Sri Guru Granth Sahib

Page - 1102


ਗਿਆਨੁ ਰਾਸਿ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਸਉਪਿਓਨੁ ਇਸੁ ਸਉਦੇ ਲਾਇਕ ॥
giaan raas naam dhan saupion is saude laaeik |

He has blessed me with the capital, the wealth of spiritual wisdom; He has made me worthy of this merchandise.

ਸਾਝੀ ਗੁਰ ਨਾਲਿ ਬਹਾਲਿਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਕ ॥
saajhee gur naal bahaaliaa sarab sukh paaeik |

He has made me a partner with the Guru; I have obtained all peace and comforts.

ਮੈ ਨਾਲਹੁ ਕਦੇ ਨ ਵਿਛੁੜੈ ਹਰਿ ਪਿਤਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਲਾਇਕ ॥੨੧॥
mai naalahu kade na vichhurrai har pitaa sabhanaa galaa laaeik |21|

He is with me, and shall never separate from me; the Lord, my father, is potent to do everything. ||21||

ਸਲੋਕ ਡਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥
salok ddakhane mahalaa 5 |

Salok, Dakhanay, Fifth Mehl:

ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆ ਸਿਉ ਤੋੜਿ ਢੂਢਿ ਸਜਣ ਸੰਤ ਪਕਿਆ ॥
naanak kacharriaa siau torr dtoodt sajan sant pakiaa |

O Nanak, break away from the false, and seek out the Saints, your true friends.

ਓਇ ਜੀਵੰਦੇ ਵਿਛੁੜਹਿ ਓਇ ਮੁਇਆ ਨ ਜਾਹੀ ਛੋੜਿ ॥੧॥
oe jeevande vichhurreh oe mueaa na jaahee chhorr |1|

The false shall leave you, even while you are still alive; but the Saints shall not forsake you, even when you are dead. ||1||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਨਾਨਕ ਬਿਜੁਲੀਆ ਚਮਕੰਨਿ ਘੁਰਨਿੑ ਘਟਾ ਅਤਿ ਕਾਲੀਆ ॥
naanak bijuleea chamakan ghurani ghattaa at kaaleea |

O Nanak, the lightning flashes, and thunder echoes in the dark black clouds.

ਬਰਸਨਿ ਮੇਘ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸੰਗਮਿ ਪਿਰੀ ਸੁਹੰਦੀਆ ॥੨॥
barasan megh apaar naanak sangam piree suhandeea |2|

The downpour from the clouds is heavy; O Nanak, the soul-brides are exalted and embellished with their Beloved. ||2||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਜਲ ਥਲ ਨੀਰਿ ਭਰੇ ਸੀਤਲ ਪਵਣ ਝੁਲਾਰਦੇ ॥
jal thal neer bhare seetal pavan jhulaarade |

The ponds and the lands are overflowing with water, and the cold wind is blowing.

ਸੇਜੜੀਆ ਸੋਇੰਨ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜੰਦੀਆ ॥
sejarreea soein heere laal jarrandeea |

Her bed is adorned with gold, diamonds and rubies;

ਸੁਭਰ ਕਪੜ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਪਿਰੀ ਵਿਹੂਣੀ ਤਤੀਆ ॥੩॥
subhar kaparr bhog naanak piree vihoonee tateea |3|

she is blessed with beautiful gowns and delicacies, O Nanak, but without her Beloved, she burns in agony. ||3||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਕਾਰਣੁ ਕਰਤੈ ਜੋ ਕੀਆ ਸੋਈ ਹੈ ਕਰਣਾ ॥
kaaran karatai jo keea soee hai karanaa |

He does the dees which the Creator causes him to do.

ਜੇ ਸਉ ਧਾਵਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਪਾਵਹਿ ਧੁਰਿ ਲਹਣਾ ॥
je sau dhaaveh praaneea paaveh dhur lahanaa |

Even if you run in hundreds of directions, O mortal, you shall still receive what you are pre-destined to receive.

ਬਿਨੁ ਕਰਮਾ ਕਿਛੂ ਨ ਲਭਈ ਜੇ ਫਿਰਹਿ ਸਭ ਧਰਣਾ ॥
bin karamaa kichhoo na labhee je fireh sabh dharanaa |

Without good karma, you shall obtain nothing, even if you wander across the whole world.

ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਭਉ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਭੈ ਡਰੁ ਦੂਰਿ ਕਰਣਾ ॥
gur mil bhau govind kaa bhai ddar door karanaa |

Meeting with the Guru, you shall know the Fear of God, and other fears shall be taken away.

ਭੈ ਤੇ ਬੈਰਾਗੁ ਊਪਜੈ ਹਰਿ ਖੋਜਤ ਫਿਰਣਾ ॥
bhai te bairaag aoopajai har khojat firanaa |

Through the Fear of God, the attitude of detachment wells up, and one sets out in search of the Lord.

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸਹਜੁ ਉਪਜਿਆ ਫਿਰਿ ਜਨਮਿ ਨ ਮਰਣਾ ॥
khojat khojat sahaj upajiaa fir janam na maranaa |

Searching and searching, intuitive wisdom wells up, and then, one is not born to die again.

ਹਿਆਇ ਕਮਾਇ ਧਿਆਇਆ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸਰਣਾ ॥
hiaae kamaae dhiaaeaa paaeaa saadh saranaa |

Practicing meditation within my heart, I have found the Sanctuary of the Holy.

ਬੋਹਿਥੁ ਨਾਨਕ ਦੇਉ ਗੁਰੁ ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਚੜਾਏ ਤਿਸੁ ਭਉਜਲੁ ਤਰਣਾ ॥੨੨॥
bohith naanak deo gur jis har charraae tis bhaujal taranaa |22|

Whoever the Lord places on the boat of Guru Nanak, is carried across the terrifying world-ocean. ||22||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mahalaa 5 |

Salok, Dakhanay Fifth Mehl:

ਪਹਿਲਾ ਮਰਣੁ ਕਬੂਲਿ ਜੀਵਣ ਕੀ ਛਡਿ ਆਸ ॥
pahilaa maran kabool jeevan kee chhadd aas |

First, accept death, and give up any hope of life.

ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤਉ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਪਾਸਿ ॥੧॥
hohu sabhanaa kee renukaa tau aau hamaarai paas |1|

Become the dust of the feet of all, and then, you may come to me. ||1||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਮੁਆ ਜੀਵੰਦਾ ਪੇਖੁ ਜੀਵੰਦੇ ਮਰਿ ਜਾਨਿ ॥
muaa jeevandaa pekh jeevande mar jaan |

See, that only one who has died, truly lives; one who is alive, consider him dead.

ਜਿਨੑਾ ਮੁਹਬਤਿ ਇਕ ਸਿਉ ਤੇ ਮਾਣਸ ਪਰਧਾਨ ॥੨॥
jinaa muhabat ik siau te maanas paradhaan |2|

Those who are in love with the One Lord, are the supreme people. ||2||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ਪੀਰ ॥
jis man vasai paarabraham nikatt na aavai peer |

Pain does not even approach that person, within whose mind God abides.

ਭੁਖ ਤਿਖ ਤਿਸੁ ਨ ਵਿਆਪਈ ਜਮੁ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨੀਰ ॥੩॥
bhukh tikh tis na viaapee jam nahee aavai neer |3|

Hunger and thirst do not affect him, and the Messenger of Death does not approach him. ||3||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈਐ ਸਚੁ ਸਾਹ ਅਡੋਲੈ ॥
keemat kahan na jaaeeai sach saah addolai |

Your worth cannot be estimated, O True, Unmoving Lord God.

ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀਆ ਕਉਣੁ ਤੁਧੁਨੋ ਤੋਲੈ ॥
sidh saadhik giaanee dhiaaneea kaun tudhuno tolai |

The Siddhas, seekers, spiritual teachers and meditators - who among them can measure You?

ਭੰਨਣ ਘੜਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਓਪਤਿ ਸਭ ਪਰਲੈ ॥
bhanan gharran samarath hai opat sabh paralai |

You are all-powerful, to form and break; You create and destroy all.

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਭ ਬੋਲੈ ॥
karan kaaran samarath hai ghatt ghatt sabh bolai |

You are all-powerful to act, and inspire all to act; You speak through each and every heart.

ਰਿਜਕੁ ਸਮਾਹੇ ਸਭਸੈ ਕਿਆ ਮਾਣਸੁ ਡੋਲੈ ॥
rijak samaahe sabhasai kiaa maanas ddolai |

You give sustanance to all; why should mankind waver?

ਗਹਿਰ ਗਭੀਰੁ ਅਥਾਹੁ ਤੂ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਅਮੋਲੈ ॥
gahir gabheer athaahu too gun giaan amolai |

You are deep, profound and unfathomable; Your virtuous spiritual wisdom is priceless.

ਸੋਈ ਕੰਮੁ ਕਮਾਵਣਾ ਕੀਆ ਧੁਰਿ ਮਉਲੈ ॥
soee kam kamaavanaa keea dhur maulai |

They do the deeds which they are pre-ordained to do.

ਤੁਧਹੁ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਬੋਲੈ ॥੨੩॥੧॥੨॥
tudhahu baahar kichh nahee naanak gun bolai |23|1|2|

Without You, there is nothing at all; Nanak chants Your Glorious Praises. ||23||1||2||

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ ॥
raag maaroo baanee kabeer jeeo kee |

Raag Maaroo, The Word Of Kabeer Jee:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਪਡੀਆ ਕਵਨ ਕੁਮਤਿ ਤੁਮ ਲਾਗੇ ॥
paddeea kavan kumat tum laage |

O Pandit, O religious scholar, in what foul thoughts are you engaged?

ਬੂਡਹੁਗੇ ਪਰਵਾਰ ਸਕਲ ਸਿਉ ਰਾਮੁ ਨ ਜਪਹੁ ਅਭਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
booddahuge paravaar sakal siau raam na japahu abhaage |1| rahaau |

You shall be drowned, along with your family, if you do not meditate on the Lord, you unfortunate person. ||1||Pause||

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜੇ ਕਾ ਕਿਆ ਗੁਨੁ ਖਰ ਚੰਦਨ ਜਸ ਭਾਰਾ ॥
bed puraan parre kaa kiaa gun khar chandan jas bhaaraa |

What is the use of reading the Vedas and the Puraanas? It is like loading a donkey with sandalwood.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter