Sri Guru Granth Sahib

Page - 73


ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥
tudh aape aap upaaeaa |

You Yourself created the Universe;

ਦੂਜਾ ਖੇਲੁ ਕਰਿ ਦਿਖਲਾਇਆ ॥
doojaa khel kar dikhalaaeaa |

You created the play of duality, and staged it.

ਸਭੁ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੨੦॥
sabh sacho sach varatadaa jis bhaavai tisai bujhaae jeeo |20|

The Truest of the True is pervading everywhere; He instructs those with whom He is pleased. ||20||

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ ॥
guraparasaadee paaeaa |

By Guru's Grace, I have found God.

ਤਿਥੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
tithai maaeaa mohu chukaaeaa |

By His Grace, I have shed emotional attachment to Maya.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕੈ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥੨੧॥
kirapaa kar kai aapanee aape le samaae jeeo |21|

Showering His Mercy, He has blended me into Himself. ||21||

ਗੋਪੀ ਨੈ ਗੋਆਲੀਆ ॥
gopee nai goaaleea |

You are the Gopis, the milk-maids of Krishna; You are the sacred river Jamunaa; You are Krishna, the herdsman.

ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਗੋਇ ਉਠਾਲੀਆ ॥
tudh aape goe utthaaleea |

You Yourself support the world.

ਹੁਕਮੀ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਭੰਨਿ ਸਵਾਰਿ ਜੀਉ ॥੨੨॥
hukamee bhaandde saajiaa toon aape bhan savaar jeeo |22|

By Your Command, human beings are fashioned. You Yourself embellish them, and then again destroy them. ||22||

ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥
jin satigur siau chit laaeaa |

Those who have focused their consciousness on the True Guru

ਤਿਨੀ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇਆ ॥
tinee doojaa bhaau chukaaeaa |

have rid themselves of the love of duality.

ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਤਿਨ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਓਇ ਚਲੇ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿ ਜੀਉ ॥੨੩॥
niramal jot tin praaneea oe chale janam savaar jeeo |23|

The light of those mortal beings is immaculate. They depart after redeeming their lives. ||23||

ਤੇਰੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆ ॥
tereea sadaa sadaa changiaaeea |

I praise the Greatness of Your Goodness,

ਮੈ ਰਾਤਿ ਦਿਹੈ ਵਡਿਆਈਆਂ ॥
mai raat dihai vaddiaaeean |

Forever and ever, night and day.

ਅਣਮੰਗਿਆ ਦਾਨੁ ਦੇਵਣਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਮਾਲਿ ਜੀਉ ॥੨੪॥੧॥
anamangiaa daan devanaa kahu naanak sach samaal jeeo |24|1|

You bestow Your Gifts, even if we do not ask for them. Says Nanak, contemplate the True Lord. ||24||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mahalaa 5 |

Siree Raag, Fifth Mehl:

ਪੈ ਪਾਇ ਮਨਾਈ ਸੋਇ ਜੀਉ ॥
pai paae manaaee soe jeeo |

I fall at His Feet to please and appease Him.

ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖਿ ਮਿਲਾਇਆ ਤਿਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
satigur purakh milaaeaa tis jevadd avar na koe jeeo |1| rahaau |

The True Guru has united me with the Lord, the Primal Being. There is no other as great as He. ||1||Pause||

ਗੋਸਾਈ ਮਿਹੰਡਾ ਇਠੜਾ ॥
gosaaee mihanddaa ittharraa |

The Lord of the Universe is my Sweet Beloved.

ਅੰਮ ਅਬੇ ਥਾਵਹੁ ਮਿਠੜਾ ॥
am abe thaavahu mittharraa |

He is sweeter than my mother or father.

ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਭਿ ਸਜਣਾ ਤੁਧੁ ਜੇਹਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥੧॥
bhain bhaaee sabh sajanaa tudh jehaa naahee koe jeeo |1|

Among all sisters and brothers and friends, there is no one like You. ||1||

ਤੇਰੈ ਹੁਕਮੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥
terai hukame saavan aaeaa |

By Your Command, the month of Saawan has come.

ਮੈ ਸਤ ਕਾ ਹਲੁ ਜੋਆਇਆ ॥
mai sat kaa hal joaaeaa |

I have hooked up the plow of Truth,

ਨਾਉ ਬੀਜਣ ਲਗਾ ਆਸ ਕਰਿ ਹਰਿ ਬੋਹਲ ਬਖਸ ਜਮਾਇ ਜੀਉ ॥੨॥
naau beejan lagaa aas kar har bohal bakhas jamaae jeeo |2|

and I plant the seed of the Name in hopes that the Lord, in His Generosity, will bestow a bountiful harvest. ||2||

ਹਉ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਇਕੁ ਪਛਾਣਦਾ ॥
hau gur mil ik pachhaanadaa |

Meeting with the Guru, I recognize only the One Lord.

ਦੁਯਾ ਕਾਗਲੁ ਚਿਤਿ ਨ ਜਾਣਦਾ ॥
duyaa kaagal chit na jaanadaa |

In my consciousness, I do not know of any other account.

ਹਰਿ ਇਕਤੈ ਕਾਰੈ ਲਾਇਓਨੁ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਂਵੈ ਨਿਬਾਹਿ ਜੀਉ ॥੩॥
har ikatai kaarai laaeion jiau bhaavai tinvai nibaeh jeeo |3|

The Lord has assigned one task to me; as it pleases Him, I perform it. ||3||

ਤੁਸੀ ਭੋਗਿਹੁ ਭੁੰਚਹੁ ਭਾਈਹੋ ॥
tusee bhogihu bhunchahu bhaaeeho |

Enjoy yourselves and eat, O Siblings of Destiny.

ਗੁਰਿ ਦੀਬਾਣਿ ਕਵਾਇ ਪੈਨਾਈਓ ॥
gur deebaan kavaae painaaeeo |

In the Guru's Court, He has blessed me with the Robe of Honor.

ਹਉ ਹੋਆ ਮਾਹਰੁ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਨਿ ਆਦੇ ਪੰਜਿ ਸਰੀਕ ਜੀਉ ॥੪॥
hau hoaa maahar pindd daa ban aade panj sareek jeeo |4|

I have become the Master of my body-village; I have taken the five rivals as prisoners. ||4||

ਹਉ ਆਇਆ ਸਾਮੑੈ ਤਿਹੰਡੀਆ ॥
hau aaeaa saamaai tihanddeea |

I have come to Your Sanctuary.

ਪੰਜਿ ਕਿਰਸਾਣ ਮੁਜੇਰੇ ਮਿਹਡਿਆ ॥
panj kirasaan mujere mihaddiaa |

The five farm-hands have become my tenants;

ਕੰਨੁ ਕੋਈ ਕਢਿ ਨ ਹੰਘਈ ਨਾਨਕ ਵੁਠਾ ਘੁਘਿ ਗਿਰਾਉ ਜੀਉ ॥੫॥
kan koee kadt na hanghee naanak vutthaa ghugh giraau jeeo |5|

none dare to raise their heads against me. O Nanak, my village is populous and prosperous. ||5||

ਹਉ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਾ ਜਾਵਦਾ ॥
hau vaaree ghunmaa jaavadaa |

I am a sacrifice, a sacrifice to You.

ਇਕ ਸਾਹਾ ਤੁਧੁ ਧਿਆਇਦਾ ॥
eik saahaa tudh dhiaaeidaa |

I meditate on You continually.

ਉਜੜੁ ਥੇਹੁ ਵਸਾਇਓ ਹਉ ਤੁਧ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥੬॥
aujarr thehu vasaaeio hau tudh vittahu kurabaan jeeo |6|

The village was in ruins, but You have re-populated it. I am a sacrifice to You. ||6||

ਹਰਿ ਇਠੈ ਨਿਤ ਧਿਆਇਦਾ ॥
har itthai nit dhiaaeidaa |

O Beloved Lord, I meditate on You continually;

ਮਨਿ ਚਿੰਦੀ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਦਾ ॥
man chindee so fal paaeidaa |

I obtain the fruits of my mind's desires.

ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਅਨੁ ਲਾਹੀਅਨੁ ਮਨ ਕੀ ਭੁਖ ਜੀਉ ॥੭॥
sabhe kaaj savaarian laaheean man kee bhukh jeeo |7|

All my affairs are arranged, and the hunger of my mind is appeased. ||7||

ਮੈ ਛਡਿਆ ਸਭੋ ਧੰਧੜਾ ॥
mai chhaddiaa sabho dhandharraa |

I have forsaken all my entanglements;

ਗੋਸਾਈ ਸੇਵੀ ਸਚੜਾ ॥
gosaaee sevee sacharraa |

I serve the True Lord of the Universe.

ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਮੈ ਪਲੈ ਬਧਾ ਛਿਕਿ ਜੀਉ ॥੮॥
nau nidh naam nidhaan har mai palai badhaa chhik jeeo |8|

I have firmly attached the Name, the Home of the Nine Treasures to my robe. ||8||

ਮੈ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
mai sukhee hoon sukh paaeaa |

I have obtained the comfort of comforts.

ਗੁਰਿ ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਆ ॥
gur antar sabad vasaaeaa |

The Guru has implanted the Word of the Shabad deep within me.

ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੁਰਖਿ ਵਿਖਾਲਿਆ ਮਸਤਕਿ ਧਰਿ ਕੈ ਹਥੁ ਜੀਉ ॥੯॥
satigur purakh vikhaaliaa masatak dhar kai hath jeeo |9|

The True Guru has shown me my Husband Lord; He has placed His Hand upon my forehead. ||9||

ਮੈ ਬਧੀ ਸਚੁ ਧਰਮ ਸਾਲ ਹੈ ॥
mai badhee sach dharam saal hai |

I have established the Temple of Truth.

ਗੁਰਸਿਖਾ ਲਹਦਾ ਭਾਲਿ ਕੈ ॥
gurasikhaa lahadaa bhaal kai |

I sought out the Guru's Sikhs, and brought them into it.

ਪੈਰ ਧੋਵਾ ਪਖਾ ਫੇਰਦਾ ਤਿਸੁ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਗਾ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥੧੦॥
pair dhovaa pakhaa feradaa tis niv niv lagaa paae jeeo |10|

I wash their feet, and wave the fan over them. Bowing low, I fall at their feet. ||10||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430