Sri Guru Granth Sahib

Page - 1170


ਗੁਰਿ ਸੰਗਿ ਦਿਖਾਇਓ ਰਾਮ ਰਾਇ ॥੧॥
gur sang dikhaaeio raam raae |1|

The Guru has shown me that my Sovereign Lord God is with me. ||1||

ਮਿਲੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਹਰਿ ਗੁਨ ਬਨੇ ॥
mil sakhee sahelee har gun bane |

Joining together with my friends and companions, I am adorned with the Lord's Glorious Virtues.

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਿ ਖੇਲਹਿ ਵਰ ਕਾਮਨਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਜਤ ਮਨ ਮਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har prabh sang kheleh var kaaman guramukh khojat man mane |1| rahaau |

The sublime soul-brides play with their Lord God. The Gurmukhs look within themselves; their minds are filled with faith. ||1||Pause||

ਮਨਮੁਖੀ ਦੁਹਾਗਣਿ ਨਾਹਿ ਭੇਉ ॥
manamukhee duhaagan naeh bheo |

The self-willed manmukhs, suffering in separation, do not understand this mystery.

ਓਹੁ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਾਵੈ ਸਰਬ ਪ੍ਰੇਉ ॥
ohu ghatt ghatt raavai sarab preo |

The Beloved Lord of all celebrates in each and every heart.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਥਿਰੁ ਚੀਨੈ ਸੰਗਿ ਦੇਉ ॥
guramukh thir cheenai sang deo |

The Gurmukh is stable, knowing that God is always with him.

ਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਜਪੁ ਜਪੇਉ ॥੨॥
gur naam drirraaeaa jap japeo |2|

The Guru has implanted the Naam within me; I chant it, and meditate on it. ||2||

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਭਾਉ ਹੋਇ ॥
bin gur bhagat na bhaau hoe |

Without the Guru, devotional love does not well up within.

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸੰਤ ਨ ਸੰਗੁ ਦੇਇ ॥
bin gur sant na sang dee |

Without the Guru, one is not blessed with the Society of the Saints.

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅੰਧੁਲੇ ਧੰਧੁ ਰੋਇ ॥
bin gur andhule dhandh roe |

Without the Guru, the blind cry out, entangled in worldly affairs.

ਮਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਰਮਲੁ ਮਲੁ ਸਬਦਿ ਖੋਇ ॥੩॥
man guramukh niramal mal sabad khoe |3|

That mortal who becomes Gurmukh becomes immaculate; the Word of the Shabad washes away his filth. ||3||

ਗੁਰਿ ਮਨੁ ਮਾਰਿਓ ਕਰਿ ਸੰਜੋਗੁ ॥
gur man maario kar sanjog |

Uniting with the Guru, the mortal conquers and subdues his mind.

ਅਹਿਨਿਸਿ ਰਾਵੇ ਭਗਤਿ ਜੋਗੁ ॥
ahinis raave bhagat jog |

Day and night, he savors the Yoga of devotional worship.

ਗੁਰ ਸੰਤ ਸਭਾ ਦੁਖੁ ਮਿਟੈ ਰੋਗੁ ॥
gur sant sabhaa dukh mittai rog |

Associating with the Saint Guru, suffering and sickness are ended.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਵਰੁ ਸਹਜ ਜੋਗੁ ॥੪॥੬॥
jan naanak har var sahaj jog |4|6|

Servant Nanak merges with his Husband Lord, in the Yoga of intuitive ease. ||4||6||

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
basant mahalaa 1 |

Basant, First Mehl:

ਆਪੇ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰੇ ਸਾਜਿ ॥
aape kudarat kare saaj |

By His Creative Power, God fashioned the creation.

ਸਚੁ ਆਪਿ ਨਿਬੇੜੇ ਰਾਜੁ ਰਾਜਿ ॥
sach aap niberre raaj raaj |

The King of kings Himself adminsters true justice.

ਗੁਰਮਤਿ ਊਤਮ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ॥
guramat aootam sang saath |

The most sublime Word of the Guru's Teachings is always with us.

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਸਹਜਿ ਆਥਿ ॥੧॥
har naam rasaaein sahaj aath |1|

The wealth of the Lord's Name, the source of nectar, is easily acquired. ||1||

ਮਤ ਬਿਸਰਸਿ ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਬੋਲਿ ॥
mat bisaras re man raam bol |

So chant the Name of the Lord; do not forget it, O my mind.

ਅਪਰੰਪਰੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਆਪਿ ਤੁਲਾਏ ਅਤੁਲੁ ਤੋਲਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aparanpar agam agochar guramukh har aap tulaae atul tol |1| rahaau |

The Lord is Infinite, Inaccessible and Incomprehensible; His weight cannot be weighed, but He Himself allows the Gurmukh to weigh Him. ||1||Pause||

ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰੇਵਹਿ ਗੁਰਸਿਖ ਤੋਰ ॥
gur charan sareveh gurasikh tor |

Your GurSikhs serve at the Guru's Feet.

ਗੁਰ ਸੇਵਤ ਰੇ ਤਜਿ ਮੇਰ ਤੋਰ ॥
gur sevat re taj mer tor |

Serving the Guru, they are carried across; they have abandoned any distinction between 'mine' and 'yours'.

ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਲੋਭੀ ਮਨਿ ਕਠੋਰ ॥
nar nindak lobhee man katthor |

The slanderous and greedy people are hard-hearted.

ਗੁਰ ਸੇਵ ਨ ਭਾਈ ਸਿ ਚੋਰ ਚੋਰ ॥੨॥
gur sev na bhaaee si chor chor |2|

Those who do not love to serve the Guru are the most thieving of thieves. ||2||

ਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਬਖਸੇ ਭਗਤਿ ਭਾਉ ॥
gur tutthaa bakhase bhagat bhaau |

When the Guru is pleased, He blesses the mortals with loving devotional worship of the Lord.

ਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਮਹਲਿ ਠਾਉ ॥
gur tutthai paaeeai har mahal tthaau |

When the Guru is pleased, the mortal obtains a place in the Mansion of the Lord's Presence.

ਪਰਹਰਿ ਨਿੰਦਾ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਜਾਗੁ ॥
parahar nindaa har bhagat jaag |

So renounce slander, and awaken in devotional worship of the Lord.

ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਕਰਮਿ ਭਾਗੁ ॥੩॥
har bhagat suhaavee karam bhaag |3|

Devotion to the Lord is wonderful; it comes through good karma and destiny. ||3||

ਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵੈ ਕਰੇ ਦਾਤਿ ॥
gur mel milaavai kare daat |

The Guru unites in union with the Lord, and grants the gift of the Name.

ਗੁਰਸਿਖ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ॥
gurasikh piaare dinas raat |

The Guru loves His Sikhs, day and night.

ਫਲੁ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਗੁਰੁ ਤੁਸਿ ਦੇਇ ॥
fal naam paraapat gur tus dee |

They obtain the fruit of the Naam, when the Guru's favor is bestowed.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਾਵਹਿ ਵਿਰਲੇ ਕੇਇ ॥੪॥੭॥
kahu naanak paaveh virale kee |4|7|

Says Nanak, those who receive it are very rare indeed. ||4||7||

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ਇਕ ਤੁਕਾ ॥
basant mahalaa 3 ik tukaa |

Basant, Third Mehl, Ek-Thukay:

ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ॥
saahib bhaavai sevak sevaa karai |

When it pleases our Lord and Master, His servant serves Him.

ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਸਭਿ ਕੁਲ ਉਧਰੈ ॥੧॥
jeevat marai sabh kul udharai |1|

He remains dead while yet alive, and redeems all his ancestors. ||1||

ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਨ ਛੋਡਉ ਕਿਆ ਕੋ ਹਸੈ ॥
teree bhagat na chhoddau kiaa ko hasai |

I shall not renounce Your devotional worship, O Lord; what does it matter if people laugh at me?

ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
saach naam merai hiradai vasai |1| rahaau |

The True Name abides within my heart. ||1||Pause||

ਜੈਸੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗਲਤੁ ਰਹੈ ॥
jaise maaeaa mohi praanee galat rahai |

Just as the mortal remains engrossed in attachment to Maya,

ਤੈਸੇ ਸੰਤ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵਤ ਰਹੈ ॥੨॥
taise sant jan raam naam ravat rahai |2|

so does the Lord's humble Saint remain absorbed in the Lord's Name. ||2||

ਮੈ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਊਪਰਿ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ॥
mai moorakh mugadh aoopar karahu deaa |

I am foolish and ignorant, O Lord; please be merciful to me.

ਤਉ ਸਰਣਾਗਤਿ ਰਹਉ ਪਇਆ ॥੩॥
tau saranaagat rhau peaa |3|

May I remain in Your Sanctuary. ||3||

ਕਹਤੁ ਨਾਨਕੁ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਨਿਹਫਲ ਕਾਮਾ ॥
kahat naanak sansaar ke nihafal kaamaa |

Says Nanak, worldly affairs are fruitless.

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੋ ਪਾਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮਾ ॥੪॥੮॥
guraprasaad ko paavai amrit naamaa |4|8|

Only by Guru's Grace does one receive the Nectar of the Naam, the Name of the Lord. ||4||8||

ਮਹਲਾ ੧ ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲ ਘਰੁ ੨ ॥
mahalaa 1 basant hinddol ghar 2 |

First Mehl, Basant Hindol, Second House:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਪ ਪੂਜਿ ਮਨਾਵਹੁ ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥
saal graam bip pooj manaavahu sukrit tulasee maalaa |

O Brahmin, you worship and believe in your stone-god, and wear your ceremonial rosary beads.

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਬੇੜਾ ਬਾਂਧਹੁ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਦਇਆਲਾ ॥੧॥
raam naam jap berraa baandhahu deaa karahu deaalaa |1|

Chant the Name of the Lord. Build your boat, and pray, "O Merciful Lord, please be merciful to me." ||1||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter