Sri Guru Granth Sahib

Page - 219


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥
raag gaurree mahalaa 9 |

Raag Gauree, Ninth Mehl:

ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਉ ॥
saadho man kaa maan tiaagau |

Holy Saadhus: forsake the pride of your mind.

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਸੰਗਤਿ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾ ਤੇ ਅਹਿਨਿਸਿ ਭਾਗਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kaam krodh sangat durajan kee taa te ahinis bhaagau |1| rahaau |

Sexual desire, anger and the company of evil people - run away from them, day and night. ||1||Pause||

ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਦੋਨੋ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਨੈ ਅਉਰੁ ਮਾਨੁ ਅਪਮਾਨਾ ॥
sukh dukh dono sam kar jaanai aaur maan apamaanaa |

One who knows that pain and pleasure are both the same, and honor and dishonor as well,

ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੈ ਅਤੀਤਾ ਤਿਨਿ ਜਗਿ ਤਤੁ ਪਛਾਨਾ ॥੧॥
harakh sog te rahai ateetaa tin jag tat pachhaanaa |1|

who remains detached from joy and sorrow, realizes the true essence in the world. ||1||

ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਦੋਊ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੈ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਨਾ ॥
ausatat nindaa doaoo tiaagai khojai pad nirabaanaa |

Renounce both praise and blame; seek instead the state of Nirvaanaa.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਖੇਲੁ ਕਠਨੁ ਹੈ ਕਿਨਹੂੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਨਾ ॥੨॥੧॥
jan naanak ihu khel katthan hai kinahoon guramukh jaanaa |2|1|

O servant Nanak, this is such a difficult game; only a few Gurmukhs understand it! ||2||1||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥
gaurree mahalaa 9 |

Gauree, Ninth Mehl:

ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਨਾਈ ॥
saadho rachanaa raam banaaee |

Holy Saadhus: the Lord fashioned the creation.

ਇਕਿ ਬਿਨਸੈ ਇਕ ਅਸਥਿਰੁ ਮਾਨੈ ਅਚਰਜੁ ਲਖਿਓ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
eik binasai ik asathir maanai acharaj lakhio na jaaee |1| rahaau |

One person passes away, and another thinks that he will live forever - this is a wonder beyond understanding! ||1||Pause||

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਬਸਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰਿ ਮੂਰਤਿ ਬਿਸਰਾਈ ॥
kaam krodh moh bas praanee har moorat bisaraaee |

The mortal beings are held in the power of sexual desire, anger and emotional attachment; they have forgotten the Lord, the Immortal Form.

ਝੂਠਾ ਤਨੁ ਸਾਚਾ ਕਰਿ ਮਾਨਿਓ ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਰੈਨਾਈ ॥੧॥
jhootthaa tan saachaa kar maanio jiau supanaa rainaaee |1|

The body is false, but they believe it to be true; it is like a dream in the night. ||1||

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ ॥
jo deesai so sagal binaasai jiau baadar kee chhaaee |

Whatever is seen, shall all pass away, like the shadow of a cloud.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਜਾਨਿਓ ਮਿਥਿਆ ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਸਰਨਾਈ ॥੨॥੨॥
jan naanak jag jaanio mithiaa rahio raam saranaaee |2|2|

O servant Nanak, one who knows the world to be unreal, dwells in the Sanctuary of the Lord. ||2||2||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥
gaurree mahalaa 9 |

Gauree, Ninth Mehl:

ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਉ ਹਰਿ ਜਸੁ ਮਨਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥
praanee kau har jas man nahee aavai |

The Praise of the Lord does not come to dwell in the minds of the mortal beings.

ਅਹਿਨਿਸਿ ਮਗਨੁ ਰਹੈ ਮਾਇਆ ਮੈ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ahinis magan rahai maaeaa mai kahu kaise gun gaavai |1| rahaau |

Day and night, they remain engrossed in Maya. Tell me, how can they sing God's Glories? ||1||Pause||

ਪੂਤ ਮੀਤ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਸਿਉ ਇਹ ਬਿਧਿ ਆਪੁ ਬੰਧਾਵੈ ॥
poot meet maaeaa mamataa siau ih bidh aap bandhaavai |

In this way, they bind themselves to children, friends, Maya and possessiveness.

ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਿਉ ਝੂਠੋ ਇਹੁ ਜਗ ਦੇਖਿ ਤਾਸਿ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥੧॥
mrig trisanaa jiau jhoottho ihu jag dekh taas utth dhaavai |1|

Like the deer's delusion, this world is false; and yet, beholding it, they chase after it. ||1||

ਭੁਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਕਾ ਕਾਰਨੁ ਸੁਆਮੀ ਮੂੜ ਤਾਹਿ ਬਿਸਰਾਵੈ ॥
bhugat mukat kaa kaaran suaamee moorr taeh bisaraavai |

Our Lord and Master is the source of pleasures and liberation; and yet, the fool forgets Him.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈ ਕੋਊ ਭਜਨੁ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੈ ॥੨॥੩॥
jan naanak kottan mai koaoo bhajan raam ko paavai |2|3|

O servant Nanak, among millions, there is scarcely anyone who attains the Lord's meditation. ||2||3||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥
gaurree mahalaa 9 |

Gauree, Ninth Mehl:

ਸਾਧੋ ਇਹੁ ਮਨੁ ਗਹਿਓ ਨ ਜਾਈ ॥
saadho ihu man gahio na jaaee |

Holy Saadhus: this mind cannot be restrained.

ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਸੰਗਿ ਬਸਤੁ ਹੈ ਯਾ ਤੇ ਥਿਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
chanchal trisanaa sang basat hai yaa te thir na rahaaee |1| rahaau |

Fickle desires dwell with it, and so it cannot remain steady. ||1||Pause||

ਕਠਨ ਕਰੋਧ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਤਰਿ ਜਿਹ ਸੁਧਿ ਸਭ ਬਿਸਰਾਈ ॥
katthan karodh ghatt hee ke bheetar jih sudh sabh bisaraaee |

The heart is filled with anger and violence, which cause all sense to be forgotten.

ਰਤਨੁ ਗਿਆਨੁ ਸਭ ਕੋ ਹਿਰਿ ਲੀਨਾ ਤਾ ਸਿਉ ਕਛੁ ਨ ਬਸਾਈ ॥੧॥
ratan giaan sabh ko hir leenaa taa siau kachh na basaaee |1|

The jewel of spiritual wisdom has been taken away from everyone; nothing can withstand it. ||1||

ਜੋਗੀ ਜਤਨ ਕਰਤ ਸਭਿ ਹਾਰੇ ਗੁਨੀ ਰਹੇ ਗੁਨ ਗਾਈ ॥
jogee jatan karat sabh haare gunee rahe gun gaaee |

The Yogis have tried everything and failed; the virtuous have grown weary of singing God's Glories.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਤਉ ਸਭ ਬਿਧਿ ਬਨਿ ਆਈ ॥੨॥੪॥
jan naanak har bhe deaalaa tau sabh bidh ban aaee |2|4|

O servant Nanak, when the Lord becomes merciful, then every effort is successful. ||2||4||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥
gaurree mahalaa 9 |

Gauree, Ninth Mehl:

ਸਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥
saadho gobind ke gun gaavau |

Holy Saadhus: sing the Glorious Praises of the Lord of the Universe.

ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਪਾਇਓ ਬਿਰਥਾ ਕਾਹਿ ਗਵਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
maanas janam amolak paaeio birathaa kaeh gavaavau |1| rahaau |

You have obtained the priceless jewel of this human life; why are you uselessly wasting it? ||1||Pause||

ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਦੀਨ ਬੰਧ ਹਰਿ ਸਰਨਿ ਤਾਹਿ ਤੁਮ ਆਵਉ ॥
patit puneet deen bandh har saran taeh tum aavau |

He is the Purifier of sinners, the Friend of the poor. Come, and enter the Lord's Sanctuary.

ਗਜ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸੁ ਮਿਟਿਓ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਤੁਮ ਕਾਹੇ ਬਿਸਰਾਵਉ ॥੧॥
gaj ko traas mittio jih simarat tum kaahe bisaraavau |1|

Remembering Him, the elephant's fear was removed; so why do you forget Him? ||1||

ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਫੁਨਿ ਭਜਨ ਰਾਮ ਚਿਤੁ ਲਾਵਉ ॥
taj abhimaan moh maaeaa fun bhajan raam chit laavau |

Renounce your egotistical pride and your emotional attachment to Maya; focus your consciousness on the Lord's meditation.

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਮੁਕਤਿ ਪੰਥ ਇਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਤੁਮ ਪਾਵਉ ॥੨॥੫॥
naanak kahat mukat panth ihu guramukh hoe tum paavau |2|5|

Says Nanak, this is the path to liberation. Become Gurmukh, and attain it. ||2||5||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥
gaurree mahalaa 9 |

Gauree, Ninth Mehl:

ਕੋਊ ਮਾਈ ਭੂਲਿਓ ਮਨੁ ਸਮਝਾਵੈ ॥
koaoo maaee bhoolio man samajhaavai |

O mother, if only someone would instruct my wayward mind.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430