Sri Guru Granth Sahib

Page - 249


ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਮਨਹਿ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਐ ॥
bhagat vachhal purakh pooran maneh chindiaa paaeeai |

The Perfect Lord is the Lover of His devotees; He fulfills the desires of the mind.

ਤਮ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਉਧਾਰੈ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈਐ ॥
tam andh koop te udhaarai naam man vasaaeeai |

He lifts us up out of the deep, dark pit; enshrine His Name within your mind.

ਸੁਰ ਸਿਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਮੁਨਿ ਜਨ ਗੁਣ ਅਨਿਕ ਭਗਤੀ ਗਾਇਆ ॥
sur sidh gan gandharab mun jan gun anik bhagatee gaaeaa |

The gods, the Siddhas, the angels, the heavenly singers, the silent sages and the devotees sing Your countless Glorious Praises.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥੨॥
binavant naanak karahu kirapaa paarabraham har raaeaa |2|

Prays Nanak, please be merciful to me, O Supreme Lord God, my King. ||2||

ਚੇਤਿ ਮਨਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਰਬ ਕਲਾ ਜਿਨਿ ਧਾਰੀ ॥
chet manaa paarabraham paramesar sarab kalaa jin dhaaree |

O my mind, be conscious of the Supreme Lord God, the Transcendent Lord, who wields all power.

ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਘਟ ਘਟ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੀ ॥
karunaa mai samarath suaamee ghatt ghatt praan adhaaree |

He is All-powerful, the Embodiment of compassion. He is the Master of each and every heart;

ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਤਨ ਜੀਅ ਦਾਤਾ ਬੇਅੰਤ ਅਗਮ ਅਪਾਰੋ ॥
praan man tan jeea daataa beant agam apaaro |

He is the Support of the breath of life. He is the Giver of the breath of life, of mind, body and soul. He is Infinite, Inaccessible and Unfathomable.

ਸਰਣਿ ਜੋਗੁ ਸਮਰਥੁ ਮੋਹਨੁ ਸਰਬ ਦੋਖ ਬਿਦਾਰੋ ॥
saran jog samarath mohan sarab dokh bidaaro |

The All-powerful Lord is our Sanctuary; He is the Enticer of the mind, who banishes all sorrows.

ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭਿ ਦੋਖ ਬਿਨਸਹਿ ਜਪਤ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥
rog sog sabh dokh binaseh japat naam muraaree |

All illnesses, sufferings and pains are dispelled, by chanting the Name of the Lord.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਸਮਰਥ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥੩॥
binavant naanak karahu kirapaa samarath sabh kal dhaaree |3|

Prays Nanak, please be merciful to me, All-powerful Lord; You are the Wielder of all power. ||3||

ਗੁਣ ਗਾਉ ਮਨਾ ਅਚੁਤ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਦਇਆਲਾ ॥
gun gaau manaa achut abinaasee sabh te aooch deaalaa |

O my mind, sing the Glorious Praises of the Imperishable, Eternal, Merciful Master, the Highest of all.

ਬਿਸੰਭਰੁ ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਸਰਬ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥
bisanbhar devan kau ekai sarab karai pratipaalaa |

The One Lord is the Sustainer of the Universe, the Great Giver; He is the Cherisher of all.

ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਮਹਾ ਦਇਆਲ ਦਾਨਾ ਦਇਆ ਧਾਰੇ ਸਭ ਕਿਸੈ ॥
pratipaal mahaa deaal daanaa deaa dhaare sabh kisai |

The Cherisher Lord is so very merciful and wise; He is compassionate to all.

ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਨਾਸੈ ਜੀਅ ਜਾ ਕੈ ਪ੍ਰਭੁ ਬਸੈ ॥
kaal kanttak lobh mohu naasai jeea jaa kai prabh basai |

The pains of death, greed and emotional attachment simply vanish, when God comes to dwell in the soul.

ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਦੇਵਾ ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਭਈ ਪੂਰਨ ਘਾਲਾ ॥
suprasan devaa safal sevaa bhee pooran ghaalaa |

When the Lord is thoroughly pleased, then one's service becomes perfectly fruitful.

ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਇਛ ਪੁਨੀ ਜਪਤ ਦੀਨ ਦੈਆਲਾ ॥੪॥੩॥
binavant naanak ichh punee japat deen daiaalaa |4|3|

Prays Nanak, my desires are fulfilled by meditating on the Lord, Merciful to the meek. ||4||3||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauree, Fifth Mehl:

ਸੁਣਿ ਸਖੀਏ ਮਿਲਿ ਉਦਮੁ ਕਰੇਹਾ ਮਨਾਇ ਲੈਹਿ ਹਰਿ ਕੰਤੈ ॥
sun sakhee mil udam karehaa manaae laihi har kantai |

Listen, O my companions: let's join together and make the effort, to surrender to our Husband Lord.

ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਿ ਕਰਿ ਭਗਤਿ ਠਗਉਰੀ ਮੋਹਹ ਸਾਧੂ ਮੰਤੈ ॥
maan tiaag kar bhagat tthgauree mohah saadhoo mantai |

Renouncing our pride, let's charm Him with the potion of devotional worship, and the mantra of the Holy Saints.

ਸਖੀ ਵਸਿ ਆਇਆ ਫਿਰਿ ਛੋਡਿ ਨ ਜਾਈ ਇਹ ਰੀਤਿ ਭਲੀ ਭਗਵੰਤੈ ॥
sakhee vas aaeaa fir chhodd na jaaee ih reet bhalee bhagavantai |

O my companions, when He comes under our power, He shall never leave us again. This is the good nature of the Lord God.

ਨਾਨਕ ਜਰਾ ਮਰਣ ਭੈ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੈ ਪੁਨੀਤ ਕਰੈ ਤਿਸੁ ਜੰਤੈ ॥੧॥
naanak jaraa maran bhai narak nivaarai puneet karai tis jantai |1|

O Nanak, God dispels the fear of old age, death and hell; He purifies His beings. ||1||

ਸੁਣਿ ਸਖੀਏ ਇਹ ਭਲੀ ਬਿਨੰਤੀ ਏਹੁ ਮਤਾਂਤੁ ਪਕਾਈਐ ॥
sun sakhee ih bhalee binantee ehu mataant pakaaeeai |

Listen, O my companions, to my sincere prayer: let's make this firm resolve.

ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਉਪਾਧਿ ਰਹਤ ਹੋਇ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦਹਿ ਗਾਈਐ ॥
sahaj subhaae upaadh rahat hoe geet govindeh gaaeeai |

In the peaceful poise of intuitive bliss, violence will be gone, as we sing the Glorious Praises of the Lord of the Universe.

ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਮਿਟਹਿ ਭ੍ਰਮ ਨਾਸਹਿ ਮਨਿ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਈਐ ॥
kal kales mitteh bhram naaseh man chindiaa fal paaeeai |

Our pains and troubles shall be eradicated, and our doubts shall be dispelled; we will receive the fruits of our minds' desires.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥੨॥
paarabraham pooran paramesar naanak naam dhiaaeeai |2|

O Nanak, meditate on the Naam, the Name of the Supreme Lord God, the Perfect, Transcendent Lord. ||2||

ਸਖੀ ਇਛ ਕਰੀ ਨਿਤ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੁਜਾਏ ॥
sakhee ichh karee nit sukh manaaee prabh meree aas pujaae |

O my companions, I yearn for Him continually; I invoke His Blessings, and pray that God may fulfill my hopes.

ਚਰਨ ਪਿਆਸੀ ਦਰਸ ਬੈਰਾਗਨਿ ਪੇਖਉ ਥਾਨ ਸਬਾਏ ॥
charan piaasee daras bairaagan pekhau thaan sabaae |

I thirst for His Feet, and I long for the Blessed Vision of His Darshan; I look for Him everywhere.

ਖੋਜਿ ਲਹਉ ਹਰਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੰਗੁ ਸੰਮ੍ਰਿਥ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ॥
khoj lhau har sant janaa sang samrith purakh milaae |

I search for traces of the Lord in the Society of the Saints; they will unite me with the All-powerful Primal Lord God.

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ ਸੁਰਿਜਨੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮਾਏ ॥੩॥
naanak tin miliaa surijan sukhadaataa se vaddabhaagee maae |3|

O Nanak, those humble, noble beings who meet the Lord, the Giver of peace, are very blessed, O my mother. ||3||

ਸਖੀ ਨਾਲਿ ਵਸਾ ਅਪੁਨੇ ਨਾਹ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਹਿਲਿਆ ॥
sakhee naal vasaa apune naah piaare meraa man tan har sang hiliaa |

O my companions, now I dwell with my Beloved Husband; my mind and body are attuned to the Lord.

ਸੁਣਿ ਸਖੀਏ ਮੇਰੀ ਨੀਦ ਭਲੀ ਮੈ ਆਪਨੜਾ ਪਿਰੁ ਮਿਲਿਆ ॥
sun sakhee meree need bhalee mai aapanarraa pir miliaa |

Listen, O my companions: now I sleep well, since I found my Husband Lord.

ਭ੍ਰਮੁ ਖੋਇਓ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜਿ ਸੁਆਮੀ ਪਰਗਾਸੁ ਭਇਆ ਕਉਲੁ ਖਿਲਿਆ ॥
bhram khoeio saant sahaj suaamee paragaas bheaa kaul khiliaa |

My doubts have been dispelled, and I have found intuitive peace and tranquility through my Lord and Master. I have been enlightened, and my heart-lotus has blossomed forth.

ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਸੋਹਾਗੁ ਨ ਟਲਿਆ ॥੪॥੪॥੨॥੫॥੧੧॥
var paaeaa prabh antarajaamee naanak sohaag na ttaliaa |4|4|2|5|11|

I have obtained God, the Inner-knower, the Searcher of hearts, as my Husband; O Nanak, my marriage shall last forever. ||4||4||2||5||11||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter