Sri Guru Granth Sahib

Page - 1176


ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ॥
gur poore te paaeaa jaaee |

Through the Perfect Guru, it is obtained.

ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥
naam rate sadaa sukh paaee |

Those who are imbued with the Naam find everlasting peace.

ਬਿਨੁ ਨਾਮੈ ਹਉਮੈ ਜਲਿ ਜਾਈ ॥੩॥
bin naamai haumai jal jaaee |3|

But without the Naam, mortals burn in egotism. ||3||

ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥
vaddabhaagee har naam beechaaraa |

By great good furtune, some contemplate the Lord's Name.

ਛੂਟੈ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਦੁਖੁ ਸਾਰਾ ॥
chhoottai raam naam dukh saaraa |

Through the Lord's Name, all sorrows are eradicated.

ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਸੁ ਬਾਹਰਿ ਪਾਸਾਰਾ ॥
hiradai vasiaa su baahar paasaaraa |

He dwells within the heart, and pervades the external universe as well.

ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਭੁ ਉਪਾਵਣਹਾਰਾ ॥੪॥੧੨॥
naanak jaanai sabh upaavanahaaraa |4|12|

O Nanak, the Creator Lord knows all. ||4||12||

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ਇਕ ਤੁਕੇ ॥
basant mahalaa 3 ik tuke |

Basant, Third Mehl, Ek-Thukay:

ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਕਿਰਮ ਜੰਤੁ ॥
teraa keea kiram jant |

I am just a worm, created by You, O Lord.

ਦੇਹਿ ਤ ਜਾਪੀ ਆਦਿ ਮੰਤੁ ॥੧॥
dehi ta jaapee aad mant |1|

If you bless me, then I chant Your Primal Mantra. ||1||

ਗੁਣ ਆਖਿ ਵੀਚਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥
gun aakh veechaaree meree maae |

I chant and reflect on His Glorious Virtues, O my mother.

ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਕੈ ਲਗਉ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har jap har kai lgau paae |1| rahaau |

Meditating on the Lord, I fall at the Lord's Feet. ||1||Pause||

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਲਾਗੇ ਨਾਮ ਸੁਆਦਿ ॥
guraprasaad laage naam suaad |

By Guru's Grace, I am addicted to the favor of the Naam, the Name of the Lord.

ਕਾਹੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਹੁ ਵੈਰਿ ਵਾਦਿ ॥੨॥
kaahe janam gavaavahu vair vaad |2|

Why waste your life in hatred, vengeance and conflict? ||2||

ਗੁਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੑੀ ਚੂਕਾ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
gur kirapaa keenaee chookaa abhimaan |

When the Guru granted His Grace, my egotism was eradicated,

ਸਹਜ ਭਾਇ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥੩॥
sahaj bhaae paaeaa har naam |3|

and then, I obtained the Lord's Name with intuitive ease. ||3||

ਊਤਮੁ ਊਚਾ ਸਬਦ ਕਾਮੁ ॥
aootam aoochaa sabad kaam |

The most lofty and exalted occupation is to contemplate the Word of the Shabad.

ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ॥੪॥੧॥੧੩॥
naanak vakhaanai saach naam |4|1|13|

Nanak chants the True Name. ||4||1||13||

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
basant mahalaa 3 |

Basant, Third Mehl:

ਬਨਸਪਤਿ ਮਉਲੀ ਚੜਿਆ ਬਸੰਤੁ ॥
banasapat maulee charriaa basant |

The season of spring has come, and all the plants have blossomed forth.

ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਉਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਿ ॥੧॥
eihu man mauliaa satiguroo sang |1|

This mind blossoms forth, in association with the True Guru. ||1||

ਤੁਮੑ ਸਾਚੁ ਧਿਆਵਹੁ ਮੁਗਧ ਮਨਾ ॥
tuma saach dhiaavahu mugadh manaa |

So meditate on the True Lord, O my foolish mind.

ਤਾਂ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
taan sukh paavahu mere manaa |1| rahaau |

Only then shall you find peace, O my mind. ||1||Pause||

ਇਤੁ ਮਨਿ ਮਉਲਿਐ ਭਇਆ ਅਨੰਦੁ ॥
eit man mauliaai bheaa anand |

This mind blossoms forth, and I am in ecstasy.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਗੋਬਿੰਦ ॥੨॥
amrit fal paaeaa naam gobind |2|

I am blessed with the Ambrosial Fruit of the Naam, the Name of the Lord of the Universe. ||2||

ਏਕੋ ਏਕੁ ਸਭੁ ਆਖਿ ਵਖਾਣੈ ॥
eko ek sabh aakh vakhaanai |

Everyone speaks and says that the Lord is the One and Only.

ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥੩॥
hukam boojhai taan eko jaanai |3|

By understanding the Hukam of His Command, we come to know the One Lord. ||3||

ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥
kahat naanak haumai kahai na koe |

Says Nanak, no one can describe the Lord by speaking through ego.

ਆਖਣੁ ਵੇਖਣੁ ਸਭੁ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਇ ॥੪॥੨॥੧੪॥
aakhan vekhan sabh saahib te hoe |4|2|14|

All speech and insight comes from our Lord and Master. ||4||2||14||

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
basant mahalaa 3 |

Basant, Third Mehl:

ਸਭਿ ਜੁਗ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ॥
sabh jug tere keete hoe |

All the ages were created by You, O Lord.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਮਤਿ ਬੁਧਿ ਹੋਏ ॥੧॥
satigur bhettai mat budh hoe |1|

Meeting with the True Guru, one's intellect is awakened. ||1||

ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਪੇ ਲੈਹੁ ਮਿਲਾਇ ॥
har jeeo aape laihu milaae |

O Dear Lord, please blend me with Yourself;

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਚ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur kai sabad sach naam samaae |1| rahaau |

let me merge in the True Name, through the Word of the Guru's Shabad. ||1||Pause||

ਮਨਿ ਬਸੰਤੁ ਹਰੇ ਸਭਿ ਲੋਇ ॥
man basant hare sabh loe |

When the mind is in spring, all people are rejuvenated.

ਫਲਹਿ ਫੁਲੀਅਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥
faleh fuleeeh raam naam sukh hoe |2|

Blossoming forth and flowering through the Lord's Name, peace is obtained. ||2||

ਸਦਾ ਬਸੰਤੁ ਗੁਰਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥
sadaa basant gurasabad veechaare |

Contemplating the Word of the Guru's Shabad, one is in spring forever,

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਾਖੈ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥੩॥
raam naam raakhai ur dhaare |3|

with the Lord's Name enshrined in the heart. ||3||

ਮਨਿ ਬਸੰਤੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਇ ॥
man basant tan man hariaa hoe |

When the mind is in spring, the body and mind are rejuvenated.

ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਤਨੁ ਬਿਰਖੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਫਲੁ ਪਾਏ ਸੋਇ ॥੪॥੩॥੧੫॥
naanak ihu tan birakh raam naam fal paae soe |4|3|15|

O Nanak, this body is the tree which bears the fruit of the Lord's Name. ||4||3||15||

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
basant mahalaa 3 |

Basant, Third Mehl:

ਤਿਨੑ ਬਸੰਤੁ ਜੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥
tina basant jo har gun gaae |

They alone are in the spring season, who sing the Glorious Praises of the Lord.

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਕਰਾਇ ॥੧॥
poorai bhaag har bhagat karaae |1|

They come to worship the Lord with devotion, through their perfect destiny. ||1||

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਬਸੰਤ ਕੀ ਲਗੈ ਨ ਸੋਇ ॥
eis man kau basant kee lagai na soe |

This mind is not even touched by spring.

ਇਹੁ ਮਨੁ ਜਲਿਆ ਦੂਜੈ ਦੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
eihu man jaliaa doojai doe |1| rahaau |

This mind is burnt by duality and double-mindedness. ||1||Pause||

ਇਹੁ ਮਨੁ ਧੰਧੈ ਬਾਂਧਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥
eihu man dhandhai baandhaa karam kamaae |

This mind is entangled in worldly affairs, creating more and more karma.

ਮਾਇਆ ਮੂਠਾ ਸਦਾ ਬਿਲਲਾਇ ॥੨॥
maaeaa mootthaa sadaa bilalaae |2|

Enchanted by Maya, it cries out in suffering forever. ||2||

ਇਹੁ ਮਨੁ ਛੂਟੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ॥
eihu man chhoottai jaan satigur bhettai |

This mind is released, only when it meets with the True Guru.

ਜਮਕਾਲ ਕੀ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਨ ਫੇਟੈ ॥੩॥
jamakaal kee fir aavai na fettai |3|

Then, it does not suffer beatings by the Messenger of Death. ||3||

ਇਹੁ ਮਨੁ ਛੂਟਾ ਗੁਰਿ ਲੀਆ ਛਡਾਇ ॥
eihu man chhoottaa gur leea chhaddaae |

This mind is released, when the Guru emancipates it.

ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥੪॥੪॥੧੬॥
naanak maaeaa mohu sabad jalaae |4|4|16|

O Nanak, attachment to Maya is burnt away through the Word of the Shabad. ||4||4||16||

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
basant mahalaa 3 |

Basant, Third Mehl:

ਬਸੰਤੁ ਚੜਿਆ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥
basant charriaa foolee banaraae |

Spring has come, and all the plants are flowering.

ਏਹਿ ਜੀਅ ਜੰਤ ਫੂਲਹਿ ਹਰਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥੧॥
ehi jeea jant fooleh har chit laae |1|

These beings and creatures blossom forth when they focus their consciousness on the Lord. ||1||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430