Sri Guru Granth Sahib

Page - 693


ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰਉ ਕਰਤੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ ॥
meree meree kairau karate durajodhan se bhaaee |

The Kaurvas, who had brothers like Duryodhan, used to proclaim, "This is ours! This is ours!"

ਬਾਰਹ ਜੋਜਨ ਛਤ੍ਰੁ ਚਲੈ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਝਨ ਖਾਈ ॥੨॥
baarah jojan chhatru chalai thaa dehee girajhan khaaee |2|

Their royal procession extended over sixty miles, and yet their bodies were eaten by vultures. ||2||

ਸਰਬ ਸੁੋਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ ਰਾਵਨ ਸੇ ਅਧਿਕਾਈ ॥
sarab suoein kee lankaa hotee raavan se adhikaaee |

Sri Lanka was totally rich with gold; was anyone greater than its ruler Raavan?

ਕਹਾ ਭਇਓ ਦਰਿ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ ਖਿਨ ਮਹਿ ਭਈ ਪਰਾਈ ॥੩॥
kahaa bheio dar baandhe haathee khin meh bhee paraaee |3|

What happened to the elephants, tethered at his gate? In an instant, it all belonged to someone else. ||3||

ਦੁਰਬਾਸਾ ਸਿਉ ਕਰਤ ਠਗਉਰੀ ਜਾਦਵ ਏ ਫਲ ਪਾਏ ॥
durabaasaa siau karat tthgauree jaadav e fal paae |

The Yaadvas deceived Durbaasaa, and received their rewards.

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਊਪਰ ਨਾਮਦੇਉ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥੪॥੧॥
kripaa karee jan apune aoopar naamadeo har gun gaae |4|1|

The Lord has shown mercy to His humble servant, and now Naam Dayv sings the Glorious Praises of the Lord. ||4||1||

ਦਸ ਬੈਰਾਗਨਿ ਮੋਹਿ ਬਸਿ ਕੀਨੑੀ ਪੰਚਹੁ ਕਾ ਮਿਟ ਨਾਵਉ ॥
das bairaagan mohi bas keenaee panchahu kaa mitt naavau |

I have brought the ten sensory organs under my control, and erased every trace of the five thieves.

ਸਤਰਿ ਦੋਇ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਿ ਬਿਖੁ ਕਉ ਮਾਰਿ ਕਢਾਵਉ ॥੧॥
satar doe bhare amritasar bikh kau maar kadtaavau |1|

I have filled the seventy-two thousand nerve channels with Ambrosial Nectar, and drained out the poison. ||1||

ਪਾਛੈ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵਨੁ ਪਾਵਉ ॥
paachhai bahur na aavan paavau |

I shall not come into the world again.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਘਟ ਤੇ ਉਚਰਉ ਆਤਮ ਕਉ ਸਮਝਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
amrit baanee ghatt te uchrau aatam kau samajhaavau |1| rahaau |

I chant the Ambrosial Bani of the Word from the depths of my heart, and I have instructed my soul. ||1||Pause||

ਬਜਰ ਕੁਠਾਰੁ ਮੋਹਿ ਹੈ ਛੀਨਾਂ ਕਰਿ ਮਿੰਨਤਿ ਲਗਿ ਪਾਵਉ ॥
bajar kutthaar mohi hai chheenaan kar minat lag paavau |

I fell at the Guru's feet and begged of Him; with the mighty axe, I have chopped off emotional attachment.

ਸੰਤਨ ਕੇ ਹਮ ਉਲਟੇ ਸੇਵਕ ਭਗਤਨ ਤੇ ਡਰਪਾਵਉ ॥੨॥
santan ke ham ulatte sevak bhagatan te ddarapaavau |2|

Turning away from the world, I have become the servant of the Saints; I fear no one except the Lord's devotees. ||2||

ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤਬ ਹੀ ਛੂਟਉ ਜਉ ਮਾਇਆ ਨਹ ਲਪਟਾਵਉ ॥
eih sansaar te tab hee chhoottau jau maaeaa nah lapattaavau |

I shall be released from this world, when I stop clinging to Maya.

ਮਾਇਆ ਨਾਮੁ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਕਾ ਤਿਹ ਤਜਿ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਉ ॥੩॥
maaeaa naam garabh jon kaa tih taj darasan paavau |3|

Maya is the name of the power which causes us to be born; renouncing it, we obtain the Blessed Vision of the Lord's Darshan. ||3||

ਇਤੁ ਕਰਿ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਜੋ ਜਨ ਤਿਨ ਭਉ ਸਗਲ ਚੁਕਾਈਐ ॥
eit kar bhagat kareh jo jan tin bhau sagal chukaaeeai |

That humble being, who performs devotional worship in this way, is rid of all fear.

ਕਹਤ ਨਾਮਦੇਉ ਬਾਹਰਿ ਕਿਆ ਭਰਮਹੁ ਇਹ ਸੰਜਮ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ॥੪॥੨॥
kahat naamadeo baahar kiaa bharamahu ih sanjam har paaeeai |4|2|

Says Naam Dayv, why are you wandering around out there? This is the way to find the Lord. ||4||2||

ਮਾਰਵਾੜਿ ਜੈਸੇ ਨੀਰੁ ਬਾਲਹਾ ਬੇਲਿ ਬਾਲਹਾ ਕਰਹਲਾ ॥
maaravaarr jaise neer baalahaa bel baalahaa karahalaa |

As water is very precious in the desert, and the creeper weeds are dear to the camel,

ਜਿਉ ਕੁਰੰਕ ਨਿਸਿ ਨਾਦੁ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥
jiau kurank nis naad baalahaa tiau merai man raameea |1|

and the tune of the hunter's bell at night is enticing to the deer, so is the Lord to my mind. ||1||

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਰੂੜੋ ਰੂਪੁ ਰੂੜੋ ਅਤਿ ਰੰਗ ਰੂੜੋ ਮੇਰੋ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
teraa naam roorro roop roorro at rang roorro mero raameea |1| rahaau |

Your Name is so beautiful! Your form is so beautiful! Your Love is so very beautiful, O my Lord. ||1||Pause||

ਜਿਉ ਧਰਣੀ ਕਉ ਇੰਦ੍ਰੁ ਬਾਲਹਾ ਕੁਸਮ ਬਾਸੁ ਜੈਸੇ ਭਵਰਲਾ ॥
jiau dharanee kau indru baalahaa kusam baas jaise bhavaralaa |

As rain is dear to the earth, and the flower's fragrance is dear to the bumble bee,

ਜਿਉ ਕੋਕਿਲ ਕਉ ਅੰਬੁ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਰਾਮਈਆ ॥੨॥
jiau kokil kau anb baalahaa tiau merai man raameea |2|

and the mango is dear to the cuckoo, so is the Lord to my mind. ||2||

ਚਕਵੀ ਕਉ ਜੈਸੇ ਸੂਰੁ ਬਾਲਹਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੰਸੁਲਾ ॥
chakavee kau jaise soor baalahaa maan sarovar hansulaa |

As the sun is dear to the chakvi duck, and the lake of Man Sarovar is dear to the swan,

ਜਿਉ ਤਰੁਣੀ ਕਉ ਕੰਤੁ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਰਾਮਈਆ ॥੩॥
jiau tarunee kau kant baalahaa tiau merai man raameea |3|

and the husband is dear to his wife, so is the Lord to my mind. ||3||

ਬਾਰਿਕ ਕਉ ਜੈਸੇ ਖੀਰੁ ਬਾਲਹਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੁਖ ਜੈਸੇ ਜਲਧਰਾ ॥
baarik kau jaise kheer baalahaa chaatrik mukh jaise jaladharaa |

As milk is dear to the baby, and the raindrop is dear to the mouth of the rainbird,

ਮਛੁਲੀ ਕਉ ਜੈਸੇ ਨੀਰੁ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਰਾਮਈਆ ॥੪॥
machhulee kau jaise neer baalahaa tiau merai man raameea |4|

and as water is dear to the fish, so is the Lord to my mind. ||4||

ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਸਗਲ ਮੁਨਿ ਚਾਹਹਿ ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਡੀਠੁਲਾ ॥
saadhik sidh sagal mun chaaheh birale kaahoo ddeetthulaa |

All the seekers, Siddhas and silent sages seek Him, but only a rare few behold Him.

ਸਗਲ ਭਵਣ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉ ਨਾਮੇ ਮਨਿ ਬੀਠੁਲਾ ॥੫॥੩॥
sagal bhavan tero naam baalahaa tiau naame man beetthulaa |5|3|

Just as Your Name is dear to all the Universe, so is the Lord dear to Naam Dayv's mind. ||5||3||

ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵਨਾ ॥
pahil puree punddarak vanaa |

First of all, the lotuses bloomed in the woods;

ਤਾ ਚੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾਂ ॥
taa che hansaa sagale janaan |

from them, all the swan-souls came into being.

ਕ੍ਰਿਸ੍ਨਾ ਤੇ ਜਾਨਊ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਨਾ ॥੧॥
krisanaa te jaanaoo har har naachantee naachanaa |1|

Know that, through Krishna, the Lord, Har, Har, the dance of creation dances. ||1||

ਪਹਿਲ ਪੁਰਸਾਬਿਰਾ ॥
pahil purasaabiraa |

First of all, there was only the Primal Being.

ਅਥੋਨ ਪੁਰਸਾਦਮਰਾ ॥
athon purasaadamaraa |

From that Primal Being, Maya was produced.

ਅਸਗਾ ਅਸ ਉਸਗਾ ॥
asagaa as usagaa |

All that is, is His.

ਹਰਿ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚੈ ਪਿੰਧੀ ਮਹਿ ਸਾਗਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har kaa baagaraa naachai pindhee meh saagaraa |1| rahaau |

In this Garden of the Lord, we all dance, like water in the pots of the Persian wheel. ||1||Pause||

ਨਾਚੰਤੀ ਗੋਪੀ ਜੰਨਾ ॥
naachantee gopee janaa |

Women and men both dance.

ਨਈਆ ਤੇ ਬੈਰੇ ਕੰਨਾ ॥
neea te baire kanaa |

There is no other than the Lord.

ਤਰਕੁ ਨ ਚਾ ॥
tarak na chaa |

Don't dispute this,

ਭ੍ਰਮੀਆ ਚਾ ॥
bhrameea chaa |

and don't doubt this.

ਕੇਸਵਾ ਬਚਉਨੀ ਅਈਏ ਮਈਏ ਏਕ ਆਨ ਜੀਉ ॥੨॥
kesavaa bchaunee aeee meee ek aan jeeo |2|

The Lord says, "This creation and I are one and the same." ||2||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430