Sri Guru Granth Sahib

Page - 293


ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ ॥੪॥
naanak har prabh aapeh mele |4|

O Nanak, the Lord God unites him with Himself. ||4||

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਕਰਹੁ ਅਨੰਦ ॥
saadhasang mil karahu anand |

Join the Company of the Holy, and be happy.

ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥
gun gaavahu prabh paramaanand |

Sing the Glories of God, the embodiment of supreme bliss.

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤੁ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
raam naam tat karahu beechaar |

Contemplate the essence of the Lord's Name.

ਦ੍ਰੁਲਭ ਦੇਹ ਕਾ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰੁ ॥
drulabh deh kaa karahu udhaar |

Redeem this human body, so difficult to obtain.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥
amrit bachan har ke gun gaau |

Sing the Ambrosial Words of the Lord's Glorious Praises;

ਪ੍ਰਾਨ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥
praan taran kaa ihai suaau |

this is the way to save your mortal soul.

ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਹੁ ਨੇਰਾ ॥
aatth pahar prabh pekhahu neraa |

Behold God near at hand, twenty-four hours a day.

ਮਿਟੈ ਅਗਿਆਨੁ ਬਿਨਸੈ ਅੰਧੇਰਾ ॥
mittai agiaan binasai andheraa |

Ignorance shall depart, and darkness shall be dispelled.

ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸੁ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵਹੁ ॥
sun upades hiradai basaavahu |

Listen to the Teachings, and enshrine them in your heart.

ਮਨ ਇਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵਹੁ ॥੫॥
man ichhe naanak fal paavahu |5|

O Nanak, you shall obtain the fruits of your mind's desires. ||5||

ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਦੁਇ ਲੇਹੁ ਸਵਾਰਿ ॥
halat palat due lehu savaar |

Embellish both this world and the next;

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅੰਤਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥
raam naam antar ur dhaar |

enshrine the Lord's Name deep within your heart.

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ ॥
poore gur kee pooree deekhiaa |

Perfect are the Teachings of the Perfect Guru.

ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਤਿਸੁ ਸਾਚੁ ਪਰੀਖਿਆ ॥
jis man basai tis saach pareekhiaa |

That person, within whose mind it abides, realizes the Truth.

ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
man tan naam japahu liv laae |

With your mind and body, chant the Naam; lovingly attune yourself to it.

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਮਨ ਤੇ ਭਉ ਜਾਇ ॥
dookh darad man te bhau jaae |

Sorrow, pain and fear shall depart from your mind.

ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ਕਰਹੁ ਵਾਪਾਰੀ ॥
sach vaapaar karahu vaapaaree |

Deal in the true trade, O trader,

ਦਰਗਹ ਨਿਬਹੈ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ ॥
daragah nibahai khep tumaaree |

and your merchandise shall be safe in the Court of the Lord.

ਏਕਾ ਟੇਕ ਰਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
ekaa ttek rakhahu man maeh |

Keep the Support of the One in your mind.

ਨਾਨਕ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ॥੬॥
naanak bahur na aaveh jaeh |6|

O Nanak, you shall not have to come and go in reincarnation again. ||6||

ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਰਿ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇ ॥
tis te door kahaa ko jaae |

Where can anyone go, to get away from Him?

ਉਬਰੈ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਧਿਆਇ ॥
aubarai raakhanahaar dhiaae |

Meditating on the Protector Lord, you shall be saved.

ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ ॥
nirbhau japai sagal bhau mittai |

Meditating on the Fearless Lord, all fear departs.

ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ ॥
prabh kirapaa te praanee chhuttai |

By God's Grace, mortals are released.

ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੈ ਤਿਸੁ ਨਾਹੀ ਦੂਖ ॥
jis prabh raakhai tis naahee dookh |

One who is protected by God never suffers in pain.

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨਿ ਹੋਵਤ ਸੂਖ ॥
naam japat man hovat sookh |

Chanting the Naam, the mind becomes peaceful.

ਚਿੰਤਾ ਜਾਇ ਮਿਟੈ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥
chintaa jaae mittai ahankaar |

Anxiety departs, and ego is eliminated.

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰੁ ॥
tis jan kau koe na pahuchanahaar |

No one can equal that humble servant.

ਸਿਰ ਊਪਰਿ ਠਾਢਾ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥
sir aoopar tthaadtaa gur sooraa |

The Brave and Powerful Guru stands over his head.

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ॥੭॥
naanak taa ke kaaraj pooraa |7|

O Nanak, his efforts are fulfilled. ||7||

ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ॥
mat pooree amrit jaa kee drisatt |

His wisdom is perfect, and His Glance is Ambrosial.

ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਉਧਰਤ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ॥
darasan pekhat udharat srisatt |

Beholding His Vision, the universe is saved.

ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ ॥
charan kamal jaa ke anoop |

His Lotus Feet are incomparably beautiful.

ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਸੁੰਦਰ ਹਰਿ ਰੂਪ ॥
safal darasan sundar har roop |

The Blessed Vision of His Darshan is fruitful and rewarding; His Lordly Form is beautiful.

ਧੰਨੁ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥
dhan sevaa sevak paravaan |

Blessed is His service; His servant is famous.

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ॥
antarajaamee purakh pradhaan |

The Inner-knower, the Searcher of hearts, is the most exalted Supreme Being.

ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲੁ ॥
jis man basai su hot nihaal |

That one, within whose mind He abides, is blissfully happy.

ਤਾ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵਤ ਕਾਲੁ ॥
taa kai nikatt na aavat kaal |

Death does not draw near him.

ਅਮਰ ਭਏ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥
amar bhe amaraa pad paaeaa |

One becomes immortal, and obtains the immortal status,

ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥੮॥੨੨॥
saadhasang naanak har dhiaaeaa |8|22|

meditating on the Lord, O Nanak, in the Company of the Holy. ||8||22||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸੁ ॥
giaan anjan gur deea agiaan andher binaas |

The Guru has given the healing ointment of spiritual wisdom, and dispelled the darkness of ignorance.

ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥
har kirapaa te sant bhettiaa naanak man paragaas |1|

By the Lord's Grace, I have met the Saint; O Nanak, my mind is enlightened. ||1||

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asattapadee |

Ashtapadee:

ਸੰਤਸੰਗਿ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਡੀਠਾ ॥
santasang antar prabh ddeetthaa |

In the Society of the Saints, I see God deep within my being.

ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ॥
naam prabhoo kaa laagaa meetthaa |

God's Name is sweet to me.

ਸਗਲ ਸਮਿਗ੍ਰੀ ਏਕਸੁ ਘਟ ਮਾਹਿ ॥
sagal samigree ekas ghatt maeh |

All things are contained in the Heart of the One,

ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਹਿ ॥
anik rang naanaa drisattaeh |

although they appear in so many various colors.

ਨਉ ਨਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥
nau nidh amrit prabh kaa naam |

The nine treasures are in the Ambrosial Name of God.

ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥
dehee meh is kaa bisraam |

Within the human body is its place of rest.

ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਅਨਹਤ ਤਹ ਨਾਦ ॥
sun samaadh anahat tah naad |

The Deepest Samaadhi, and the unstruck sound current of the Naad are there.

ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ ॥
kahan na jaaee acharaj bisamaad |

The wonder and marvel of it cannot be described.

ਤਿਨਿ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਦਿਖਾਏ ॥
tin dekhiaa jis aap dikhaae |

He alone sees it, unto whom God Himself reveals it.

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥੧॥
naanak tis jan sojhee paae |1|

O Nanak, that humble being understands. ||1||

ਸੋ ਅੰਤਰਿ ਸੋ ਬਾਹਰਿ ਅਨੰਤ ॥
so antar so baahar anant |

The Infinite Lord is inside, and outside as well.

ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ ॥
ghatt ghatt biaap rahiaa bhagavant |

Deep within each and every heart, the Lord God is pervading.

ਧਰਨਿ ਮਾਹਿ ਆਕਾਸ ਪਇਆਲ ॥
dharan maeh aakaas peaal |

In the earth, in the Akaashic ethers, and in the nether regions of the underworld

ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
sarab lok pooran pratipaal |

in all worlds, He is the Perfect Cherisher.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430