Sri Guru Granth Sahib

Page - 1134


ਗੁਰਸਬਦੀ ਹਰਿ ਭਜੁ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇਣੁ ॥੧॥
gurasabadee har bhaj surat samaaein |1|

Through the Word of the Guru's Shabad, vibrate and meditate on the Lord; let your awareness be absorbed in Him. ||1||

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਭਜੁ ਨਾਮੁ ਨਰਾਇਣੁ ॥
mere man har bhaj naam naraaein |

O my mind, vibrate and meditate on the Lord and the Name of the Lord.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਵਜਲੁ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਤਰਾਇਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har har kripaa kare sukhadaataa guramukh bhavajal har naam taraaein |1| rahaau |

The Lord, Har, Har, the Giver of Peace, grants His Grace; the Gurmukh crosses over the terrifying world-ocean through the Name of the Lord. ||1||Pause||

ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਮੇਲਿ ਹਰਿ ਗਾਇਣੁ ॥
sangat saadh mel har gaaein |

Joining the Saadh Sangat, the Company of the Holy, sing of the Lord.

ਗੁਰਮਤੀ ਲੇ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ॥੨॥
guramatee le raam rasaaein |2|

Follow the Guru's Teachings, and you shall obtain the Lord, the Source of Nectar. ||2||

ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਸਰਿ ਨਾਇਣੁ ॥
gur saadhoo amrit giaan sar naaein |

Bathe in the pool of ambrosial nectar, the spiritual wisdom of the Holy Guru.

ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਗਏ ਗਾਵਾਇਣੁ ॥੩॥
sabh kilavikh paap ge gaavaaein |3|

All sins will be eliminated and eradicated. ||3||

ਤੂ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਧਰਾਇਣੁ ॥
too aape karataa srisatt dharaaein |

You Yourself are the Creator, the Support of the Universe.

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮੇਲਿ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਦਸਾਇਣੁ ॥੪॥੧॥
jan naanak mel teraa daas dasaaein |4|1|

Please unite servant Nanak with Yourself; he is the slave of Your slaves. ||4||1||

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥
bhairau mahalaa 4 |

Bhairao, Fourth Mehl:

ਬੋਲਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਫਲ ਸਾ ਘਰੀ ॥
bol har naam safal saa gharee |

Fruitful is that moment when the Lord's Name is spoken.

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿ ਸਭਿ ਦੁਖ ਪਰਹਰੀ ॥੧॥
gur upades sabh dukh paraharee |1|

Following the Guru's Teachings, all pains are taken away. ||1||

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਭਜੁ ਨਾਮੁ ਨਰਹਰੀ ॥
mere man har bhaj naam naraharee |

O my mind, vibrate the Name of the Lord.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸੰਗਿ ਸਿੰਧੁ ਭਉ ਤਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kar kirapaa melahu gur pooraa satasangat sang sindh bhau taree |1| rahaau |

O Lord, be merciful, and unite me with the Perfect Guru. Joining with the Sat Sangat, the True Congregation, I shall cross over the terrifying world-ocean. ||1||Pause||

ਜਗਜੀਵਨੁ ਧਿਆਇ ਮਨਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰੀ ॥
jagajeevan dhiaae man har simaree |

Meditate on the Life of the World; remember the Lord in your mind.

ਕੋਟ ਕੋਟੰਤਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਪਰਹਰੀ ॥੨॥
kott kottantar tere paap paraharee |2|

Millions upon millions of your sins shall be taken away. ||2||

ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਧੂਰਿ ਮੁਖਿ ਪਰੀ ॥
satasangat saadh dhoor mukh paree |

In the Sat Sangat, apply the dust of the feet of the holy to your face;

ਇਸਨਾਨੁ ਕੀਓ ਅਠਸਠਿ ਸੁਰਸਰੀ ॥੩॥
eisanaan keeo atthasatth surasaree |3|

this is how to bathe in the sixty-eight sacred shrines, and the Ganges. ||3||

ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਉ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ॥
ham moorakh kau har kirapaa karee |

I am a fool; the Lord has shown mercy to me.

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਾਰਿਓ ਤਾਰਣ ਹਰੀ ॥੪॥੨॥
jan naanak taario taaran haree |4|2|

The Savior Lord has saved servant Nanak. ||4||2||

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥
bhairau mahalaa 4 |

Bhairao, Fourth Mehl:

ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ਜਪਮਾਲੀ ॥
sukrit karanee saar japamaalee |

To do good deeds is the best rosary.

ਹਿਰਦੈ ਫੇਰਿ ਚਲੈ ਤੁਧੁ ਨਾਲੀ ॥੧॥
hiradai fer chalai tudh naalee |1|

Chant on the beads within your heart, and it shall go along with you. ||1||

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਬਨਵਾਲੀ ॥
har har naam japahu banavaalee |

Chant the Name of the Lord, Har, Har, the Lord of the forest.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਸਤਸੰਗਤਿ ਤੂਟਿ ਗਈ ਮਾਇਆ ਜਮ ਜਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kar kirapaa melahu satasangat toott gee maaeaa jam jaalee |1| rahaau |

Have mercy on me, Lord, and unite me with the Sat Sangat, the True Congregation, so that I may be released from Maya's noose of death. ||1||Pause||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਘਾਲਿ ਜਿਨਿ ਘਾਲੀ ॥
guramukh sevaa ghaal jin ghaalee |

Whoever, as Gurmukh, serves and works hard,

ਤਿਸੁ ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲੀ ॥੨॥
tis gharreeai sabad sachee ttakasaalee |2|

is molded and shaped in the true mint of the Shabad, the Word of God. ||2||

ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰਿ ਅਗਮ ਦਿਖਾਲੀ ॥
har agam agochar gur agam dikhaalee |

The Guru has revealed to me the Inaccessible and Unfathomable Lord.

ਵਿਚਿ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਲਧਾ ਹਰਿ ਭਾਲੀ ॥੩॥
vich kaaeaa nagar ladhaa har bhaalee |3|

Searching within the body-village, I have found the Lord. ||3||

ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਹਰਿ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੀ ॥
ham baarik har pitaa pratipaalee |

I am just a child; the Lord is my Father, who nurtures and cherishes me.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਾਰਹੁ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀ ॥੪॥੩॥
jan naanak taarahu nadar nihaalee |4|3|

Please save servant Nanak, Lord; bless him with Your Glance of Grace. ||4||3||

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥
bhairau mahalaa 4 |

Bhairao, Fourth Mehl:

ਸਭਿ ਘਟ ਤੇਰੇ ਤੂ ਸਭਨਾ ਮਾਹਿ ॥
sabh ghatt tere too sabhanaa maeh |

All hearts are Yours, Lord; You are in all.

ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥੧॥
tujh te baahar koee naeh |1|

There is nothing at all except You. ||1||

ਹਰਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਪੁ ॥
har sukhadaataa mere man jaap |

O my mind, meditate on the Lord, the Giver of peace.

ਹਉ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ਤੂ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਬਾਪੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
hau tudh saalaahee too meraa har prabh baap |1| rahaau |

I praise You, O Lord God, You are my Father. ||1||Pause||

ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
jah jah dekhaa tah har prabh soe |

Wherever I look, I see only the Lord God.

ਸਭ ਤੇਰੈ ਵਸਿ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥
sabh terai vas doojaa avar na koe |2|

All are under Your control; there is no other at all. ||2||

ਜਿਸ ਕਉ ਤੁਮ ਹਰਿ ਰਾਖਿਆ ਭਾਵੈ ॥
jis kau tum har raakhiaa bhaavai |

O Lord, when it is Your Will to save someone,

ਤਿਸ ਕੈ ਨੇੜੈ ਕੋਇ ਨ ਜਾਵੈ ॥੩॥
tis kai nerrai koe na jaavai |3|

then nothing can threaten him. ||3||

ਤੂ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਸਭ ਤੈ ਭਰਪੂਰਿ ॥
too jal thal maheeal sabh tai bharapoor |

You are totally pervading and permeating the waters, the lands, the skies and all places.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰਿ ॥੪॥੪॥
jan naanak har jap haajaraa hajoor |4|4|

Servant Nanak meditates on the Ever-present Lord. ||4||4||

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ॥
bhairau mahalaa 4 ghar 2 |

Bhairao, Fourth Mehl, Second House:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਹਰਿ ਕਾ ਸੰਤੁ ਹਰਿ ਕੀ ਹਰਿ ਮੂਰਤਿ ਜਿਸੁ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰਿ ॥
har kaa sant har kee har moorat jis hiradai har naam muraar |

The Lord's Saint is the embodiment of the Lord; within his heart is the Name of the Lord.

ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮੑਾਰਿ ॥੧॥
masatak bhaag hovai jis likhiaa so guramat hiradai har naam samaar |1|

One who has such destiny inscribed on his forehead, follows the Guru's Teachings, and contemplates the Name of the Lord within his heart. ||1||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430