Sri Guru Granth Sahib

Page - 460


ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਛੋਡਿ ਵੈਸੀ ਰਹਿਓ ਪੈਨਣੁ ਖਾਇਆ ॥
maal joban chhodd vaisee rahio painan khaaeaa |

Abandoning your wealth and youth, you will have to leave, without any food or clothing.

ਨਾਨਕ ਕਮਾਣਾ ਸੰਗਿ ਜੁਲਿਆ ਨਹ ਜਾਇ ਕਿਰਤੁ ਮਿਟਾਇਆ ॥੧॥
naanak kamaanaa sang juliaa nah jaae kirat mittaaeaa |1|

O Nanak, only your actions shall go with you; the consequences of your actions cannot be erased. ||1||

ਫਾਥੋਹੁ ਮਿਰਗ ਜਿਵੈ ਪੇਖਿ ਰੈਣਿ ਚੰਦ੍ਰਾਇਣੁ ॥
faathohu mirag jivai pekh rain chandraaein |

Like the deer, captured on a moon-lit night,

ਸੂਖਹੁ ਦੂਖ ਭਏ ਨਿਤ ਪਾਪ ਕਮਾਇਣੁ ॥
sookhahu dookh bhe nit paap kamaaein |

so does the constant commission of sins turn pleasure into pain.

ਪਾਪਾ ਕਮਾਣੇ ਛਡਹਿ ਨਾਹੀ ਲੈ ਚਲੇ ਘਤਿ ਗਲਾਵਿਆ ॥
paapaa kamaane chhaddeh naahee lai chale ghat galaaviaa |

The sins you have committed shall not leave you; placing the noose around your neck, they shall lead you away.

ਹਰਿਚੰਦਉਰੀ ਦੇਖਿ ਮੂਠਾ ਕੂੜੁ ਸੇਜਾ ਰਾਵਿਆ ॥
harichandauree dekh mootthaa koorr sejaa raaviaa |

Beholding an illusion, you are deceived, and on your bed, you enjoy a false lover.

ਲਬਿ ਲੋਭਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ਮਾਤਾ ਗਰਬਿ ਭਇਆ ਸਮਾਇਣੁ ॥
lab lobh ahankaar maataa garab bheaa samaaein |

You are intoxicated with greed, avarice and egotism; you are engrossed in self-conceit.

ਨਾਨਕ ਮ੍ਰਿਗ ਅਗਿਆਨਿ ਬਿਨਸੇ ਨਹ ਮਿਟੈ ਆਵਣੁ ਜਾਇਣੁ ॥੨॥
naanak mrig agiaan binase nah mittai aavan jaaein |2|

O Nanak, like the deer, you are being destroyed by your ignorance; your comings and goings shall never end. ||2||

ਮਿਠੈ ਮਖੁ ਮੁਆ ਕਿਉ ਲਏ ਓਡਾਰੀ ॥
mitthai makh muaa kiau le oddaaree |

The fly is caught in the sweet candy - how can it fly away?

ਹਸਤੀ ਗਰਤਿ ਪਇਆ ਕਿਉ ਤਰੀਐ ਤਾਰੀ ॥
hasatee garat peaa kiau tareeai taaree |

The elephant has fallen into the pit - how can it escape?

ਤਰਣੁ ਦੁਹੇਲਾ ਭਇਆ ਖਿਨ ਮਹਿ ਖਸਮੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ ॥
taran duhelaa bheaa khin meh khasam chit na aaeio |

It shall be so difficult to swim across, for one who does not remember the Lord and Master, even for an instant.

ਦੂਖਾ ਸਜਾਈ ਗਣਤ ਨਾਹੀ ਕੀਆ ਅਪਣਾ ਪਾਇਓ ॥
dookhaa sajaaee ganat naahee keea apanaa paaeio |

His sufferings and punishments are beyond reckoning; he receives the consequences of his own actions.

ਗੁਝਾ ਕਮਾਣਾ ਪ੍ਰਗਟੁ ਹੋਆ ਈਤ ਉਤਹਿ ਖੁਆਰੀ ॥
gujhaa kamaanaa pragatt hoaa eet uteh khuaaree |

His secret deeds are exposed, and he is ruined here and hereafter.

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੁ ਮੂਠਾ ਮਨਮੁਖੋ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੩॥
naanak satigur baajh mootthaa manamukho ahankaaree |3|

O Nanak, without the True Guru, the self-willed egotistical manmukh is defrauded. ||3||

ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਜੀਵੇ ਲਗਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਚਰਣੀ ॥
har ke daas jeeve lag prabh kee charanee |

The Lord's slaves live by holding on to God's feet.

ਕੰਠਿ ਲਗਾਇ ਲੀਏ ਤਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਸਰਣੀ ॥
kantth lagaae lee tis tthaakur saranee |

The Lord and Master embraces those who seek His Sanctuary.

ਬਲ ਬੁਧਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਅਪਣਾ ਆਪਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ॥
bal budh giaan dhiaan apanaa aap naam japaaeaa |

He blesses them with power, wisdom, knowledge and meditation; He Himself inspires them to chant His Name.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਆਪਿ ਹੋਆ ਆਪਿ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥
saadhasangat aap hoaa aap jagat taraaeaa |

He Himself is the Saadh Sangat, the Company of the Holy, and He Himself saves the world.

ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਰਖਣਹਾਰੈ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਣੀ ॥
raakh lee rakhanahaarai sadaa niramal karanee |

The Preserver preserves those whose actions are always pure.

ਨਾਨਕ ਨਰਕਿ ਨ ਜਾਹਿ ਕਬਹੂੰ ਹਰਿ ਸੰਤ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣੀ ॥੪॥੨॥੧੧॥
naanak narak na jaeh kabahoon har sant har kee saranee |4|2|11|

O Nanak, they never have to go to hell; the Lord's Saints are under the Lord's Protection. ||4||2||11||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਵੰਞੁ ਮੇਰੇ ਆਲਸਾ ਹਰਿ ਪਾਸਿ ਬੇਨੰਤੀ ॥
vany mere aalasaa har paas benantee |

Be gone, O my laziness, that I may pray to the Lord.

ਰਾਵਉ ਸਹੁ ਆਪਨੜਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਿ ਸੋਹੰਤੀ ॥
raavau sahu aapanarraa prabh sang sohantee |

I enjoy my Husband Lord, and look beautiful with my God.

ਸੰਗੇ ਸੋਹੰਤੀ ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣੀ ਰਾਵੀਐ ॥
sange sohantee kant suaamee dinas rainee raaveeai |

I look beautiful in the Company of my Husband Lord; I enjoy my Lord Master day and night.

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਚਿਤਾਰਿ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭੁ ਪੇਖਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੀਐ ॥
saas saas chitaar jeevaa prabh pekh har gun gaaveeai |

I live by remembering God with each and every breath, beholding the Lord, and singing His Glorious Praises.

ਬਿਰਹਾ ਲਜਾਇਆ ਦਰਸੁ ਪਾਇਆ ਅਮਿਉ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਿੰਚੰਤੀ ॥
birahaa lajaaeaa daras paaeaa amiau drisatt sinchantee |

The pain of separation has grown shy, for I have obtained the Blessed Vision of His Darshan; His Ambrosial Glance of Grace has filled me with bliss.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਮਿਲੇ ਜਿਸੁ ਖੋਜੰਤੀ ॥੧॥
binavant naanak meree ichh punee mile jis khojantee |1|

Prays Nanak, my desires are fulfilled; I have met the One I was seeking. ||1||

ਨਸਿ ਵੰਞਹੁ ਕਿਲਵਿਖਹੁ ਕਰਤਾ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥
nas vanyahu kilavikhahu karataa ghar aaeaa |

Run away, O sins; the Creator has entered my home.

ਦੂਤਹ ਦਹਨੁ ਭਇਆ ਗੋਵਿੰਦੁ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥
dootah dahan bheaa govind pragattaaeaa |

The demons within me have been burnt; the Lord of the Universe has revealed Himself to me.

ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਨ ਸਾਧਸੰਗਿ ਵਖਾਣਿਆ ॥
pragatte gupaal gobind laalan saadhasang vakhaaniaa |

The Beloved Lord of the Universe, the Lord of the World has revealed Himself; in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, I chant His Name.

ਆਚਰਜੁ ਡੀਠਾ ਅਮਿਉ ਵੂਠਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ ॥
aacharaj ddeetthaa amiau vootthaa guraprasaadee jaaniaa |

I have seen the Wondrous Lord; He showers His Ambrosial Nectar upon me, and by Guru's Grace, I know Him.

ਮਨਿ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਨਹ ਅੰਤੁ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ॥
man saant aaee vajee vadhaaee nah ant jaaee paaeaa |

My mind is at peace, resounding with the music of bliss; the Lord's limits cannot be found.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਿ ਬਣਾਇਆ ॥੨॥
binavant naanak sukh sahaj melaa prabhoo aap banaaeaa |2|

Prays Nanak, God brings us to union with Himself, in the poise of celestial peace. ||2||

ਨਰਕ ਨ ਡੀਠੜਿਆ ਸਿਮਰਤ ਨਾਰਾਇਣ ॥
narak na ddeettharriaa simarat naaraaein |

They do not have to see hell, if they remember the Lord in meditation.

ਜੈ ਜੈ ਧਰਮੁ ਕਰੇ ਦੂਤ ਭਏ ਪਲਾਇਣ ॥
jai jai dharam kare doot bhe palaaein |

The Righteous Judge of Dharma applauds them, and the Messenger of Death runs away from them.

ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਸਹਜ ਸੁਖੀਏ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਭਜੇ ॥
dharam dheeraj sahaj sukhee saadhasangat har bhaje |

Dharmic faith, patience, peace and poise are obtained by vibrating upon the Lord in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਕਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਰਾਖਿ ਲੀਨੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਸਭ ਤਜੇ ॥
kar anugrahu raakh leene moh mamataa sabh taje |

Showering His Blessings, He saves those who renounce all attachments and egotism.

ਗਹਿ ਕੰਠਿ ਲਾਏ ਗੁਰਿ ਮਿਲਾਏ ਗੋਵਿੰਦ ਜਪਤ ਅਘਾਇਣ ॥
geh kantth laae gur milaae govind japat aghaaein |

The Lord embraces us; the Guru unites us with Him. Meditating on the Lord of the Universe, we are satisfied.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਆਸ ਪੁਜਾਇਣ ॥੩॥
binavant naanak simar suaamee sagal aas pujaaein |3|

Prays Nanak, remembering the Lord and Master in meditation, all hopes are fulfilled. ||3||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter