Sri Guru Granth Sahib

Page - 756


ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਸਚੇ ਵਣਜਾਰੇ ਓਥੈ ਕੂੜੇ ਨ ਟਿਕੰਨਿ ॥
sachaa saahu sache vanajaare othai koorre na ttikan |

True is the Banker, and True are His traders. The false ones cannot remain there.

ਓਨਾ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵਈ ਦੁਖ ਹੀ ਮਾਹਿ ਪਚੰਨਿ ॥੧੮॥
onaa sach na bhaavee dukh hee maeh pachan |18|

They do not love the Truth - they are consumed by their pain. ||18||

ਹਉਮੈ ਮੈਲਾ ਜਗੁ ਫਿਰੈ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥
haumai mailaa jag firai mar jamai vaaro vaar |

The world wanders around in the filth of egotism; it dies, and is re-born, over and again.

ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰ ॥੧੯॥
peaai kirat kamaavanaa koe na mettanahaar |19|

He acts in accordance with the karma of his past actions, which no one can erase. ||19||

ਸੰਤਾ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹੈ ਤਾ ਸਚਿ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥
santaa sangat mil rahai taa sach lagai piaar |

But if he joins the Society of the Saints, then he comes to embrace love for the Truth.

ਸਚੁ ਸਲਾਹੀ ਸਚੁ ਮਨਿ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰੁ ॥੨੦॥
sach salaahee sach man dar sachai sachiaar |20|

Praising the True Lord with a truthful mind, he becomes true in the Court of the True Lord. ||20||

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ਹੈ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
gur poore pooree mat hai ahinis naam dhiaae |

The Teachings of the Perfect Guru are perfect; meditate on the Naam, the Name of the Lord, day and night.

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਵਡ ਰੋਗੁ ਹੈ ਵਿਚਹੁ ਠਾਕਿ ਰਹਾਇ ॥੨੧॥
haumai meraa vadd rog hai vichahu tthaak rahaae |21|

Egotism and self-conceit are terrible diseases; tranquility and stillness come from within. ||21||

ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥
gur saalaahee aapanaa niv niv laagaa paae |

I praise my Guru; bowing down to Him again and again, I fall at His Feet.

ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਉਪੀ ਆਗੈ ਧਰੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੨੨॥
tan man saupee aagai dharee vichahu aap gavaae |22|

I place my body and mind in offering unto Him, eradicating self-conceit from within. ||22||

ਖਿੰਚੋਤਾਣਿ ਵਿਗੁਚੀਐ ਏਕਸੁ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
khinchotaan vigucheeai ekas siau liv laae |

Indecision leads to ruin; focus your attention on the One Lord.

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਛਡਿ ਤੂ ਤਾ ਸਚਿ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨੩॥
haumai meraa chhadd too taa sach rahai samaae |23|

Renounce egotism and self-conceit, and remain merged in Truth. ||23||

ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਮਿਲੇ ਸਿ ਭਾਇਰਾ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਲਗੰਨਿ ॥
satigur no mile si bhaaeiraa sachai sabad lagan |

Those who meet with the True Guru are my Siblings of Destiny; they are committed to the True Word of the Shabad.

ਸਚਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ ਦਰਿ ਸਚੈ ਦਿਸੰਨਿ ॥੨੪॥
sach mile se na vichhurreh dar sachai disan |24|

Those who merge with the True Lord shall not be separated again; they are judged to be True in the Court of the Lord. ||24||

ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਸਜਣਾ ਜੋ ਸਚਾ ਸੇਵੰਨਿ ॥
se bhaaee se sajanaa jo sachaa sevan |

They are my Siblings of Destiny, and they are my friends, who serve the True Lord.

ਅਵਗਣ ਵਿਕਣਿ ਪਲੑਰਨਿ ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਝ ਕਰੰਨਿੑ ॥੨੫॥
avagan vikan palaran gun kee saajh karani |25|

They sell off their sins and demerits like straw, and enter into the partnership of virtue. ||25||

ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਝ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰੇਨਿ ॥
gun kee saajh sukh aoopajai sachee bhagat karen |

In the partnership of virtue, peace wells up, and they perform true devotional worship service.

ਸਚੁ ਵਣੰਜਹਿ ਗੁਰਸਬਦ ਸਿਉ ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਲਏਨਿ ॥੨੬॥
sach vananjeh gurasabad siau laahaa naam len |26|

They deal in Truth, through the Word of the Guru's Shabad, and they earn the profit of the Naam. ||26||

ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਪਾਪ ਕਰਿ ਕਰਿ ਸੰਚੀਐ ਚਲੈ ਨ ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ॥
sueinaa rupaa paap kar kar sancheeai chalai na chaladiaa naal |

Gold and silver may be earned by committing sins, but they will not go with you when you die.

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਸੀ ਸਭ ਮੁਠੀ ਜਮਕਾਲਿ ॥੨੭॥
vin naavai naal na chalasee sabh mutthee jamakaal |27|

Nothing will go with you in the end, except the Name; all are plundered by the Messenger of Death. ||27||

ਮਨ ਕਾ ਤੋਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਿਰਦੈ ਰਖਹੁ ਸਮੑਾਲਿ ॥
man kaa tosaa har naam hai hiradai rakhahu samaal |

The Lord's Name is the nourishment of the mind; cherish it, and preserve it carefully within your heart.

ਏਹੁ ਖਰਚੁ ਅਖੁਟੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਬਹੈ ਨਾਲਿ ॥੨੮॥
ehu kharach akhutt hai guramukh nibahai naal |28|

This nourishment is inexhaustible; it is always with the Gurmukhs. ||28||

ਏ ਮਨ ਮੂਲਹੁ ਭੁਲਿਆ ਜਾਸਹਿ ਪਤਿ ਗਵਾਇ ॥
e man moolahu bhuliaa jaaseh pat gavaae |

O mind, if you forget the Primal Lord, you shall depart, having lost your honor.

ਇਹੁ ਜਗਤੁ ਮੋਹਿ ਦੂਜੈ ਵਿਆਪਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸਚੁ ਧਿਆਇ ॥੨੯॥
eihu jagat mohi doojai viaapiaa guramatee sach dhiaae |29|

This world is engrossed in the love of duality; follow the Guru's Teachings, and meditate on the True Lord. ||29||

ਹਰਿ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨ ਪਵੈ ਹਰਿ ਜਸੁ ਲਿਖਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥
har kee keemat na pavai har jas likhan na jaae |

The Lord's value cannot be estimated; the Lord's Praises cannot be written down.

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਪੈ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੩੦॥
gur kai sabad man tan rapai har siau rahai samaae |30|

When one's mind and body are attuned to the Word of the Guru's Shabad, one remains merged in the Lord. ||30||

ਸੋ ਸਹੁ ਮੇਰਾ ਰੰਗੁਲਾ ਰੰਗੇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
so sahu meraa rangulaa range sahaj subhaae |

My Husband Lord is playful; He has imbued me with His Love, with natural ease.

ਕਾਮਣਿ ਰੰਗੁ ਤਾ ਚੜੈ ਜਾ ਪਿਰ ਕੈ ਅੰਕਿ ਸਮਾਇ ॥੩੧॥
kaaman rang taa charrai jaa pir kai ank samaae |31|

The soul-bride is imbued with His Love, when her Husband Lord merges her into His Being. ||31||

ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਭੀ ਮਿਲਨਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੰਨਿ ॥
chiree vichhune bhee milan jo satigur sevan |

Even those who have been separated for so very long, are reunited with Him, when they serve the True Guru.

ਅੰਤਰਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਖਾਨਿ ਖਰਚਨਿ ਨ ਨਿਖੁਟਈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਹਜਿ ਰਵੰਨਿ ॥੩੨॥
antar nav nidh naam hai khaan kharachan na nikhuttee har gun sahaj ravan |32|

The nine treasures of the Naam, the Name of the Lord, are deep within the nucleus of the self; consuming them, they are still never exhausted. Chant the Glorious Praises of the Lord, with natural ease. ||32||

ਨਾ ਓਇ ਜਨਮਹਿ ਨਾ ਮਰਹਿ ਨਾ ਓਇ ਦੁਖ ਸਹੰਨਿ ॥
naa oe janameh naa mareh naa oe dukh sahan |

They are not born, and they do not die; they do not suffer in pain.

ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਕੇਲ ਕਰੰਨਿ ॥੩੩॥
gur raakhe se ubare har siau kel karan |33|

Those who are protected by the Guru are saved. They celebrate with the Lord. ||33||

ਸਜਣ ਮਿਲੇ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ ਜਿ ਅਨਦਿਨੁ ਮਿਲੇ ਰਹੰਨਿ ॥
sajan mile na vichhurreh ji anadin mile rahan |

Those who are united with the Lord, the True Friend, are not separated again; night and day, they remain blended with Him.

ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣੀਅਹਿ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਲਹੰਨਿ ॥੩੪॥੧॥੩॥
eis jag meh virale jaaneeeh naanak sach lahan |34|1|3|

In this world, only a rare few are known, O Nanak, to have obtained the True Lord. ||34||1||3||

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
soohee mahalaa 3 |

Soohee, Third Mehl:

ਹਰਿ ਜੀ ਸੂਖਮੁ ਅਗਮੁ ਹੈ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਮਿਲਿਆ ਜਾਇ ॥
har jee sookham agam hai kit bidh miliaa jaae |

The Dear Lord is subtle and inaccessible; how can we ever meet Him?

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਭ੍ਰਮੁ ਕਟੀਐ ਅਚਿੰਤੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੧॥
gur kai sabad bhram katteeai achint vasai man aae |1|

Through the Word of the Guru's Shabad, doubt is dispelled, and the Carefree Lord comes to abide in the mind. ||1||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੰਨਿ ॥
guramukh har har naam japan |

The Gurmukhs chant the Name of the Lord, Har, Har.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter