Sri Guru Granth Sahib

Page - 238


ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕਉ ਭਉ ਨਾਹਿ ॥
jo is maare tis kau bhau naeh |

One who kills this has no fear.

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਨਾਮਿ ਸਮਾਹਿ ॥
jo is maare su naam samaeh |

One who kills this is absorbed in the Naam.

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥
jo is maare tis kee trisanaa bujhai |

One who kills this has his desires quenched.

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਦਰਗਹ ਸਿਝੈ ॥੨॥
jo is maare su daragah sijhai |2|

One who kills this is approved in the Court of the Lord. ||2||

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ॥
jo is maare so dhanavantaa |

One who kills this is wealthy and prosperous.

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋ ਪਤਿਵੰਤਾ ॥
jo is maare so pativantaa |

One who kills this is honorable.

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਜਤੀ ॥
jo is maare soee jatee |

One who kills this is truly a celibate.

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸੁ ਹੋਵੈ ਗਤੀ ॥੩॥
jo is maare tis hovai gatee |3|

One who kills this attains salvation. ||3||

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕਾ ਆਇਆ ਗਨੀ ॥
jo is maare tis kaa aaeaa ganee |

One who kills this - his coming is auspicious.

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਨਿਹਚਲੁ ਧਨੀ ॥
jo is maare su nihachal dhanee |

One who kills this is steady and wealthy.

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋ ਵਡਭਾਗਾ ॥
jo is maare so vaddabhaagaa |

One who kills this is very fortunate.

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਾ ॥੪॥
jo is maare su anadin jaagaa |4|

One who kills this remains awake and aware, night and day. ||4||

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾ ॥
jo is maare su jeevan mukataa |

One who kills this is Jivan Mukta, liberated while yet alive.

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ ॥
jo is maare tis kee niramal jugataa |

One who kills this lives a pure lifestyle.

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੁਗਿਆਨੀ ॥
jo is maare soee sugiaanee |

One who kills this is spiritually wise.

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਸਹਜ ਧਿਆਨੀ ॥੫॥
jo is maare su sahaj dhiaanee |5|

One who kills this meditates intuitively. ||5||

ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਥਾਇ ਨ ਪਰੈ ॥
eis maaree bin thaae na parai |

Without killing this, one is not acceptable,

ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਜਾਪ ਤਪ ਕਰੈ ॥
kott karam jaap tap karai |

Even though one may perform millions of rituals, chants and austerities.

ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਜਨਮੁ ਨ ਮਿਟੈ ॥
eis maaree bin janam na mittai |

Without killing this, one does not escape the cycle of reincarnation.

ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀ ਛੁਟੈ ॥੬॥
eis maaree bin jam te nahee chhuttai |6|

Without killing this, one does not escape death. ||6||

ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥
eis maaree bin giaan na hoee |

Without killing this, one does not obtain spiritual wisdom.

ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਜੂਠਿ ਨ ਧੋਈ ॥
eis maaree bin jootth na dhoee |

Without killing this, one's impurity is not washed off.

ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੈਲਾ ॥
eis maaree bin sabh kichh mailaa |

Without killing this, everything is filthy.

ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਉਲਾ ॥੭॥
eis maaree bin sabh kichh jaulaa |7|

Without killing this, everything is a losing game. ||7||

ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ॥
jaa kau bhe kripaal kripaa nidh |

When the Lord, the Treasure of Mercy, bestows His Mercy,

ਤਿਸੁ ਭਈ ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ ਸਗਲ ਸਿਧਿ ॥
tis bhee khalaasee hoee sagal sidh |

one obtains release, and attains total perfection.

ਗੁਰਿ ਦੁਬਿਧਾ ਜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰੀ ॥
gur dubidhaa jaa kee hai maaree |

One whose duality has been killed by the Guru,

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੀ ॥੮॥੫॥
kahu naanak so braham beechaaree |8|5|

says Nanak, contemplates God. ||8||5||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauree, Fifth Mehl:

ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੁਰੈ ਤ ਸਭੁ ਕੋ ਮੀਤੁ ॥
har siau jurai ta sabh ko meet |

When someone attaches himself to the Lord, then everyone is his friend.

ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੁਰੈ ਤ ਨਿਹਚਲੁ ਚੀਤੁ ॥
har siau jurai ta nihachal cheet |

When someone attaches himself to the Lord, then his consciousness is steady.

ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੁਰੈ ਨ ਵਿਆਪੈ ਕਾੜੑਾ ॥
har siau jurai na viaapai kaarraa |

When someone attaches himself to the Lord, he is not afflicted by worries.

ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੁਰੈ ਤ ਹੋਇ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥੧॥
har siau jurai ta hoe nisataaraa |1|

When someone attaches himself to the Lord, he is emancipated. ||1||

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੋਰੁ ॥
re man mere toon har siau jor |

O my mind, unite yourself with the Lord.

ਕਾਜਿ ਤੁਹਾਰੈ ਨਾਹੀ ਹੋਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kaaj tuhaarai naahee hor |1| rahaau |

Nothing else is of any use to you. ||1||Pause||

ਵਡੇ ਵਡੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ॥
vadde vadde jo duneeaadaar |

The great and powerful people of the world

ਕਾਹੂ ਕਾਜਿ ਨਾਹੀ ਗਾਵਾਰ ॥
kaahoo kaaj naahee gaavaar |

are of no use, you fool!

ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ ਨੀਚ ਕੁਲੁ ਸੁਣਹਿ ॥
har kaa daas neech kul suneh |

The Lord's slave may be born of humble origins,

ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਧਰਹਿ ॥੨॥
tis kai sang khin meh udhareh |2|

but in his company, you shall be saved in an instant. ||2||

ਕੋਟਿ ਮਜਨ ਜਾ ਕੈ ਸੁਣਿ ਨਾਮ ॥
kott majan jaa kai sun naam |

Hearing the Naam, the Name of the Lord, is equal to millions of cleansing baths.

ਕੋਟਿ ਪੂਜਾ ਜਾ ਕੈ ਹੈ ਧਿਆਨ ॥
kott poojaa jaa kai hai dhiaan |

Meditating on it is equal to millions of worship ceremonies.

ਕੋਟਿ ਪੁੰਨ ਸੁਣਿ ਹਰਿ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
kott pun sun har kee baanee |

Hearing the Word of the Lord's Bani is equal to giving millions in alms.

ਕੋਟਿ ਫਲਾ ਗੁਰ ਤੇ ਬਿਧਿ ਜਾਣੀ ॥੩॥
kott falaa gur te bidh jaanee |3|

To know the way, through the Guru, is equal to millions of rewards. ||3||

ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਮਹਿ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਚੇਤ ॥
man apune meh fir fir chet |

Within your mind, over and over again, think of Him,

ਬਿਨਸਿ ਜਾਹਿ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ॥
binas jaeh maaeaa ke het |

and your love of Maya shall depart.

ਹਰਿ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤੁਮਰੈ ਸੰਗਿ ॥
har abinaasee tumarai sang |

The Imperishable Lord is always with you.

ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਚੁ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥੪॥
man mere rach raam kai rang |4|

O my mind, immerse yourself in the Love of the Lord. ||4||

ਜਾ ਕੈ ਕਾਮਿ ਉਤਰੈ ਸਭ ਭੂਖ ॥
jaa kai kaam utarai sabh bhookh |

Working for Him, all hunger departs.

ਜਾ ਕੈ ਕਾਮਿ ਨ ਜੋਹਹਿ ਦੂਤ ॥
jaa kai kaam na joheh doot |

Working for Him, the Messenger of Death will not be watching you.

ਜਾ ਕੈ ਕਾਮਿ ਤੇਰਾ ਵਡ ਗਮਰੁ ॥
jaa kai kaam teraa vadd gamar |

Working for Him, you shall obtain glorious greatness.

ਜਾ ਕੈ ਕਾਮਿ ਹੋਵਹਿ ਤੂੰ ਅਮਰੁ ॥੫॥
jaa kai kaam hoveh toon amar |5|

Working for Him, you shall become immortal. ||5||

ਜਾ ਕੇ ਚਾਕਰ ਕਉ ਨਹੀ ਡਾਨ ॥
jaa ke chaakar kau nahee ddaan |

His servant does not suffer punishment.

ਜਾ ਕੇ ਚਾਕਰ ਕਉ ਨਹੀ ਬਾਨ ॥
jaa ke chaakar kau nahee baan |

His servant suffers no loss.

ਜਾ ਕੈ ਦਫਤਰਿ ਪੁਛੈ ਨ ਲੇਖਾ ॥
jaa kai dafatar puchhai na lekhaa |

In His Court, His servant does not have to answer for his account.

ਤਾ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਹੁ ਬਿਸੇਖਾ ॥੬॥
taa kee chaakaree karahu bisekhaa |6|

So serve Him with distinction. ||6||

ਜਾ ਕੈ ਊਨ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਬਾਤ ॥
jaa kai aoon naahee kaahoo baat |

He is not lacking in anything.

ਏਕਹਿ ਆਪਿ ਅਨੇਕਹਿ ਭਾਤਿ ॥
ekeh aap anekeh bhaat |

He Himself is One, although He appears in so many forms.

ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਹੋਇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ॥
jaa kee drisatt hoe sadaa nihaal |

By His Glance of Grace, you shall be happy forever.

ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਿ ਤਾ ਕੀ ਘਾਲ ॥੭॥
man mere kar taa kee ghaal |7|

So work for Him, O my mind. ||7||

ਨਾ ਕੋ ਚਤੁਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੂੜਾ ॥
naa ko chatur naahee ko moorraa |

No one is clever, and no one is foolish.

ਨਾ ਕੋ ਹੀਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੂਰਾ ॥
naa ko heen naahee ko sooraa |

No one is weak, and no one is a hero.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430