Sri Guru Granth Sahib

Page - 220


ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਾਧ ਮਗ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਨਿਮਖ ਨ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bed puraan saadh mag sun kar nimakh na har gun gaavai |1| rahaau |

This mind listens to the Vedas, the Puraanas, and the ways of the Holy Saints, but it does not sing the Glorious Praises of the Lord, for even an instant. ||1||Pause||

ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਪਾਇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਸਿਰਾਵੈ ॥
duralabh deh paae maanas kee birathaa janam siraavai |

Having obtained this human body, so very difficult to obtain, it is now being uselessly wasted.

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਹਾ ਸੰਕਟ ਬਨ ਤਾ ਸਿਉ ਰੁਚ ਉਪਜਾਵੈ ॥੧॥
maaeaa moh mahaa sankatt ban taa siau ruch upajaavai |1|

Emotional attachment to Maya is such a treacherous wilderness, and yet, people are in love with it. ||1||

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭੁ ਤਾ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਨ ਲਾਵੈ ॥
antar baahar sadaa sang prabh taa siau nehu na laavai |

Inwardly and outwardly, God is always with them, and yet, they do not enshrine Love for Him.

ਨਾਨਕ ਮੁਕਤਿ ਤਾਹਿ ਤੁਮ ਮਾਨਹੁ ਜਿਹ ਘਟਿ ਰਾਮੁ ਸਮਾਵੈ ॥੨॥੬॥
naanak mukat taeh tum maanahu jih ghatt raam samaavai |2|6|

O Nanak, know that those whose hearts are filled with the Lord are liberated. ||2||6||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥
gaurree mahalaa 9 |

Gauree, Ninth Mehl:

ਸਾਧੋ ਰਾਮ ਸਰਨਿ ਬਿਸਰਾਮਾ ॥
saadho raam saran bisaraamaa |

Holy Saadhus: rest and peace are in the Sanctuary of the Lord.

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜੇ ਕੋ ਇਹ ਗੁਨ ਸਿਮਰੇ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bed puraan parre ko ih gun simare har ko naamaa |1| rahaau |

This is the blessing of studying the Vedas and the Puraanas, that you may meditate on the Name of the Lord. ||1||Pause||

ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਫੁਨਿ ਅਉ ਬਿਖਿਅਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥
lobh moh maaeaa mamataa fun aau bikhian kee sevaa |

Greed, emotional attachment to Maya, possessiveness, the service of evil, pleasure and pain,

ਹਰਖ ਸੋਗ ਪਰਸੈ ਜਿਹ ਨਾਹਨਿ ਸੋ ਮੂਰਤਿ ਹੈ ਦੇਵਾ ॥੧॥
harakh sog parasai jih naahan so moorat hai devaa |1|

- those who are not touched by these, are the very embodiment of the Divine Lord. ||1||

ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖੁ ਏ ਸਭ ਤਿਉ ਕੰਚਨ ਅਰੁ ਪੈਸਾ ॥
surag narak amrit bikh e sabh tiau kanchan ar paisaa |

Heaven and hell, ambrosial nectar and poison, gold and copper - these are all alike to them.

ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਏ ਸਮ ਜਾ ਕੈ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਫੁਨਿ ਤੈਸਾ ॥੨॥
ausatat nindaa e sam jaa kai lobh mohu fun taisaa |2|

Praise and slander are all the same to them, as are greed and attachment. ||2||

ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਏ ਬਾਧੇ ਜਿਹ ਨਾਹਨਿ ਤਿਹ ਤੁਮ ਜਾਨਉ ਗਿਆਨੀ ॥
dukh sukh e baadhe jih naahan tih tum jaanau giaanee |

They are not bound by pleasure and pain - know that they are truly wise.

ਨਾਨਕ ਮੁਕਤਿ ਤਾਹਿ ਤੁਮ ਮਾਨਉ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥੩॥੭॥
naanak mukat taeh tum maanau ih bidh ko jo praanee |3|7|

O Nanak, recognize those mortal beings as liberated, who live this way of life. ||3||7||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥
gaurree mahalaa 9 |

Gauree, Ninth Mehl:

ਮਨ ਰੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਤੈ ਬਉਰਾ ॥
man re kahaa bheio tai bauraa |

O mind, why have you gone crazy?

ਅਹਿਨਿਸਿ ਅਉਧ ਘਟੈ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੰਗਿ ਹਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ahinis aaudh ghattai nahee jaanai bheio lobh sang hauraa |1| rahaau |

Don't you know that your life is decreasing, day and night? Your life is made worthless with greed. ||1||Pause||

ਜੋ ਤਨੁ ਤੈ ਅਪਨੋ ਕਰਿ ਮਾਨਿਓ ਅਰੁ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰਿਹ ਨਾਰੀ ॥
jo tan tai apano kar maanio ar sundar grih naaree |

That body, which you believe to be your own, and your beautiful home and spouse

ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੁ ਤੇਰੋ ਰੇ ਨਾਹਨਿ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਬਿਚਾਰੀ ॥੧॥
ein main kachh tero re naahan dekho soch bichaaree |1|

- none of these is yours to keep. See this, reflect upon it and understand. ||1||

ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਅਪਨੋ ਤੈ ਹਾਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ॥
ratan janam apano tai haario gobind gat nahee jaanee |

You have wasted the precious jewel of this human life; you do not know the Way of the Lord of the Universe.

ਨਿਮਖ ਨ ਲੀਨ ਭਇਓ ਚਰਨਨ ਸਿਂਉ ਬਿਰਥਾ ਅਉਧ ਸਿਰਾਨੀ ॥੨॥
nimakh na leen bheio charanan sinau birathaa aaudh siraanee |2|

You have not been absorbed in the Lord's Feet, even for an instant. Your life has passed away in vain! ||2||

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰੁ ਸੁਖੀਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥
kahu naanak soee nar sukheea raam naam gun gaavai |

Says Nanak, that man is happy, who sings the Glorious Praises of the Lord's Name.

ਅਉਰ ਸਗਲ ਜਗੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਨਿਰਭੈ ਪਦੁ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ॥੩॥੮॥
aaur sagal jag maaeaa mohiaa nirabhai pad nahee paavai |3|8|

All the rest of the world is enticed by Maya; they do not obtain the state of fearless dignity. ||3||8||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥
gaurree mahalaa 9 |

Gauree, Ninth Mehl:

ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰੁ ਰੇ ॥
nar achet paap te ddar re |

You people are unconscious; you should be afraid of sin.

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਗਲ ਭੈ ਭੰਜਨ ਸਰਨਿ ਤਾਹਿ ਤੁਮ ਪਰੁ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
deen deaal sagal bhai bhanjan saran taeh tum par re |1| rahaau |

Seek the Sanctuary of the Lord, Merciful to the meek, Destroyer of all fear. ||1||Pause||

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਜਾਸ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਤਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਹੀਐ ਮੋ ਧਰੁ ਰੇ ॥
bed puraan jaas gun gaavat taa ko naam heeai mo dhar re |

The Vedas and the Puraanas sing His Praises; enshrine His Name within your heart.

ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਜਗਤਿ ਮੈ ਹਰਿ ਕੋ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਕਸਮਲ ਸਭ ਹਰੁ ਰੇ ॥੧॥
paavan naam jagat mai har ko simar simar kasamal sabh har re |1|

Pure and sublime is the Name of the Lord in the world. Remembering it in meditation, all sinful mistakes shall be washed away. ||1||

ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਬਹੁਰਿ ਨਹ ਪਾਵੈ ਕਛੂ ਉਪਾਉ ਮੁਕਤਿ ਕਾ ਕਰੁ ਰੇ ॥
maanas deh bahur nah paavai kachhoo upaau mukat kaa kar re |

You shall not obtain this human body again; make the effort - try to achieve liberation!

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਗਾਇ ਕਰੁਨਾ ਮੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੈ ਪਾਰਿ ਉਤਰੁ ਰੇ ॥੨॥੯॥੨੫੧॥
naanak kahat gaae karunaa mai bhav saagar kai paar utar re |2|9|251|

Says Nanak, sing of the Lord of compassion, and cross over the terrifying world-ocean. ||2||9||251||

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ॥
raag gaurree asattapadeea mahalaa 1 gaurree guaareree |

Raag Gauree, Ashtpadheeyaa, First Mehl: Gauree Gwaarayree:

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar sat naam karataa purakh guraprasaad |

One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. By Guru's Grace:

ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
nidh sidh niramal naam beechaar |

The nine treasures and the miraculous spiritual powers come by contemplating the Immaculate Naam, the Name of the Lord.

ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਬਿਖੁ ਮਾਰਿ ॥
pooran poor rahiaa bikh maar |

The Perfect Lord is All-pervading everywhere; He destroys the poison of Maya.

ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੀ ਬਿਮਲ ਮਝਾਰਿ ॥
trikuttee chhoottee bimal majhaar |

I am rid of the three-phased Maya, dwelling in the Pure Lord.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter