak paaeaa naam khajaanaa |4|27|78|

Nanak has obtained the treasure of the Naam, the Name of the Lord. ||4||27||78||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਜਾ ਕੀ ਬਨਿ ਆਈ ॥
tthaakur siau jaa kee ban aaee |

Those who are attuned to their Lord and Master

ਭੋਜਨ ਪੂਰਨ ਰਹੇ ਅਘਾਈ ॥੧॥
bhojan pooran rahe aghaaee |1|

are satisfied and fulfilled with the perfect food. ||1||

ਕਛੂ ਨ ਥੋਰਾ ਹਰਿ ਭਗਤਨ ਕਉ ॥
kachhoo na thoraa har bhagatan kau |

The Lord's devotees never run short of anything.

ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਬਿਲਛਤ ਦੇਵਨ ਕਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
khaat kharachat bilachhat devan kau |1| rahaau |

They have plenty to eat, spend, enjoy and give. ||1||Pause||

ਜਾ ਕਾ ਧਨੀ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ ॥
jaa kaa dhanee agam gusaaee |

One who has the Unfathomable Lord of the Universe as his Master

ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਕਹੁ ਕੇਤ ਚਲਾਈ ॥੨॥
maanukh kee kahu ket chalaaee |2|

- how can any mere mortal stand up to him? ||2||

ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦਸ ਅਸਟ ਸਿਧਾਈ ॥
jaa kee sevaa das asatt sidhaaee |

One who is served by the eighteen supernatural powers of the Siddhas

ਪਲਕ ਦਿਸਟਿ ਤਾ ਕੀ ਲਾਗਹੁ ਪਾਈ ॥੩॥
palak disatt taa kee laagahu paaee |3|

- grasp his feet, even for an instant. ||3||

ਜਾ ਕਉ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ॥
jaa kau deaa karahu mere suaamee |

That one, upon whom You have showered Your Mercy, O my Lord Master

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਹੀ ਤਿਨ ਕਾਮੀ ॥੪॥੨੮॥੭੯॥
kahu naanak naahee tin kaamee |4|28|79|

- says Nanak, he does not lack anything. ||4||28||79||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਜਉ ਮੈ ਅਪੁਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਧਿਆਇਆ ॥
jau mai apunaa satigur dhiaaeaa |

When I meditate on my True Guru,

ਤਬ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥
tab merai man mahaa sukh paaeaa |1|

my mind becomes supremely peaceful. ||1||

ਮਿਟਿ ਗਈ ਗਣਤ ਬਿਨਾਸਿਉ ਸੰਸਾ ॥
mitt gee ganat binaasiau sansaa |

The record of my account is erased, and my doubts are dispelled.

ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਜਨ ਭਏ ਭਗਵੰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
naam rate jan bhe bhagavantaa |1| rahaau |

Imbued with the Naam, the Name of the Lord, His humble servant is blessed with good fortune. ||1||Pause||

ਜਉ ਮੈ ਅਪੁਨਾ ਸਾਹਿਬੁ ਚੀਤਿ ॥
jau mai apunaa saahib cheet |

When I remember my Lord and Master,

ਤਉ ਭਉ ਮਿਟਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥੨॥
tau bhau mittio mere meet |2|

my fears are dispelled, O my friend. ||2||

ਜਉ ਮੈ ਓਟ ਗਹੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ॥
jau mai ott gahee prabh teree |

When I took to Your Protection, O God,

ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨਸਾ ਮੇਰੀ ॥੩॥
taan pooran hoee manasaa meree |3|

my desires were fulfilled. ||3||

ਦੇਖਿ ਚਲਿਤ ਮਨਿ ਭਏ ਦਿਲਾਸਾ ॥
dekh chalit man bhe dilaasaa |

Gazing upon the wonder of Your play, my mind has become encouraged.

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥੪॥੨੯॥੮੦॥
naanak daas teraa bharavaasaa |4|29|80|

Servant Nanak relies on You alone. ||4||29||80||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਅਨਦਿਨੁ ਮੂਸਾ ਲਾਜੁ ਟੁਕਾਈ ॥
anadin moosaa laaj ttukaaee |

Night and day, the mouse of time gnaws away at the rope of life.

ਗਿਰਤ ਕੂਪ ਮਹਿ ਖਾਹਿ ਮਿਠਾਈ ॥੧॥
girat koop meh khaeh mitthaaee |1|

Falling into the well, the mortal eats the sweet treats of Maya. ||1||

ਸੋਚਤ ਸਾਚਤ ਰੈਨਿ ਬਿਹਾਨੀ ॥
sochat saachat rain bihaanee |

Thinking and planning, the night of the life is passing away.

ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਚਿਤਵਤ ਕਬਹੂ ਨ ਸਿਮਰੈ ਸਾਰਿੰਗਪਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
anik rang maaeaa ke chitavat kabahoo na simarai saaringapaanee |1| rahaau |

Thinking of the many pleasures of Maya, the mortal never remembers the Lord, the Sustainer of the earth. ||1||Pause||

ਦ੍ਰੁਮ ਕੀ ਛਾਇਆ ਨਿਹਚਲ ਗ੍ਰਿਹੁ ਬਾਂਧਿਆ ॥
drum kee chhaaeaa nihachal grihu baandhiaa |

Believing the shade of the tree to be permanent, he builds his house beneath it.

ਕਾਲ ਕੈ ਫਾਂਸਿ ਸਕਤ ਸਰੁ ਸਾਂਧਿਆ ॥੨॥
kaal kai faans sakat sar saandhiaa |2|

But the noose of death is around his neck, and Shakti, the power of Maya, has aimed her arrows at him. ||2||

ਬਾਲੂ ਕਨਾਰਾ ਤਰੰਗ ਮੁਖਿ ਆਇਆ ॥
baaloo kanaaraa tarang mukh aaeaa |

The sandy shore is being washed away by the waves,

ਸੋ ਥਾਨੁ ਮੂੜਿ ਨਿਹਚਲੁ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ॥੩॥
so thaan moorr nihachal kar paaeaa |3|

but the fool still believes that place to be permanent. ||3||

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਪਿਓ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
saadhasang japio har raae |

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, chant the Name of the Lord, the King.

ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੪॥੩੦॥੮੧॥
naanak jeevai har gun gaae |4|30|81|

Nanak lives by singing the Glorious Praises of the Lord. ||4||30||81||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਤੁਕੇ ੯ ॥
aasaa mahalaa 5 dutuke 9 |

Aasaa, Fifth Mehl, Dho-Thukay 9:

ਉਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੂ ਕਰਤੀ ਕੇਲ ॥
aun kai sang too karatee kel |

With that, you are engaged in playful sport;

ਉਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਮੇਲ ॥
aun kai sang ham tum sang mel |

with that, I am joined to you.

ਉਨੑ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੁਮ ਸਭੁ ਕੋਊ ਲੋਰੈ ॥
auna kai sang tum sabh koaoo lorai |

With that, everyone longs for you;

ਓਸੁ ਬਿਨਾ ਕੋਊ ਮੁਖੁ ਨਹੀ ਜੋਰੈ ॥੧॥
os binaa koaoo mukh nahee jorai |1|

without it, no one would even look at your face. ||1||

ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਾ ਸਮਾਏ ॥
te bairaagee kahaa samaae |

Where is that detached soul now contained?

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਤੁਹੀ ਦੁਹੇਰੀ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tis bin tuhee duheree ree |1| rahaau |

Without it, you are miserable. ||1||Pause||

ਉਨੑ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੂ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਮਾਹਰਿ ॥
auna kai sang too grih meh maahar |

With that, you are the woman of the house;

ਉਨੑ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਹਰਿ ॥
auna kai sang too hoee hai jaahar |

with that, you are respected.

ਉਨੑ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੂ ਰਖੀ ਪਪੋਲਿ ॥
auna kai sang too rakhee papol |

With that, you are caressed;

ਓਸੁ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਛੁਟਕੀ ਰੋਲਿ ॥੨॥
os binaa toon chhuttakee rol |2|

without it, you are reduced to dust. ||2||

ਉਨੑ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੇਰਾ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ॥
auna kai sang teraa maan mahat |

With that, you have honor and respect;

ਉਨੑ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੁਮ ਸਾਕੁ ਜਗਤੁ ॥
auna kai sang tum saak jagat |

with that, you have relatives in the world.

ਉਨੑ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੇਰੀ ਸਭ ਬਿਧਿ ਥਾਟੀ ॥
auna kai sang teree sabh bidh thaattee |

With that, you are adorned in every way;

ਓਸੁ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਟੀ ॥੩॥
os binaa toon hoee hai maattee |3|

without it, you are reduced to dust. ||3||

ਓਹੁ ਬੈਰਾਗੀ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇ ॥
ohu bairaagee marai na jaae |

That detached soul is neither born, nor dies.

ਹੁਕਮੇ ਬਾਧਾ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
hukame baadhaa kaar kamaae |

It acts according to the Command of the Lord's Will.

ਜੋੜਿ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਨਕ ਥਾਪਿ ॥
jorr vichhorre naanak thaap |

O Nanak, having fashioned the body, the Lord unites the soul with it, and separates them again;

ਅਪਨੀ ਕੁਦਰਤਿ ਜਾਣੈ ਆਪਿ ॥੪॥੩੧॥੮੨॥
apanee kudarat jaanai aap |4|31|82|

He alone knows His All-powerful creative nature. ||4||31||82||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter