Sri Guru Granth Sahib

Page - 298


ਊਤਮੁ ਊਚੌ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਗੁਣ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਹਿ ਸੇਖ ॥
aootam aoochau paarabraham gun ant na jaaneh sekh |

that the Supreme Lord God is the most sublime and lofty. Even the thousand-tongued serpent does not know the limits of His Glories.

ਨਾਰਦ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੁਕ ਬਿਆਸ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਗੋਬਿੰਦ ॥
naarad mun jan suk biaas jas gaavat gobind |

Naarad, the humble beings, Suk and Vyaasa sing the Praises of the Lord of the Universe.

ਰਸ ਗੀਧੇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਬੀਧੇ ਭਗਤ ਰਚੇ ਭਗਵੰਤ ॥
ras geedhe har siau beedhe bhagat rache bhagavant |

They are imbued with the Lord's essence; united with Him; they are absorbed in devotional worship of the Lord God.

ਮੋਹ ਮਾਨ ਭ੍ਰਮੁ ਬਿਨਸਿਓ ਪਾਈ ਸਰਨਿ ਦਇਆਲ ॥
moh maan bhram binasio paaee saran deaal |

Emotional attachment, pride and doubt are eliminated, when one takes to the Sanctuary of the Merciful Lord.

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨਿ ਤਨਿ ਬਸੇ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲ ॥
charan kamal man tan base darasan dekh nihaal |

His Lotus Feet abide within my mind and body and I am enraptured, beholding the Blessed Vision of His Darshan.

ਲਾਭੁ ਮਿਲੈ ਤੋਟਾ ਹਿਰੈ ਸਾਧਸੰਗਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
laabh milai tottaa hirai saadhasang liv laae |

People reap their profits, and suffer no loss, when they embrace love for the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਖਾਟਿ ਖਜਾਨਾ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥੬॥
khaatt khajaanaa gun nidh hare naanak naam dhiaae |6|

They gather in the treasure of the Lord, the Ocean of Excellence, O Nanak, by meditating on the Naam. ||6||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਥਹਿ ਬੋਲਹਿ ਸਤਿ ਸੁਭਾਇ ॥
sant manddal har jas katheh boleh sat subhaae |

In the gathering of the Saints, chant the Praises of the Lord, and speak the Truth with love.

ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਸੰਤੋਖੀਐ ਏਕਸੁ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੭॥
naanak man santokheeai ekas siau liv laae |7|

O Nanak, the mind becomes contented, enshrining love for the One Lord. ||7||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਸਪਤਮਿ ਸੰਚਹੁ ਨਾਮ ਧਨੁ ਟੂਟਿ ਨ ਜਾਹਿ ਭੰਡਾਰ ॥
sapatam sanchahu naam dhan ttoott na jaeh bhanddaar |

The seventh day of the lunar cycle: Gather the wealth of the Naam; this is a treasure which shall never be exhausted.

ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਪਾਈਐ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥
santasangat meh paaeeai ant na paaraavaar |

In the Society of the Saints, He is obtained; He has no end or limitations.

ਆਪੁ ਤਜਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ ਸਰਨਿ ਪਰਹੁ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
aap tajahu gobind bhajahu saran parahu har raae |

Renounce your selfishness and conceit, and meditate, vibrate on the Lord of the Universe; take to the Sanctuary of the Lord, our King.

ਦੂਖ ਹਰੈ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇ ॥
dookh harai bhavajal tarai man chindiaa fal paae |

Your pains shall depart - swim across the terrifying world-ocean, and obtain the fruits of your mind's desires.

ਆਠ ਪਹਰ ਮਨਿ ਹਰਿ ਜਪੈ ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥
aatth pahar man har japai safal janam paravaan |

One who meditates on the Lord twenty-four hours a day - fruitful and blessed is his coming into the world.

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਪਛਾਣੁ ॥
antar baahar sadaa sang karanaihaar pachhaan |

Inwardly and outwardly, realize that the Creator Lord is always with you.

ਸੋ ਸਾਜਨੁ ਸੋ ਸਖਾ ਮੀਤੁ ਜੋ ਹਰਿ ਕੀ ਮਤਿ ਦੇਇ ॥
so saajan so sakhaa meet jo har kee mat dee |

He is your friend, your companion, your very best friend, who imparts the Teachings of the Lord.

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੇਇ ॥੭॥
naanak tis balihaaranai har har naam japee |7|

Nanak is a sacrifice to one who chants the Name of the Lord, Har, Har. ||7||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਨ ਗਾਈਅਹਿ ਤਜੀਅਹਿ ਅਵਰਿ ਜੰਜਾਲ ॥
aatth pahar gun gaaeeeh tajeeeh avar janjaal |

Sing the Glorious Praises of the Lord twenty-four hours a day; renounce other entanglements.

ਜਮਕੰਕਰੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਕਈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆਲ ॥੮॥
jamakankar johi na sakee naanak prabhoo deaal |8|

The Minister of Death cannot even see that person, O Nanak, unto whom God is merciful. ||8||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਅਸਟਮੀ ਅਸਟ ਸਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ॥
asattamee asatt sidh nav nidh |

The eighth day of the lunar cycle: The eight spiritual powers of the Siddhas, the nine treasures,

ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਪੂਰਨ ਬੁਧਿ ॥
sagal padaarath pooran budh |

all precious things, perfect intellect,

ਕਵਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ॥
kaval pragaas sadaa aanand |

the opening of the heart-lotus, eternal bliss,

ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ਨਿਰੋਧਰ ਮੰਤ ॥
niramal reet nirodhar mant |

pure lifestyle, the infallible Mantra,

ਸਗਲ ਧਰਮ ਪਵਿਤ੍ਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥
sagal dharam pavitr isanaan |

all Dharmic virtues, sacred purifying baths,

ਸਭ ਮਹਿ ਊਚ ਬਿਸੇਖ ਗਿਆਨੁ ॥
sabh meh aooch bisekh giaan |

the most lofty and sublime spiritual wisdom

ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਜਨੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸੰਗਿ ॥
har har bhajan poore gur sang |

these are obtained by meditating, vibrating upon the Lord, Har, Har, in the Company of the Perfect Guru.

ਜਪਿ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥੮॥
jap tareeai naanak naam har rang |8|

You shall be saved, O Nanak, by lovingly chanting the Lord's Name. ||8||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਨਾਰਾਇਣੁ ਨਹ ਸਿਮਰਿਓ ਮੋਹਿਓ ਸੁਆਦ ਬਿਕਾਰ ॥
naaraaein nah simario mohio suaad bikaar |

He does not remember the Lord in meditation; he is fascinated by the pleasures of corruption.

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਬਿਸਾਰਿਐ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ॥੯॥
naanak naam bisaariaai narak surag avataar |9|

O Nanak, forgetting the Naam, he is reincarnated into heaven and hell. ||9||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਨਉਮੀ ਨਵੇ ਛਿਦ੍ਰ ਅਪਵੀਤ ॥
naumee nave chhidr apaveet |

The ninth day of the lunar cycle: The nine holes of the body are defiled.

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਹਿ ਕਰਤ ਬਿਪਰੀਤਿ ॥
har naam na japeh karat bipareet |

People do not chant the Lord's Name; instead, they practice evil.

ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰਮਹਿ ਬਕਹਿ ਸਾਧ ਨਿੰਦ ॥
par tria rameh bakeh saadh nind |

They commit adultery, slander the Saints,

ਕਰਨ ਨ ਸੁਨਹੀ ਹਰਿ ਜਸੁ ਬਿੰਦ ॥
karan na sunahee har jas bind |

and do not listen to even a tiny bit of the Lord's Praise.

ਹਿਰਹਿ ਪਰ ਦਰਬੁ ਉਦਰ ਕੈ ਤਾਈ ॥
hireh par darab udar kai taaee |

They steal others' wealth for the sake of their own bellies,

ਅਗਨਿ ਨ ਨਿਵਰੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਨ ਬੁਝਾਈ ॥
agan na nivarai trisanaa na bujhaaee |

but the fire is not extinguished, and their thirst is not quenched.

ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ਏਹ ਫਲ ਲਾਗੇ ॥
har sevaa bin eh fal laage |

Without serving the Lord, these are their rewards.

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਮਰਿ ਜਮਹਿ ਅਭਾਗੇ ॥੯॥
naanak prabh bisarat mar jameh abhaage |9|

O Nanak, forgetting God, the unfortunate people are born, only to die. ||9||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਦਸ ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਮੈ ਫਿਰਿਓ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਸੋਇ ॥
das dis khojat mai firio jat dekhau tat soe |

I have wandered, searching in the ten directions - wherever I look, there I see Him.

ਮਨੁ ਬਸਿ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਇ ॥੧੦॥
man bas aavai naanakaa je pooran kirapaa hoe |10|

The mind comes to be controlled, O Nanak, if He grants His Perfect Grace. ||10||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਦਸਮੀ ਦਸ ਦੁਆਰ ਬਸਿ ਕੀਨੇ ॥
dasamee das duaar bas keene |

The tenth day of the lunar cycle: Overpower the ten sensory and motor organs;

ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਨਾਮ ਜਪਿ ਲੀਨੇ ॥
man santokh naam jap leene |

your mind will be content, as you chant the Naam.

ਕਰਨੀ ਸੁਨੀਐ ਜਸੁ ਗੋਪਾਲ ॥
karanee suneeai jas gopaal |

With your ears, hear the Praises of the Lord of the World;

ਨੈਨੀ ਪੇਖਤ ਸਾਧ ਦਇਆਲ ॥
nainee pekhat saadh deaal |

with your eyes, behold the kind, Holy Saints.

ਰਸਨਾ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਬੇਅੰਤ ॥
rasanaa gun gaavai beant |

With your tongue, sing the Glorious Praises of the Infinite Lord.

ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤਵੈ ਪੂਰਨ ਭਗਵੰਤ ॥
man meh chitavai pooran bhagavant |

In your mind, remember the Perfect Lord God.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430