Sri Guru Granth Sahib

Page - 1262


ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਹਾ ॥੪॥੨॥੧੧॥
naanak guramukh naam samaahaa |4|2|11|

O Nanak, the Gurmukh merges in the Naam. ||4||2||11||

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥
malaar mahalaa 3 |

Malaar, Third Mehl:

ਜੀਵਤ ਮੁਕਤ ਗੁਰਮਤੀ ਲਾਗੇ ॥
jeevat mukat guramatee laage |

Those who are attached to the Guru's Teachings, are Jivan-mukta, liberated while yet alive.

ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਅਨਦਿਨੁ ਸਦ ਜਾਗੇ ॥
har kee bhagat anadin sad jaage |

They remain forever awake and aware night and day, in devotional worship of the Lord.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥
satigur seveh aap gavaae |

They serve the True Guru, and eradicate their self-conceit.

ਹਉ ਤਿਨ ਜਨ ਕੇ ਸਦ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥੧॥
hau tin jan ke sad laagau paae |1|

I fall at the feet of such humble beings. ||1||

ਹਉ ਜੀਵਾਂ ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥
hau jeevaan sadaa har ke gun gaaee |

Constantly singing the Glorious Praises of the Lord, I live.

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur kaa sabad mahaa ras meetthaa har kai naam mukat gat paaee |1| rahaau |

The Word of the Guru's Shabad is such totally sweet elixir. Through the Name of the Lord, I have attained the state of liberation. ||1||Pause||

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਅਗਿਆਨੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥
maaeaa mohu agiaan gubaar |

Attachment to Maya leads to the darkness of ignorance.

ਮਨਮੁਖ ਮੋਹੇ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥
manamukh mohe mugadh gavaar |

The self-willed manukhs are attached, foolish and ignorant.

ਅਨਦਿਨੁ ਧੰਧਾ ਕਰਤ ਵਿਹਾਇ ॥
anadin dhandhaa karat vihaae |

Night and day, their lives pass away in worldly entanglements.

ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥੨॥
mar mar jameh milai sajaae |2|

They die and die again and again, only to be reborn and receive their punishment. ||2||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥
guramukh raam naam liv laaee |

The Gurmukh is lovingly attuned to the Name of the Lord.

ਕੂੜੈ ਲਾਲਚਿ ਨਾ ਲਪਟਾਈ ॥
koorrai laalach naa lapattaaee |

He does not cling to false greed.

ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੋਵੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
jo kichh hovai sahaj subhaae |

Whatever he does, he does with intuitive poise.

ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਰਸਨ ਰਸਾਇ ॥੩॥
har ras peevai rasan rasaae |3|

He drinks in the sublime essence of the Lord; his tongue delights in its flavor. ||3||

ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕਿਸਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥
kott madhe kiseh bujhaaee |

Among millions, hardly any understand.

ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥
aape bakhase de vaddiaaee |

The Lord Himself forgives, and bestows His glorious greatness.

ਜੋ ਧੁਰਿ ਮਿਲਿਆ ਸੁ ਵਿਛੁੜਿ ਨ ਜਾਈ ॥
jo dhur miliaa su vichhurr na jaaee |

Whoever meets with the Primal Lord God, shall never be separated again.

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈ ॥੪॥੩॥੧੨॥
naanak har har naam samaaee |4|3|12|

Nanak is absorbed in the Name of the Lord, Har, Har. ||4||3||12||

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥
malaar mahalaa 3 |

Malaar, Third Mehl:

ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਸਭੁ ਕੋਈ ਕਹੈ ॥
rasanaa naam sabh koee kahai |

Everyone speaks the Name of the Lord with the tongue.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਤਾ ਨਾਮੁ ਲਹੈ ॥
satigur seve taa naam lahai |

But only by serving the True Guru does the mortal receive the Name.

ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਮੁਕਤਿ ਘਰਿ ਰਹੈ ॥
bandhan torre mukat ghar rahai |

His bonds are shattered, and he stays in the house of liberation.

ਗੁਰਸਬਦੀ ਅਸਥਿਰੁ ਘਰਿ ਬਹੈ ॥੧॥
gurasabadee asathir ghar bahai |1|

Through the Word of the Guru's Shabad, he sits in the eternal, unchanging house. ||1||

ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾਹੇ ਰੋਸੁ ਕਰੀਜੈ ॥
mere man kaahe ros kareejai |

O my mind, why are you angry?

ਲਾਹਾ ਕਲਜੁਗਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨਦਿਨੁ ਹਿਰਦੈ ਰਵੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
laahaa kalajug raam naam hai guramat anadin hiradai raveejai |1| rahaau |

In this Dark Age of Kali Yuga, the Lord's Name is the source of profit. Contemplate and appreciate the Guru's Teachings within your heart, night and day. ||1||Pause||

ਬਾਬੀਹਾ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਬਿਲਲਾਇ ॥
baabeehaa khin khin bilalaae |

Each and every instant, the rainbird cries and calls.

ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਦੇਖੇ ਨਂੀਦ ਨ ਪਾਇ ॥
bin pir dekhe naneed na paae |

Without seeing her Beloved, she does not sleep at all.

ਇਹੁ ਵੇਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨ ਜਾਇ ॥
eihu vechhorraa sahiaa na jaae |

She cannot endure this separation.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਇ ॥੨॥
satigur milai taan milai subhaae |2|

When she meets the True Guru, then she intuitively meets her Beloved. ||2||

ਨਾਮ ਹੀਣੁ ਬਿਨਸੈ ਦੁਖੁ ਪਾਇ ॥
naam heen binasai dukh paae |

Lacking the Naam, the Name of the Lord, the mortal suffers and dies.

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਲਿਆ ਭੂਖ ਨ ਜਾਇ ॥
trisanaa jaliaa bhookh na jaae |

He is burnt in the fire of desire, and his hunger does not depart.

ਵਿਣੁ ਭਾਗਾ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
vin bhaagaa naam na paaeaa jaae |

Without good destiny, he cannot find the Naam.

ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਥਾਕਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੩॥
bahu bidh thaakaa karam kamaae |3|

He performs all sorts of rituals until he is exhausted. ||3||

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥
trai gun baanee bed beechaar |

The mortal thinks about the Vedic teachings of the three gunas, the three dispositions.

ਬਿਖਿਆ ਮੈਲੁ ਬਿਖਿਆ ਵਾਪਾਰੁ ॥
bikhiaa mail bikhiaa vaapaar |

He deals in corruption, filth and vice.

ਮਰਿ ਜਨਮਹਿ ਫਿਰਿ ਹੋਹਿ ਖੁਆਰੁ ॥
mar janameh fir hohi khuaar |

He dies, only to be reborn; he is ruined over and over again.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੁਰੀਆ ਗੁਣੁ ਉਰਿ ਧਾਰੁ ॥੪॥
guramukh tureea gun ur dhaar |4|

The Gurmukh enshrines the glory of the supreme state of celestial peace. ||4||

ਗੁਰੁ ਮਾਨੈ ਮਾਨੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
gur maanai maanai sabh koe |

One who has faith in the Guru - everyone has faith in him.

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥
gur bachanee man seetal hoe |

Through the Guru's Word, the mind is cooled and soothed.

ਚਹੁ ਜੁਗਿ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥
chahu jug sobhaa niramal jan soe |

Throughout the four ages, that humble being is known to be pure.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ਕੋਇ ॥੫॥੪॥੧੩॥੯॥੧੩॥੨੨॥
naanak guramukh viralaa koe |5|4|13|9|13|22|

O Nanak, that Gurmukh is so rare. ||5||4||13||9||13||22||

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ ॥
raag malaar mahalaa 4 ghar 1 chaupade |

Raag Malaar, Fourth Mehl, First House, Chau-Padhay:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਓ ਹਿਰਦੈ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰੀ ॥
anadin har har dhiaaeio hiradai mat guramat dookh visaaree |

Night and day, I meditate on the Lord, Har, Har, within my heart; through the Guru's Teachings, my pain is forgotten.

ਸਭ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨ ਤੂਟੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥
sabh aasaa manasaa bandhan tootte har har prabh kirapaa dhaaree |1|

The chains of all my hopes and desires have been snapped; my Lord God has showered me with His Mercy. ||1||

ਨੈਨੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਾਗੀ ਤਾਰੀ ॥
nainee har har laagee taaree |

My eyes gaze eternally on the Lord, Har, Har.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇਖਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਬਿਗਸਿਓ ਜਨੁ ਹਰਿ ਭੇਟਿਓ ਬਨਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
satigur dekh meraa man bigasio jan har bhettio banavaaree |1| rahaau |

Gazing on the True Guru, my mind blossoms forth. I have met with the Lord, the Lord of the World. ||1||Pause||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter