Sri Guru Granth Sahib

Page - 31


ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mahalaa 3 |

Siree Raag, Third Mehl:

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਛੋਡਿ ਬਿਖਿਆ ਲੋਭਾਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਵਿਡਾਣੀ ॥
amrit chhodd bikhiaa lobhaane sevaa kareh viddaanee |

Discarding the Ambrosial Nectar, they greedily grab the poison; they serve others, instead of the Lord.

ਆਪਣਾ ਧਰਮੁ ਗਵਾਵਹਿ ਬੂਝਹਿ ਨਾਹੀ ਅਨਦਿਨੁ ਦੁਖਿ ਵਿਹਾਣੀ ॥
aapanaa dharam gavaaveh boojheh naahee anadin dukh vihaanee |

They lose their faith, they have no understanding; night and day, they suffer in pain.

ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਨ ਚੇਤਹੀ ਡੂਬਿ ਮੁਏ ਬਿਨੁ ਪਾਣੀ ॥੧॥
manamukh andh na chetahee ddoob mue bin paanee |1|

The blind, self-willed manmukhs do not even think of the Lord; they are drowned to death without water. ||1||

ਮਨ ਰੇ ਸਦਾ ਭਜਹੁ ਹਰਿ ਸਰਣਾਈ ॥
man re sadaa bhajahu har saranaaee |

O mind, vibrate and meditate forever on the Lord; seek the Protection of His Sanctuary.

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅੰਤਰਿ ਵਸੈ ਤਾ ਹਰਿ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur kaa sabad antar vasai taa har visar na jaaee |1| rahaau |

If the Word of the Guru's Shabad abides deep within, then you shall not forget the Lord. ||1||Pause||

ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਮਾਇਆ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਦੁਸਟੀ ਪਾਈ ॥
eihu sareer maaeaa kaa putalaa vich haumai dusattee paaee |

This body is the puppet of Maya. The evil of egotism is within it.

ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਮਨਮੁਖਿ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥
aavan jaanaa jaman maranaa manamukh pat gavaaee |

Coming and going through birth and death, the self-willed manmukhs lose their honor.

ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ ॥੨॥
satagur sev sadaa sukh paaeaa jotee jot milaaee |2|

Serving the True Guru, eternal peace is obtained, and one's light merges into the Light. ||2||

ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਅਤਿ ਸੁਖਾਲੀ ਜੋ ਇਛੇ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥
satagur kee sevaa at sukhaalee jo ichhe so fal paae |

Serving the True Guru brings a deep and profound peace, and one's desires are fulfilled.

ਜਤੁ ਸਤੁ ਤਪੁ ਪਵਿਤੁ ਸਰੀਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
jat sat tap pavit sareeraa har har man vasaae |

Abstinence, truthfulness and self-discipline are obtained, and the body is purified; the Lord, Har, Har, comes to dwell within the mind.

ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੩॥
sadaa anand rahai din raatee mil preetam sukh paae |3|

Such a person remains blissful forever, day and night. Meeting the Beloved, peace is found. ||3||

ਜੋ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥
jo satagur kee saranaagatee hau tin kai bal jaau |

I am a sacrifice to those who seek the Sanctuary of the True Guru.

ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚੀ ਵਡਿਆਈ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਉ ॥
dar sachai sachee vaddiaaee sahaje sach samaau |

In the Court of the True One, they are blessed with true greatness; they are intuitively absorbed into the True Lord.

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਉ ॥੪॥੧੨॥੪੫॥
naanak nadaree paaeeai guramukh mel milaau |4|12|45|

O Nanak, by His Glance of Grace He is found; the Gurmukh is united in His Union. ||4||12||45||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mahalaa 3 |

Siree Raag, Third Mehl:

ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਜਿਉ ਦੋਹਾਗਣਿ ਤਨਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥
manamukh karam kamaavane jiau dohaagan tan seegaar |

The self-willed manmukh performs religious rituals, like the unwanted bride decorating her body.

ਸੇਜੈ ਕੰਤੁ ਨ ਆਵਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥
sejai kant na aavee nit nit hoe khuaar |

Her Husband Lord does not come to her bed; day after day, she grows more and more miserable.

ਪਿਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵਈ ਨਾ ਦੀਸੈ ਘਰੁ ਬਾਰੁ ॥੧॥
pir kaa mahal na paavee naa deesai ghar baar |1|

She does not attain the Mansion of His Presence; she does not find the door to His House. ||1||

ਭਾਈ ਰੇ ਇਕ ਮਨਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
bhaaee re ik man naam dhiaae |

O Siblings of Destiny, meditate on the Naam with one-pointed mind.

