Sri Guru Granth Sahib

Page - 951


ਮਲੁ ਕੂੜੀ ਨਾਮਿ ਉਤਾਰੀਅਨੁ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਹੋਆ ਸਚਿਆਰੁ ॥
mal koorree naam utaareean jap naam hoaa sachiaar |

The Naam washes off the filth of falsehood; chanting the Naam, one becomes truthful.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ ਏਹਿ ਚਲਤ ਹਹਿ ਸੋ ਜੀਵਉ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥੨॥
jan naanak jis de ehi chalat heh so jeevau devanahaar |2|

O servant Nanak, wondrous are the plays of the Lord, the Giver of life. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਨਾਹਿ ਕਿਸੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਈਐ ॥
tudh jevadd daataa naeh kis aakh sunaaeeai |

You are the Great Giver; no other is as great as You. Unto whom should I speak and talk?

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਪਾਇ ਜਿਥਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਈਐ ॥
guraparasaadee paae jithahu haumai jaaeeai |

By Guru's Grace, I find You; You eradicate egotism from within.

ਰਸ ਕਸ ਸਾਦਾ ਬਾਹਰਾ ਸਚੀ ਵਡਿਆਈਐ ॥
ras kas saadaa baaharaa sachee vaddiaaeeai |

You are beyond sweet and salty flavors; True is Your glorious greatness.

ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਦੇਇ ਆਪਿ ਲਏ ਮਿਲਾਈਐ ॥
jis no bakhase tis dee aap le milaaeeai |

You bless those whom You forgive, and unite them with Yourself.

ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਖਿਓਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਿਸੈ ਪਿਆਈ ॥੯॥
ghatt antar amrit rakhion guramukh kisai piaaee |9|

You have placed the Ambrosial Nectar deep within the heart; the Gurmukh drinks it in. ||9||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mahalaa 3 |

Salok, Third Mehl:

ਬਾਬਾਣੀਆ ਕਹਾਣੀਆ ਪੁਤ ਸਪੁਤ ਕਰੇਨਿ ॥
baabaaneea kahaaneea put saput karen |

The stories of one's ancestors make the children good children.

ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ਸੁ ਮੰਨਿ ਲੈਨਿ ਸੇਈ ਕਰਮ ਕਰੇਨਿ ॥
ji satigur bhaavai su man lain seee karam karen |

They accept what is pleasing to the Will of the True Guru, and act accordingly.

ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਬਿਆਸ ਸੁਕ ਨਾਰਦ ਬਚਨ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰੇਨਿ ॥
jaae puchhahu simrit saasat biaas suk naarad bachan sabh srisatt karen |

Go and consult the Simritees, the Shaastras, the writings of Vyaas, Suk Dayv, Naarad, and all those who preach to the world.

ਸਚੈ ਲਾਏ ਸਚਿ ਲਗੇ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇਨਿ ॥
sachai laae sach lage sadaa sach samaalen |

Those, whom the True Lord attaches, are attached to the Truth; they contemplate the True Name forever.

ਨਾਨਕ ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਭਏ ਜਿ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇਨਿ ॥੧॥
naanak aae se paravaan bhe ji sagale kul taaren |1|

O Nanak, their coming into the world is approved; they redeem all their ancestors. ||1||

ਮਃ ੩ ॥
mahalaa 3 |

Third Mehl:

ਗੁਰੂ ਜਿਨਾ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਸਿਖ ਭੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਨਿ ॥
guroo jinaa kaa andhulaa sikh bhee andhe karam karen |

The disciples whose teacher is blind, act blindly as well.

ਓਇ ਭਾਣੈ ਚਲਨਿ ਆਪਣੈ ਨਿਤ ਝੂਠੋ ਝੂਠੁ ਬੋਲੇਨਿ ॥
oe bhaanai chalan aapanai nit jhoottho jhootth bolen |

They walk according to their own wills, and continually speak falsehood and lies.

ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ ਕਮਾਵਦੇ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸਦਾ ਕਰੇਨਿ ॥
koorr kusat kamaavade par nindaa sadaa karen |

They practice falsehood and deception, and endlessly slander others.

ਓਇ ਆਪਿ ਡੁਬੇ ਪਰ ਨਿੰਦਕਾ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਡੋਬੇਨਿ ॥
oe aap ddube par nindakaa sagale kul ddoben |

Slandering others, they drown themselves, and drown all their generations as well.

ਨਾਨਕ ਜਿਤੁ ਓਇ ਲਾਏ ਤਿਤੁ ਲਗੇ ਉਇ ਬਪੁੜੇ ਕਿਆ ਕਰੇਨਿ ॥੨॥
naanak jit oe laae tith lage ue bapurre kiaa karen |2|

O Nanak, whatever the Lord links them to, to that they are linked; what can the poor creatures do? ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਸਭ ਨਦਰੀ ਅੰਦਰਿ ਰਖਦਾ ਜੇਤੀ ਸਿਸਟਿ ਸਭ ਕੀਤੀ ॥
sabh nadaree andar rakhadaa jetee sisatt sabh keetee |

He keeps all under His Gaze; He created the entire Universe.

ਇਕਿ ਕੂੜਿ ਕੁਸਤਿ ਲਾਇਅਨੁ ਮਨਮੁਖ ਵਿਗੂਤੀ ॥
eik koorr kusat laaeian manamukh vigootee |

He has linked some to falsehood and deception; these self-willed manmukhs are plundered.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਅੰਦਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ॥
guramukh sadaa dhiaaeeai andar har preetee |

The Gurmukhs meditate on the Lord forever; their inner beings are filled with love.

ਜਿਨ ਕਉ ਪੋਤੈ ਪੁੰਨੁ ਹੈ ਤਿਨੑ ਵਾਤਿ ਸਿਪੀਤੀ ॥
jin kau potai pun hai tina vaat sipeetee |

Those who have the treasure of virtue, chant the Praises of the Lord.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਸਚੁ ਸਿਫਤਿ ਸਨਾਈ ॥੧੦॥
naanak naam dhiaaeeai sach sifat sanaaee |10|

O Nanak, meditate on the Naam, and the Glorious Praises of the True Lord. ||10||

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mahalaa 1 |

Salok, First Mehl:

ਸਤੀ ਪਾਪੁ ਕਰਿ ਸਤੁ ਕਮਾਹਿ ॥
satee paap kar sat kamaeh |

Men of charity gather wealth by committing sins, and then give it away in donations to charity.

ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਘਰਿ ਦੇਵਣ ਜਾਹਿ ॥
gur deekhiaa ghar devan jaeh |

Their spiritual teachers go to their homes to instruct them.

ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੈ ਖਟਿਐ ਭਾਉ ॥
eisataree purakhai khattiaai bhaau |

The woman loves the man only for his wealth;

ਭਾਵੈ ਆਵਉ ਭਾਵੈ ਜਾਉ ॥
bhaavai aavau bhaavai jaau |

they come and go as they please.

ਸਾਸਤੁ ਬੇਦੁ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਇ ॥
saasat bed na maanai koe |

No one obeys the Shaastras or the Vedas.

ਆਪੋ ਆਪੈ ਪੂਜਾ ਹੋਇ ॥
aapo aapai poojaa hoe |

Everyone worships himself.

ਕਾਜੀ ਹੋਇ ਕੈ ਬਹੈ ਨਿਆਇ ॥
kaajee hoe kai bahai niaae |

Becoming judges, they sit and administer justice.

ਫੇਰੇ ਤਸਬੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾਇ ॥
fere tasabee kare khudaae |

They chant on their malas, and call upon God.

ਵਢੀ ਲੈ ਕੈ ਹਕੁ ਗਵਾਏ ॥
vadtee lai kai hak gavaae |

They accept bribes, and block justice.

ਜੇ ਕੋ ਪੁਛੈ ਤਾ ਪੜਿ ਸੁਣਾਏ ॥
je ko puchhai taa parr sunaae |

If someone asks them, they read quotations from their books.

ਤੁਰਕ ਮੰਤ੍ਰੁ ਕਨਿ ਰਿਦੈ ਸਮਾਹਿ ॥
turak mantru kan ridai samaeh |

The Muslim scriptures are in their ears and in their hearts.

ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਹਿ ਚਾੜੀ ਖਾਹਿ ॥
lok muhaaveh chaarree khaeh |

They plunder the people, and engage in gossip and flattery.

ਚਉਕਾ ਦੇ ਕੈ ਸੁਚਾ ਹੋਇ ॥
chaukaa de kai suchaa hoe |

They anoint their kitchens to try to become pure.

ਐਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵੇਖਹੁ ਕੋਇ ॥
aaisaa hindoo vekhahu koe |

Behold, such is the Hindu.

ਜੋਗੀ ਗਿਰਹੀ ਜਟਾ ਬਿਭੂਤ ॥
jogee girahee jattaa bibhoot |

The Yogi, with matted hair and ashes on his body, has become a householder.

ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਰੋਵਹਿ ਪੂਤ ॥
aagai paachhai roveh poot |

The children weep in front of him and behind him.

ਜੋਗੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜੁਗਤਿ ਗਵਾਈ ॥
jog na paaeaa jugat gavaaee |

He does not attain Yoga - he has lost his way.

ਕਿਤੁ ਕਾਰਣਿ ਸਿਰਿ ਛਾਈ ਪਾਈ ॥
kit kaaran sir chhaaee paaee |

Why does he apply ashes to his forehead?

ਨਾਨਕ ਕਲਿ ਕਾ ਏਹੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥
naanak kal kaa ehu paravaan |

O Nanak, this is the sign of the Dark Age of Kali Yuga;

ਆਪੇ ਆਖਣੁ ਆਪੇ ਜਾਣੁ ॥੧॥
aape aakhan aape jaan |1|

everyone says that he himself knows. ||1||

ਮਃ ੧ ॥
mahalaa 1 |

First Mehl:

ਹਿੰਦੂ ਕੈ ਘਰਿ ਹਿੰਦੂ ਆਵੈ ॥
hindoo kai ghar hindoo aavai |

The Hindu comes to the house of a Hindu.

ਸੂਤੁ ਜਨੇਊ ਪੜਿ ਗਲਿ ਪਾਵੈ ॥
soot janeaoo parr gal paavai |

He puts the sacred thread around his neck and reads the scriptures.

ਸੂਤੁ ਪਾਇ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ ॥
soot paae kare buriaaee |

He puts on the thread, but does evil deeds.

ਨਾਤਾ ਧੋਤਾ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥
naataa dhotaa thaae na paaee |

His cleansings and washings will not be approved.

ਮੁਸਲਮਾਨੁ ਕਰੇ ਵਡਿਆਈ ॥
musalamaan kare vaddiaaee |

The Muslim glorifies his own faith.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter