Sri Guru Granth Sahib

Page - 268


ਇਆਹੂ ਜੁਗਤਿ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ॥
eaahoo jugat bihaane kee janam |

So many lifetimes are wasted in these ways.

ਨਾਨਕ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਆਪਨ ਕਰਿ ਕਰਮ ॥੭॥
naanak raakh lehu aapan kar karam |7|

Nanak: uplift them, and redeem them, O Lord - show Your Mercy! ||7||

ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸਿ ॥
too tthaakur tum peh aradaas |

You are our Lord and Master; to You, I offer this prayer.

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੀ ਰਾਸਿ ॥
jeeo pindd sabh teree raas |

This body and soul are all Your property.

ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ॥
tum maat pitaa ham baarik tere |

You are our mother and father; we are Your children.

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮਹਿ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥
tumaree kripaa meh sookh ghanere |

In Your Grace, there are so many joys!

ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤੁ ॥
koe na jaanai tumaraa ant |

No one knows Your limits.

ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ॥
aooche te aoochaa bhagavant |

O Highest of the High, Most Generous God,

ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤ੍ਰਿ ਧਾਰੀ ॥
sagal samagree tumarai sootr dhaaree |

the whole creation is strung on Your thread.

ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ॥
tum te hoe su aagiaakaaree |

That which has come from You is under Your Command.

ਤੁਮਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥
tumaree gat mit tum hee jaanee |

You alone know Your state and extent.

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥੮॥੪॥
naanak daas sadaa kurabaanee |8|4|

Nanak, Your slave, is forever a sacrifice. ||8||4||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਦੇਨਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭ ਛੋਡਿ ਕੈ ਲਾਗਹਿ ਆਨ ਸੁਆਇ ॥
denahaar prabh chhodd kai laageh aan suaae |

One who renounces God the Giver, and attaches himself to other affairs

ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਝਈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਜਾਇ ॥੧॥
naanak kahoo na seejhee bin naavai pat jaae |1|

- O Nanak, he shall never succeed. Without the Name, he shall lose his honor. ||1||

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asattapadee |

Ashtapadee:

ਦਸ ਬਸਤੂ ਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥
das basatoo le paachhai paavai |

He obtains ten things, and puts them behind him;

ਏਕ ਬਸਤੁ ਕਾਰਨਿ ਬਿਖੋਟਿ ਗਵਾਵੈ ॥
ek basat kaaran bikhott gavaavai |

for the sake of one thing withheld, he forfeits his faith.

ਏਕ ਭੀ ਨ ਦੇਇ ਦਸ ਭੀ ਹਿਰਿ ਲੇਇ ॥
ek bhee na dee das bhee hir lee |

But what if that one thing were not given, and the ten were taken away?

ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾ ਕਰੇਇ ॥
tau moorraa kahu kahaa karee |

Then, what could the fool say or do?

ਜਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ॥
jis tthaakur siau naahee chaaraa |

Our Lord and Master cannot be moved by force.

ਤਾ ਕਉ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥
taa kau keejai sad namasakaaraa |

Unto Him, bow forever in adoration.

ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮੀਠਾ ॥
jaa kai man laagaa prabh meetthaa |

That one, unto whose mind God seems sweet

ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਮਨਿ ਵੂਠਾ ॥
sarab sookh taahoo man vootthaa |

all pleasures come to abide in his mind.

ਜਿਸੁ ਜਨ ਅਪਨਾ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਆ ॥
jis jan apanaa hukam manaaeaa |

One who abides by the Lord's Will,

ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ॥੧॥
sarab thok naanak tin paaeaa |1|

O Nanak, obtains all things. ||1||

ਅਗਨਤ ਸਾਹੁ ਅਪਨੀ ਦੇ ਰਾਸਿ ॥
aganat saahu apanee de raas |

God the Banker gives endless capital to the mortal,

ਖਾਤ ਪੀਤ ਬਰਤੈ ਅਨਦ ਉਲਾਸਿ ॥
khaat peet baratai anad ulaas |

who eats, drinks and expends it with pleasure and joy.

ਅਪੁਨੀ ਅਮਾਨ ਕਛੁ ਬਹੁਰਿ ਸਾਹੁ ਲੇਇ ॥
apunee amaan kachh bahur saahu lee |

If some of this capital is later taken back by the Banker,

ਅਗਿਆਨੀ ਮਨਿ ਰੋਸੁ ਕਰੇਇ ॥
agiaanee man ros karee |

the ignorant person shows his anger.

ਅਪਨੀ ਪਰਤੀਤਿ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ॥
apanee parateet aap hee khovai |

He himself destroys his own credibility,

ਬਹੁਰਿ ਉਸ ਕਾ ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਨ ਹੋਵੈ ॥
bahur us kaa bisvaas na hovai |

and he shall not again be trusted.

ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤੁ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਰਾਖੈ ॥
jis kee basat tis aagai raakhai |

When one offers to the Lord, that which belongs to the Lord,

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ ॥
prabh kee aagiaa maanai maathai |

and willingly abides by the Will of God's Order,

ਉਸ ਤੇ ਚਉਗੁਨ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲੁ ॥
aus te chaugun karai nihaal |

the Lord will make him happy four times over.

ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ॥੨॥
naanak saahib sadaa deaal |2|

O Nanak, our Lord and Master is merciful forever. ||2||

ਅਨਿਕ ਭਾਤਿ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ॥
anik bhaat maaeaa ke het |

The many forms of attachment to Maya shall surely pass away

ਸਰਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨੁ ਅਨੇਤ ॥
sarapar hovat jaan anet |

- know that they are transitory.

ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥
birakh kee chhaaeaa siau rang laavai |

People fall in love with the shade of the tree,

ਓਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹੁ ਮਨਿ ਪਛੁਤਾਵੈ ॥
oh binasai uhu man pachhutaavai |

and when it passes away, they feel regret in their minds.

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨਹਾਰੁ ॥
jo deesai so chaalanahaar |

Whatever is seen, shall pass away;

ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ ਤਹ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰੁ ॥
lapatt rahio tah andh andhaar |

and yet, the blindest of the blind cling to it.

ਬਟਾਊ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ ॥
battaaoo siau jo laavai neh |

One who gives her love to a passing traveler

ਤਾ ਕਉ ਹਾਥਿ ਨ ਆਵੈ ਕੇਹ ॥
taa kau haath na aavai keh |

nothing shall come into her hands in this way.

ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਖਦਾਈ ॥
man har ke naam kee preet sukhadaaee |

O mind, the love of the Name of the Lord bestows peace.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਲਏ ਲਾਈ ॥੩॥
kar kirapaa naanak aap le laaee |3|

O Nanak, the Lord, in His Mercy, unites us with Himself. ||3||

ਮਿਥਿਆ ਤਨੁ ਧਨੁ ਕੁਟੰਬੁ ਸਬਾਇਆ ॥
mithiaa tan dhan kuttanb sabaaeaa |

False are body, wealth, and all relations.

ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ॥
mithiaa haumai mamataa maaeaa |

False are ego, possessiveness and Maya.

ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ ॥
mithiaa raaj joban dhan maal |

False are power, youth, wealth and property.

ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ॥
mithiaa kaam krodh bikaraal |

False are sexual desire and wild anger.

ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸ੍ਵ ਬਸਤ੍ਰਾ ॥
mithiaa rath hasatee asv basatraa |

False are chariots, elephants, horses and expensive clothes.

ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗਿ ਮਾਇਆ ਪੇਖਿ ਹਸਤਾ ॥
mithiaa rang sang maaeaa pekh hasataa |

False is the love of gathering wealth, and reveling in the sight of it.

ਮਿਥਿਆ ਧ੍ਰੋਹ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
mithiaa dhroh moh abhimaan |

False are deception, emotional attachment and egotistical pride.

ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਊਪਰਿ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨੁ ॥
mithiaa aapas aoopar karat gumaan |

False are pride and self-conceit.

ਅਸਥਿਰੁ ਭਗਤਿ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ ॥
asathir bhagat saadh kee saran |

Only devotional worship is permanent, and the Sanctuary of the Holy.

ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥
naanak jap jap jeevai har ke charan |4|

Nanak lives by meditating, meditating on the Lotus Feet of the Lord. ||4||

ਮਿਥਿਆ ਸ੍ਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨਹਿ ॥
mithiaa sravan par nindaa suneh |

False are the ears which listen to the slander of others.

ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਹਿਰਹਿ ॥
mithiaa hasat par darab kau hireh |

False are the hands which steal the wealth of others.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter