Sri Guru Granth Sahib

Page - 70


ਏਹੁ ਜਗੁ ਜਲਤਾ ਦੇਖਿ ਕੈ ਭਜਿ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾ ॥
ehu jag jalataa dekh kai bhaj pe satigur saranaa |

Seeing this world on fire, I rushed to the Sanctuary of the True Guru.

ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਚੁ ਦਿੜਾਇਆ ਸਦਾ ਸਚਿ ਸੰਜਮਿ ਰਹਣਾ ॥
satigur sach dirraaeaa sadaa sach sanjam rahanaa |

The True Guru has implanted the Truth within me; I dwell steadfastly in Truth and self-restraint.

ਸਤਿਗੁਰ ਸਚਾ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਸਬਦੇ ਭਵਜਲੁ ਤਰਣਾ ॥੬॥
satigur sachaa hai bohithaa sabade bhavajal taranaa |6|

The True Guru is the Boat of Truth; in the Word of the Shabad, we cross over the terrifying world-ocean. ||6||

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥
lakh chauraaseeh firade rahe bin satigur mukat na hoee |

People continue wandering through the cycle of 8.4 million incarnations; without the True Guru, liberation is not obtained.

ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤ ਮੋਨੀ ਥਕੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥
parr parr panddit monee thake doojai bhaae pat khoee |

Reading and studying, the Pandits and the silent sages have grown weary, but attached to the love of duality, they have lost their honor.

ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ਬਿਨੁ ਸਚੇ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੭॥
satigur sabad sunaaeaa bin sache avar na koee |7|

The True Guru teaches the Word of the Shabad; without the True One, there is no other at all. ||7||

ਜੋ ਸਚੈ ਲਾਏ ਸੇ ਸਚਿ ਲਗੇ ਨਿਤ ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਰੰਨਿ ॥
jo sachai laae se sach lage nit sachee kaar karan |

Those who are linked by the True One are linked to Truth. They always act in Truth.

ਤਿਨਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਸਚੈ ਮਹਲਿ ਰਹੰਨਿ ॥
tinaa nij ghar vaasaa paaeaa sachai mahal rahan |

They attain their dwelling in the home of their own inner being, and they abide in the Mansion of Truth.

ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੁਖੀਏ ਸਦਾ ਸਚੈ ਨਾਮਿ ਰਚੰਨਿ ॥੮॥੧੭॥੮॥੨੫॥
naanak bhagat sukhee sadaa sachai naam rachan |8|17|8|25|

O Nanak, the devotees are happy and peaceful forever. They are absorbed in the True Name. ||8||17||8||25||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mahalaa 5 |

Siree Raag, Fifth Mehl:

ਜਾ ਕਉ ਮੁਸਕਲੁ ਅਤਿ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਇ ਨ ਦੇਇ ॥
jaa kau musakal at banai dtoee koe na dee |

When you are confronted with terrible hardships, and no one offers you any support,

ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸਮਨਾ ਸਾਕ ਭਿ ਭਜਿ ਖਲੇ ॥
laagoo hoe dusamanaa saak bhi bhaj khale |

when your friends turn into enemies, and even your relatives have deserted you,

ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁਕੈ ਸਭੁ ਅਸਰਾਉ ॥
sabho bhajai aasaraa chukai sabh asaraau |

and when all support has given way, and all hope has been lost

ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਲਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ ॥੧॥
chit aavai os paarabraham lagai na tatee vaau |1|

-if you then come to remember the Supreme Lord God, even the hot wind shall not touch you. ||1||

ਸਾਹਿਬੁ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥
saahib nitaaniaa kaa taan |

Our Lord and Master is the Power of the powerless.

ਆਇ ਨ ਜਾਈ ਥਿਰੁ ਸਦਾ ਗੁਰਸਬਦੀ ਸਚੁ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aae na jaaee thir sadaa gurasabadee sach jaan |1| rahaau |

He does not come or go; He is Eternal and Permanent. Through the Word of the Guru's Shabad, He is known as True. ||1||Pause||

ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੈ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁਖ ਕੀ ਪੀਰ ॥
je ko hovai dubalaa nang bhukh kee peer |

If you are weakened by the pains of hunger and poverty,

ਦਮੜਾ ਪਲੈ ਨਾ ਪਵੈ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ ॥
damarraa palai naa pavai naa ko devai dheer |

with no money in your pockets, and no one will give you any comfort,

ਸੁਆਰਥੁ ਸੁਆਉ ਨ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਛੁ ਹੋਵੈ ਕਾਜੁ ॥
suaarath suaau na ko kare naa kichh hovai kaaj |

and no one will satisfy your hopes and desires, and none of your works is accomplished

ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਨਿਹਚਲੁ ਹੋਵੈ ਰਾਜੁ ॥੨॥
chit aavai os paarabraham taa nihachal hovai raaj |2|

-if you then come to remember the Supreme Lord God, you shall obtain the eternal kingdom. ||2||

ਜਾ ਕਉ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗੁ ॥
jaa kau chintaa bahut bahut dehee viaapai rog |

When you are plagued by great and excessive anxiety, and diseases of the body;

ਗ੍ਰਿਸਤਿ ਕੁਟੰਬਿ ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖੁ ਕਦੇ ਸੋਗੁ ॥
grisat kuttanb palettiaa kade harakh kade sog |

when you are wrapped up in the attachments of household and family, sometimes feeling joy, and then other times sorrow;

ਗਉਣੁ ਕਰੇ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਕਾ ਘੜੀ ਨ ਬੈਸਣੁ ਸੋਇ ॥
gaun kare chahu kuntt kaa gharree na baisan soe |

when you are wandering around in all four directions, and you cannot sit or sleep even for a moment

ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥੩॥
chit aavai os paarabraham tan man seetal hoe |3|

-if you come to remember the Supreme Lord God, then your body and mind shall be cooled and soothed. ||3||

ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਮੋਹਿ ਵਸਿ ਕੀਆ ਕਿਰਪਨ ਲੋਭਿ ਪਿਆਰੁ ॥
kaam karodh mohi vas keea kirapan lobh piaar |

When you are under the power of sexual desire, anger and worldly attachment, or a greedy miser in love with your wealth;

ਚਾਰੇ ਕਿਲਵਿਖ ਉਨਿ ਅਘ ਕੀਏ ਹੋਆ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੁ ॥
chaare kilavikh un agh kee hoaa asur sanghaar |

if you have committed the four great sins and other mistakes; even if you are a murderous fiend

ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਵਿਤ ਕਿਛੁ ਕਦੇ ਨ ਕਰਨਿ ਧਰਿਆ ॥
pothee geet kavit kichh kade na karan dhariaa |

who has never taken the time to listen to sacred books, hymns and poetry

ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਤਰਿਆ ॥੪॥
chit aavai os paarabraham taa nimakh simarat tariaa |4|

-if you then come to remember the Supreme Lord God, and contemplate Him, even for a moment, you shall be saved. ||4||

ਸਾਸਤ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਚਾਰਿ ਮੁਖਾਗਰ ਬਿਚਰੇ ॥
saasat sinmrit bed chaar mukhaagar bichare |

People may recite by heart the Shaastras, the Simritees and the four Vedas;

ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਜੋਗੀਆ ਤੀਰਥਿ ਗਵਨੁ ਕਰੇ ॥
tape tapeesar jogeea teerath gavan kare |

they may be ascetics, great, self-disciplined Yogis; they may visit sacred shrines of pilgrimage

ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਤੇ ਦੁਗੁਣੇ ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਾਇ ॥
khatt karamaa te dugune poojaa karataa naae |

and perform the six ceremonial rituals, over and over again, performing worship services and ritual bathings.

ਰੰਗੁ ਨ ਲਗੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਾ ਸਰਪਰ ਨਰਕੇ ਜਾਇ ॥੫॥
rang na lagee paarabraham taa sarapar narake jaae |5|

Even so, if they have not embraced love for the Supreme Lord God, then they shall surely go to hell. ||5||

ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਸਿਕਦਾਰੀਆ ਰਸ ਭੋਗਣ ਬਿਸਥਾਰ ॥
raaj milak sikadaareea ras bhogan bisathaar |

You may possess empires, vast estates, authority over others, and the enjoyment of myriads of pleasures;

ਬਾਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚਲੈ ਹੁਕਮੁ ਅਫਾਰ ॥
baag suhaave sohane chalai hukam afaar |

you may have delightful and beautiful gardens, and issue unquestioned commands;

ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁ ਬਿਧੀ ਚਾਇ ਲਗਿ ਰਹਿਆ ॥
rang tamaase bahu bidhee chaae lag rahiaa |

you may have enjoyments and entertainments of all sorts and kinds, and continue to enjoy exciting pleasures

ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਸਰਪ ਕੀ ਜੂਨਿ ਗਇਆ ॥੬॥
chit na aaeio paarabraham taa sarap kee joon geaa |6|

-and yet, if you do not come to remember the Supreme Lord God, you shall be reincarnated as a snake. ||6||

ਬਹੁਤੁ ਧਨਾਢਿ ਅਚਾਰਵੰਤੁ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥
bahut dhanaadt achaaravant sobhaa niramal reet |

You may possess vast riches, maintain virtuous conduct, have a spotless reputation and observe religious customs;

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈਆ ਸਾਜਨ ਸੰਗਿ ਪਰੀਤਿ ॥
maat pitaa sut bhaaeea saajan sang pareet |

you may have the loving affections of mother, father, children, siblings and friends;

ਲਸਕਰ ਤਰਕਸਬੰਦ ਬੰਦ ਜੀਉ ਜੀਉ ਸਗਲੀ ਕੀਤ ॥
lasakar tarakasaband band jeeo jeeo sagalee keet |

you may have armies well-equipped with weapons, and all may salute you with respect;


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter