Sri Guru Granth Sahib

Page - 990


ਪਾਪ ਪਥਰ ਤਰਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
paap pathar taran na jaaee |

Sin is a stone which does not float.

ਭਉ ਬੇੜਾ ਜੀਉ ਚੜਾਊ ॥
bhau berraa jeeo charraaoo |

So let the Fear of God be the boat to carry your soul across.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵੈ ਕਾਹੂ ॥੪॥੨॥
kahu naanak devai kaahoo |4|2|

Says Nanak, rare are those who are blessed with this Boat. ||4||2||

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥
maaroo mahalaa 1 ghar 1 |

Maaroo, First Mehl, First House:

ਕਰਣੀ ਕਾਗਦੁ ਮਨੁ ਮਸਵਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਇ ਲੇਖ ਪਏ ॥
karanee kaagad man masavaanee buraa bhalaa due lekh pe |

Actions are the paper, and the mind is the ink; good and bad are both recorded upon it.

ਜਿਉ ਜਿਉ ਕਿਰਤੁ ਚਲਾਏ ਤਿਉ ਚਲੀਐ ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤੁ ਹਰੇ ॥੧॥
jiau jiau kirat chalaae tiau chaleeai tau gun naahee ant hare |1|

As their past actions drive them, so are mortals driven. There is no end to Your Glorious Virtues, Lord. ||1||

ਚਿਤ ਚੇਤਸਿ ਕੀ ਨਹੀ ਬਾਵਰਿਆ ॥
chit chetas kee nahee baavariaa |

Why do you not keep Him in your consciousness, you mad man?

ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har bisarat tere gun galiaa |1| rahaau |

Forgetting the Lord, your own virtues shall rot away. ||1||Pause||

ਜਾਲੀ ਰੈਨਿ ਜਾਲੁ ਦਿਨੁ ਹੂਆ ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ ॥
jaalee rain jaal din hooaa jetee gharree faahee tetee |

The night is a net, and the day is a net; there are as many traps as there are moments.

ਰਸਿ ਰਸਿ ਚੋਗ ਚੁਗਹਿ ਨਿਤ ਫਾਸਹਿ ਛੂਟਸਿ ਮੂੜੇ ਕਵਨ ਗੁਣੀ ॥੨॥
ras ras chog chugeh nit faaseh chhoottas moorre kavan gunee |2|

With relish and delight, you continually bite at the bait; you are trapped, you fool - how will you ever escape? ||2||

ਕਾਇਆ ਆਰਣੁ ਮਨੁ ਵਿਚਿ ਲੋਹਾ ਪੰਚ ਅਗਨਿ ਤਿਤੁ ਲਾਗਿ ਰਹੀ ॥
kaaeaa aaran man vich lohaa panch agan tith laag rahee |

The body is a furnace, and the mind is the iron within it; the five fires are heating it.

ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸੁ ਊਪਰਿ ਮਨੁ ਜਲਿਆ ਸੰਨੑੀ ਚਿੰਤ ਭਈ ॥੩॥
koeile paap parre tis aoopar man jaliaa sanaee chint bhee |3|

Sin is the charcoal placed upon it, which burns the mind; the tongs are anxiety and worry. ||3||

ਭਇਆ ਮਨੂਰੁ ਕੰਚਨੁ ਫਿਰਿ ਹੋਵੈ ਜੇ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤਿਨੇਹਾ ॥
bheaa manoor kanchan fir hovai je gur milai tinehaa |

What was turned to slag is again transformed into gold, if one meets with the Guru.

ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਓਹੁ ਦੇਵੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸਟਸਿ ਦੇਹਾ ॥੪॥੩॥
ek naam amrit ohu devai tau naanak trisattas dehaa |4|3|

He blesses the mortal with the Ambrosial Name of the One Lord, and then, O Nanak, the body is held steady. ||4||3||

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥
maaroo mahalaa 1 |

Maaroo, First Mehl:

ਬਿਮਲ ਮਝਾਰਿ ਬਸਸਿ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪਦਮਨਿ ਜਾਵਲ ਰੇ ॥
bimal majhaar basas niramal jal padaman jaaval re |

In the pure, immaculate waters, both the lotus and the slimy scum are found.

ਪਦਮਨਿ ਜਾਵਲ ਜਲ ਰਸ ਸੰਗਤਿ ਸੰਗਿ ਦੋਖ ਨਹੀ ਰੇ ॥੧॥
padaman jaaval jal ras sangat sang dokh nahee re |1|

The lotus flower is with the scum and the water, but it remains untouched by any pollution. ||1||

ਦਾਦਰ ਤੂ ਕਬਹਿ ਨ ਜਾਨਸਿ ਰੇ ॥
daadar too kabeh na jaanas re |

You frog, you will never understand.

ਭਖਸਿ ਸਿਬਾਲੁ ਬਸਸਿ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨ ਲਖਸਿ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bhakhas sibaal basas niramal jal amrit na lakhas re |1| rahaau |

You eat the dirt, while you dwell in the immaculate waters. You know nothing of the ambrosial nectar there. ||1||Pause||

ਬਸੁ ਜਲ ਨਿਤ ਨ ਵਸਤ ਅਲੀਅਲ ਮੇਰ ਚਚਾ ਗੁਨ ਰੇ ॥
bas jal nit na vasat aleeal mer chachaa gun re |

You dwell continually in the water; the bumble bee does not dwell there, but it is intoxicated with its fragrance from afar.

ਚੰਦ ਕੁਮੁਦਨੀ ਦੂਰਹੁ ਨਿਵਸਸਿ ਅਨਭਉ ਕਾਰਨਿ ਰੇ ॥੨॥
chand kumudanee doorahu nivasas anbhau kaaran re |2|

Intuitively sensing the moon in the distance, the lotus bows its head. ||2||

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੁ ਦੂਧਿ ਮਧੁ ਸੰਚਸਿ ਤੂ ਬਨ ਚਾਤੁਰ ਰੇ ॥
amrit khandd doodh madh sanchas too ban chaatur re |

The realms of nectar are irrigated with milk and honey; you think you are clever to live in the water.

ਅਪਨਾ ਆਪੁ ਤੂ ਕਬਹੁ ਨ ਛੋਡਸਿ ਪਿਸਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਿਉ ਰੇ ॥੩॥
apanaa aap too kabahu na chhoddas pisan preet jiau re |3|

You can never escape your own inner tendencies, like the love of the flea for blood. ||3||

ਪੰਡਿਤ ਸੰਗਿ ਵਸਹਿ ਜਨ ਮੂਰਖ ਆਗਮ ਸਾਸ ਸੁਨੇ ॥
panddit sang vaseh jan moorakh aagam saas sune |

The fool may live with the Pandit, the religious scholar, and listen to the Vedas and the Shaastras.

ਅਪਨਾ ਆਪੁ ਤੂ ਕਬਹੁ ਨ ਛੋਡਸਿ ਸੁਆਨ ਪੂਛਿ ਜਿਉ ਰੇ ॥੪॥
apanaa aap too kabahu na chhoddas suaan poochh jiau re |4|

You can never escape your own inner tendencies, like the crooked tail of the dog. ||4||

ਇਕਿ ਪਾਖੰਡੀ ਨਾਮਿ ਨ ਰਾਚਹਿ ਇਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਰੇ ॥
eik paakhanddee naam na raacheh ik har har charanee re |

Some are hypocrites; they do not merge with the Naam, the Name of the Lord. Some are absorbed in the Feet of the Lord, Har, Har.

ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਵਸਿ ਨਾਨਕ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਰੇ ॥੫॥੪॥
poorab likhiaa paavas naanak rasanaa naam jap re |5|4|

The mortals obtain what they are predestined to receive; O Nanak, with your tongue, chant the Naam. ||5||4||

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥
maaroo mahalaa 1 |

Maaroo, First Mehl,

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਅਸੰਖ ਹੋਹਿ ਹਰਿ ਚਰਨੀ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥
patit puneet asankh hohi har charanee man laag |

Countless sinners are sanctified, attaching their minds to the Feet of the Lord.

ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗ ॥੧॥
atthasatth teerath naam prabh naanak jis masatak bhaag |1|

The merits of the sixty-eight places of pilgrimage are found in God's Name, O Nanak, when such destiny is inscribed upon one's forehead. ||1||

ਸਬਦੁ ॥
sabad |

Shabad:

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਗਰਬਿ ਗਹੇਲੀ ॥
sakhee sahelee garab gahelee |

O friends and companions, so puffed up with pride,

ਸੁਣਿ ਸਹ ਕੀ ਇਕ ਬਾਤ ਸੁਹੇਲੀ ॥੧॥
sun sah kee ik baat suhelee |1|

listen to this one joyous story of your Husband Lord. ||1||

ਜੋ ਮੈ ਬੇਦਨ ਸਾ ਕਿਸੁ ਆਖਾ ਮਾਈ ॥
jo mai bedan saa kis aakhaa maaee |

Who can I tell about my pain, O my mother?

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਜੀਉ ਨ ਰਹੈ ਕੈਸੇ ਰਾਖਾ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har bin jeeo na rahai kaise raakhaa maaee |1| rahaau |

Without the Lord, my soul cannot survive; how can I comfort it, O my mother? ||1||Pause||

ਹਉ ਦੋਹਾਗਣਿ ਖਰੀ ਰੰਞਾਣੀ ॥
hau dohaagan kharee ranyaanee |

I am a dejected, discarded bride, totally miserable.

ਗਇਆ ਸੁ ਜੋਬਨੁ ਧਨ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥੨॥
geaa su joban dhan pachhutaanee |2|

I have lost my youth; I regret and repent. ||2||

ਤੂ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਿਰਿ ਮੇਰਾ ॥
too daanaa saahib sir meraa |

You are my wise Lord and Master, above my head.

ਖਿਜਮਤਿ ਕਰੀ ਜਨੁ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ॥੩॥
khijamat karee jan bandaa teraa |3|

I serve You as Your humble slave. ||3||

ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਅੰਦੇਸਾ ਏਹੀ ॥
bhanat naanak andesaa ehee |

Nanak humbly prays, this is my only concern:

ਬਿਨੁ ਦਰਸਨ ਕੈਸੇ ਰਵਉ ਸਨੇਹੀ ॥੪॥੫॥
bin darasan kaise rvau sanehee |4|5|

without the Blessed Vision of my Beloved, how can I enjoy Him? ||4||5||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter