Sri Guru Granth Sahib

Page - 411


ਸਭ ਕਉ ਤਜਿ ਗਏ ਹਾਂ ॥
sabh kau taj ge haan |

you shall have to leave it all behind.

ਸੁਪਨਾ ਜਿਉ ਭਏ ਹਾਂ ॥
supanaa jiau bhe haan |

These things seem like only a dream,

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨਿੑ ਲਏ ॥੧॥
har naam jini le |1|

to one who takes the Lord's Name. ||1||

ਹਰਿ ਤਜਿ ਅਨ ਲਗੇ ਹਾਂ ॥
har taj an lage haan |

Forsaking the Lord, and clinging to another,

ਜਨਮਹਿ ਮਰਿ ਭਗੇ ਹਾਂ ॥
janameh mar bhage haan |

they run toward death and reincarnation.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨਿ ਲਹੇ ਹਾਂ ॥
har har jan lahe haan |

But those humble beings, who attach themselves to the Lord, Har, Har,

ਜੀਵਤ ਸੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ॥
jeevat se rahe haan |

continue to live.

ਜਿਸਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਹੋਇ ਹਾਂ ॥
jiseh kripaal hoe haan |

One who is blessed with the Lord's Mercy,

ਨਾਨਕ ਭਗਤੁ ਸੋਇ ॥੨॥੭॥੧੬੩॥੨੩੨॥
naanak bhagat soe |2|7|163|232|

O Nanak, becomes His devotee. ||2||7||163||232||

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੯ ॥
raag aasaa mahalaa 9 |

Raag Aasaa, Ninth Mehl:

ਬਿਰਥਾ ਕਹਉ ਕਉਨ ਸਿਉ ਮਨ ਕੀ ॥
birathaa khau kaun siau man kee |

Who should I tell the condition of the mind?

ਲੋਭਿ ਗ੍ਰਸਿਓ ਦਸ ਹੂ ਦਿਸ ਧਾਵਤ ਆਸਾ ਲਾਗਿਓ ਧਨ ਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
lobh grasio das hoo dis dhaavat aasaa laagio dhan kee |1| rahaau |

Engrossed in greed, running around in the ten directions, you hold to your hopes of wealth. ||1||Pause||

ਸੁਖ ਕੈ ਹੇਤਿ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਤ ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ ॥
sukh kai het bahut dukh paavat sev karat jan jan kee |

For the sake of pleasure, you suffer such great pain, and you have to serve each and every person.

ਦੁਆਰਹਿ ਦੁਆਰਿ ਸੁਆਨ ਜਿਉ ਡੋਲਤ ਨਹ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ॥੧॥
duaareh duaar suaan jiau ddolat nah sudh raam bhajan kee |1|

You wander from door to door like a dog, unconscious of the Lord's meditation. ||1||

ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਖੋਵਤ ਲਾਜ ਨ ਲੋਕ ਹਸਨ ਕੀ ॥
maanas janam akaarath khovat laaj na lok hasan kee |

You lose this human life in vain, and You are not even ashamed when others laugh at you.

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਿਉ ਨਹੀ ਗਾਵਤ ਕੁਮਤਿ ਬਿਨਾਸੈ ਤਨ ਕੀ ॥੨॥੧॥੨੩੩॥
naanak har jas kiau nahee gaavat kumat binaasai tan kee |2|1|233|

O Nanak, why not sing the Lord's Praises, so that you may be rid of the body's evil disposition? ||2||1||233||

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੨ ॥
raag aasaa mahalaa 1 asattapadeea ghar 2 |

Raag Aasaa, First Mehl, Ashtpadheeyaa, Second House:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਉਤਰਿ ਅਵਘਟਿ ਸਰਵਰਿ ਨੑਾਵੈ ॥
autar avaghatt saravar naavai |

He descends the treacherous precipice, to bathe in the cleansing pool;

ਬਕੈ ਨ ਬੋਲੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥
bakai na bolai har gun gaavai |

without speaking or saying anything, he sings the Glorious Praises of the Lord.

ਜਲੁ ਆਕਾਸੀ ਸੁੰਨਿ ਸਮਾਵੈ ॥
jal aakaasee sun samaavai |

Like water vapor in the sky, he remains absorbed in the Lord.

ਰਸੁ ਸਤੁ ਝੋਲਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥
ras sat jhol mahaa ras paavai |1|

He churns the true pleasures to obtain the supreme nectar. ||1||

ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਸੁਨਹੁ ਅਭ ਮੋਰੇ ॥
aaisaa giaan sunahu abh more |

Listen to such spiritual wisdom, O my mind.

ਭਰਿਪੁਰਿ ਧਾਰਿ ਰਹਿਆ ਸਭ ਠਉਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bharipur dhaar rahiaa sabh tthaure |1| rahaau |

The Lord is totally pervading and permeating all places. ||1||Pause||

ਸਚੁ ਬ੍ਰਤੁ ਨੇਮੁ ਨ ਕਾਲੁ ਸੰਤਾਵੈ ॥
sach brat nem na kaal santaavai |

One who makes Truthfulness his fast and religious vows, does not suffer the pain of death.

ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ ਕਰੋਧੁ ਜਲਾਵੈ ॥
satigur sabad karodh jalaavai |

Through the Word of the Guru's Shabad, he burns away his anger.

ਗਗਨਿ ਨਿਵਾਸਿ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਵੈ ॥
gagan nivaas samaadh lagaavai |

He dwells in the Tenth Gate, immersed in the Samaadhi of deep meditation.

ਪਾਰਸੁ ਪਰਸਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥
paaras paras param pad paavai |2|

Touching the philosopher's stone, he obtains the supreme status. ||2||

ਸਚੁ ਮਨ ਕਾਰਣਿ ਤਤੁ ਬਿਲੋਵੈ ॥
sach man kaaran tat bilovai |

For the benefit of the mind, churn the true essence of reality;

ਸੁਭਰ ਸਰਵਰਿ ਮੈਲੁ ਨ ਧੋਵੈ ॥
subhar saravar mail na dhovai |

bathing in the over-flowing tank of nectar, filth is washed away.

ਜੈ ਸਿਉ ਰਾਤਾ ਤੈਸੋ ਹੋਵੈ ॥
jai siau raataa taiso hovai |

We become like the One with whom we are imbued.

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵੈ ॥੩॥
aape karataa kare su hovai |3|

Whatever the Creator does, comes to pass. ||3||

ਗੁਰ ਹਿਵ ਸੀਤਲੁ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਵੈ ॥
gur hiv seetal agan bujhaavai |

The Guru is cool and soothing like ice; He puts out the fire of the mind.

ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਬਿਭੂਤ ਚੜਾਵੈ ॥
sevaa surat bibhoot charraavai |

Smear your body with the ashes of dedicated service,

ਦਰਸਨੁ ਆਪਿ ਸਹਜ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥
darasan aap sahaj ghar aavai |

and live in the home of peace - make this your religious order.

ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਵੈ ॥੪॥
niramal baanee naad vajaavai |4|

Let the Immaculate Bani of the Word be your playing of the flute. ||4||

ਅੰਤਰਿ ਗਿਆਨੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਸਾਰਾ ॥
antar giaan mahaa ras saaraa |

Spiritual wisdom within is the supreme, sublime nectar.

ਤੀਰਥ ਮਜਨੁ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥
teerath majan gur veechaaraa |

Contemplation of the Guru is one's bathing at holy places of pilgrimage.

ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਥਾਨੁ ਮੁਰਾਰਾ ॥
antar poojaa thaan muraaraa |

Worship and adoration within is the Lord's dwelling.

ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰਾ ॥੫॥
jotee jot milaavanahaaraa |5|

He is the One who blends one's light with the Divine Light. ||5||

ਰਸਿ ਰਸਿਆ ਮਤਿ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥
ras rasiaa mat ekai bhaae |

He delights in the delightful wisdom of loving the One Lord.

ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਚ ਸਮਾਇ ॥
takhat nivaasee panch samaae |

He is one of the self-elect - he merges with the Lord, who occupies the throne.

ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਖਸਮ ਰਜਾਇ ॥
kaar kamaaee khasam rajaae |

He performs his works in obedience to the Will of his Lord and Master.

ਅਵਿਗਤ ਨਾਥੁ ਨ ਲਖਿਆ ਜਾਇ ॥੬॥
avigat naath na lakhiaa jaae |6|

The Unknowable Lord cannot be understood. ||6||

ਜਲ ਮਹਿ ਉਪਜੈ ਜਲ ਤੇ ਦੂਰਿ ॥
jal meh upajai jal te door |

The lotus originates in the water, and yet it remains distinct from the water.

ਜਲ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥
jal meh jot rahiaa bharapoor |

Just so, the Divine Light pervades and permeates the water of the world.

ਕਿਸੁ ਨੇੜੈ ਕਿਸੁ ਆਖਾ ਦੂਰਿ ॥
kis nerrai kis aakhaa door |

Who is near, and who is far away?

ਨਿਧਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੇਖਿ ਹਦੂਰਿ ॥੭॥
nidh gun gaavaa dekh hadoor |7|

I sing the Glories of the Lord, the treasure of virtue; I behold Him ever-present. ||7||

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
antar baahar avar na koe |

Inwardly and outwardly, there is none other than Him.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430