Sri Guru Granth Sahib

Page - 1072


ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
thaan thanantar antarajaamee |

The Inner-knower, the Searcher of hearts, is in all places and interspaces.

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਚਿੰਤਾ ਗਣਤ ਮਿਟਾਈ ਹੇ ॥੮॥
simar simar pooran paramesur chintaa ganat mittaaee he |8|

Meditating, meditating in remembrance on the Perfect Transcendent Lord, I am rid of all anxieties and calculations. ||8||

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕੋਟਿ ਲਖ ਬਾਹਾ ॥
har kaa naam kott lakh baahaa |

One who has the Name of the Lord has hundreds of thousands and millions of arms.

ਹਰਿ ਜਸੁ ਕੀਰਤਨੁ ਸੰਗਿ ਧਨੁ ਤਾਹਾ ॥
har jas keeratan sang dhan taahaa |

The wealth of the Kirtan of the Lord's Praises is with him.

ਗਿਆਨ ਖੜਗੁ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀਨਾ ਦੂਤ ਮਾਰੇ ਕਰਿ ਧਾਈ ਹੇ ॥੯॥
giaan kharrag kar kirapaa deenaa doot maare kar dhaaee he |9|

In His Mercy, God has blessed me with the sword of spiritual wisdom; I have attacked and killed the demons. ||9||

ਹਰਿ ਕਾ ਜਾਪੁ ਜਪਹੁ ਜਪੁ ਜਪਨੇ ॥
har kaa jaap japahu jap japane |

Chant the Chant of the Lord, the Chant of Chants.

ਜੀਤਿ ਆਵਹੁ ਵਸਹੁ ਘਰਿ ਅਪਨੇ ॥
jeet aavahu vasahu ghar apane |

Be a winner of the game of life and come to abide in your true home.

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਨਰਕ ਨ ਦੇਖਹੁ ਰਸਕਿ ਰਸਕਿ ਗੁਣ ਗਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥
lakh chauraaseeh narak na dekhahu rasak rasak gun gaaee he |10|

You shall not see the 8.4 million types of hell; sing His Glorious Praises and remain saturated with loving devotion||10||

ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਧਾਰਣਹਾਰਾ ॥
khandd brahamandd udhaaranahaaraa |

He is the Savior of worlds and galaxies.

ਊਚ ਅਥਾਹ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰਾ ॥
aooch athaah agam apaaraa |

He is lofty, unfathomable, inaccessible and infinite.

ਜਿਸ ਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨੀ ਸੋ ਜਨੁ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਈ ਹੇ ॥੧੧॥
jis no kripaa kare prabh apanee so jan tiseh dhiaaee he |11|

That humble being, unto whom God grants His Grace, meditates on Him. ||11||

ਬੰਧਨ ਤੋੜਿ ਲੀਏ ਪ੍ਰਭਿ ਮੋਲੇ ॥
bandhan torr lee prabh mole |

God has broken my bonds, and claimed me as His own.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੇ ਘਰ ਗੋਲੇ ॥
kar kirapaa keene ghar gole |

In His Mercy, He has made me the slave of His home.

ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੁ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥
anahad run jhunakaar sahaj dhun saachee kaar kamaaee he |12|

The unstruck celestial sound current resounds and vibrates, when one performs acts of true service. ||12||

ਮਨਿ ਪਰਤੀਤਿ ਬਨੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ॥
man parateet banee prabh teree |

O God, I have enshrined faith in You within my mind.

ਬਿਨਸਿ ਗਈ ਹਉਮੈ ਮਤਿ ਮੇਰੀ ॥
binas gee haumai mat meree |

My egotistical intellect has been driven out.

ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨੈ ਜਗ ਮਹਿ ਸੋਭ ਸੁਹਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥
angeekaar keea prabh apanai jag meh sobh suhaaee he |13|

God has made me His own, and now I have a glorious reputation in this world. ||13||

ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਪਹੁ ਜਗਦੀਸੈ ॥
jai jai kaar japahu jagadeesai |

Proclaim His Glorious Victory, and meditate on the Lord of the Universe.

ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈ ਪ੍ਰਭ ਅਪੁਨੇ ਈਸੈ ॥
bal bal jaaee prabh apune eesai |

I am a sacrifice, a sacrifice to my Lord God.

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਏਕਾ ਜਗਤਿ ਸਬਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥
tis bin doojaa avar na deesai ekaa jagat sabaaee he |14|

I do not see any other except Him. The One Lord pervades the whole world. ||14||

ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥
sat sat sat prabh jaataa |

True, True, True is God.

ਗੁਰਪਰਸਾਦਿ ਸਦਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥
guraparasaad sadaa man raataa |

By Guru's Grace, my mind is attuned to Him forever.

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਜੀਵਹਿ ਜਨ ਤੇਰੇ ਏਕੰਕਾਰਿ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥
simar simar jeeveh jan tere ekankaar samaaee he |15|

Your humble servants live by meditating, meditating in remembrance on You, merging in You, O One Universal Creator. ||15||

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਪਿਆਰਾ ॥
bhagat janaa kaa preetam piaaraa |

The Dear Lord is the Beloved of His humble devotees.

ਸਭੈ ਉਧਾਰਣੁ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥
sabhai udhaaran khasam hamaaraa |

My Lord and Master is the Savior of all.

ਸਿਮਰਿ ਨਾਮੁ ਪੁੰਨੀ ਸਭ ਇਛਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੧॥
simar naam punee sabh ichhaa jan naanak paij rakhaaee he |16|1|

Meditating in remembrance on the Naam, the Name of the Lord, all desires are fulfilled. He has saved the honor of servant Nanak. ||16||1||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maaroo solahe mahalaa 5 |

Maaroo, Solahas, Fifth Mehl:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸੰਗੀ ਜੋਗੀ ਨਾਰਿ ਲਪਟਾਣੀ ॥
sangee jogee naar lapattaanee |

The body-bride is attached to the Yogi, the husband-soul.

ਉਰਝਿ ਰਹੀ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੀ ॥
aurajh rahee rang ras maanee |

She is involved with him, enjoying pleasure and delights.

ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਭਏ ਇਕਤ੍ਰਾ ਕਰਤੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ ਹੇ ॥੧॥
kirat sanjogee bhe ikatraa karate bhog bilaasaa he |1|

As a consequence of past actions, they have come together, enjoying pleasurable play. ||1||

ਜੋ ਪਿਰੁ ਕਰੈ ਸੁ ਧਨ ਤਤੁ ਮਾਨੈ ॥
jo pir karai su dhan tat maanai |

Whatever the husband does, the bride willingly accepts.

ਪਿਰੁ ਧਨਹਿ ਸੀਗਾਰਿ ਰਖੈ ਸੰਗਾਨੈ ॥
pir dhaneh seegaar rakhai sangaanai |

The husband adorns his bride, and keeps her with himself.

ਮਿਲਿ ਏਕਤ੍ਰ ਵਸਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਿਉ ਦੇ ਧਨਹਿ ਦਿਲਾਸਾ ਹੇ ॥੨॥
mil ekatr vaseh din raatee priau de dhaneh dilaasaa he |2|

Joining together, they live in harmony day and night; the husband comforts his wife. ||2||

ਧਨ ਮਾਗੈ ਪ੍ਰਿਉ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਧਾਵੈ ॥
dhan maagai priau bahu bidh dhaavai |

When the bride asks, the husband runs around in all sorts of ways.

ਜੋ ਪਾਵੈ ਸੋ ਆਣਿ ਦਿਖਾਵੈ ॥
jo paavai so aan dikhaavai |

Whatever he finds, he brings to show his bride.

ਏਕ ਵਸਤੁ ਕਉ ਪਹੁਚਿ ਨ ਸਾਕੈ ਧਨ ਰਹਤੀ ਭੂਖ ਪਿਆਸਾ ਹੇ ॥੩॥
ek vasat kau pahuch na saakai dhan rahatee bhookh piaasaa he |3|

But there is one thing he cannot reach, and so his bride remains hungry and thirsty. ||3||

ਧਨ ਕਰੈ ਬਿਨਉ ਦੋਊ ਕਰ ਜੋਰੈ ॥
dhan karai binau doaoo kar jorai |

With her palms pressed together, the bride offers her prayer,

ਪ੍ਰਿਅ ਪਰਦੇਸਿ ਨ ਜਾਹੁ ਵਸਹੁ ਘਰਿ ਮੋਰੈ ॥
pria parades na jaahu vasahu ghar morai |

"O my beloved, do not leave me and go to foreign lands; please stay here with me.

ਐਸਾ ਬਣਜੁ ਕਰਹੁ ਗ੍ਰਿਹ ਭੀਤਰਿ ਜਿਤੁ ਉਤਰੈ ਭੂਖ ਪਿਆਸਾ ਹੇ ॥੪॥
aaisaa banaj karahu grih bheetar jit utarai bhookh piaasaa he |4|

Do such business within our home, that my hunger and thirst may be relieved." ||4||

ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗ ਸਾਧਾ ॥
sagale karam dharam jug saadhaa |

All sorts of religious rituals are performed in this age,

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਰਸ ਸੁਖੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਲਾਧਾ ॥
bin har ras sukh til nahee laadhaa |

but without the sublime essence of the Lord, not an iota of peace is found.

ਭਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗੇ ਤਉ ਧਨ ਪਿਰ ਅਨੰਦ ਉਲਾਸਾ ਹੇ ॥੫॥
bhee kripaa naanak satasange tau dhan pir anand ulaasaa he |5|

When the Lord becomes Merciful, O Nanak, then in the Sat Sangat, the True Congregation, the bride and the husband enjoy ecstasy and bliss. ||5||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter