Sri Guru Granth Sahib

Page - 24


ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥
sireeraag mahalaa 1 ghar 3 |

Siree Raag, First Mehl, Third House:

ਅਮਲੁ ਕਰਿ ਧਰਤੀ ਬੀਜੁ ਸਬਦੋ ਕਰਿ ਸਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇਹਿ ਪਾਣੀ ॥
amal kar dharatee beej sabado kar sach kee aab nit dehi paanee |

Make good deeds the soil, and let the Word of the Shabad be the seed; irrigate it continually with the water of Truth.

ਹੋਇ ਕਿਰਸਾਣੁ ਈਮਾਨੁ ਜੰਮਾਇ ਲੈ ਭਿਸਤੁ ਦੋਜਕੁ ਮੂੜੇ ਏਵ ਜਾਣੀ ॥੧॥
hoe kirasaan eemaan jamaae lai bhisat dojak moorre ev jaanee |1|

Become such a farmer, and faith will sprout. This brings knowledge of heaven and hell, you fool! ||1||

ਮਤੁ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗਲੀ ਪਾਇਆ ॥
mat jaan seh galee paaeaa |

Do not think that your Husband Lord can be obtained by mere words.

ਮਾਲ ਕੈ ਮਾਣੈ ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ ਇਤੁ ਬਿਧੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
maal kai maanai roop kee sobhaa it bidhee janam gavaaeaa |1| rahaau |

You are wasting this life in the pride of wealth and the splendor of beauty. ||1||Pause||

ਐਬ ਤਨਿ ਚਿਕੜੋ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੀਡਕੋ ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀ ਮੂਲਿ ਪਾਈ ॥
aaib tan chikarro ihu man meeddako kamal kee saar nahee mool paaee |

The defect of the body which leads to sin is the mud puddle, and this mind is the frog, which does not appreciate the lotus flower at all.

ਭਉਰੁ ਉਸਤਾਦੁ ਨਿਤ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੇ ਕਿਉ ਬੂਝੈ ਜਾ ਨਹ ਬੁਝਾਈ ॥੨॥
bhaur usataad nit bhaakhiaa bole kiau boojhai jaa nah bujhaaee |2|

The bumble bee is the teacher who continually teaches the lesson. But how can one understand, unless one is made to understand? ||2||

ਆਖਣੁ ਸੁਨਣਾ ਪਉਣ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਤਾ ਮਾਇਆ ॥
aakhan sunanaa paun kee baanee ihu man rataa maaeaa |

This speaking and listening is like the song of the wind, for those whose minds are colored by the love of Maya.

ਖਸਮ ਕੀ ਨਦਰਿ ਦਿਲਹਿ ਪਸਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਕਰਿ ਏਕੁ ਧਿਆਇਆ ॥੩॥
khasam kee nadar dileh pasinde jinee kar ek dhiaaeaa |3|

The Grace of the Master is bestowed upon those who meditate on Him alone. They are pleasing to His Heart. ||3||

ਤੀਹ ਕਰਿ ਰਖੇ ਪੰਜ ਕਰਿ ਸਾਥੀ ਨਾਉ ਸੈਤਾਨੁ ਮਤੁ ਕਟਿ ਜਾਈ ॥
teeh kar rakhe panj kar saathee naau saitaan mat katt jaaee |

You may observe the thirty fasts, and say the five prayers each day, but 'Satan' can undo them.

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰਾਹਿ ਪੈ ਚਲਣਾ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ਕਿਤ ਕੂ ਸੰਜਿਆਹੀ ॥੪॥੨੭॥
naanak aakhai raeh pai chalanaa maal dhan kit koo sanjiaahee |4|27|

Says Nanak, you will have to walk on the Path of Death, so why do you bother to collect wealth and property? ||4||27||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥
sireeraag mahalaa 1 ghar 4 |

Siree Raag, First Mehl, Fourth House:

ਸੋਈ ਮਉਲਾ ਜਿਨਿ ਜਗੁ ਮਉਲਿਆ ਹਰਿਆ ਕੀਆ ਸੰਸਾਰੋ ॥
soee maulaa jin jag mauliaa hariaa keea sansaaro |

He is the Master who has made the world bloom; He makes the Universe blossom forth, fresh and green.

ਆਬ ਖਾਕੁ ਜਿਨਿ ਬੰਧਿ ਰਹਾਈ ਧੰਨੁ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ॥੧॥
aab khaak jin bandh rahaaee dhan sirajanahaaro |1|

He holds the water and the land in bondage. Hail to the Creator Lord! ||1||

ਮਰਣਾ ਮੁਲਾ ਮਰਣਾ ॥
maranaa mulaa maranaa |

Death, O Mullah-death will come,

ਭੀ ਕਰਤਾਰਹੁ ਡਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bhee karataarahu ddaranaa |1| rahaau |

so live in the Fear of God the Creator. ||1||Pause||

ਤਾ ਤੂ ਮੁਲਾ ਤਾ ਤੂ ਕਾਜੀ ਜਾਣਹਿ ਨਾਮੁ ਖੁਦਾਈ ॥
taa too mulaa taa too kaajee jaaneh naam khudaaee |

You are a Mullah, and you are a Qazi, only when you know the Naam, the Name of God.

ਜੇ ਬਹੁਤੇਰਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵਹਿ ਕੋ ਰਹੈ ਨ ਭਰੀਐ ਪਾਈ ॥੨॥
je bahuteraa parriaa hoveh ko rahai na bhareeai paaee |2|

You may be very educated, but no one can remain when the measure of life is full. ||2||

ਸੋਈ ਕਾਜੀ ਜਿਨਿ ਆਪੁ ਤਜਿਆ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਕੀਆ ਆਧਾਰੋ ॥
soee kaajee jin aap tajiaa ik naam keea aadhaaro |

He alone is a Qazi, who renounces selfishness and conceit, and makes the One Name his Support.

ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਸਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ॥੩॥
hai bhee hosee jaae na jaasee sachaa sirajanahaaro |3|

The True Creator Lord is, and shall always be. He was not born; He shall not die. ||3||

ਪੰਜ ਵਖਤ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਹਿ ਪੜਹਿ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਣਾ ॥
panj vakhat nivaaj gujaareh parreh kateb kuraanaa |

You may chant your prayers five times each day; you may read the Bible and the Koran.

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਗੋਰ ਸਦੇਈ ਰਹਿਓ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ ॥੪॥੨੮॥
naanak aakhai gor sadeee rahio peenaa khaanaa |4|28|

Says Nanak, the grave is calling you, and now your food and drink are finished. ||4||28||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥
sireeraag mahalaa 1 ghar 4 |

Siree Raag, First Mehl, Fourth House:

ਏਕੁ ਸੁਆਨੁ ਦੁਇ ਸੁਆਨੀ ਨਾਲਿ ॥
ek suaan due suaanee naal |

The dogs of greed are with me.

ਭਲਕੇ ਭਉਕਹਿ ਸਦਾ ਬਇਆਲਿ ॥
bhalake bhaukeh sadaa beaal |

In the early morning, they continually bark at the wind.

ਕੂੜੁ ਛੁਰਾ ਮੁਠਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥
koorr chhuraa mutthaa muradaar |

Falsehood is my dagger; through deception, I eat the carcasses of the dead.

ਧਾਣਕ ਰੂਪਿ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੧॥
dhaanak roop rahaa karataar |1|

I live as a wild hunter, O Creator! ||1||

ਮੈ ਪਤਿ ਕੀ ਪੰਦਿ ਨ ਕਰਣੀ ਕੀ ਕਾਰ ॥
mai pat kee pand na karanee kee kaar |

I have not followed good advice, nor have I done good deeds.

ਹਉ ਬਿਗੜੈ ਰੂਪਿ ਰਹਾ ਬਿਕਰਾਲ ॥
hau bigarrai roop rahaa bikaraal |

I am deformed and horribly disfigured.

ਤੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥
teraa ek naam taare sansaar |

Your Name alone, Lord, saves the world.

ਮੈ ਏਹਾ ਆਸ ਏਹੋ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mai ehaa aas eho aadhaar |1| rahaau |

This is my hope; this is my support. ||1||Pause||

ਮੁਖਿ ਨਿੰਦਾ ਆਖਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥
mukh nindaa aakhaa din raat |

With my mouth I speak slander, day and night.

ਪਰ ਘਰੁ ਜੋਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਤਿ ॥
par ghar johee neech sanaat |

I spy on the houses of others-I am such a wretched low-life!

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਤਨਿ ਵਸਹਿ ਚੰਡਾਲ ॥
kaam krodh tan vaseh chanddaal |

Unfulfilled sexual desire and unresolved anger dwell in my body, like the outcasts who cremate the dead.

ਧਾਣਕ ਰੂਪਿ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੨॥
dhaanak roop rahaa karataar |2|

I live as a wild hunter, O Creator! ||2||

ਫਾਹੀ ਸੁਰਤਿ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸੁ ॥
faahee surat malookee ves |

I make plans to trap others, although I appear gentle.

ਹਉ ਠਗਵਾੜਾ ਠਗੀ ਦੇਸੁ ॥
hau tthagavaarraa tthagee des |

I am a robber-I rob the world.

ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰੁ ॥
kharaa siaanaa bahutaa bhaar |

I am very clever-I carry loads of sin.

ਧਾਣਕ ਰੂਪਿ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੩॥
dhaanak roop rahaa karataar |3|

I live as a wild hunter, O Creator! ||3||

ਮੈ ਕੀਤਾ ਨ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮਖੋਰੁ ॥
mai keetaa na jaataa haraamakhor |

I have not appreciated what You have done for me, Lord; I take from others and exploit them.

ਹਉ ਕਿਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸਾ ਦੁਸਟੁ ਚੋਰੁ ॥
hau kiaa muhu desaa dusatt chor |

What face shall I show You, Lord? I am a sneak and a thief.

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥
naanak neech kahai beechaar |

Nanak describes the state of the lowly.

ਧਾਣਕ ਰੂਪਿ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੪॥੨੯॥
dhaanak roop rahaa karataar |4|29|

I live as a wild hunter, O Creator! ||4||29||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥
sireeraag mahalaa 1 ghar 4 |

Siree Raag, First Mehl, Fourth House:

ਏਕਾ ਸੁਰਤਿ ਜੇਤੇ ਹੈ ਜੀਅ ॥
ekaa surat jete hai jeea |

There is one awareness among all created beings.

ਸੁਰਤਿ ਵਿਹੂਣਾ ਕੋਇ ਨ ਕੀਅ ॥
surat vihoonaa koe na keea |

None have been created without this awareness.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter