Sri Guru Granth Sahib

Page - 874


ਗੋਂਡ ॥
gondd |

Gond:

ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾਬੇਲੀ ॥
mohi laagatee taalaabelee |

I am restless and unhappy.

ਬਛਰੇ ਬਿਨੁ ਗਾਇ ਅਕੇਲੀ ॥੧॥
bachhare bin gaae akelee |1|

Without her calf, the cow is lonely. ||1||

ਪਾਨੀਆ ਬਿਨੁ ਮੀਨੁ ਤਲਫੈ ॥
paaneea bin meen talafai |

Without water, the fish writhes in pain.

ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨੁ ਬਾਪੁਰੋ ਨਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aaise raam naamaa bin baapuro naamaa |1| rahaau |

So is poor Naam Dayv without the Lord's Name. ||1||Pause||

ਜੈਸੇ ਗਾਇ ਕਾ ਬਾਛਾ ਛੂਟਲਾ ॥
jaise gaae kaa baachhaa chhoottalaa |

Like the cow's calf, which, when let loose,

ਥਨ ਚੋਖਤਾ ਮਾਖਨੁ ਘੂਟਲਾ ॥੨॥
than chokhataa maakhan ghoottalaa |2|

sucks at her udders and drinks her milk -||2||

ਨਾਮਦੇਉ ਨਾਰਾਇਨੁ ਪਾਇਆ ॥
naamadeo naaraaein paaeaa |

So has Naam Dayv found the Lord.

ਗੁਰੁ ਭੇਟਤ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥੩॥
gur bhettat alakh lakhaaeaa |3|

Meeting the Guru, I have seen the Unseen Lord. ||3||

ਜੈਸੇ ਬਿਖੈ ਹੇਤ ਪਰ ਨਾਰੀ ॥
jaise bikhai het par naaree |

As the man driven by sex wants another man's wife,

ਐਸੇ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥
aaise naame preet muraaree |4|

so does Naam Dayv love the Lord. ||4||

ਜੈਸੇ ਤਾਪਤੇ ਨਿਰਮਲ ਘਾਮਾ ॥
jaise taapate niramal ghaamaa |

As the earth burns in the dazzling sunlight,

ਤੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨੁ ਬਾਪੁਰੋ ਨਾਮਾ ॥੫॥੪॥
taise raam naamaa bin baapuro naamaa |5|4|

so does poor Naam Dayv burn without the Lord's Name. ||5||4||

ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ ਘਰੁ ੨ ॥
raag gondd baanee naamadeo jeeo kee ghar 2 |

Raag Gond, The Word Of Naam Dayv Jee, Second House:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਤ ਮਿਟੇ ਸਭਿ ਭਰਮਾ ॥
har har karat mitte sabh bharamaa |

Chanting the Name of the Lord, Har, Har, all doubts are dispelled.

ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੈ ਊਤਮ ਧਰਮਾ ॥
har ko naam lai aootam dharamaa |

Chanting the Name of the Lord is the highest religion.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਤ ਜਾਤਿ ਕੁਲ ਹਰੀ ॥
har har karat jaat kul haree |

Chanting the Name of the Lord, Har, Har, erases social classes and ancestral pedigrees.

ਸੋ ਹਰਿ ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਲਾਕਰੀ ॥੧॥
so har andhule kee laakaree |1|

The Lord is the walking stick of the blind. ||1||

ਹਰਏ ਨਮਸਤੇ ਹਰਏ ਨਮਹ ॥
hare namasate hare namah |

I bow to the Lord, I humbly bow to the Lord.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਤ ਨਹੀ ਦੁਖੁ ਜਮਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har har karat nahee dukh jamah |1| rahaau |

Chanting the Name of the Lord, Har, Har, you will not be tormented by the Messenger of Death. ||1||Pause||

ਹਰਿ ਹਰਨਾਖਸ ਹਰੇ ਪਰਾਨ ॥
har haranaakhas hare paraan |

The Lord took the life of Harnaakhash,

ਅਜੈਮਲ ਕੀਓ ਬੈਕੁੰਠਹਿ ਥਾਨ ॥
ajaimal keeo baikunttheh thaan |

and gave Ajaamal a place in heaven.

ਸੂਆ ਪੜਾਵਤ ਗਨਿਕਾ ਤਰੀ ॥
sooaa parraavat ganikaa taree |

Teaching a parrot to speak the Lord's Name, Ganika the prostitute was saved.

ਸੋ ਹਰਿ ਨੈਨਹੁ ਕੀ ਪੂਤਰੀ ॥੨॥
so har nainahu kee pootaree |2|

That Lord is the light of my eyes. ||2||

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਤ ਪੂਤਨਾ ਤਰੀ ॥
har har karat pootanaa taree |

Chanting the Name of the Lord, Har, Har, Pootna was saved,

ਬਾਲ ਘਾਤਨੀ ਕਪਟਹਿ ਭਰੀ ॥
baal ghaatanee kapatteh bharee |

even though she was a deceitful child-killer.

ਸਿਮਰਨ ਦ੍ਰੋਪਦ ਸੁਤ ਉਧਰੀ ॥
simaran dropad sut udharee |

Contemplating the Lord, Dropadi was saved.

ਗਊਤਮ ਸਤੀ ਸਿਲਾ ਨਿਸਤਰੀ ॥੩॥
gaootam satee silaa nisataree |3|

Gautam's wife, turned to stone, was saved. ||3||

ਕੇਸੀ ਕੰਸ ਮਥਨੁ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ॥
kesee kans mathan jin keea |

The Lord, who killed Kaysee and Kans,

ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਕਾਲੀ ਕਉ ਦੀਆ ॥
jeea daan kaalee kau deea |

gave the gift of life to Kali.

ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਐਸੋ ਹਰੀ ॥
pranavai naamaa aaiso haree |

Prays Naam Dayv, such is my Lord;

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਭੈ ਅਪਦਾ ਟਰੀ ॥੪॥੧॥੫॥
jaas japat bhai apadaa ttaree |4|1|5|

meditating on Him, fear and suffering are dispelled. ||4||1||5||

ਗੋਂਡ ॥
gondd |

Gond:

ਭੈਰਉ ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ ॥
bhairau bhoot seetalaa dhaavai |

One who chases after the god Bhairau, evil spirits and the goddess of smallpox,

ਖਰ ਬਾਹਨੁ ਉਹੁ ਛਾਰੁ ਉਡਾਵੈ ॥੧॥
khar baahan uhu chhaar uddaavai |1|

is riding on a donkey, kicking up the dust. ||1||

ਹਉ ਤਉ ਏਕੁ ਰਮਈਆ ਲੈਹਉ ॥
hau tau ek rameea laihau |

I take only the Name of the One Lord.

ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨਿ ਦੈਹਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aan dev badalaavan daihau |1| rahaau |

I have given away all other gods in exchange for Him. ||1||Pause||

ਸਿਵ ਸਿਵ ਕਰਤੇ ਜੋ ਨਰੁ ਧਿਆਵੈ ॥
siv siv karate jo nar dhiaavai |

That man who chants "Shiva, Shiva", and meditates on him,

ਬਰਦ ਚਢੇ ਡਉਰੂ ਢਮਕਾਵੈ ॥੨॥
barad chadte ddauroo dtamakaavai |2|

is riding on a bull, shaking a tambourine. ||2||

ਮਹਾ ਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ ॥
mahaa maaee kee poojaa karai |

One who worships the Great Goddess Maya

ਨਰ ਸੈ ਨਾਰਿ ਹੋਇ ਅਉਤਰੈ ॥੩॥
nar sai naar hoe aautarai |3|

will be reincarnated as a woman, and not a man. ||3||

ਤੂ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਦਿ ਭਵਾਨੀ ॥
too kaheeat hee aad bhavaanee |

You are called the Primal Goddess.

ਮੁਕਤਿ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾ ਛਪਾਨੀ ॥੪॥
mukat kee bareea kahaa chhapaanee |4|

At the time of liberation, where will you hide then? ||4||

ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਹੁ ਮੀਤਾ ॥
guramat raam naam gahu meetaa |

Follow the Guru's Teachings, and hold tight to the Lord's Name, O friend.

ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਇਉ ਕਹੈ ਗੀਤਾ ॥੫॥੨॥੬॥
pranavai naamaa iau kahai geetaa |5|2|6|

Thus prays Naam Dayv, and so says the Gita as well. ||5||2||6||

ਬਿਲਾਵਲੁ ਗੋਂਡ ॥
bilaaval gondd |

Bilaaval Gond:

ਆਜੁ ਨਾਮੇ ਬੀਠਲੁ ਦੇਖਿਆ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਊ ਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
aaj naame beetthal dekhiaa moorakh ko samajhaaoo re | rahaau |

Today, Naam Dayv saw the Lord, and so I will instruct the ignorant. ||Pause||

ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਲੋਧੇ ਕਾ ਖੇਤੁ ਖਾਤੀ ਥੀ ॥
paandde tumaree gaaeitree lodhe kaa khet khaatee thee |

O Pandit, O religious scholar, your Gayatri was grazing in the fields.

ਲੈ ਕਰਿ ਠੇਗਾ ਟਗਰੀ ਤੋਰੀ ਲਾਂਗਤ ਲਾਂਗਤ ਜਾਤੀ ਥੀ ॥੧॥
lai kar tthegaa ttagaree toree laangat laangat jaatee thee |1|

Taking a stick, the farmer broke its leg, and now it walks with a limp. ||1||

ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਮਹਾਦੇਉ ਧਉਲੇ ਬਲਦ ਚੜਿਆ ਆਵਤੁ ਦੇਖਿਆ ਥਾ ॥
paandde tumaraa mahaadeo dhaule balad charriaa aavat dekhiaa thaa |

O Pandit, I saw your great god Shiva, riding along on a white bull.

ਮੋਦੀ ਕੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪਾਕਾ ਵਾ ਕਾ ਲੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਥਾ ॥੨॥
modee ke ghar khaanaa paakaa vaa kaa larrakaa maariaa thaa |2|

In the merchant's house, a banquet was prepared for him - he killed the merchant's son. ||2||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter