Sri Guru Granth Sahib

Page - 54


ਗਣਤ ਗਣਾਵਣਿ ਆਈਆ ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ ਵਿਕਾਰੁ ॥
ganat ganaavan aaeea soohaa ves vikaar |

But when the time comes to settle their accounts, their red robes are corrupt.

ਪਾਖੰਡਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਖੋਟਾ ਪਾਜੁ ਖੁਆਰੁ ॥੧॥
paakhandd prem na paaeeai khottaa paaj khuaar |1|

His Love is not obtained through hypocrisy. Her false coverings bring only ruin. ||1||

ਹਰਿ ਜੀਉ ਇਉ ਪਿਰੁ ਰਾਵੈ ਨਾਰਿ ॥
har jeeo iau pir raavai naar |

In this way, the Dear Husband Lord ravishes and enjoys His bride.

ਤੁਧੁ ਭਾਵਨਿ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਹਿ ਸਵਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tudh bhaavan sohaaganee apanee kirapaa laihi savaar |1| rahaau |

The happy soul-bride is pleasing to You, Lord; by Your Grace, You adorn her. ||1||Pause||

ਗੁਰਸਬਦੀ ਸੀਗਾਰੀਆ ਤਨੁ ਮਨੁ ਪਿਰ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥
gurasabadee seegaareea tan man pir kai paas |

She is decorated with the Word of the Guru's Shabad; her mind and body belong to her Husband Lord.

ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜਿ ਖੜੀ ਤਕੈ ਸਚੁ ਕਹੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥
due kar jorr kharree takai sach kahai aradaas |

With her palms pressed together, she stands, waiting on Him, and offers her True prayers to Him.

ਲਾਲਿ ਰਤੀ ਸਚ ਭੈ ਵਸੀ ਭਾਇ ਰਤੀ ਰੰਗਿ ਰਾਸਿ ॥੨॥
laal ratee sach bhai vasee bhaae ratee rang raas |2|

Dyed in the deep crimson of the Love of her Darling Lord, she dwells in the Fear of the True One. Imbued with His Love, she is dyed in the color of His Love. ||2||

ਪ੍ਰਿਅ ਕੀ ਚੇਰੀ ਕਾਂਢੀਐ ਲਾਲੀ ਮਾਨੈ ਨਾਉ ॥
pria kee cheree kaandteeai laalee maanai naau |

She is said to be the hand-maiden of her Beloved Lord; His sweetheart surrenders to His Name.

ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤੁਟਈ ਸਾਚੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਉ ॥
saachee preet na tuttee saache mel milaau |

True Love is never broken; she is united in Union with the True One.

ਸਬਦਿ ਰਤੀ ਮਨੁ ਵੇਧਿਆ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੩॥
sabad ratee man vedhiaa hau sad balihaarai jaau |3|

Attuned to the Word of the Shabad, her mind is pierced through. I am forever a sacrifice to Him. ||3||

ਸਾ ਧਨ ਰੰਡ ਨ ਬੈਸਈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥
saa dhan randd na baisee je satigur maeh samaae |

That bride, who is absorbed into the True Guru, shall never become a widow.

ਪਿਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਨਉਤਨੋ ਸਾਚਉ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇ ॥
pir reesaaloo nautano saachau marai na jaae |

Her Husband Lord is Beautiful; His Body is forever fresh and new. The True One does not die, and shall not go.

ਨਿਤ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਾਚੀ ਨਦਰਿ ਰਜਾਇ ॥੪॥
nit ravai sohaaganee saachee nadar rajaae |4|

He continually enjoys His happy soul-bride; He casts His Gracious Glance of Truth upon her, and she abides in His Will. ||4||

ਸਾਚੁ ਧੜੀ ਧਨ ਮਾਡੀਐ ਕਾਪੜੁ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾਰੁ ॥
saach dharree dhan maaddeeai kaaparr prem seegaar |

The bride braids her hair with Truth; her clothes are decorated with His Love.

ਚੰਦਨੁ ਚੀਤਿ ਵਸਾਇਆ ਮੰਦਰੁ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ॥
chandan cheet vasaaeaa mandar dasavaa duaar |

Like the essence of sandalwood, He permeates her consciousness, and the Temple of the Tenth Gate is opened.

ਦੀਪਕੁ ਸਬਦਿ ਵਿਗਾਸਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਹਾਰੁ ॥੫॥
deepak sabad vigaasiaa raam naam ur haar |5|

The lamp of the Shabad is lit, and the Name of the Lord is her necklace. ||5||

ਨਾਰੀ ਅੰਦਰਿ ਸੋਹਣੀ ਮਸਤਕਿ ਮਣੀ ਪਿਆਰੁ ॥
naaree andar sohanee masatak manee piaar |

She is the most beautiful among women; upon her forehead she wears the Jewel of the Lord's Love.

ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸਾਚੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਅਪਾਰ ॥
sobhaa surat suhaavanee saachai prem apaar |

Her glory and her wisdom are magnificent; her love for the Infinite Lord is True.

ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਪੁਰਖੁ ਨ ਜਾਣਈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥੬॥
bin pir purakh na jaanee saache gur kai het piaar |6|

Other than her Beloved Lord, she knows no man. She enshrines love for the True Guru. ||6||

ਨਿਸਿ ਅੰਧਿਆਰੀ ਸੁਤੀਏ ਕਿਉ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥
nis andhiaaree sutee kiau pir bin rain vihaae |

Asleep in the darkness of the night, how shall she pass her life-night without her Husband?

ਅੰਕੁ ਜਲਉ ਤਨੁ ਜਾਲੀਅਉ ਮਨੁ ਧਨੁ ਜਲਿ ਬਲਿ ਜਾਇ ॥
ank jlau tan jaaleeo man dhan jal bal jaae |

Her limbs shall burn, her body shall burn, and her mind and wealth shall burn as well.

ਜਾ ਧਨ ਕੰਤਿ ਨ ਰਾਵੀਆ ਤਾ ਬਿਰਥਾ ਜੋਬਨੁ ਜਾਇ ॥੭॥
jaa dhan kant na raaveea taa birathaa joban jaae |7|

When the Husband does not enjoy His bride, then her youth passes away in vain. ||7||

ਸੇਜੈ ਕੰਤ ਮਹੇਲੜੀ ਸੂਤੀ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥
sejai kant mahelarree sootee boojh na paae |

The Husband is on the Bed, but the bride is asleep, and so she does not come to know Him.

ਹਉ ਸੁਤੀ ਪਿਰੁ ਜਾਗਣਾ ਕਿਸ ਕਉ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥
hau sutee pir jaaganaa kis kau poochhau jaae |

While I am asleep, my Husband Lord is awake. Where can I go for advice?

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੇਲੀ ਭੈ ਵਸੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮੁ ਸਖਾਇ ॥੮॥੨॥
satigur melee bhai vasee naanak prem sakhaae |8|2|

The True Guru has led me to meet Him, and now I dwell in the Fear of God. O Nanak, His Love is always with me. ||8||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mahalaa 1 |

Siree Raag, First Mehl:

ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਕਥੈ ਆਪੇ ਸੁਣਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥
aape gun aape kathai aape sun veechaar |

O Lord, You are Your Own Glorious Praise. You Yourself speak it; You Yourself hear it and contemplate it.

ਆਪੇ ਰਤਨੁ ਪਰਖਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੋਲੁ ਅਪਾਰੁ ॥
aape ratan parakh toon aape mol apaar |

You Yourself are the Jewel, and You are the Appraiser. You Yourself are of Infinite Value.

ਸਾਚਉ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥੧॥
saachau maan mahat toon aape devanahaar |1|

O True Lord, You are Honor and Glory; You Yourself are the Giver. ||1||

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾਰੁ ॥
har jeeo toon karataa karataar |

O Dear Lord, You are the Creator and the Cause.

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਤੂੰ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਆਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jiau bhaavai tiau raakh toon har naam milai aachaar |1| rahaau |

If it is Your Will, please save and protect me; please bless me with the lifestyle of the Lord's Name. ||1||Pause||

ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਆਪੇ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠ​ ॥
aape heeraa niramalaa aape rang majeetth |

You Yourself are the flawless diamond; You Yourself are the deep crimson color.

ਆਪੇ ਮੋਤੀ ਊਜਲੋ ਆਪੇ ਭਗਤ ਬਸੀਠੁ ॥
aape motee aoojalo aape bhagat baseetth |

You Yourself are the perfect pearl; You Yourself are the devotee and the priest.

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹਣਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਡੀਠੁ ਅਡੀਠੁ ॥੨॥
gur kai sabad salaahanaa ghatt ghatt ddeetth addeetth |2|

Through the Word of the Guru's Shabad, You are praised. In each and every heart, the Unseen is seen. ||2||

ਆਪੇ ਸਾਗਰੁ ਬੋਹਿਥਾ ਆਪੇ ਪਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥
aape saagar bohithaa aape paar apaar |

You Yourself are the ocean and the boat. You Yourself are this shore, and the one beyond.

ਸਾਚੀ ਵਾਟ ਸੁਜਾਣੁ ਤੂੰ ਸਬਦਿ ਲਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥
saachee vaatt sujaan toon sabad laghaavanahaar |

O All-knowing Lord, You are the True Way. The Shabad is the Navigator to ferry us across.

ਨਿਡਰਿਆ ਡਰੁ ਜਾਣੀਐ ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰੁ ॥੩॥
niddariaa ddar jaaneeai baajh guroo gubaar |3|

One who does not fear God shall live in fear; without the Guru, there is only pitch darkness. ||3||

ਅਸਥਿਰੁ ਕਰਤਾ ਦੇਖੀਐ ਹੋਰੁ ਕੇਤੀ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
asathir karataa dekheeai hor ketee aavai jaae |

The Creator alone is seen to be Eternal; all others come and go.

ਆਪੇ ਨਿਰਮਲੁ ਏਕੁ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬੰਧੀ ਧੰਧੈ ਪਾਇ ॥
aape niramal ek toon hor bandhee dhandhai paae |

Only You, Lord, are Immaculate and Pure. All others are bound up in worldly pursuits.

ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੪॥
gur raakhe se ubare saache siau liv laae |4|

Those who are protected by the Guru are saved. They are lovingly attuned to the True Lord. ||4||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter