Sri Guru Granth Sahib

Page - 50


ਸਤਿਗੁਰੁ ਗਹਿਰ ਗਭੀਰੁ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਅਘਖੰਡੁ ॥
satigur gahir gabheer hai sukh saagar aghakhandd |

The True Guru is the Deep and Profound Ocean of Peace, the Destroyer of sin.

ਜਿਨਿ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਆਪਣਾ ਜਮਦੂਤ ਨ ਲਾਗੈ ਡੰਡੁ ॥
jin gur seviaa aapanaa jamadoot na laagai ddandd |

For those who serve their Guru, there is no punishment at the hands of the Messenger of Death.

ਗੁਰ ਨਾਲਿ ਤੁਲਿ ਨ ਲਗਈ ਖੋਜਿ ਡਿਠਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡੁ ॥
gur naal tul na lagee khoj dditthaa brahamandd |

There is none to compare with the Guru; I have searched and looked throughout the entire universe.

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਹਿ ਮੰਡੁ ॥੪॥੨੦॥੯੦॥
naam nidhaan satigur deea sukh naanak man meh mandd |4|20|90|

The True Guru has bestowed the Treasure of the Naam, the Name of the Lord. O Nanak, the mind is filled with peace. ||4||20||90||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mahalaa 5 |

Siree Raag, Fifth Mehl:

ਮਿਠਾ ਕਰਿ ਕੈ ਖਾਇਆ ਕਉੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਦੁ ॥
mitthaa kar kai khaaeaa kaurraa upajiaa saad |

People eat what they believe to be sweet, but it turns out to be bitter in taste.

ਭਾਈ ਮੀਤ ਸੁਰਿਦ ਕੀਏ ਬਿਖਿਆ ਰਚਿਆ ਬਾਦੁ ॥
bhaaee meet surid kee bikhiaa rachiaa baad |

They attach their affections to brothers and friends, uselessly engrossed in corruption.

ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਮ ਨ ਹੋਵਈ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਬਿਸਮਾਦੁ ॥੧॥
jaande bilam na hovee vin naavai bisamaad |1|

They vanish without a moment's delay; without God's Name, they are stunned and amazed. ||1||

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੁ ॥
mere man satagur kee sevaa laag |

O my mind, attach yourself to the service of the True Guru.

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਵਿਣਸਣਾ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਤਿਆਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jo deesai so vinasanaa man kee mat tiaag |1| rahaau |

Whatever is seen, shall pass away. Abandon the intellectualizations of your mind. ||1||Pause||

ਜਿਉ ਕੂਕਰੁ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਇ ॥
jiau kookar harakaaeaa dhaavai dah dis jaae |

Like the mad dog running around in all directions,

ਲੋਭੀ ਜੰਤੁ ਨ ਜਾਣਈ ਭਖੁ ਅਭਖੁ ਸਭ ਖਾਇ ॥
lobhee jant na jaanee bhakh abhakh sabh khaae |

the greedy person, unaware, consumes everything, edible and non-edible alike.

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦਿ ਬਿਆਪਿਆ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਪਾਇ ॥੨॥
kaam krodh mad biaapiaa fir fir jonee paae |2|

Engrossed in the intoxication of sexual desire and anger, people wander through reincarnation over and over again. ||2||

ਮਾਇਆ ਜਾਲੁ ਪਸਾਰਿਆ ਭੀਤਰਿ ਚੋਗ ਬਣਾਇ ॥
maaeaa jaal pasaariaa bheetar chog banaae |

Maya has spread out her net, and in it, she has placed the bait.

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਪੰਖੀ ਫਾਸਿਆ ਨਿਕਸੁ ਨ ਪਾਏ ਮਾਇ ॥
trisanaa pankhee faasiaa nikas na paae maae |

The bird of desire is caught, and cannot find any escape, O my mother.

ਜਿਨਿ ਕੀਤਾ ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਣਈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੩॥
jin keetaa tiseh na jaanee fir fir aavai jaae |3|

One who does not know the Lord who created him, comes and goes in reincarnation over and over again. ||3||

ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਮੋਹਿਆ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥
anik prakaaree mohiaa bahu bidh ihu sansaar |

By various devices, and in so many ways, this world is enticed.

ਜਿਸ ਨੋ ਰਖੈ ਸੋ ਰਹੈ ਸੰਮ੍ਰਿਥੁ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੁ ॥
jis no rakhai so rahai samrith purakh apaar |

They alone are saved, whom the All-powerful, Infinite Lord protects.

ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਲਿਵ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੁ ॥੪॥੨੧॥੯੧॥
har jan har liv udhare naanak sad balihaar |4|21|91|

The servants of the Lord are saved by the Love of the Lord. O Nanak, I am forever a sacrifice to them. ||4||21||91||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥
sireeraag mahalaa 5 ghar 2 |

Siree Raag, Fifth Mehl, Second House:

ਗੋਇਲਿ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ ਕਿਆ ਤਿਸੁ ਡੰਫੁ ਪਸਾਰੁ ॥
goeil aaeaa goeilee kiaa tis ddanf pasaar |

The herdsman comes to the pasture lands-what good are his ostentatious displays here?

ਮੁਹਲਤਿ ਪੁੰਨੀ ਚਲਣਾ ਤੂੰ ਸੰਮਲੁ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥੧॥
muhalat punee chalanaa toon samal ghar baar |1|

When your allotted time is up, you must go. Take care of your real hearth and home. ||1||

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਪਿਆਰਿ ॥
har gun gaau manaa satigur sev piaar |

O mind, sing the Glorious Praises of the Lord, and serve the True Guru with love.

ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kiaa thorrarree baat gumaan |1| rahaau |

Why do you take pride in trivial matters? ||1||Pause||

ਜੈਸੇ ਰੈਣਿ ਪਰਾਹੁਣੇ ਉਠਿ ਚਲਸਹਿ ਪਰਭਾਤਿ ॥
jaise rain paraahune utth chalaseh parabhaat |

Like an overnight guest, you shall arise and depart in the morning.

ਕਿਆ ਤੂੰ ਰਤਾ ਗਿਰਸਤ ਸਿਉ ਸਭ ਫੁਲਾ ਕੀ ਬਾਗਾਤਿ ॥੨॥
kiaa toon rataa girasat siau sabh fulaa kee baagaat |2|

Why are you so attached to your household? It is all like flowers in the garden. ||2||

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਜਿਨਿ ਦੀਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਲੋੜਿ ॥
meree meree kiaa kareh jin deea so prabh lorr |

Why do you say, "Mine, mine"? Look to God, who has given it to you.

ਸਰਪਰ ਉਠੀ ਚਲਣਾ ਛਡਿ ਜਾਸੀ ਲਖ ਕਰੋੜਿ ॥੩॥
sarapar utthee chalanaa chhadd jaasee lakh karorr |3|

It is certain that you must arise and depart, and leave behind your hundreds of thousands and millions. ||3||

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭ੍ਰਮਤਿਆ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਪਾਇਓਇ ॥
lakh chauraaseeh bhramatiaa dulabh janam paaeioe |

Through 8.4 million incarnations you have wandered, to obtain this rare and precious human life.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਤੂੰ ਸੋ ਦਿਨੁ ਨੇੜਾ ਆਇਓਇ ॥੪॥੨੨॥੯੨॥
naanak naam samaal toon so din nerraa aaeioe |4|22|92|

O Nanak, remember the Naam, the Name of the Lord; the day of departure is drawing near! ||4||22||92||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mahalaa 5 |

Siree Raag, Fifth Mehl:

ਤਿਚਰੁ ਵਸਹਿ ਸੁਹੇਲੜੀ ਜਿਚਰੁ ਸਾਥੀ ਨਾਲਿ ॥
tichar vaseh suhelarree jichar saathee naal |

As long as the soul-companion is with the body, it dwells in happiness.

ਜਾ ਸਾਥੀ ਉਠੀ ਚਲਿਆ ਤਾ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲਿ ॥੧॥
jaa saathee utthee chaliaa taa dhan khaakoo raal |1|

But when the companion arises and departs, then the body-bride mingles with dust. ||1||

ਮਨਿ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥
man bairaag bheaa darasan dekhanai kaa chaau |

My mind has become detached from the world; it longs to see the Vision of God's Darshan.

ਧੰਨੁ ਸੁ ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
dhan su teraa thaan |1| rahaau |

Blessed is Your Place. ||1||Pause||

ਜਿਚਰੁ ਵਸਿਆ ਕੰਤੁ ਘਰਿ ਜੀਉ ਜੀਉ ਸਭਿ ਕਹਾਤਿ ॥
jichar vasiaa kant ghar jeeo jeeo sabh kahaat |

As long as the soul-husband dwells in the body-house, everyone greets you with respect.

ਜਾ ਉਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ ਤਾ ਕੋਇ ਨ ਪੁਛੈ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ॥੨॥
jaa utthee chalasee kantarraa taa koe na puchhai teree baat |2|

But when the soul-husband arises and departs, then no one cares for you at all. ||2||

ਪੇਈਅੜੈ ਸਹੁ ਸੇਵਿ ਤੂੰ ਸਾਹੁਰੜੈ ਸੁਖਿ ਵਸੁ ॥
peeearrai sahu sev toon saahurarrai sukh vas |

In this world of your parents' home, serve your Husband Lord; in the world beyond, in your in-laws' home, you shall dwell in peace.

ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਚਜੁ ਅਚਾਰੁ ਸਿਖੁ ਤੁਧੁ ਕਦੇ ਨ ਲਗੈ ਦੁਖੁ ॥੩॥
gur mil chaj achaar sikh tudh kade na lagai dukh |3|

Meeting with the Guru, be a sincere student of proper conduct, and suffering shall never touch you. ||3||

ਸਭਨਾ ਸਾਹੁਰੈ ਵੰਞਣਾ ਸਭਿ ਮੁਕਲਾਵਣਹਾਰ ॥
sabhanaa saahurai vanyanaa sabh mukalaavanahaar |

Everyone shall go to their Husband Lord. Everyone shall be given their ceremonial send-off after their marriage.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter