Sri Guru Granth Sahib

Page - 752


ਲਾਲਿ ਰਤਾ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੨॥
laal rataa man maaniaa gur pooraa paaeaa |2|

Attuned to the Beloved Lord, the mind is appeased, and finds the Perfect Guru. ||2||

ਹਉ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਸਾਰਿ ਅੰਤਰਿ ਤੂ ਵਸੈ ॥
hau jeevaa gun saar antar too vasai |

I live, by cherishing Your Glorious Virtues; You dwell deep within me.

ਤੂੰ ਵਸਹਿ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਹਜੇ ਰਸਿ ਰਸੈ ॥੩॥
toon vaseh man maeh sahaje ras rasai |3|

You dwell within my mind, and so it naturally celebrates in joyful delight. ||3||

ਮੂਰਖ ਮਨ ਸਮਝਾਇ ਆਖਉ ਕੇਤੜਾ ॥
moorakh man samajhaae aakhau ketarraa |

O my foolish mind, how can I teach and instruct you?

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਰੰਗਿ ਰੰਗੇਤੜਾ ॥੪॥
guramukh har gun gaae rang rangetarraa |4|

As Gurmukh, sing the Glorious Praises of the Lord, and so become attuned to His Love. ||4||

ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਿਦੈ ਸਮਾਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਆਪਣਾ ॥
nit nit ridai samaal preetam aapanaa |

Continually, continuously, remember and cherish your Beloved Lord in your heart.

ਜੇ ਚਲਹਿ ਗੁਣ ਨਾਲਿ ਨਾਹੀ ਦੁਖੁ ਸੰਤਾਪਣਾ ॥੫॥
je chaleh gun naal naahee dukh santaapanaa |5|

For if you depart with virtue, then pain shall never afflict you. ||5||

ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣਾ ਨਾ ਤਿਸੁ ਰੰਗੁ ਹੈ ॥
manamukh bharam bhulaanaa naa tis rang hai |

The self-willed manmukh wanders around, deluded by doubt; he does not enshrine love for the Lord.

ਮਰਸੀ ਹੋਇ ਵਿਡਾਣਾ ਮਨਿ ਤਨਿ ਭੰਗੁ ਹੈ ॥੬॥
marasee hoe viddaanaa man tan bhang hai |6|

He dies as a stranger to his own self, and his mind and body are spoiled. ||6||

ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ਲਾਹਾ ਘਰਿ ਆਣਿਆ ॥
gur kee kaar kamaae laahaa ghar aaniaa |

Performing service to the Guru, you shall go home with the profit.

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰਬਾਣੁ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣਿਆ ॥੭॥
gurabaanee nirabaan sabad pachhaaniaa |7|

Through the Word of the Guru's Bani, and the Shabad, the Word of God, the state of Nirvaanaa is attained. ||7||

ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਸੀ ॥
eik naanak kee aradaas je tudh bhaavasee |

Nanak makes this one prayer: if it pleases Your Will,

ਮੈ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਸੀ ॥੮॥੧॥੩॥
mai deejai naam nivaas har gun gaavasee |8|1|3|

bless me with a home in Your Name, Lord, that I may sing Your Glorious Praises. ||8||1||3||

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
soohee mahalaa 1 |

Soohee, First Mehl:

ਜਿਉ ਆਰਣਿ ਲੋਹਾ ਪਾਇ ਭੰਨਿ ਘੜਾਈਐ ॥
jiau aaran lohaa paae bhan gharraaeeai |

As iron is melted in the forge and re-shaped,

ਤਿਉ ਸਾਕਤੁ ਜੋਨੀ ਪਾਇ ਭਵੈ ਭਵਾਈਐ ॥੧॥
tiau saakat jonee paae bhavai bhavaaeeai |1|

so is the godless materialist reincarnated, and forced to wander aimlessly. ||1||

ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਦੁਖੁ ਕਮਾਵਣਾ ॥
bin boojhe sabh dukh dukh kamaavanaa |

Without understanding, everything is suffering, earning only more suffering.

ਹਉਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਵਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
haumai aavai jaae bharam bhulaavanaa |1| rahaau |

In his ego, he comes and goes, wandering in confusion, deluded by doubt. ||1||Pause||

ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਖਣਹਾਰੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥
toon guramukh rakhanahaar har naam dhiaaeeai |

You save those who are Gurmukh, O Lord, through meditation on Your Naam.

ਮੇਲਹਿ ਤੁਝਹਿ ਰਜਾਇ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ॥੨॥
meleh tujheh rajaae sabad kamaaeeai |2|

You blend with Yourself, by Your Will, those who practice the Word of the Shabad. ||2||

ਤੂੰ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖਹਿ ਆਪਿ ਦੇਹਿ ਸੁ ਪਾਈਐ ॥
toon kar kar vekheh aap dehi su paaeeai |

You created the Creation, and You Yourself gaze upon it; whatever You give, is received.

ਤੂ ਦੇਖਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ ਦਰਿ ਬੀਨਾਈਐ ॥੩॥
too dekheh thaap uthaap dar beenaaeeai |3|

You watch, establish and disestablish; You keep all in Your vision at Your Door. ||3||

ਦੇਹੀ ਹੋਵਗਿ ਖਾਕੁ ਪਵਣੁ ਉਡਾਈਐ ॥
dehee hovag khaak pavan uddaaeeai |

The body shall turn to dust, and the soul shall fly away.

ਇਹੁ ਕਿਥੈ ਘਰੁ ਅਉਤਾਕੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥੪॥
eihu kithai ghar aautaak mahal na paaeeai |4|

So where are their homes and resting places now? They do not find the Mansion of the Lord's Presence, either. ||4||

ਦਿਹੁ ਦੀਵੀ ਅੰਧ ਘੋਰੁ ਘਬੁ ਮੁਹਾਈਐ ॥
dihu deevee andh ghor ghab muhaaeeai |

In the pitch darkness of broad daylight, their wealth is being plundered.

ਗਰਬਿ ਮੁਸੈ ਘਰੁ ਚੋਰੁ ਕਿਸੁ ਰੂਆਈਐ ॥੫॥
garab musai ghar chor kis rooaaeeai |5|

Pride is looting their homes like a thief; where can they file their complaint? ||5||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਚੋਰੁ ਨ ਲਾਗਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਜਗਾਈਐ ॥
guramukh chor na laag har naam jagaaeeai |

The thief does not break into the home of the Gurmukh; he is awake in the Name of the Lord.

ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੀ ਆਗਿ ਜੋਤਿ ਦੀਪਾਈਐ ॥੬॥
sabad nivaaree aag jot deepaaeeai |6|

The Word of the Shabad puts out the fire of desire; God's Light illuminates and enlightens. ||6||

ਲਾਲੁ ਰਤਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰਿ ਸੁਰਤਿ ਬੁਝਾਈਐ ॥
laal ratan har naam gur surat bujhaaeeai |

The Naam, the Name of the Lord, is a jewel, a ruby; the Guru has taught me the Word of the Shabad.

ਸਦਾ ਰਹੈ ਨਿਹਕਾਮੁ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈਐ ॥੭॥
sadaa rahai nihakaam je guramat paaeeai |7|

One who follows the Guru's Teachings remains forever free of desire. ||7||

ਰਾਤਿ ਦਿਹੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈਐ ॥
raat dihai har naau man vasaaeeai |

Night and day, enshrine the Lord's Name within your mind.

ਨਾਨਕ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਈਐ ॥੮॥੨॥੪॥
naanak mel milaae je tudh bhaaeeai |8|2|4|

Please unite Nanak in Union, O Lord, if it is pleasing to Your Will. ||8||2||4||

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
soohee mahalaa 1 |

Soohee, First Mehl:

ਮਨਹੁ ਨ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਅਹਿਨਿਸਿ ਧਿਆਈਐ ॥
manahu na naam visaar ahinis dhiaaeeai |

Never forget the Naam, the Name of the Lord, from your mind; night and day, meditate on it.

ਜਿਉ ਰਾਖਹਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਤਿਵੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੧॥
jiau raakheh kirapaa dhaar tivai sukh paaeeai |1|

As You keep me, in Your Merciful Grace, so do I find peace. ||1||

ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਲਕੁਟੀ ਟੋਹਣੀ ॥
mai andhule har naam lakuttee ttohanee |

I am blind, and the Lord's Name is my cane.

ਰਹਉ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨ ਮੋਹੈ ਮੋਹਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
rhau saahib kee ttek na mohai mohanee |1| rahaau |

I remain under the Sheltering Support of my Lord and Master; I am not enticed by Maya the enticer. ||1||Pause||

ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਨਾਲਿ ਗੁਰਿ ਦੇਖਾਲਿਆ ॥
jah dekhau tah naal gur dekhaaliaa |

Wherever I look, there the Guru has shown me that God is always with me.

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਭਾਲਿ ਸਬਦਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥੨॥
antar baahar bhaal sabad nihaaliaa |2|

Searching inwardly and outwardly as well, I came to see Him, through the Word of the Shabad. ||2||

ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨਾ ॥
sevee satigur bhaae naam niranjanaa |

So serve the True Guru with love, through the Immaculate Naam, the Name of the Lord.

ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਰਜਾਇ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭੰਜਨਾ ॥੩॥
tudh bhaavai tivai rajaae bharam bhau bhanjanaa |3|

As it pleases You, so by Your Will, You destroy my doubts and fears. ||3||

ਜਨਮਤ ਹੀ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਮਰਣਾ ਆਇ ਕੈ ॥
janamat hee dukh laagai maranaa aae kai |

At the very moment of birth, he is afflicted with pain, and in the end, he comes only to die.

ਜਨਮੁ ਮਰਣੁ ਪਰਵਾਣੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਕੈ ॥੪॥
janam maran paravaan har gun gaae kai |4|

Birth and death are validated and approved, singing the Glorious Praises of the Lord. ||4||

ਹਉ ਨਾਹੀ ਤੂ ਹੋਵਹਿ ਤੁਧ ਹੀ ਸਾਜਿਆ ॥
hau naahee too hoveh tudh hee saajiaa |

When there is no ego, there You are; You fashioned all of this.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430