Sri Guru Granth Sahib

Page - 426


ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
aasaa mahalaa 3 |

Aasaa, Third Mehl:

ਆਪੈ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸਾਦੁ ਮੀਠਾ ਭਾਈ ॥
aapai aap pachhaaniaa saad meetthaa bhaaee |

Those who recognize their own selves, enjoy the sweet flavor, O Siblings of Destiny.

ਹਰਿ ਰਸਿ ਚਾਖਿਐ ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਜਿਨੑਾ ਸਾਚੋ ਭਾਈ ॥੧॥
har ras chaakhiaai mukat bhe jinaa saacho bhaaee |1|

Those who drink in the sublime essence of the Lord are emancipated; they love the Truth. ||1||

ਹਰਿ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲਾ ਨਿਰਮਲ ਮਨਿ ਵਾਸਾ ॥
har jeeo niramal niramalaa niramal man vaasaa |

The Beloved Lord is the purest of the pure; He comes to dwell in the pure mind.

ਗੁਰਮਤੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਬਿਖਿਆ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
guramatee saalaaheeai bikhiaa maeh udaasaa |1| rahaau |

Praising the Lord, through the Guru's Teachings, one remains unaffected by corruption. ||1||Pause||

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਆਪੁ ਨ ਜਾਪਈ ਸਭ ਅੰਧੀ ਭਾਈ ॥
bin sabadai aap na jaapee sabh andhee bhaaee |

Without the Word of the Shabad, they do not understand themselves -they are totally blind, O Siblings of Destiny.

ਗੁਰਮਤੀ ਘਟਿ ਚਾਨਣਾ ਨਾਮੁ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ॥੨॥
guramatee ghatt chaananaa naam ant sakhaaee |2|

Through the Guru's Teachings, the heart is illuminated, and in the end, only the Naam shall be your companion. ||2||

ਨਾਮੇ ਹੀ ਨਾਮਿ ਵਰਤਦੇ ਨਾਮੇ ਵਰਤਾਰਾ ॥
naame hee naam varatade naame varataaraa |

They are occupied with the Naam, and only the Naam; they deal only in the Naam.

ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਨਾਮੇ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥੩॥
antar naam mukh naam hai naame sabad veechaaraa |3|

Deep within their hearts is the Naam; upon their lips is the Naam; they contemplate the Word of God, and the Naam. ||3||

ਨਾਮੁ ਸੁਣੀਐ ਨਾਮੁ ਮੰਨੀਐ ਨਾਮੇ ਵਡਿਆਈ ॥
naam suneeai naam maneeai naame vaddiaaee |

They listen to the Naam, believe in the Naam, and through the Naam, they obtain glory.

ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਮੇ ਮਹਲੁ ਪਾਈ ॥੪॥
naam salaahe sadaa sadaa naame mahal paaee |4|

They praise the Naam, forever and ever, and through the Naam, they obtain the Mansion of the Lord's Presence. ||4||

ਨਾਮੇ ਹੀ ਘਟਿ ਚਾਨਣਾ ਨਾਮੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥
naame hee ghatt chaananaa naame sobhaa paaee |

Through the Naam, their hearts are illumined, and through the Naam, they obtain honor.

ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਨਾਮੇ ਸਰਣਾਈ ॥੫॥
naame hee sukh aoopajai naame saranaaee |5|

Through the Naam, peace wells up; I seek the Sanctuary of the Naam. ||5||

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋਇ ਨ ਮੰਨੀਐ ਮਨਮੁਖਿ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥
bin naavai koe na maneeai manamukh pat gavaaee |

Without the Naam, no one is accepted; the self-willed manmukhs lose their honor.

ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਾਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥੬॥
jam pur baadhe maareeeh birathaa janam gavaaee |6|

In the City of Death, they are tied down and beaten, and they lose their lives in vain. ||6||

ਨਾਮੈ ਕੀ ਸਭ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਬੁਝਾਈ ॥
naamai kee sabh sevaa karai guramukh naam bujhaaee |

Those Gurmukhs who realize the Naam, all serve the Naam.

ਨਾਮਹੁ ਹੀ ਨਾਮੁ ਮੰਨੀਐ ਨਾਮੇ ਵਡਿਆਈ ॥੭॥
naamahu hee naam maneeai naame vaddiaaee |7|

So believe in the Naam, and only the Naam; through the Naam, glorious greatness is obtained. ||7||

ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਵੈ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਬੁਝਾਈ ॥
jis no devai tis milai guramatee naam bujhaaee |

He alone receives it, unto whom it is given. Through the Guru's Teachings, the Naam is realized.

ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛੁ ਨਾਵੈ ਕੈ ਵਸਿ ਹੈ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਕੋ ਪਾਈ ॥੮॥੭॥੨੯॥
naanak sabh kichh naavai kai vas hai poorai bhaag ko paaee |8|7|29|

O Nanak, everything is under the influence of the Naam; by perfect good destiny, a few obtain it. ||8||7||29||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
aasaa mahalaa 3 |

Aasaa, Third Mehl:

ਦੋਹਾਗਣੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਨੑੀ ਨ ਜਾਣਨਿ ਪਿਰ ਕਾ ਸੁਆਉ ॥
dohaaganee mahal na paaeinaee na jaanan pir kaa suaau |

The deserted brides do not obtain the Mansion of their Husband's Presence, nor do they know His taste.

ਫਿਕਾ ਬੋਲਹਿ ਨਾ ਨਿਵਹਿ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਸੁਆਉ ॥੧॥
fikaa boleh naa niveh doojaa bhaau suaau |1|

They speak harsh words, and do not bow to Him; they are in love with another. ||1||

ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਕਿਉ ਕਰਿ ਵਸਿ ਆਵੈ ॥
eihu manooaa kiau kar vas aavai |

How can this mind come under control?

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਠਾਕੀਐ ਗਿਆਨ ਮਤੀ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
guraparasaadee tthaakeeai giaan matee ghar aavai |1| rahaau |

By Guru's Grace, it is held in check; instructed in spiritual wisdom, it returns to its home. ||1||Pause||

ਸੋਹਾਗਣੀ ਆਪਿ ਸਵਾਰੀਓਨੁ ਲਾਇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੁ ॥
sohaaganee aap savaareeon laae prem piaar |

He Himself adorns the happy soul-brides; they bear Him love and affection.

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲਦੀਆ ਨਾਮੇ ਸਹਜਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥੨॥
satigur kai bhaanai chaladeea naame sahaj seegaar |2|

They live in harmony with the Sweet Will of the True Guru, naturally adorned with the Naam. ||2||

ਸਦਾ ਰਾਵਹਿ ਪਿਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੀ ਸੇਜ ਸੁਭਾਇ ॥
sadaa raaveh pir aapanaa sachee sej subhaae |

They enjoy their Beloved forever, and their bed is decorated with Truth.

ਪਿਰ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਮੋਹੀਆ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੩॥
pir kai prem moheea mil preetam sukh paae |3|

They are fascinated with the Love of their Husband Lord; meeting their Beloved, they obtain peace. ||3||

ਗਿਆਨ ਅਪਾਰੁ ਸੀਗਾਰੁ ਹੈ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰਿ ॥
giaan apaar seegaar hai sobhaavantee naar |

Spiritual wisdom is the incomparable decoration of the happy soul-bride.

ਸਾ ਸਭਰਾਈ ਸੁੰਦਰੀ ਪਿਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥੪॥
saa sabharaaee sundaree pir kai het piaar |4|

She is so beautiful - she is the queen of all; she enjoys the love and affection of her Husband Lord. ||4||

ਸੋਹਾਗਣੀ ਵਿਚਿ ਰੰਗੁ ਰਖਿਓਨੁ ਸਚੈ ਅਲਖਿ ਅਪਾਰਿ ॥
sohaaganee vich rang rakhion sachai alakh apaar |

The True Lord, the Unseen, the Infinite, has infused His Love among the happy soul-brides.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਆਪਣਾ ਸਚੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰਿ ॥੫॥
satigur sevan aapanaa sachai bhaae piaar |5|

They serve their True Guru, with true love and affection. ||5||

ਸੋਹਾਗਣੀ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇਆ ਗੁਣ ਕਾ ਗਲਿ ਹਾਰੁ ॥
sohaaganee seegaar banaaeaa gun kaa gal haar |

The happy soul-bride has adorned herself with the necklace of virtue.

ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮਲੁ ਤਨਿ ਲਾਵਣਾ ਅੰਤਰਿ ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥੬॥
prem piramal tan laavanaa antar ratan veechaar |6|

She applies the perfume of love to her body, and within her mind is the jewel of reflective meditation. ||6||

ਭਗਤਿ ਰਤੇ ਸੇ ਊਤਮਾ ਜਤਿ ਪਤਿ ਸਬਦੇ ਹੋਇ ॥
bhagat rate se aootamaa jat pat sabade hoe |

Those who are imbued with devotional worship are the most exalted. Their social standing and honor come from the Word of the Shabad.

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਹੈ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥੭॥
bin naavai sabh neech jaat hai bisattaa kaa keerraa hoe |7|

Without the Naam, all are low class, like maggots in manure. ||7||

ਹਉ ਹਉ ਕਰਦੀ ਸਭ ਫਿਰੈ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਹਉ ਨ ਜਾਇ ॥
hau hau karadee sabh firai bin sabadai hau na jaae |

Everyone proclaims, "Me, me!"; but without the Shabad, the ego does not depart.

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਤਿਨ ਹਉਮੈ ਗਈ ਸਚੈ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੮॥੮॥੩੦॥
naanak naam rate tin haumai gee sachai rahe samaae |8|8|30|

O Nanak, those who are imbued with the Naam lose their ego; they remain absorbed in the True Lord. ||8||8||30||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
aasaa mahalaa 3 |

Aasaa, Third Mehl:

ਸਚੇ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਦਾ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
sache rate se niramale sadaa sachee soe |

Those who are imbued with the True Lord are spotless and pure; their reputation is forever true.

ਐਥੈ ਘਰਿ ਘਰਿ ਜਾਪਦੇ ਆਗੈ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੧॥
aaithai ghar ghar jaapade aagai jug jug paragatt hoe |1|

Here, they are known in each and every home, and hereafter, they are famous throughout the ages. ||1||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430