Sri Guru Granth Sahib

Page - 746


ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫ ਪੜਤਾਲ ॥
raag soohee mahalaa 5 ghar 5 parrataal |

Raag Soohee, Fifth Mehl, Fifth House, Partaal:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ ॥
preet preet gureea mohan laalanaa |

Love of the enticing Beloved Lord is the most glorious love.

ਜਪਿ ਮਨ ਗੋਬਿੰਦ ਏਕੈ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਕੋ ਲੇਖੈ ਸੰਤ ਲਾਗੁ ਮਨਹਿ ਛਾਡੁ ਦੁਬਿਧਾ ਕੀ ਕੁਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jap man gobind ekai avar nahee ko lekhai sant laag maneh chhaadd dubidhaa kee kureea |1| rahaau |

Meditate, O mind, on the One Lord of the Universe - nothing else is of any account. Attach your mind to the Saints, and abandon the path of duality. ||1||Pause||

ਨਿਰਗੁਨ ਹਰੀਆ ਸਰਗੁਨ ਧਰੀਆ ਅਨਿਕ ਕੋਠਰੀਆ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਭਿਨ ਕਰੀਆ ॥
niragun hareea saragun dhareea anik kotthareea bhin bhin bhin bhin kareea |

The Lord is absolute and unmanifest; He has assumed the most sublime manifestation. He has fashioned countless body chambers of many, varied, different, myriad forms.

ਵਿਚਿ ਮਨ ਕੋਟਵਰੀਆ ॥
vich man kottavareea |

Within them, the mind is the policeman;

ਨਿਜ ਮੰਦਰਿ ਪਿਰੀਆ ॥
nij mandar pireea |

my Beloved lives in the temple of my inner self.

ਤਹਾ ਆਨਦ ਕਰੀਆ ॥
tahaa aanad kareea |

He plays there in ecstasy.

ਨਹ ਮਰੀਆ ਨਹ ਜਰੀਆ ॥੧॥
nah mareea nah jareea |1|

He does not die, and he never grows old. ||1||

ਕਿਰਤਨਿ ਜੁਰੀਆ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਫਿਰੀਆ ਪਰ ਕਉ ਹਿਰੀਆ ॥
kiratan jureea bahu bidh fireea par kau hireea |

He is engrossed in worldly activities, wandering around in various ways. He steals the property of others,

ਬਿਖਨਾ ਘਿਰੀਆ ॥
bikhanaa ghireea |

and is surrounded by corruption and sin.

ਅਬ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਪਰੀਆ ॥
ab saadhoo sang pareea |

But now, he joins the Saadh Sangat, the Company of the Holy,

ਹਰਿ ਦੁਆਰੈ ਖਰੀਆ ॥
har duaarai khareea |

and stands before the Lord's Gate.

ਦਰਸਨੁ ਕਰੀਆ ॥
darasan kareea |

He obtains the Blessed Vision of the Lord's Darshan.

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਰੀਆ ॥
naanak gur mireea |

Nanak has met the Guru;

ਬਹੁਰਿ ਨ ਫਿਰੀਆ ॥੨॥੧॥੪੪॥
bahur na fireea |2|1|44|

he shall not be reincarnated again. ||2||1||44||

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mahalaa 5 |

Soohee, Fifth Mehl:

ਰਾਸਿ ਮੰਡਲੁ ਕੀਨੋ ਆਖਾਰਾ ॥
raas manddal keeno aakhaaraa |

The Lord has made this world a stage;

ਸਗਲੋ ਸਾਜਿ ਰਖਿਓ ਪਾਸਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sagalo saaj rakhio paasaaraa |1| rahaau |

He fashioned the expanse of the entire creation. ||1||Pause||

ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਪਾਰਾ ॥
bahu bidh roop rang aapaaraa |

He fashioned it in various ways, with limitless colors and forms.

ਪੇਖੈ ਖੁਸੀ ਭੋਗ ਨਹੀ ਹਾਰਾ ॥
pekhai khusee bhog nahee haaraa |

He watches over it with joy, and He never tires of enjoying it.

ਸਭਿ ਰਸ ਲੈਤ ਬਸਤ ਨਿਰਾਰਾ ॥੧॥
sabh ras lait basat niraaraa |1|

He enjoys all the delights, and yet He remains unattached. ||1||

ਬਰਨੁ ਚਿਹਨੁ ਨਾਹੀ ਮੁਖੁ ਨ ਮਾਸਾਰਾ ॥
baran chihan naahee mukh na maasaaraa |

He has no color, no sign, no mouth and no beard.

ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਖੇਲੁ ਤੁਹਾਰਾ ॥
kahan na jaaee khel tuhaaraa |

I cannot describe Your play.

ਨਾਨਕ ਰੇਣ ਸੰਤ ਚਰਨਾਰਾ ॥੨॥੨॥੪੫॥
naanak ren sant charanaaraa |2|2|45|

Nanak is the dust of the feet of the Saints. ||2||2||45||

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mahalaa 5 |

Soohee, Fifth Mehl:

ਤਉ ਮੈ ਆਇਆ ਸਰਨੀ ਆਇਆ ॥
tau mai aaeaa saranee aaeaa |

I have come to You. I have come to Your Sanctuary.

ਭਰੋਸੈ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ ॥
bharosai aaeaa kirapaa aaeaa |

I have come to place my faith in You. I have come seeking Mercy.

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮਾਰਗੁ ਗੁਰਹਿ ਪਠਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jiau bhaavai tiau raakhahu suaamee maarag gureh patthaaeaa |1| rahaau |

If it pleases You, save me, O my Lord and Master. The Guru has placed me upon the Path. ||1||Pause||

ਮਹਾ ਦੁਤਰੁ ਮਾਇਆ ॥
mahaa dutar maaeaa |

Maya is very treacherous and difficult to pass through.

ਜੈਸੇ ਪਵਨੁ ਝੁਲਾਇਆ ॥੧॥
jaise pavan jhulaaeaa |1|

It is like a violent wind-storm. ||1||

ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਹੀ ਡਰਾਇਆ ॥
sun sun hee ddaraaeaa |

I am so afraid to hear

ਕਰਰੋ ਧ੍ਰਮਰਾਇਆ ॥੨॥
kararo dhramaraaeaa |2|

that the Righteous Judge of Dharma is so strict and stern. ||2||

ਗ੍ਰਿਹ ਅੰਧ ਕੂਪਾਇਆ ॥
grih andh koopaaeaa |

The world is a deep, dark pit;

ਪਾਵਕੁ ਸਗਰਾਇਆ ॥੩॥
paavak sagaraaeaa |3|

it is all on fire. ||3||

ਗਹੀ ਓਟ ਸਾਧਾਇਆ ॥
gahee ott saadhaaeaa |

I have grasped the Support of the Holy Saints.

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥
naanak har dhiaaeaa |

Nanak meditates on the Lord.

ਅਬ ਮੈ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੩॥੪੬॥
ab mai pooraa paaeaa |4|3|46|

Now, I have found the Perfect Lord. ||4||3||46||

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬ ॥
raag soohee mahalaa 5 ghar 6 |

Raag Soohee, Fifth Mehl, Sixth House:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ਬੇਨੰਤੀਆ ਮਿਲੈ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰਾ ॥
satigur paas benanteea milai naam aadhaaraa |

I offer this prayer to the True Guru, to bless me with the sustenance of the Naam.

ਤੁਠਾ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਤਾਪੁ ਗਇਆ ਸੰਸਾਰਾ ॥੧॥
tutthaa sachaa paatisaahu taap geaa sansaaraa |1|

When the True King is pleased, the world is rid of its diseases. ||1||

ਭਗਤਾ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ ਸੰਤਾ ਕੀ ਓਟ ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bhagataa kee ttek toon santaa kee ott toon sachaa sirajanahaaraa |1| rahaau |

You are the Support of Your devotees, and the Shelter of the Saints, O True Creator Lord. ||1||Pause||

ਸਚੁ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ ॥
sach teree saamagaree sach teraa darabaaraa |

True are Your devices, and True is Your Court.

ਸਚੁ ਤੇਰੇ ਖਾਜੀਨਿਆ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ ॥੨॥
sach tere khaajeeniaa sach teraa paasaaraa |2|

True are Your treasures, and True is Your expanse. ||2||

ਤੇਰਾ ਰੂਪੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਅਨੂਪੁ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ ॥
teraa roop agam hai anoop teraa darasaaraa |

Your Form is inaccessible, and Your Vision is incomparably beautiful.

ਹਉ ਕੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰਿਆ ਸੇਵਕਾ ਜਿਨੑ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ॥੩॥
hau kurabaanee teriaa sevakaa jina har naam piaaraa |3|

I am a sacrifice to Your servants; they love Your Name, O Lord. ||3||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430