ਸੰਤਾ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹੈ ਜਪਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
santaa sangat mil rahai jap raam naam sukh paae |1| rahaau |

Remain united with the Society of the Saints; chant the Name of the Lord, and find peace. ||1||Pause||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਪਿਰੁ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥
guramukh sadaa sohaaganee pir raakhiaa ur dhaar |

The Gurmukh is the happy and pure soul-bride forever. She keeps her Husband Lord enshrined within her heart.

ਮਿਠਾ ਬੋਲਹਿ ਨਿਵਿ ਚਲਹਿ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਤਾਰੁ ॥
mitthaa boleh niv chaleh sejai ravai bhataar |

Her speech is sweet, and her way of life is humble. She enjoys the Bed of her Husband Lord.

ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਹੇਤੁ ਅਪਾਰੁ ॥੨॥
sobhaavantee sohaaganee jin gur kaa het apaar |2|

The happy and pure soul-bride is noble; she has infinite love for the Guru. ||2||

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਜਾ ਭਾਗੈ ਕਾ ਉਦਉ ਹੋਇ ॥
poorai bhaag satagur milai jaa bhaagai kaa udau hoe |

By perfect good fortune, one meets the True Guru, when one's destiny is awakened.

ਅੰਤਰਹੁ ਦੁਖੁ ਭ੍ਰਮੁ ਕਟੀਐ ਸੁਖੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥
antarahu dukh bhram katteeai sukh paraapat hoe |

Suffering and doubt are cut out from within, and peace is obtained.

ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਦੁਖੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥੩॥
gur kai bhaanai jo chalai dukh na paavai koe |3|

One who walks in harmony with the Guru's Will shall not suffer in pain. ||3||

ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਸਹਜੇ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥
gur ke bhaane vich amrit hai sahaje paavai koe |

The Amrit, the Ambrosial Nectar, is in the Guru's Will. With intuitive ease, it is obtained.

ਜਿਨਾ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਨ ਪੀਆ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੋਇ ॥
jinaa paraapat tin peea haumai vichahu khoe |

Those who are destined to have it, drink it in; their egotism is eradicated from within.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਸਚਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੪॥੧੩॥੪੬॥
naanak guramukh naam dhiaaeeai sach milaavaa hoe |4|13|46|

O Nanak, the Gurmukh meditates on the Naam, and is united with the True Lord. ||4||13||46||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mahalaa 3 |

Siree Raag, Third Mehl:

ਜਾ ਪਿਰੁ ਜਾਣੈ ਆਪਣਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਗੈ ਧਰੇਇ ॥
jaa pir jaanai aapanaa tan man agai dharee |

If you know that He is your Husband Lord, offer your body and mind to Him.

ਸੋਹਾਗਣੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੀਆ ਸੇਈ ਕਰਮ ਕਰੇਇ ॥
sohaaganee karam kamaavadeea seee karam karee |

Behave like the happy and pure soul-bride.

ਸਹਜੇ ਸਾਚਿ ਮਿਲਾਵੜਾ ਸਾਚੁ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੧॥
sahaje saach milaavarraa saach vaddaaee dee |1|

With intuitive ease, you shall merge with the True Lord, and He shall bless you with true greatness. ||1||

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥
bhaaee re gur bin bhagat na hoe |

O Siblings of Destiny, without the Guru, there is no devotional worship.

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bin gur bhagat na paaeeai je lochai sabh koe |1| rahaau |

Without the Guru, devotion is not obtained, even though everyone may long for it. ||1||Pause||

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਫੇਰੁ ਪਇਆ ਕਾਮਣਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥
lakh chauraaseeh fer peaa kaaman doojai bhaae |

The soul-bride in love with duality goes around the wheel of reincarnation, through 8.4 million incarnations.

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਨੀਦ ਨ ਆਵਈ ਦੁਖੀ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥
bin gur need na aavee dukhee rain vihaae |

Without the Guru, she finds no sleep, and she passes her life-night in pain.

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਪਿਰੁ ਨ ਪਾਈਐ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥੨॥
bin sabadai pir na paaeeai birathaa janam gavaae |2|

Without the Shabad, she does not find her Husband Lord, and her life wastes away in vain. ||2||

ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੀ ਜਗੁ ਫਿਰੀ ਨਾ ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਨਾਲਿ ॥
hau hau karatee jag firee naa dhan sanpai naal |

Practicing egotism, selfishness and conceit, she wanders around the world, but her wealth and property will not go with her.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430