Sri Guru Granth Sahib

Page - 1080


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਊਤਮ ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਮਨਾ ॥੧੬॥੧॥੮॥
kahu naanak seee jan aootam jo bhaaveh suaamee tum manaa |16|1|8|

Says Nanak, those humble beings are exalted, who are pleasing to Your Mind, O my Lord and Master. ||16||1||8||

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maaroo mahalaa 5 |

Maaroo, Fifth Mehl:

ਪ੍ਰਭ ਸਮਰਥ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਨਾ ॥
prabh samarath sarab sukh daanaa |

God is the almighty Giver of all peace and joy.

ਸਿਮਰਉ ਨਾਮੁ ਹੋਹੁ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ॥
simrau naam hohu miharavaanaa |

Be merciful to me, that I may meditate in remembrance on Your Name.

ਹਰਿ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਭੇਖਾਰੀ ਜਨੁ ਬਾਂਛੈ ਜਾਚੰਗਨਾ ॥੧॥
har daataa jeea jant bhekhaaree jan baanchhai jaachanganaa |1|

The Lord is the Great Giver; all beings and creatures are beggars; His humble servants yearn to beg from Him. ||1||

ਮਾਗਉ ਜਨ ਧੂਰਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਉ ॥
maagau jan dhoor param gat paavau |

I beg for the dust of the feet of the humble, that I may be blessed with the supreme status,

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਮਿਟਾਵਉ ॥
janam janam kee mail mittaavau |

and the filth of countless lifetimes may be erased.

ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਮਿਟਹਿ ਹਰਿ ਅਉਖਧਿ ਹਰਿ ਨਿਰਮਲਿ ਰਾਪੈ ਮੰਗਨਾ ॥੨॥
deeragh rog mitteh har aaukhadh har niramal raapai manganaa |2|

The chronic diseases are cured by the medicine of the Lord's Name; I beg to be imbued with the Immaculate Lord. ||2||

ਸ੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਉ ਬਿਮਲ ਜਸੁ ਸੁਆਮੀ ॥
sravanee sunau bimal jas suaamee |

With my ears, I listen to the Pure Praises of my Lord and Master.

ਏਕਾ ਓਟ ਤਜਉ ਬਿਖੁ ਕਾਮੀ ॥
ekaa ott tjau bikh kaamee |

With the Support of the One Lord, I have abandoned corruption, sexuality and desire.

ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਪਾਇ ਲਗਉ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕਰਿ ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਨਾਹੀ ਸੰਗਨਾ ॥੩॥
niv niv paae lgau daas tere kar sukrit naahee sanganaa |3|

I humbly bow and fall at the feet of Your slaves; I do not hesitate to do good deeds. ||3||

ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰਿ ਤੇਰੇ ॥
rasanaa gun gaavai har tere |

O Lord, with my tongue I sing Your Glorious Praises.

ਮਿਟਹਿ ਕਮਾਤੇ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ॥
mitteh kamaate avagun mere |

The sins which I have committed are erased.

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤਜਿ ਤੰਗਨਾ ॥੪॥
simar simar suaamee man jeevai panch doot taj tanganaa |4|

Meditating, meditating in remembrance on my Lord and Master, my mind lives; I am rid of the five oppressive demons. ||4||

ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਪਿ ਬੋਹਿਥਿ ਚਰੀਐ ॥
charan kamal jap bohith chareeai |

Meditating on Your lotus feet, I have come aboard Your boat.

ਸੰਤਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ॥
santasang mil saagar tareeai |

Joining the Society of the Saints, I cross over the world-ocean.

ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਹਰਿ ਸਮਤ ਨਿਵਾਸੀ ਬਾਹੁੜਿ ਜੋਨਿ ਨ ਨੰਗਨਾ ॥੫॥
arachaa bandan har samat nivaasee baahurr jon na nanganaa |5|

My flower-offering and worship is to realize that the Lord is dwelling alike in all; I shall not be reincarnated naked again. ||5||

ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਕਰਿ ਲੇਹੁ ਗੁੋਪਾਲਾ ॥
daas daasan ko kar lehu guopaalaa |

Please make me the slave of Your slaves, O Lord of the world.

ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
kripaa nidhaan deen deaalaa |

You are the treasure of Grace, merciful to the meek.

ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਿਲੁ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵੀ ਭੰਗਨਾ ॥੬॥
sakhaa sahaaee pooran paramesur mil kade na hovee bhanganaa |6|

Meet with your companion and helper, the Perfect Transcendent Lord God; you shall never be separated from Him again. ||6||

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿ ਧਰੀ ਹਰਿ ਆਗੈ ॥
man tan arap dharee har aagai |

I dedicate my mind and body, and place them in offering before the Lord.

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗੈ ॥
janam janam kaa soeaa jaagai |

Asleep for countless lifetimes, I have awakened.

ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਸੋਈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕੁ ਹਤਿ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਹੰਤਨਾ ॥੭॥
jis kaa saa soee pratipaalak hat tiaagee haumai hantanaa |7|

He, to whom I belong, is my cherisher and nurturer. I have killed and discarded my murderous self-conceit. ||7||

ਜਲਿ ਥਲਿ ਪੂਰਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
jal thal pooran antarajaamee |

The Inner-knower, the Searcher of hearts, is pervading the water and the land.

ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਵਿਆ ਅਛਲ ਸੁਆਮੀ ॥
ghatt ghatt raviaa achhal suaamee |

The undeceivable Lord and Master is permeating each and every heart.

ਭਰਮ ਭੀਤਿ ਖੋਈ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਏਕੁ ਰਵਿਆ ਸਰਬੰਗਨਾ ॥੮॥
bharam bheet khoee gur poorai ek raviaa sarabanganaa |8|

The Perfect Guru has demolished the wall of doubt, and now I see the One Lord pervading everywhere. ||8||

ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ॥
jat kat pekhau prabh sukh saagar |

Wherever I look, there I see God, the ocean of peace.

ਹਰਿ ਤੋਟਿ ਭੰਡਾਰ ਨਾਹੀ ਰਤਨਾਗਰ ॥
har tott bhanddaar naahee ratanaagar |

The Lord's treasure is never exhausted; He is the storehouse of jewels.

ਅਗਹ ਅਗਾਹ ਕਿਛੁ ਮਿਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪੰਗਨਾ ॥੯॥
agah agaah kichh mit nahee paaeeai so boojhai jis kirapanganaa |9|

He cannot be seized; He is inaccessible, and His limits cannot be found. He is realized when the Lord bestows His Grace. ||9||

ਛਾਤੀ ਸੀਤਲ ਮਨੁ ਤਨੁ ਠੰਢਾ ॥
chhaatee seetal man tan tthandtaa |

My heart is cooled, and my mind and body are calmed and soothed.

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਮਿਟਵੀ ਡੰਝਾ ॥
janam maran kee mittavee ddanjhaa |

The craving for birth and death is quenched.

ਕਰੁ ਗਹਿ ਕਾਢਿ ਲੀਏ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨੈ ਅਮਿਓ ਧਾਰਿ ਦ੍ਰਿਸਟੰਗਨਾ ॥੧੦॥
kar geh kaadt lee prabh apunai amio dhaar drisattanganaa |10|

Grasping hold of my hand, He has lifted me up and out; He has blessed me with His Ambrosial Glance of Grace. ||10||

ਏਕੋ ਏਕੁ ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ ॥
eko ek raviaa sabh tthaaee |

The One and Only Lord is permeating and pervading everywhere.

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥
tis bin doojaa koee naahee |

There is none other than Him at all.

ਆਦਿ ਮਧਿ ਅੰਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਰਵਿਆ ਤ੍ਰਿਸਨ ਬੁਝੀ ਭਰਮੰਗਨਾ ॥੧੧॥
aad madh ant prabh raviaa trisan bujhee bharamanganaa |11|

God permeates the beginning, the middle and the end; He has subdued my desires and doubts. ||11||

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ॥
gur paramesar gur gobind |

The Guru is the Transcendent Lord, the Guru is the Lord of the Universe.

ਗੁਰੁ ਕਰਤਾ ਗੁਰੁ ਸਦ ਬਖਸੰਦੁ ॥
gur karataa gur sad bakhasand |

The Guru is the Creator, the Guru is forever forgiving.

ਗੁਰ ਜਪੁ ਜਾਪਿ ਜਪਤ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਗਿਆਨ ਦੀਪਕੁ ਸੰਤ ਸੰਗਨਾ ॥੧੨॥
gur jap jaap japat fal paaeaa giaan deepak sant sanganaa |12|

Meditating, chanting the Guru's Chant, I have obtained the fruits and rewards; in the Company of the Saints, I have been blessed with the lamp of spiritual wisdom. ||12||

ਜੋ ਪੇਖਾ ਸੋ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੁਆਮੀ ॥
jo pekhaa so sabh kichh suaamee |

Whatever I see, is my Lord and Master God.

ਜੋ ਸੁਨਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥
jo sunanaa so prabh kee baanee |

Whatever I hear, is the Bani of God's Word.

ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਤੁਮਹਿ ਕਰਾਇਓ ਸਰਣਿ ਸਹਾਈ ਸੰਤਹ ਤਨਾ ॥੧੩॥
jo keeno so tumeh karaaeio saran sahaaee santah tanaa |13|

Whatever I do, You make me do; You are the Sanctuary, the help and support of the Saints, Your children. ||13||

ਜਾਚਕੁ ਜਾਚੈ ਤੁਮਹਿ ਅਰਾਧੈ ॥
jaachak jaachai tumeh araadhai |

The beggar begs, and worships You in adoration.

ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧੈ ॥
patit paavan pooran prabh saadhai |

You are the Purifier of the sinners, O Perfectly Holy Lord God.

ਏਕੋ ਦਾਨੁ ਸਰਬ ਸੁਖ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਆਨ ਮੰਗਨ ਨਿਹਕਿੰਚਨਾ ॥੧੪॥
eko daan sarab sukh gun nidh aan mangan nihakinchanaa |14|

Please bless me with this one gift, O treasure of all bliss and virtue; I do not ask for anything else. ||14||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter