Sri Guru Granth Sahib

Page - 225


ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਦੈਤ ਸੰਘਾਰੇ ॥
doojai bhaae dait sanghaare |

Because of the love of duality, God killed the demons.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚਿ ਭਗਤਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥੮॥
guramukh saach bhagat nisataare |8|

By their true devotion, the Gurmukhs have been saved. ||8||

ਬੂਡਾ ਦੁਰਜੋਧਨੁ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥
booddaa durajodhan pat khoee |

Sinking down, Durodhan lost his honor.

ਰਾਮੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥
raam na jaaniaa karataa soee |

He did not know the Creator Lord.

ਜਨ ਕਉ ਦੂਖਿ ਪਚੈ ਦੁਖੁ ਹੋਈ ॥੯॥
jan kau dookh pachai dukh hoee |9|

One who makes the Lord's humble servant suffer, shall himself suffer and rot. ||9||

ਜਨਮੇਜੈ ਗੁਰਸਬਦੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ॥
janamejai gurasabad na jaaniaa |

Janameja did not know the Word of the Guru's Shabad.

ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਨਿਆ ॥
kiau sukh paavai bharam bhulaaniaa |

Deluded by doubt, how could he find peace?

ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਭੂਲੇ ਬਹੁਰਿ ਪਛੁਤਾਨਿਆ ॥੧੦॥
eik til bhoole bahur pachhutaaniaa |10|

Making a mistake, for even an instant, you shall regret and repent later on. ||10||

ਕੰਸੁ ਕੇਸੁ ਚਾਂਡੂਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
kans kes chaanddoor na koee |

Kansa the King and his warriors Kays and Chandoor had no equals.

ਰਾਮੁ ਨ ਚੀਨਿਆ ਅਪਨੀ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥
raam na cheeniaa apanee pat khoee |

But they did not remember the Lord, and they lost their honor.

ਬਿਨੁ ਜਗਦੀਸ ਨ ਰਾਖੈ ਕੋਈ ॥੧੧॥
bin jagadees na raakhai koee |11|

Without the Lord of the Universe, no one can be saved. ||11||

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਗਰਬੁ ਨ ਮੇਟਿਆ ਜਾਇ ॥
bin gur garab na mettiaa jaae |

Without the Guru, pride cannot be eradicated.

ਗੁਰਮਤਿ ਧਰਮੁ ਧੀਰਜੁ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥
guramat dharam dheeraj har naae |

Following the Guru's Teachings, one obtains Dharmic faith, composure and the Lord's Name.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੧੨॥੯॥
naanak naam milai gun gaae |12|9|

O Nanak, singing the Glories of God, His Name is received. ||12||9||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
gaurree mahalaa 1 |

Gauree, First Mehl:

ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਅੰਕਿ ਚੜਾਵਉ ॥
choaa chandan ank charraavau |

I may anoint my limbs with sandalwood oil.

ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਪਹਿਰਿ ਹਢਾਵਉ ॥
paatt pattanbar pahir hadtaavau |

I may dress up and wear silk and satin clothes.

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥
bin har naam kahaa sukh paavau |1|

But without the Lord's Name, where would I find peace? ||1||

ਕਿਆ ਪਹਿਰਉ ਕਿਆ ਓਢਿ ਦਿਖਾਵਉ ॥
kiaa pahirau kiaa odt dikhaavau |

So what should I wear? In what clothes should I display myself?

ਬਿਨੁ ਜਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bin jagadees kahaa sukh paavau |1| rahaau |

Without the Lord of the Universe, how can I find peace? ||1||Pause||

ਕਾਨੀ ਕੁੰਡਲ ਗਲਿ ਮੋਤੀਅਨ ਕੀ ਮਾਲਾ ॥
kaanee kunddal gal moteean kee maalaa |

I may wear ear-rings, and a pearl necklace around my neck;

ਲਾਲ ਨਿਹਾਲੀ ਫੂਲ ਗੁਲਾਲਾ ॥
laal nihaalee fool gulaalaa |

my bed may be adorned with red blankets, flowers and red powder;

ਬਿਨੁ ਜਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਭਾਲਾ ॥੨॥
bin jagadees kahaa sukh bhaalaa |2|

but without the Lord of the Universe, where can I search for peace? ||2||

ਨੈਨ ਸਲੋਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ॥
nain salonee sundar naaree |

I may have a beautiful woman with fascinating eyes;

ਖੋੜ ਸੀਗਾਰ ਕਰੈ ਅਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥
khorr seegaar karai at piaaree |

she may decorate herself with the sixteen adornments, and make herself appear gorgeous.

ਬਿਨੁ ਜਗਦੀਸ ਭਜੇ ਨਿਤ ਖੁਆਰੀ ॥੩॥
bin jagadees bhaje nit khuaaree |3|

But without meditating on the Lord of the Universe, there is only continual suffering. ||3||

ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ॥
dar ghar mahalaa sej sukhaalee |

In his hearth and home, in his palace, upon his soft and comfortable bed,

ਅਹਿਨਿਸਿ ਫੂਲ ਬਿਛਾਵੈ ਮਾਲੀ ॥
ahinis fool bichhaavai maalee |

day and night, the flower-girls scatter flower petals;

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸੁ ਦੇਹ ਦੁਖਾਲੀ ॥੪॥
bin har naam su deh dukhaalee |4|

but without the Lord's Name, the body is miserable. ||4||

ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਨੇਜੇ ਵਾਜੇ ॥
haivar gaivar neje vaaje |

Horses, elephants, lances, marching bands,

ਲਸਕਰ ਨੇਬ ਖਵਾਸੀ ਪਾਜੇ ॥
lasakar neb khavaasee paaje |

armies, standard bearers, royal attendants and ostentatious displays

ਬਿਨੁ ਜਗਦੀਸ ਝੂਠੇ ਦਿਵਾਜੇ ॥੫॥
bin jagadees jhootthe divaaje |5|

- without the Lord of the Universe, these undertakings are all useless. ||5||

ਸਿਧੁ ਕਹਾਵਉ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਬੁਲਾਵਉ ॥
sidh kahaavau ridh sidh bulaavau |

He may be called a Siddha, a man of spiritual perfection, and he may summon riches and supernatural powers;

ਤਾਜ ਕੁਲਹ ਸਿਰਿ ਛਤ੍ਰੁ ਬਨਾਵਉ ॥
taaj kulah sir chhatru banaavau |

he may place a crown upon his head, and carry a royal umbrella;

ਬਿਨੁ ਜਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸਚੁ ਪਾਵਉ ॥੬॥
bin jagadees kahaa sach paavau |6|

but without the Lord of the Universe, where can Truth be found? ||6||

ਖਾਨੁ ਮਲੂਕੁ ਕਹਾਵਉ ਰਾਜਾ ॥
khaan malook kahaavau raajaa |

He may be called an emperor, a lord, and a king;

ਅਬੇ ਤਬੇ ਕੂੜੇ ਹੈ ਪਾਜਾ ॥
abe tabe koorre hai paajaa |

he may give orders - "Do this now, do this then" - but this is a false display.

ਬਿਨੁ ਗੁਰਸਬਦ ਨ ਸਵਰਸਿ ਕਾਜਾ ॥੭॥
bin gurasabad na savaras kaajaa |7|

Without the Word of the Guru's Shabad, his works are not accomplished. ||7||

ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਵਿਸਾਰੀ ॥
haumai mamataa gur sabad visaaree |

Egotism and possessiveness are dispelled by the Word of the Guru's Shabad.

ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਨਿਆ ਰਿਦੈ ਮੁਰਾਰੀ ॥
guramat jaaniaa ridai muraaree |

With the Guru's Teachings in my heart, I have come to know the Lord.

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ॥੮॥੧੦॥
pranavat naanak saran tumaaree |8|10|

Prays Nanak, I seek Your Sanctuary. ||8||10||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
gaurree mahalaa 1 |

Gauree, First Mehl:

ਸੇਵਾ ਏਕ ਨ ਜਾਨਸਿ ਅਵਰੇ ॥
sevaa ek na jaanas avare |

Those who serve the One Lord, do not know any other.

ਪਰਪੰਚ ਬਿਆਧਿ ਤਿਆਗੈ ਕਵਰੇ ॥
parapanch biaadh tiaagai kavare |

They abandon the bitter worldly conflicts.

ਭਾਇ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਸਾਚੈ ਸਚੁ ਰੇ ॥੧॥
bhaae milai sach saachai sach re |1|

Through love and truth, they meet the Truest of the True. ||1||

ਐਸਾ ਰਾਮ ਭਗਤੁ ਜਨੁ ਹੋਈ ॥
aaisaa raam bhagat jan hoee |

Such are the humble devotees of the Lord.

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮਿਲੈ ਮਲੁ ਧੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har gun gaae milai mal dhoee |1| rahaau |

They sing the Glorious Praises of the Lord, and their pollution is washed away. ||1||Pause||

ਊਂਧੋ ਕਵਲੁ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੈ ॥
aoondho kaval sagal sansaarai |

The heart-lotus of the entire universe is upside-down.

ਦੁਰਮਤਿ ਅਗਨਿ ਜਗਤ ਪਰਜਾਰੈ ॥
duramat agan jagat parajaarai |

The fire of evil-mindedness is burning up the world.

ਸੋ ਉਬਰੈ ਗੁਰਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥੨॥
so ubarai gurasabad beechaarai |2|

They alone are saved, who contemplate the Word of the Guru's Shabad. ||2||

ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗੁ ਕੁੰਚਰੁ ਅਰੁ ਮੀਨਾ ॥
bhring patang kunchar ar meenaa |

The bumble bee, the moth, the elephant, the fish

ਮਿਰਗੁ ਮਰੈ ਸਹਿ ਅਪੁਨਾ ਕੀਨਾ ॥
mirag marai seh apunaa keenaa |

and the deer - all suffer for their actions, and die.

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਰਾਚਿ ਤਤੁ ਨਹੀ ਬੀਨਾ ॥੩॥
trisanaa raach tat nahee beenaa |3|

Trapped by desire, they cannot see reality. ||3||

ਕਾਮੁ ਚਿਤੈ ਕਾਮਣਿ ਹਿਤਕਾਰੀ ॥
kaam chitai kaaman hitakaaree |

The lover of women is obsessed with sex.

ਕ੍ਰੋਧੁ ਬਿਨਾਸੈ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰੀ ॥
krodh binaasai sagal vikaaree |

All the wicked are ruined by their anger.

ਪਤਿ ਮਤਿ ਖੋਵਹਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰੀ ॥੪॥
pat mat khoveh naam visaaree |4|

Honor and good sense are lost, when one forgets the Naam, the Name of the Lord. ||4||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter