Sri Guru Granth Sahib

Page - 322


ਜੀਵਨ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਇਕੋ ਸਿਮਰੀਐ ॥
jeevan pad nirabaan iko simareeai |

To obtain the state of life of Nirvaanaa, meditate in remembrance on the One Lord.

ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਧੀਰੀਐ ॥
doojee naahee jaae kin bidh dheereeai |

There is no other place; how else can we be comforted?

ਡਿਠਾ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸੁਖੁ ਨ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ॥
dditthaa sabh sansaar sukh na naam bin |

I have seen the whole world - without the Lord's Name, there is no peace at all.

ਤਨੁ ਧਨੁ ਹੋਸੀ ਛਾਰੁ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਜਨੁ ॥
tan dhan hosee chhaar jaanai koe jan |

Body and wealth shall return to dust - hardly anyone realizes this.

ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਸ ਬਾਦਿ ਕਿ ਕਰਹਿ ਪਰਾਣੀਆ ॥
rang roop ras baad ki kareh paraaneea |

Pleasure, beauty and delicious tastes are useless; what are you doing, O mortal?

ਜਿਸੁ ਭੁਲਾਏ ਆਪਿ ਤਿਸੁ ਕਲ ਨਹੀ ਜਾਣੀਆ ॥
jis bhulaae aap tis kal nahee jaaneea |

One whom the Lord Himself misleads, does not understand His awesome power.

ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਨਿਰਬਾਣੁ ਸਚਾ ਗਾਵਹੀ ॥
rang rate nirabaan sachaa gaavahee |

Those who are imbued with the Love of the Lord attain Nirvaanaa, singing the Praises of the True One.

ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਦੁਆਰਿ ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹੀ ॥੨॥
naanak saran duaar je tudh bhaavahee |2|

Nanak: those who are pleasing to Your Will, O Lord, seek Sanctuary at Your Door. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਨ ਤਿਨੑ ਕਉ ਜੋ ਹਰਿ ਲੜਿ ਲਾਗੇ ॥
jaman maran na tina kau jo har larr laage |

Those who are attached to the hem of the Lord's robe, do not suffer birth and death.

ਜੀਵਤ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਏ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਿ ਜਾਗੇ ॥
jeevat se paravaan hoe har keeratan jaage |

Those who remain awake to the Kirtan of the Lord's Praises - their lives are approved.

ਸਾਧਸੰਗੁ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਸੇਈ ਵਡਭਾਗੇ ॥
saadhasang jin paaeaa seee vaddabhaage |

Those who attain the Saadh Sangat, the Company of the Holy, are very fortunate.

ਨਾਇ ਵਿਸਰਿਐ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣਾ ਤੂਟੇ ਕਚ ਧਾਗੇ ॥
naae visariaai dhrig jeevanaa tootte kach dhaage |

But those who forget the Name - their lives are cursed, and broken like thin strands of thread.

ਨਾਨਕ ਧੂੜਿ ਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਲਖ ਕੋਟਿ ਪਿਰਾਗੇ ॥੧੬॥
naanak dhoorr puneet saadh lakh kott piraage |16|

O Nanak, the dust of the feet of the Holy is more sacred than hundreds of thousands, even millions of cleansing baths at sacred shrines. ||16||

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੫ ॥
salok mahalaa 5 |

Salok, Fifth Mehl:

ਧਰਣਿ ਸੁਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖੁ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ॥
dharan suvanee kharr ratan jarraavee har prem purakh man vutthaa |

Like the beautiful earth, adorned with jewels of grass - such is the mind, within which the Love of the Lord abides.

ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ॥੧॥
sabhe kaaj suhelarre thee gur naanak satigur tutthaa |1|

All one's affairs are easily resolved, O Nanak, when the Guru, the True Guru, is pleased. ||1||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦਹ ਦਿਸਾ ਜਲ ਪਰਬਤ ਬਨਰਾਇ ॥
firadee firadee dah disaa jal parabat banaraae |

Roaming and wandering in the ten directions, over water, mountains and forests

ਜਿਥੈ ਡਿਠਾ ਮਿਰਤਕੋ ਇਲ ਬਹਿਠੀ ਆਇ ॥੨॥
jithai dditthaa miratako il bahitthee aae |2|

- wherever the vulture sees a dead body, he flies down and lands. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਜਿਸੁ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਫਲ ਲੋੜੀਅਹਿ ਸੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਉ ॥
jis sarab sukhaa fal lorreeeh so sach kamaavau |

One who longs for all comforts and rewards should practice Truth.

ਨੇੜੈ ਦੇਖਉ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਉ ॥
nerrai dekhau paarabraham ik naam dhiaavau |

Behold the Supreme Lord God near you, and meditate on the Naam, the Name of the One Lord.

ਹੋਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਸਮਾਵਉ ॥
hoe sagal kee renukaa har sang samaavau |

Become the dust of all men's feet, and so merge with the Lord.

ਦੂਖੁ ਨ ਦੇਈ ਕਿਸੈ ਜੀਅ ਪਤਿ ਸਿਉ ਘਰਿ ਜਾਵਉ ॥
dookh na deee kisai jeea pat siau ghar jaavau |

Do not cause any being to suffer, and you shall go to your true home with honor.

ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵਉ ॥੧੭॥
patit puneet karataa purakh naanak sunaavau |17|

Nanak speaks of the Purifier of sinners, the Creator, the Primal Being. ||17||

ਸਲੋਕ ਦੋਹਾ ਮਃ ੫ ॥
salok dohaa mahalaa 5 |

Salok, Dohaa, Fifth Mehl:

ਏਕੁ ਜਿ ਸਾਜਨੁ ਮੈ ਕੀਆ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥੁ ॥
ek ji saajan mai keea sarab kalaa samarath |

I have made the One Lord my Friend; He is All-powerful to do everything.

ਜੀਉ ਹਮਾਰਾ ਖੰਨੀਐ ਹਰਿ ਮਨ ਤਨ ਸੰਦੜੀ ਵਥੁ ॥੧॥
jeeo hamaaraa khaneeai har man tan sandarree vath |1|

My soul is a sacrifice to Him; the Lord is the treasure of my mind and body. ||1||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਜੇ ਕਰੁ ਗਹਹਿ ਪਿਆਰੜੇ ਤੁਧੁ ਨ ਛੋਡਾ ਮੂਲਿ ॥
je kar gaheh piaararre tudh na chhoddaa mool |

Take my hand, O my Beloved; I shall never forsake You.

ਹਰਿ ਛੋਡਨਿ ਸੇ ਦੁਰਜਨਾ ਪੜਹਿ ਦੋਜਕ ਕੈ ਸੂਲਿ ॥੨॥
har chhoddan se durajanaa parreh dojak kai sool |2|

Those who forsake the Lord, are the most evil people; they shall fall into the horrible pit of hell. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ ਘਰਿ ਜਿਸ ਦੈ ਹਰਿ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵੈ ॥
sabh nidhaan ghar jis dai har kare su hovai |

All treasures are in His Home; whatever the Lord does, comes to pass.

ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਹਿ ਸੰਤ ਜਨ ਪਾਪਾ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ॥
jap jap jeeveh sant jan paapaa mal dhovai |

The Saints live by chanting and meditating on the Lord, washing off the filth of their sins.

ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਵਸਹਿ ਸੰਕਟ ਸਭਿ ਖੋਵੈ ॥
charan kamal hiradai vaseh sankatt sabh khovai |

With the Lotus Feet of the Lord dwelling within the heart, all misfortune is taken away.

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜਿਸੁ ਭੇਟੀਐ ਮਰਿ ਜਨਮਿ ਨ ਰੋਵੈ ॥
gur pooraa jis bhetteeai mar janam na rovai |

One who meets the Perfect Guru, shall not have to suffer through birth and death.

ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਨਾਨਕ ਘਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਦੇਵੈ ॥੧੮॥
prabh daras piaas naanak ghanee kirapaa kar devai |18|

Nanak is thirsty for the Blessed Vision of God's Darshan; by His Grace, He has bestowed it. ||18||

ਸਲੋਕ ਡਖਣਾ ਮਃ ੫ ॥
salok ddakhanaa mahalaa 5 |

Salok, Dakhanaa, Fifth Mehl:

ਭੋਰੀ ਭਰਮੁ ਵਞਾਇ ਪਿਰੀ ਮੁਹਬਤਿ ਹਿਕੁ ਤੂ ॥
bhoree bharam vayaae piree muhabat hik too |

If you can dispel your doubts, even for an instant, and love your only Beloved,

ਜਿਥਹੁ ਵੰਞੈ ਜਾਇ ਤਿਥਾਊ ਮਉਜੂਦੁ ਸੋਇ ॥੧॥
jithahu vanyai jaae tithaaoo maujood soe |1|

then wherever you go, there you shall find Him. ||1||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਚੜਿ ਕੈ ਘੋੜੜੈ ਕੁੰਦੇ ਪਕੜਹਿ ਖੂੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡਾਰੀ ॥
charr kai ghorrarrai kunde pakarreh khoonddee dee kheddaaree |

Can they mount horses and handle guns, if all they know is the game of polo?

ਹੰਸਾ ਸੇਤੀ ਚਿਤੁ ਉਲਾਸਹਿ ਕੁਕੜ ਦੀ ਓਡਾਰੀ ॥੨॥
hansaa setee chit ulaaseh kukarr dee oddaaree |2|

Can they be swans, and fulfill their conscious desires, if they can only fly like chickens? ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰਿ ਸ੍ਰਵਣੀ ਸੁਣੈ ਸੋ ਉਧਰੈ ਮਿਤਾ ॥
rasanaa ucharai har sravanee sunai so udharai mitaa |

Those who chant the Lord's Name with their tongues and hear it with their ears are saved, O my friend.

ਹਰਿ ਜਸੁ ਲਿਖਹਿ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਸੇ ਹਸਤ ਪਵਿਤਾ ॥
har jas likheh laae bhaavanee se hasat pavitaa |

Those hands which lovingly write the Praises of the Lord are pure.

ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਮਜਨਾ ਸਭਿ ਪੁੰਨ ਤਿਨਿ ਕਿਤਾ ॥
atthasatth teerath majanaa sabh pun tin kitaa |

It is like performing all sorts of virtuous deeds, and bathing at the sixty-eight sacred shrines of pilgrimage.

ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਉਧਰੇ ਬਿਖਿਆ ਗੜੁ ਜਿਤਾ ॥
sansaar saagar te udhare bikhiaa garr jitaa |

They cross over the world-ocean, and conquer the fortress of corruption.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter