Sri Guru Granth Sahib

Page - 1181


ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
basant mahalaa 5 |

Basant, Fifth Mehl:

ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਤੁਮੑ ਪਿੰਡ ਦੀਨੑ ॥
jeea praan tuma pindd deena |

You gave us our soul, breath of life and body.

ਮੁਗਧ ਸੁੰਦਰ ਧਾਰਿ ਜੋਤਿ ਕੀਨੑ ॥
mugadh sundar dhaar jot keena |

I am a fool, but You have made me beautiful, enshrining Your Light within me.

ਸਭਿ ਜਾਚਿਕ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੑ ਦਇਆਲ ॥
sabh jaachik prabh tuma deaal |

We are all beggars, O God; You are merciful to us.

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਹੋਵਤ ਨਿਹਾਲ ॥੧॥
naam japat hovat nihaal |1|

Chanting the Naam, the Name of the Lord, we are uplifted and exalted. ||1||

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਜੋਗ ॥
mere preetam kaaran karan jog |

O my Beloved, only You have the potency to act,

ਹਉ ਪਾਵਉ ਤੁਮ ਤੇ ਸਗਲ ਥੋਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
hau paavau tum te sagal thok |1| rahaau |

and cause all to be done. ||1||Pause||

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਹੋਵਤ ਉਧਾਰ ॥
naam japat hovat udhaar |

Chanting the Naam, the mortal is saved.

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸਾਰ ॥
naam japat sukh sahaj saar |

Chanting the Naam, sublime peace and poise are found.

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਤਿ ਸੋਭਾ ਹੋਇ ॥
naam japat pat sobhaa hoe |

Chanting the Naam, honor and glory are received.

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਬਿਘਨੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥੨॥
naam japat bighan naahee koe |2|

Chanting the Naam, no obstacles shall block your way. ||2||

ਜਾ ਕਾਰਣਿ ਇਹ ਦੁਲਭ ਦੇਹ ॥
jaa kaaran ih dulabh deh |

For this reason, you have been blessed with this body, so difficult to obtain.

ਸੋ ਬੋਲੁ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਹਿ ॥
so bol mere prabhoo dehi |

O my Dear God, please bless me to speak the Naam.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਇਹੁ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥
saadhasangat meh ihu bisraam |

This tranquil peace is found in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਸਦਾ ਰਿਦੈ ਜਪੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ॥੩॥
sadaa ridai japee prabh tero naam |3|

May I always chant and meditate within my heart on Your Name, O God. ||3||

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਕੋਇ ਨਾਹਿ ॥
tujh bin doojaa koe naeh |

Other than You, there is no one at all.

ਸਭੁ ਤੇਰੋ ਖੇਲੁ ਤੁਝ ਮਹਿ ਸਮਾਹਿ ॥
sabh tero khel tujh meh samaeh |

Everything is Your play; it all merges again into You.

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਿ ਲੇ ॥
jiau bhaavai tiau raakh le |

As it pleases Your Will, save me, Lord.

ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਮਿਲੇ ॥੪॥੪॥
sukh naanak pooraa gur mile |4|4|

O Nanak, peace is obtained by meeting with the Perfect Guru. ||4||4||

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
basant mahalaa 5 |

Basant, Fifth Mehl:

ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰੈ ਸੰਗਿ ਰਾਇ ॥
prabh preetam merai sang raae |

My Beloved God, my King is with me.

ਜਿਸਹਿ ਦੇਖਿ ਹਉ ਜੀਵਾ ਮਾਇ ॥
jiseh dekh hau jeevaa maae |

Gazing upon Him, I live, O my mother.

ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥
jaa kai simaran dukh na hoe |

Remembering Him in meditation, there is no pain or suffering.

ਕਰਿ ਦਇਆ ਮਿਲਾਵਹੁ ਤਿਸਹਿ ਮੋਹਿ ॥੧॥
kar deaa milaavahu tiseh mohi |1|

Please, take pity on me, and lead me on to meet Him. ||1||

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ਮਨ ॥
mere preetam praan adhaar man |

My Beloved is the Support of my breath of life and mind.

ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਨ ਸਭੁ ਤੇਰੋ ਧਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jeeo praan sabh tero dhan |1| rahaau |

This soul, breath of life, and wealth are all Yours, O Lord. ||1||Pause||

ਜਾ ਕਉ ਖੋਜਹਿ ਸੁਰਿ ਨਰ ਦੇਵ ॥
jaa kau khojeh sur nar dev |

He is sought by the angels, mortals and divine beings.

ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੇਖ ਨ ਲਹਹਿ ਭੇਵ ॥
mun jan sekh na laheh bhev |

The silent sages, the humble, and the religious teachers do not understand His mystery.

ਜਾ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
jaa kee gat mit kahee na jaae |

His state and extent cannot be described.

ਘਟਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥
ghatt ghatt ghatt ghatt rahiaa samaae |2|

In each and every home of each and every heart, He is permeating and pervading. ||2||

ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਆਨੰਦ ਮੈ ॥
jaa ke bhagat aanand mai |

His devotees are totally in bliss.

ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਕਉ ਨਾਹੀ ਖੈ ॥
jaa ke bhagat kau naahee khai |

His devotees cannot be destroyed.

ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਕਉ ਨਾਹੀ ਭੈ ॥
jaa ke bhagat kau naahee bhai |

His devotees are not afraid.

ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਕਉ ਸਦਾ ਜੈ ॥੩॥
jaa ke bhagat kau sadaa jai |3|

His devotees are victorious forever. ||3||

ਕਉਨ ਉਪਮਾ ਤੇਰੀ ਕਹੀ ਜਾਇ ॥
kaun upamaa teree kahee jaae |

What Praises of Yours can I utter?

ਸੁਖਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਰਹਿਓ ਸਮਾਇ ॥
sukhadaataa prabh rahio samaae |

God, the Giver of peace, is all-pervading, permeating everywhere.

ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਏਕੁ ਦਾਨੁ ॥
naanak jaachai ek daan |

Nanak begs for this one gift.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਦੇਹੁ ਨਾਮੁ ॥੪॥੫॥
kar kirapaa mohi dehu naam |4|5|

Be merciful, and bless me with Your Name. ||4||5||

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
basant mahalaa 5 |

Basant, Fifth Mehl:

ਮਿਲਿ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹਰੇ ਬੂਟ ॥
mil paanee jiau hare boott |

As the plant turns green upon receiving water,

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਿਉ ਹਉਮੈ ਛੂਟ ॥
saadhasangat tiau haumai chhoott |

just so, in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, egotism is eradicated.

ਜੈਸੀ ਦਾਸੇ ਧੀਰ ਮੀਰ ॥
jaisee daase dheer meer |

Just as the servant is encouraged by his ruler,

ਤੈਸੇ ਉਧਾਰਨ ਗੁਰਹ ਪੀਰ ॥੧॥
taise udhaaran gurah peer |1|

we are saved by the Guru. ||1||

ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਦੇਨਹਾਰ ॥
tum daate prabh denahaar |

You are the Great Giver, O Generous Lord God.

ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤਿਸੁ ਨਮਸਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
nimakh nimakh tis namasakaar |1| rahaau |

Each and every instant, I humbly bow to You. ||1||Pause||

ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਸਾਧਸੰਗੁ ॥
jiseh paraapat saadhasang |

Whoever enters the Saadh Sangat

ਤਿਸੁ ਜਨ ਲਾਗਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗੁ ॥
tis jan laagaa paarabraham rang |

that humble being is imbued with the Love of the Supreme Lord God.

ਤੇ ਬੰਧਨ ਤੇ ਭਏ ਮੁਕਤਿ ॥
te bandhan te bhe mukat |

He is liberated from bondage.

ਭਗਤ ਅਰਾਧਹਿ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ॥੨॥
bhagat araadheh jog jugat |2|

His devotees worship Him in adoration; they are united in His Union. ||2||

ਨੇਤ੍ਰ ਸੰਤੋਖੇ ਦਰਸੁ ਪੇਖਿ ॥
netr santokhe daras pekh |

My eyes are content, gazing upon the Blessed Vision of His Darshan.

ਰਸਨਾ ਗਾਏ ਗੁਣ ਅਨੇਕ ॥
rasanaa gaae gun anek |

My tongue sings the Infinite Praises of God.

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੂਝੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
trisanaa boojhee guraprasaad |

My thirst is quenched, by Guru's Grace.

ਮਨੁ ਆਘਾਨਾ ਹਰਿ ਰਸਹਿ ਸੁਆਦਿ ॥੩॥
man aaghaanaa har raseh suaad |3|

My mind is satisfied, with the sublime taste of the Lord's subtle essence. ||3||

ਸੇਵਕੁ ਲਾਗੋ ਚਰਣ ਸੇਵ ॥
sevak laago charan sev |

Your servant is committed to the service of Your Feet,

ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਦੇਵ ॥
aad purakh aparanpar dev |

O Primal Infinite Divine Being.

ਸਗਲ ਉਧਾਰਣ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ॥
sagal udhaaran tero naam |

Your Name is the Saving Grace of all.

ਨਾਨਕ ਪਾਇਓ ਇਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥੪॥੬॥
naanak paaeio ihu nidhaan |4|6|

Nanak has received this teasure. ||4||6||

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
basant mahalaa 5 |

Basant, Fifth Mehl:

ਤੁਮ ਬਡ ਦਾਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ॥
tum badd daate de rahe |

You are the Great Giver; You continue to give.

ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹੇ ॥
jeea praan meh rav rahe |

You permeate and pervade my soul, and my breath of life.

ਦੀਨੇ ਸਗਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਨ ॥
deene sagale bhojan khaan |

You have given me all sorts of foods and dishes.

ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨ ਇਕੁ ਗੁਨੁ ਨ ਜਾਨ ॥੧॥
mohi niragun ik gun na jaan |1|

I am unworthy; I know none of Your Virtues at all. ||1||

ਹਉ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਉ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ॥
hau kachhoo na jaanau teree saar |

I do not understand anything of Your Worth.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter