Sri Guru Granth Sahib

Page - 810


ਸ੍ਰਮੁ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆਢ ਕਉ ਤੇ ਗਨੀ ਧਨੀਤਾ ॥੩॥
sram karate dam aadt kau te ganee dhaneetaa |3|

Those who worked for half a shell, will be judged very wealthy. ||3||

ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਕਹਿ ਸਕਉ ਬੇਅੰਤ ਗੁਨੀਤਾ ॥
kavan vaddaaee keh skau beant guneetaa |

What glorious greatness of Yours can I describe, O Lord of infinite excellences?

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਰੀਤਾ ॥੪॥੭॥੩੭॥
kar kirapaa mohi naam dehu naanak daras reetaa |4|7|37|

Please bless me with Your Mercy, and grant me Your Name; O Nanak, I am lost without the Blessed Vision of Your Darshan. ||4||7||37||

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bilaaval mahalaa 5 |

Bilaaval, Fifth Mehl:

ਅਹੰਬੁਧਿ ਪਰਬਾਦ ਨੀਤ ਲੋਭ ਰਸਨਾ ਸਾਦਿ ॥
ahanbudh parabaad neet lobh rasanaa saad |

He is constantly entangled in pride, conflict, greed and tasty flavors.

ਲਪਟਿ ਕਪਟਿ ਗ੍ਰਿਹਿ ਬੇਧਿਆ ਮਿਥਿਆ ਬਿਖਿਆਦਿ ॥੧॥
lapatt kapatt grihi bedhiaa mithiaa bikhiaad |1|

He is involved in deception, fraud, household affairs and corruption. ||1||

ਐਸੀ ਪੇਖੀ ਨੇਤ੍ਰ ਮਹਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰਪਰਸਾਦਿ ॥
aaisee pekhee netr meh poore guraparasaad |

I have seen this with my eyes, by the Grace of the Perfect Guru.

ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਧਨ ਜੋਬਨਾ ਨਾਮੈ ਬਿਨੁ ਬਾਦਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
raaj milakh dhan jobanaa naamai bin baad |1| rahaau |

Power, property, wealth and youth are useless, without the Naam, the Name of the Lord. ||1||Pause||

ਰੂਪ ਧੂਪ ਸੋਗੰਧਤਾ ਕਾਪਰ ਭੋਗਾਦਿ ॥
roop dhoop sogandhataa kaapar bhogaad |

Beauty, incense, scented oils, beautiful clothes and foods

ਮਿਲਤ ਸੰਗਿ ਪਾਪਿਸਟ ਤਨ ਹੋਏ ਦੁਰਗਾਦਿ ॥੨॥
milat sang paapisatt tan hoe duragaad |2|

- when they come into contact with the body of the sinner, they stink. ||2||

ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਮਾਨੁਖੁ ਭਇਆ ਖਿਨ ਭੰਗਨ ਦੇਹਾਦਿ ॥
firat firat maanukh bheaa khin bhangan dehaad |

Wandering, wandering around, the soul is reincarnated as a human, but this body lasts only for an instant.

ਇਹ ਅਉਸਰ ਤੇ ਚੂਕਿਆ ਬਹੁ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਾਦਿ ॥੩॥
eih aausar te chookiaa bahu jon bhramaad |3|

Losing this opportunity, he must wander again through countless incarnations. ||3||

ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬਿਸਮਾਦ ॥
prabh kirapaa te gur mile har har bisamaad |

By God's Grace, he meets the Guru; contemplating the Lord, Har, Har, he is wonderstruck.

ਸੂਖ ਸਹਜ ਨਾਨਕ ਅਨੰਦ ਤਾ ਕੈ ਪੂਰਨ ਨਾਦ ॥੪॥੮॥੩੮॥
sookh sahaj naanak anand taa kai pooran naad |4|8|38|

He is blessed with peace, poise and bliss, O Nanak, through the perfect sound current of the Naad. ||4||8||38||

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bilaaval mahalaa 5 |

Bilaaval, Fifth Mehl:

ਚਰਨ ਭਏ ਸੰਤ ਬੋਹਿਥਾ ਤਰੇ ਸਾਗਰੁ ਜੇਤ ॥
charan bhe sant bohithaa tare saagar jet |

The feet of the Saints are the boat, to cross over the world-ocean.

ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਗੁਰਿ ਦਸੇ ਭੇਤ ॥੧॥
maarag paae udiaan meh gur dase bhet |1|

In the wilderness, the Guru places them on the Path, and reveals the secrets of the Lord's Mystery. ||1||

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੇਤ ॥
har har har har har hare har har har het |

O Lord, Har Har Har, Har Har Haray, Har Har Har, I love You.

ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਚੇਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aootthat baitthat sovate har har har chet |1| rahaau |

While standing up, sitting down and sleeping, think of the Lord, Har Har Har. ||1||Pause||

ਪੰਚ ਚੋਰ ਆਗੈ ਭਗੇ ਜਬ ਸਾਧਸੰਗੇਤ ॥
panch chor aagai bhage jab saadhasanget |

The five thieves run away, when one joins the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤੁ ਘਣੋ ਲਾਭੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੋਭਾ ਸੇਤ ॥੨॥
poonjee saabat ghano laabh grihi sobhaa set |2|

His investment is intact, and he earns great profits; his household is blessed with honor. ||2||

ਨਿਹਚਲ ਆਸਣੁ ਮਿਟੀ ਚਿੰਤ ਨਾਹੀ ਡੋਲੇਤ ॥
nihachal aasan mittee chint naahee ddolet |

His position is unmoving and eternal, his anxiety is ended, and he wavers no more.

ਭਰਮੁ ਭੁਲਾਵਾ ਮਿਟਿ ਗਇਆ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਤ ਨੇਤ ॥੩॥
bharam bhulaavaa mitt geaa prabh pekhat net |3|

His doubts and misgivings are dispelled, and he sees God everywhere. ||3||

ਗੁਣ ਗਭੀਰ ਗੁਨ ਨਾਇਕਾ ਗੁਣ ਕਹੀਅਹਿ ਕੇਤ ॥
gun gabheer gun naaeikaa gun kaheeeh ket |

The Virtues of our Virtuous Lord and Master are so profound; how many of His Glorious Virtues should I speak?

ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰੇਤ ॥੪॥੯॥੩੯॥
naanak paaeaa saadhasang har har amret |4|9|39|

Nanak has obtained the Ambrosial Nectar of the Lord, Har, Har, in the Company of the Holy. ||4||9||39||

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bilaaval mahalaa 5 |

Bilaaval, Fifth Mehl:

ਬਿਨੁ ਸਾਧੂ ਜੋ ਜੀਵਨਾ ਤੇਤੋ ਬਿਰਥਾਰੀ ॥
bin saadhoo jo jeevanaa teto birathaaree |

That life, which has no contact with the Holy, is useless.

ਮਿਲਤ ਸੰਗਿ ਸਭਿ ਭ੍ਰਮ ਮਿਟੇ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥
milat sang sabh bhram mitte gat bhee hamaaree |1|

Joining their congregation, all doubts are dispelled, and I am emancipated. ||1||

ਜਾ ਦਿਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਮੋਹਿ ਉਆ ਦਿਨ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥
jaa din bhette saadh mohi uaa din balihaaree |

That day, when I meet with the Holy - I am a sacrifice to that day.

ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਪਨੋ ਜੀਅਰਾ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਹਉ ਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tan man apano jeearaa fir fir hau vaaree |1| rahaau |

Again and again, I sacrifice my body, mind and soul to them. ||1||Pause||

ਏਤ ਛਡਾਈ ਮੋਹਿ ਤੇ ਇਤਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾਰੀ ॥
et chhaddaaee mohi te itanee drirrataaree |

They have helped me renounce this ego, and implant this humility within myself.

ਸਗਲ ਰੇਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭਇਆ ਬਿਨਸੀ ਅਪਧਾਰੀ ॥੨॥
sagal ren ihu man bheaa binasee apadhaaree |2|

This mind has become the dust of all men's feet, and my self-conceit has been dispelled. ||2||

ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਪਰ ਦੂਖਨਾ ਏ ਖਿਨ ਮਹਿ ਜਾਰੀ ॥
nind chind par dookhanaa e khin meh jaaree |

In an instant, I burnt away the ideas of slander and ill-will towards others.

ਦਇਆ ਮਇਆ ਅਰੁ ਨਿਕਟਿ ਪੇਖੁ ਨਾਹੀ ਦੂਰਾਰੀ ॥੩॥
deaa meaa ar nikatt pekh naahee dooraaree |3|

I see close at hand, the Lord of mercy and compassion; He is not far away at all. ||3||

ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਏ ਅਬ ਮੁਕਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ॥
tan man seetal bhe ab mukate sansaaree |

My body and mind are cooled and soothed, and now, I am liberated from the world.

ਹੀਤ ਚੀਤ ਸਭ ਪ੍ਰਾਨ ਧਨ ਨਾਨਕ ਦਰਸਾਰੀ ॥੪॥੧੦॥੪੦॥
heet cheet sabh praan dhan naanak darasaaree |4|10|40|

Love, consciousness, the breath of life, wealth and everything, O Nanak, are in the Blessed Vision of the Lord's Darshan. ||4||10||40||

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bilaaval mahalaa 5 |

Bilaaval, Fifth Mehl:

ਟਹਲ ਕਰਉ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪਗ ਝਾਰਉ ਬਾਲ ॥
ttahal krau tere daas kee pag jhaarau baal |

I perform service for Your slave, O Lord, and wipe his feet with my hair.

ਮਸਤਕੁ ਅਪਨਾ ਭੇਟ ਦੇਉ ਗੁਨ ਸੁਨਉ ਰਸਾਲ ॥੧॥
masatak apanaa bhett deo gun sunau rasaal |1|

I offer my head to him, and listen to the Glorious Praises of the Lord, the source of bliss. ||1||

ਤੁਮੑ ਮਿਲਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਜੀਓ ਤੁਮੑ ਮਿਲਹੁ ਦਇਆਲ ॥
tuma milate meraa man jeeo tuma milahu deaal |

Meeting You, my mind is rejuvenated, so please meet me, O Merciful Lord.

ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਹੋਤ ਚਿਤਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
nis baasur man anad hot chitavat kirapaal |1| rahaau |

Night and day, my mind enjoys bliss, contemplating the Lord of Compassion. ||1||Pause||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter