Sri Guru Granth Sahib

Page - 815


ਨਾਨਕ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਦਾਸੁ ਅਪਨਾ ਕੀਨੁ ॥੪॥੨੫॥੫੫॥
naanak kau kirapaa bhee daas apanaa keen |4|25|55|

Nanak has been blessed with God's Mercy; God has made him His Slave. ||4||25||55||

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bilaaval mahalaa 5 |

Bilaaval, Fifth Mehl:

ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਕਾ ਆਸਰਾ ਅਨ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥
har bhagataa kaa aasaraa an naahee tthaau |

The Lord is the Hope and Support of His devotees; there is nowhere else for them to go.

ਤਾਣੁ ਦੀਬਾਣੁ ਪਰਵਾਰ ਧਨੁ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥੧॥
taan deebaan paravaar dhan prabh teraa naau |1|

O God, Your Name is my power, realm, relatives and riches. ||1||

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਣੀ ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਰਖਿ ਲੀਏ ॥
kar kirapaa prabh aapanee apane daas rakh lee |

God has granted His Mercy, and saved His slaves.

ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਿ ਪਚੇ ਜਮਕਾਲਿ ਗ੍ਰਸੀਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
nindak nindaa kar pache jamakaal grasee |1| rahaau |

The slanderers rot in their slander; they are seized by the Messenger of Death. ||1||Pause||

ਸੰਤਾ ਏਕੁ ਧਿਆਵਨਾ ਦੂਸਰ ਕੋ ਨਾਹਿ ॥
santaa ek dhiaavanaa doosar ko naeh |

The Saints meditate on the One Lord, and no other.

ਏਕਸੁ ਆਗੈ ਬੇਨਤੀ ਰਵਿਆ ਸ੍ਰਬ ਥਾਇ ॥੨॥
ekas aagai benatee raviaa srab thaae |2|

They offer their prayers to the One Lord, who is pervading and permeating all places. ||2||

ਕਥਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਉ ਸੁਣੀ ਭਗਤਨ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥
kathaa puraatan iau sunee bhagatan kee baanee |

I have heard this old story, spoken by the devotees,

ਸਗਲ ਦੁਸਟ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਏ ਜਨ ਲੀਏ ਮਾਨੀ ॥੩॥
sagal dusatt khandd khandd kee jan lee maanee |3|

that all the wicked are cut apart into pieces, while His humble servants are blessed with honor. ||3||

ਸਤਿ ਬਚਨ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਪਰਗਟ ਸਭ ਮਾਹਿ ॥
sat bachan naanak kahai paragatt sabh maeh |

Nanak speaks the true words, which are obvious to all.

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਕਉ ਭਉ ਨਾਹਿ ॥੪॥੨੬॥੫੬॥
prabh ke sevak saran prabh tin kau bhau naeh |4|26|56|

God's servants are under God's Protection; they have absolutely no fear. ||4||26||56||

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bilaaval mahalaa 5 |

Bilaaval, Fifth Mehl:

ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾ ਕੈ ਕਲ ਹਾਥ ॥
bandhan kaattai so prabhoo jaa kai kal haath |

God breaks the bonds which hold us; He holds all power in His hands.

ਅਵਰ ਕਰਮ ਨਹੀ ਛੂਟੀਐ ਰਾਖਹੁ ਹਰਿ ਨਾਥ ॥੧॥
avar karam nahee chhootteeai raakhahu har naath |1|

No other actions will bring release; save me, O my Lord and Master. ||1||

ਤਉ ਸਰਣਾਗਤਿ ਮਾਧਵੇ ਪੂਰਨ ਦਇਆਲ ॥
tau saranaagat maadhave pooran deaal |

I have entered Your Sanctuary, O Perfect Lord of Mercy.

ਛੂਟਿ ਜਾਇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਾਖੈ ਗੋਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
chhoott jaae sansaar te raakhai gopaal |1| rahaau |

Those whom You preserve and protect, O Lord of the Universe, are saved from the trap of the world. ||1||Pause||

ਆਸਾ ਭਰਮ ਬਿਕਾਰ ਮੋਹ ਇਨ ਮਹਿ ਲੋਭਾਨਾ ॥
aasaa bharam bikaar moh in meh lobhaanaa |

Hope, doubt, corruption and emotional attachment - in these, he is engrossed.

ਝੂਠੁ ਸਮਗ੍ਰੀ ਮਨਿ ਵਸੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨ ਜਾਨਾ ॥੨॥
jhootth samagree man vasee paarabraham na jaanaa |2|

The false material world abides in his mind, and he does not understand the Supreme Lord God. ||2||

ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੁਮੑਾਰੇ ॥
param jot pooran purakh sabh jeea tumaare |

O Perfect Lord of Supreme Light, all beings belong to You.

ਜਿਉ ਤੂ ਰਾਖਹਿ ਤਿਉ ਰਹਾ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥੩॥
jiau too raakheh tiau rahaa prabh agam apaare |3|

As You keep us, we live, O infinite, inaccessible God. ||3||

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹਿ ਅਪਨਾ ਨਾਉ ॥
karan kaaran samarath prabh dehi apanaa naau |

Cause of causes, All-powerful Lord God, please bless me with Your Name.

ਨਾਨਕ ਤਰੀਐ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੪॥੨੭॥੫੭॥
naanak tareeai saadhasang har har gun gaau |4|27|57|

Nanak is carried across in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, singing the Glorious Praises of the Lord, Har, Har. ||4||27||57||

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bilaaval mahalaa 5 |

Bilaaval, Fifth Mehl:

ਕਵਨੁ ਕਵਨੁ ਨਹੀ ਪਤਰਿਆ ਤੁਮੑਰੀ ਪਰਤੀਤਿ ॥
kavan kavan nahee patariaa tumaree parateet |

Who? Who has not fallen, by placing their hopes in you?

ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਿਆ ਨਰਕ ਕੀ ਰੀਤਿ ॥੧॥
mahaa mohanee mohiaa narak kee reet |1|

You are enticed by the great enticer - this is the way to hell! ||1||

ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀ ਬਿਸਾਸੁ ਤੂ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ ॥
man khuttahar teraa nahee bisaas too mahaa udamaadaa |

O vicious mind, no faith can be placed in you; you are totally intoxicated.

ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰੁ ਤਉ ਛੁਟੈ ਜਉ ਊਪਰਿ ਲਾਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
khar kaa paikhar tau chhuttai jau aoopar laadaa |1| rahaau |

The donkey's leash is only removed, after the load is placed on his back. ||1||Pause||

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਤੁਮੑ ਖੰਡੇ ਜਮ ਕੇ ਦੁਖ ਡਾਂਡ ॥
jap tap sanjam tuma khandde jam ke dukh ddaandd |

You destroy the value of chanting, intensive meditation and self-discipline; you shall suffer in pain, beaten by the Messenger of Death.

ਸਿਮਰਹਿ ਨਾਹੀ ਜੋਨਿ ਦੁਖ ਨਿਰਲਜੇ ਭਾਂਡ ॥੨॥
simareh naahee jon dukh niralaje bhaandd |2|

You do not meditate, so you shall suffer the pains of reincarnation, you shameless buffoon! ||2||

ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ਮਹਾ ਮੀਤੁ ਤਿਸ ਸਿਉ ਤੇਰਾ ਭੇਦੁ ॥
har sang sahaaee mahaa meet tis siau teraa bhed |

The Lord is your Companion, your Helper, your Best Friend; but you disagree with Him.

ਬੀਧਾ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰਈ ਉਪਜਿਓ ਮਹਾ ਖੇਦੁ ॥੩॥
beedhaa panch battavaaree upajio mahaa khed |3|

You are in love with the five thieves; this brings terrible pain. ||3||

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਿਨ ਮਨੁ ਵਸਿ ਕੀਨਾ ॥
naanak tin santan saranaagatee jin man vas keenaa |

Nanak seeks the Sanctuary of the Saints, who have conquered their minds.

ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਰਬਸੁ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਿ ਜਨ ਕਉ ਦੀਨੑਾ ॥੪॥੨੮॥੫੮॥
tan dhan sarabas aapanaa prabh jan kau deenaa |4|28|58|

He gives body, wealth and everything to the slaves of God. ||4||28||58||

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bilaaval mahalaa 5 |

Bilaaval, Fifth Mehl:

ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਆਨਦੁ ਭਇਆ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥
audam karat aanad bheaa simarat sukh saar |

Try to meditate, and contemplate the source of peace, and bliss will come to you.

ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧॥
jap jap naam gobind kaa pooran beechaar |1|

Chanting, and meditating on the Name of the Lord of the Universe, perfect understanding is achieved. ||1||

ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੇ ਜਪਤ ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਉ ਜੀਵਾ ॥
charan kamal gur ke japat har jap hau jeevaa |

Meditating on the Lotus Feet of the Guru, and chanting the Name of the Lord, I live.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਆਰਾਧਤੇ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
paarabraham aaraadhate mukh amrit peevaa |1| rahaau |

Worshipping the Supreme Lord God in adoration, my mouth drinks in the Ambrosial Nectar. ||1||Pause||

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਸੁਖਿ ਬਸੇ ਸਭ ਕੈ ਮਨਿ ਲੋਚ ॥
jeea jant sabh sukh base sabh kai man loch |

All beings and creatures dwell in peace; the minds of all yearn for the Lord.

ਪਰਉਪਕਾਰੁ ਨਿਤ ਚਿਤਵਤੇ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਪੋਚ ॥੨॥
praupakaar nit chitavate naahee kachh poch |2|

Those who continually remember the Lord, do good deeds for others; they harbor no ill will towards anyone. ||2||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430