Sri Guru Granth Sahib

Page - 391


ਨਾ ਓਹੁ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਰਿਆ ॥
naa ohu marataa naa ham ddariaa |

He does not die, so I do not fear.

ਨਾ ਓਹੁ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਹਮ ਕੜਿਆ ॥
naa ohu binasai naa ham karriaa |

He does not perish, so I do not grieve.

ਨਾ ਓਹੁ ਨਿਰਧਨੁ ਨਾ ਹਮ ਭੂਖੇ ॥
naa ohu niradhan naa ham bhookhe |

He is not poor, so I do not hunger.

ਨਾ ਓਸੁ ਦੂਖੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਦੂਖੇ ॥੧॥
naa os dookh na ham kau dookhe |1|

He is not in pain, so I do not suffer. ||1||

ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਮਾਰਨਵਾਰਾ ॥
avar na koaoo maaranavaaraa |

There is no other Destroyer than Him.

ਜੀਅਉ ਹਮਾਰਾ ਜੀਉ ਦੇਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jeeo hamaaraa jeeo denahaaraa |1| rahaau |

He is my very life, the Giver of life. ||1||Pause||

ਨਾ ਉਸੁ ਬੰਧਨ ਨਾ ਹਮ ਬਾਧੇ ॥
naa us bandhan naa ham baadhe |

He is not bound, so I am not in bondage.

ਨਾ ਉਸੁ ਧੰਧਾ ਨਾ ਹਮ ਧਾਧੇ ॥
naa us dhandhaa naa ham dhaadhe |

He has no occupation, so I have no entanglements.

ਨਾ ਉਸੁ ਮੈਲੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਮੈਲਾ ॥
naa us mail na ham kau mailaa |

He has no impurities, so I have no impurities.

ਓਸੁ ਅਨੰਦੁ ਤ ਹਮ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥੨॥
os anand ta ham sad kelaa |2|

He is in ecstasy, so I am always happy. ||2||

ਨਾ ਉਸੁ ਸੋਚੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਸੋਚਾ ॥
naa us soch na ham kau sochaa |

He has no anxiety, so I have no cares.

ਨਾ ਉਸੁ ਲੇਪੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਪੋਚਾ ॥
naa us lep na ham kau pochaa |

He has no stain, so I have no pollution.

ਨਾ ਉਸੁ ਭੂਖ ਨ ਹਮ ਕਉ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ॥
naa us bhookh na ham kau trisanaa |

He has no hunger, so I have no thirst.

ਜਾ ਉਹੁ ਨਿਰਮਲੁ ਤਾਂ ਹਮ ਜਚਨਾ ॥੩॥
jaa uhu niramal taan ham jachanaa |3|

Since He is immaculately pure, I correspond to Him. ||3||

ਹਮ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥
ham kichh naahee ekai ohee |

I am nothing; He is the One and only.

ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥
aagai paachhai eko soee |

Before and after, He alone exists.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਖੋਏ ਭ੍ਰਮ ਭੰਗਾ ॥
naanak gur khoe bhram bhangaa |

O Nanak, the Guru has taken away my doubts and mistakes;

ਹਮ ਓਇ ਮਿਲਿ ਹੋਏ ਇਕ ਰੰਗਾ ॥੪॥੩੨॥੮੩॥
ham oe mil hoe ik rangaa |4|32|83|

He and I, joining together, are of the same color. ||4||32||83||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਕਰੀਐ ॥
anik bhaant kar sevaa kareeai |

Serve Him in many different ways;

ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਨ ਧਨੁ ਆਗੈ ਧਰੀਐ ॥
jeeo praan dhan aagai dhareeai |

Dedicate your soul, your breath of life and your wealth to Him.

ਪਾਨੀ ਪਖਾ ਕਰਉ ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
paanee pakhaa krau taj abhimaan |

Carry water for Him, and wave the fan over Him - renounce your ego.

ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥੧॥
anik baar jaaeeai kurabaan |1|

Make yourself a sacrifice to Him, time and time again. ||1||

ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ ॥
saaee suhaagan jo prabh bhaaee |

She alone is the happy soul-bride, who is pleasing to God.

ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tis kai sang milau meree maaee |1| rahaau |

In her company, I may meet Him, O my mother. ||1||Pause||

ਦਾਸਨਿ ਦਾਸੀ ਕੀ ਪਨਿਹਾਰਿ ॥
daasan daasee kee panihaar |

I am the water-carrier of the slaves of His slaves.

ਉਨੑ ਕੀ ਰੇਣੁ ਬਸੈ ਜੀਅ ਨਾਲਿ ॥
auna kee ren basai jeea naal |

I treasure in my soul the dust of their feet.

ਮਾਥੈ ਭਾਗੁ ਤ ਪਾਵਉ ਸੰਗੁ ॥
maathai bhaag ta paavau sang |

By that good destiny inscribed upon my forehead, I obtain their society.

ਮਿਲੈ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨੈ ਰੰਗਿ ॥੨॥
milai suaamee apunai rang |2|

Through His Love, the Lord Master meets me. ||2||

ਜਾਪ ਤਾਪ ਦੇਵਉ ਸਭ ਨੇਮਾ ॥
jaap taap devau sabh nemaa |

I dedicate all to Him - chanting and meditation, austerity and religious observances.

ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਰਪਉ ਸਭ ਹੋਮਾ ॥
karam dharam arpau sabh homaa |

I offer all to Him - good actions, righteous conduct and incense burning.

ਗਰਬੁ ਮੋਹੁ ਤਜਿ ਹੋਵਉ ਰੇਨ ॥
garab mohu taj hovau ren |

Renouncing pride and attachment, I become the dust of the feet of the Saints.

ਉਨੑ ਕੈ ਸੰਗਿ ਦੇਖਉ ਪ੍ਰਭੁ ਨੈਨ ॥੩॥
auna kai sang dekhau prabh nain |3|

In their society, I behold God with my eyes. ||3||

ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਏਹੀ ਆਰਾਧਉ ॥
nimakh nimakh ehee aaraadhau |

Each and every moment, I contemplate and adore Him.

ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਏਹ ਸੇਵਾ ਸਾਧਉ ॥
dinas rain eh sevaa saadhau |

Day and night, I serve Him like this.

ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੁਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ॥
bhe kripaal gupaal gobind |

The Lord of the Universe, the Cherisher of the World, has become merciful;

ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਬਖਸਿੰਦ ॥੪॥੩੩॥੮੪॥
saadhasang naanak bakhasind |4|33|84|

in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, O Nanak, He forgives us. ||4||33||84||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
prabh kee preet sadaa sukh hoe |

In the Love of God, eternal peace is obtained.

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦੁਖੁ ਲਗੈ ਨ ਕੋਇ ॥
prabh kee preet dukh lagai na koe |

In the Love of God, one is not touched by pain.

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ ॥
prabh kee preet haumai mal khoe |

In the Love of God, the filth of ego is washed away.

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇ ॥੧॥
prabh kee preet sad niramal hoe |1|

In the Love of God, one becomes forever immaculate. ||1||

ਸੁਨਹੁ ਮੀਤ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੁ ॥
sunahu meet aaisaa prem piaar |

Listen, O friend: show such love and affection to God,

ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਘਟ ਘਟ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jeea praan ghatt ghatt aadhaar |1| rahaau |

the Support of the soul, the breath of life, of each and every heart. ||1||Pause||

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਏ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ॥
prabh kee preet bhe sagal nidhaan |

In the Love of God, all treasures are obtained.

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਿਦੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ॥
prabh kee preet ridai niramal naam |

In the Love of God, the Immaculate Naam fills the heart.

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦ ਸੋਭਾਵੰਤ ॥
prabh kee preet sad sobhaavant |

In the Love of God, one is eternally embellished.

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਭ ਮਿਟੀ ਹੈ ਚਿੰਤ ॥੨॥
prabh kee preet sabh mittee hai chint |2|

In the Love of God, all anxiety is ended. ||2||

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਇਹੁ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ॥
prabh kee preet ihu bhavajal tarai |

In the Love of God, one crosses over this terrible world-ocean.

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀ ਡਰੈ ॥
prabh kee preet jam te nahee ddarai |

In the Love of God, one does not fear death.

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਗਲ ਉਧਾਰੈ ॥
prabh kee preet sagal udhaarai |

In the Love of God, all are saved.

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਲੈ ਸੰਗਾਰੈ ॥੩॥
prabh kee preet chalai sangaarai |3|

The Love of God shall go along with you. ||3||

ਆਪਹੁ ਕੋਈ ਮਿਲੈ ਨ ਭੂਲੈ ॥
aapahu koee milai na bhoolai |

By himself, no one is united, and no one goes astray.

ਜਿਸੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਤਿਸੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਘੂਲੈ ॥
jis kripaal tis saadhasang ghoolai |

One who is blessed by God's Mercy, joins the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੇਰੈ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥
kahu naanak terai kurabaan |

Says Nanak, I am a sacrifice to You.

ਸੰਤ ਓਟ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥੪॥੩੪॥੮੫॥
sant ott prabh teraa taan |4|34|85|

O God, You are the Support and the Strength of the Saints. ||4||34||85||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਭੂਪਤਿ ਹੋਇ ਕੈ ਰਾਜੁ ਕਮਾਇਆ ॥
bhoopat hoe kai raaj kamaaeaa |

Becoming a king, the mortal wields his royal authority;

ਕਰਿ ਕਰਿ ਅਨਰਥ ਵਿਹਾਝੀ ਮਾਇਆ ॥
kar kar anarath vihaajhee maaeaa |

oppressing the people, he gathers wealth.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430