Vaaran Bhai Gurdas Ji

Page - 13


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Oankar, the primal energy realized through the grace of divine preceptor

ਪਉੜੀ ੧
paurree 1

ਪੀਰ ਮੁਰੀਦੀ ਗਾਖੜੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ ।
peer mureedee gaakharree ko viralaa jaanai |

Discipleship of the Guru is such a difficult task that only a rare one can understand it.

ਪੀਰਾ ਪੀਰੁ ਵਖਾਣੀਐ ਗੁਰੁ ਗੁਰਾਂ ਵਖਾਣੈ ।
peeraa peer vakhaaneeai gur guraan vakhaanai |

He, who knows it, becomes guide of spiritual guides and chief Guru of Gurus.

ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਕਰਿ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੈ ।
gur chelaa chelaa guroo kar choj viddaanai |

In this stage the wonderful feat of becoming Guru by the disciple and vice-versa is enacted.

ਸੋ ਗੁਰੁ ਸੋਈ ਸਿਖੁ ਹੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੈ ।
so gur soee sikh hai jotee jot samaanai |

Externally the Sikh and Guru remain as they were, but internally, the light of the one permeates the other.

ਇਕੁ ਗੁਰੁ ਇਕੁ ਸਿਖੁ ਹੈ ਗੁਰੁ ਸਬਦਿ ਸਿਞਾਣੈ ।
eik gur ik sikh hai gur sabad siyaanai |

Becoming the Sikh of the One Guru, the disciple understands the word of the Guru.

ਮਿਹਰ ਮੁਹਬਤਿ ਮੇਲੁ ਕਰਿ ਭਉ ਭਾਉ ਸੁ ਭਾਣੈ ।੧।
mihar muhabat mel kar bhau bhaau su bhaanai |1|

Grace of the Guru and love of the disciple meeting together in the divine order join each other in the form of the love of the Guru and fear in the mind of the disciple to create a balanced and handsome personality.

ਪਉੜੀ ੨
paurree 2

ਗੁਰ ਸਿਖਹੁ ਗੁਰਸਿਖੁ ਹੈ ਪੀਰ ਪੀਰਹੁ ਕੋਈ ।
gur sikhahu gurasikh hai peer peerahu koee |

By the teachings of the Guru many become disciples of the Guru, but some rare one becomes the Guru like that Guru.

ਸਬਦਿ ਸੁਰਤਿ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸੋਈ ।
sabad surat chelaa guroo paramesar soee |

Only the practitioner of the word and consciousness can attain the status of Guru-God.

ਦਰਸਨਿ ਦਿਸਟਿ ਧਿਆਨ ਧਰਿ ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਹੋਈ ।
darasan disatt dhiaan dhar gur moorat hoee |

Such a disciple concentrating on the philosophy of the Guru (and making it a part of daily conduct) himself becomes a likeness of Guru.

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਕਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਸਤਿਸੰਗਿ ਵਿਲੋਈ ।
sabad surat kar keeratan satisang viloee |

Making his consciousness attentive to Word through recitation of Naam, he merges in the holy congregation.

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ ਜਪਿ ਹਉਮੈ ਖੋਈ ।
vaahiguroo gur mantr hai jap haumai khoee |

His Guru-manta is Vahiguru, whose recitation erases egotism.

ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਆਪਿ ਹੈ ਗੁਣ ਗੁਣੀ ਪਰੋਈ ।੨।
aap gavaae aap hai gun gunee paroee |2|

Losing egotism and merging into the qualities of the supreme Lord, he himself becomes full of qualities.

ਪਉੜੀ ੩
paurree 3

ਦਰਸਨ ਦਿਸਟਿ ਸੰਜੋਗੁ ਹੈ ਭੈ ਭਾਇ ਸੰਜੋਗੀ ।
darasan disatt sanjog hai bhai bhaae sanjogee |

He, who has the opportunity of the glimpse of the Guru, is a fortunate person well aware of the virtues of love and awe.

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਬੈਰਾਗੁ ਹੈ ਸੁਖ ਸਹਜ ਅਰੋਗੀ ।
sabad surat bairaag hai sukh sahaj arogee |

Adopting the renunciation in the form of Word consciousness, he residing in equipoise is free from all maladies.

ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਨ ਭਰਮੁ ਹੈ ਜੋਗੀਸਰੁ ਜੋਗੀ ।
man bach karam na bharam hai jogeesar jogee |

His mind, speech and actions are not engrossed in delusions and he is king of the yogis.

ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਭੋਗੀ ।
piram piaalaa peevanaa amrit ras bhogee |

He is the quaffer of the cup of love and remains merged in the delight of nectar.

ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਸਿਮਰਣੁ ਮਿਲੈ ਪੀ ਅਪਿਓ ਅਸੋਗੀ ।੩।
giaan dhiaan simaran milai pee apio asogee |3|

Drinking the elixir of knowledge, meditation and remembrance of the Lord, he has gone beyond all sorrows and sufferings.

ਪਉੜੀ ੪
paurree 4

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪਿਰਮ ਰਸੁ ਕਿਉ ਆਖਿ ਵਖਾਣੈ ।
guramukh sukh fal piram ras kiau aakh vakhaanai |

Quaffing the elixir of love giving fruits of delight, how could a gurmukh explain that ineffable joy?

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਆਖਣੁ ਆਖਣਾ ਓਹੁ ਸਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ।
sun sun aakhan aakhanaa ohu saau na jaanai |

Much is said and listened to but the people remain ignorant of its real taste.

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਮਿਲਿ ਕਥਿ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੈ ।
brahamaa bisan mahes mil kath ved puraanai |

In the Vedas and Puranas, Brahma, Visnu and Mahesa have told enough about the delight of love.

ਚਾਰਿ ਕਤੇਬਾਂ ਆਖੀਅਨਿ ਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਣੈ ।
chaar katebaan aakheean deen musalamaanai |

One can see the four scriptures of semitic religion in this context.

ਸੇਖਨਾਗੁ ਸਿਮਰਣੁ ਕਰੈ ਸਾਂਗੀਤ ਸੁਹਾਣੈ ।
sekhanaag simaran karai saangeet suhaanai |

Sesanag also remembers it and all musical measures also are busy in adorning it.

ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਅਸੰਖ ਸੁਣਿ ਹੋਏ ਹੈਰਾਣੈ ।
anahad naad asankh sun hoe hairaanai |

One becomes full of wonder after listening to the myriads of unstruck melodies,

ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਰਿ ਨੇਤਿ ਨੇਤਿ ਪੀਲਾਏ ਭਾਣੈ ।੪।
akath kathaa kar net net peelaae bhaanai |4|

But the tale of that elixir, love, is ineffable which one fortunately drinks in the will of the Lord.

ਪਉੜੀ ੫
paurree 5

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪਿਰਮ ਰਸੁ ਛਿਅ ਰਸ ਹੈਰਾਣਾ ।
guramukh sukh fal piram ras chhia ras hairaanaa |

Even the six tastes (satras) are full of wonder before the gurmukh’s delightful fruit in the form of elixir of love.

ਛਤੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਰਸਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਡਾਣਾ ।
chhateeh amrit tarasade visamaad viddaanaa |

Thirty six types of repasts, getting aweful before its grandeur, crave for being equal to it.

ਨਿਝਰ ਧਾਰ ਹਜਾਰ ਹੋਇ ਭੈ ਚਕਿਤ ਭੁਲਾਣਾ ।
nijhar dhaar hajaar hoe bhai chakit bhulaanaa |

Even myriads of currents of delight flowing through the tenth gate become full of wonder and fear before it.

ਇੜਾ ਪਿੰਗੁਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਸੋਹੰ ਨ ਸਮਾਣਾ ।
eirraa pingulaa sukhamanaa sohan na samaanaa |

The taste of the recitation of Soham in the base of ira, pingala and susumna nerves is not equal to the taste of the elixir of love.

ਵੀਹ ਇਕੀਹ ਚੜਾਉ ਚੜਿ ਪਰਚਾ ਪਰਵਾਣਾ ।
veeh ikeeh charraau charr parachaa paravaanaa |

Going beyond the animate and inanimate i.e. the whole world, the consciousness is merged in the Lord.

ਪੀਤੈ ਬੋਲਿ ਨ ਹੰਘਈ ਆਖਾਣ ਵਖਾਣਾ ।੫।
peetai bol na hanghee aakhaan vakhaanaa |5|

Then the situation turns out to be such that as one cannot speak while drinking, the talk of drinking of the elixir of love becomes ineffable.

ਪਉੜੀ ੬
paurree 6

ਗਲੀ ਸਾਦੁ ਨ ਆਵਈ ਜਿਚਰੁ ਮੁਹੁ ਖਾਲੀ ।
galee saad na aavee jichar muhu khaalee |

So long as a tasty object enters not the mouth, mere talking about taste cannot bring any joy.

ਮੁਹੁ ਭਰਿਐ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਐ ਰਸ ਜੀਭ ਰਸਾਲੀ ।
muhu bhariaai kiaun boleeai ras jeebh rasaalee |

When holding the object the mouth is full of taste and tongue full of delight, how could one speak?

ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਸਿਮਰਣ ਉਲੰਘਿ ਨਹਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀ ।
sabad surat simaran ulangh neh nadar nihaalee |

Going past the stage of recitation those whose consciousness gets merged in the Word, do not see anything except the Lord.

ਪੰਥੁ ਕੁਪੰਥੁ ਨ ਸੁਝਈ ਅਲਮਸਤ ਖਿਆਲੀ ।
panth kupanth na sujhee alamasat khiaalee |

For the people drenched in love, good or bad ways have not meaning.

ਡਗਮਗ ਚਾਲ ਸੁਢਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਾਲੀ ।
ddagamag chaal sudtaal hai guramat niraalee |

Wobbling gait of the person full of love for the wisdom of the Guru (gurmat) looks distinctly beautiful.

ਚੜਿਆ ਚੰਦੁ ਨ ਲੁਕਈ ਢਕਿ ਜੋਤਿ ਕੁਨਾਲੀ ।੬।
charriaa chand na lukee dtak jot kunaalee |6|

Now the moon emerged in the sky of heart cannot remain hidden in spite of efforts to cover its light with flour kneading basin.

ਪਉੜੀ ੭
paurree 7

ਲਖ ਲਖ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨਾ ਲਖ ਅਗਰ ਮਿਲੰਦੇ ।
lakh lakh baavan chandanaa lakh agar milande |

Myriads of sandals and fragrant sticks may be mixed;

ਲਖ ਕਪੂਰ ਕਥੂਰੀਆ ਅੰਬਰ ਮਹਿਕੰਦੇ ।
lakh kapoor kathooreea anbar mahikande |

With myriads camphor’s and musk’s the sky may be made full of fragrance;

ਲਖ ਲਖ ਗਉੜੇ ਮੇਦ ਮਿਲਿ ਕੇਸਰ ਚਮਕੰਦੇ ।
lakh lakh gaurre med mil kesar chamakande |

If myriads of saffron are mixed with yellow pigment of cow;

ਸਭ ਸੁਗੰਧ ਰਲਾਇ ਕੈ ਅਰਗਜਾ ਕਰੰਦੇ ।
sabh sugandh ralaae kai aragajaa karande |

And of all these fragrances an incense stick is prepared;

ਲਖ ਅਰਗਜੇ ਫੁਲੇਲ ਫੁਲ ਫੁਲਵਾੜੀ ਸੰਦੇ ।
lakh aragaje fulel ful fulavaarree sande |

Then myriads of such sticks may be mixed with the fragrance of flowers and scents,

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲ ਪਿਰਮ ਰਸੁ ਵਾਸੂ ਨ ਲਹੰਦੇ ।੭।
guramukh sukh fal piram ras vaasoo na lahande |7|

Even then all these cannot withstand the fragrance of the elixir of love of the gurmukh.

ਪਉੜੀ ੮
paurree 8

ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਅਨੂਪ ਲਖ ਇੰਦ੍ਰਪੁਰੀ ਵਸੰਦੇ ।
roop saroop anoop lakh indrapuree vasande |

Millions of handsome people reside in the Indrapuri;

ਰੰਗ ਬਿਰੰਗ ਸੁਰੰਗ ਲਖ ਬੈਕੁੰਠ ਰਹੰਦੇ ।
rang birang surang lakh baikuntth rahande |

Millions of beautiful people reside in the heaven;

ਲਖ ਜੋਬਨ ਸੀਗਾਰ ਲਖ ਲਖ ਵੇਸ ਕਰੰਦੇ ।
lakh joban seegaar lakh lakh ves karande |

Millions of young persons wear many types of attires;

ਲਖ ਦੀਵੇ ਲਖ ਤਾਰਿਆਂ ਜੋਤਿ ਸੂਰਜ ਚੰਦੇ ।
lakh deeve lakh taariaan jot sooraj chande |

Millions are the lights of millions of lamps, stars, suns and moons;

ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਖ ਮਣੀ ਜਗਮਗ ਟਹਕੰਦੇ ।
ratan javaahar lakh manee jagamag ttahakande |

Millions of lights of jewels and rubies also glitter.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪਿਰਮ ਰਸ ਜੋਤੀ ਨ ਪੁਜੰਦੇ ।੮।
guramukh sukh fal piram ras jotee na pujande |8|

But all these lights cannot reach up to the light of the elixir of love i.e. all these lights are pale before it.

ਪਉੜੀ ੯
paurree 9

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਿਧਿ ਲਖ ਕਰੋੜੀ ।
chaar padaarath ridh sidh nidh lakh karorree |

In all of the four ideals of life, riddhis, siddhis and myriads of treasures;

ਲਖ ਪਾਰਸ ਲਖ ਪਾਰਿਜਾਤ ਲਖ ਲਖਮੀ ਜੋੜੀ ।
lakh paaras lakh paarijaat lakh lakhamee jorree |

Philosopher’s stones, wish fulfilling trees and many varieties of wealth are collected;

ਲਖ ਚਿੰਤਾਮਣਿ ਕਾਮਧੇਣੁ ਚਤੁਰੰਗ ਚਮੋੜੀ ।
lakh chintaaman kaamadhen chaturang chamorree |

Myriads of fabulous gems supposed to yield anything desired and wish fulfilling cows are also added to all this;

ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਹੀਰਿਆ ਨਿਰਮੋਲ ਮਹੋੜੀ ।
maanak motee heeriaa niramol mahorree |

Again invaluable jewels, pearls and diamonds are kept with all this;

ਲਖ ਕਵਿਲਾਸ ਸੁਮੇਰੁ ਲਖ ਲਖ ਰਾਜ ਬਹੋੜੀ ।
lakh kavilaas sumer lakh lakh raaj bahorree |

Myriads of kailas and Sumer mountains are also gathered together;

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪਿਰਮ ਰਸੁ ਮੁਲੁ ਅਮੁਲੁ ਸੁ ਥੋੜੀ ।੯।
guramukh sukh fal piram ras mul amul su thorree |9|

Even then they all have no standing at all before the invaluable elixir of love of the gurmukhs.

ਪਉੜੀ ੧੦
paurree 10

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲ ਲਖ ਲਖ ਲਖ ਲਹਰਿ ਤਰੰਗਾ ।
guramukh sukh fal lakh lakh lakh lahar tarangaa |

The gurmukhs identify the wave of delightful fruit among the illusionary waves of the world ocean.

ਲਖ ਦਰੀਆਉ ਸਮਾਉ ਕਰਿ ਲਖ ਲਹਰੀ ਅੰਗਾ ।
lakh dareeaau samaau kar lakh laharee angaa |

They bear upon their body millions of waves of worldly rivers.

ਲਖ ਦਰੀਆਉ ਸਮੁੰਦ ਵਿਚਿ ਲਖ ਤੀਰਥ ਗੰਗਾ ।
lakh dareeaau samund vich lakh teerath gangaa |

Myriads of rivers are there in the ocean and likewise many are pilgrimage centres on the Ganges.

ਲਖ ਸਮੁੰਦ ਗੜਾੜ ਵਿਚਿ ਬਹੁ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਾ ।
lakh samund garraarr vich bahu rang birangaa |

In the oceans are millions of sea of varying forms and hues.

ਲਖ ਗੜਾੜ ਤਰੰਗ ਵਿਚਿ ਲਖ ਅਝੁ ਕਿਣੰਗਾ ।
lakh garraarr tarang vich lakh ajh kinangaa |

Such oceans may be visualized in one drop of the tears of love.

ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵਣਾ ਕੋ ਬੁਰਾ ਨ ਚੰਗਾ ।੧੦।
piram piaalaa peevanaa ko buraa na changaa |10|

Nothing is good or bad for the man who quaffs from the cup of love.

ਪਉੜੀ ੧੧
paurree 11

ਇਕ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਕਰਿ ਓਅੰਕਾਰੁ ਸੁਣਾਇਆ ।
eik kavaau pasaau kar oankaar sunaaeaa |

From one resonance the Oankar-Braham created the whole universe.

ਓਅੰਕਾਰਿ ਅਕਾਰ ਲਖ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਣਾਇਆ ।
oankaar akaar lakh brahamandd banaaeaa |

The very Oankar assumed the form of millions of universes.

ਪੰਜਿ ਤਤੁ ਉਤਪਤਿ ਲਖ ਤ੍ਰੈ ਲੋਅ ਸੁਹਾਇਆ ।
panj tat utapat lakh trai loa suhaaeaa |

Five elements were created, myriads of productions were made and all the three worlds were adorned.

ਜਲਿ ਥਲਿ ਗਿਰਿ ਤਰਵਰ ਸਫਲ ਦਰੀਆਵ ਚਲਾਇਆ ।
jal thal gir taravar safal dareeaav chalaaeaa |

He created water, earth, mountains, trees and made the holy rivers flow.

ਲਖ ਦਰੀਆਉ ਸਮਾਉ ਕਰਿ ਤਿਲ ਤੁਲ ਨ ਤੁਲਾਇਆ ।
lakh dareeaau samaau kar til tul na tulaaeaa |

He created great oceans that subsume in them myriads of rivers.

ਕੁਦਰਤਿ ਇਕ ਅਤੋਲਵੀ ਲੇਖਾ ਨ ਲਿਖਾਇਆ ।
kudarat ik atolavee lekhaa na likhaaeaa |

A fraction of their grandeur cannot be explained. Only nature is infinite whose expanse cannot be counted.

ਕੁਦਰਤਿ ਕੀਮ ਨ ਜਾਣੀਐ ਕਾਦਰੁ ਕਿਨਿ ਪਾਇਆ ।੧੧।
kudarat keem na jaaneeai kaadar kin paaeaa |11|

When nature is unknowable how could its creator be known?

ਪਉੜੀ ੧੨
paurree 12

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਅਬਿਗਤਿ ਗਤਿ ਭਾਈ ।
guramukh sukh fal prem ras abigat gat bhaaee |

Ineffable is the taste of the joy of love, which is the pleasure fruit of the gurmukhs.

ਪਾਰਾਵਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ਹੈ ਕੋ ਆਇ ਨ ਜਾਈ ।
paaraavaar apaar hai ko aae na jaaee |

It’s this shore and the yonder one are beyond limits none can reach it.

ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਪਰਜੰਤ ਨਾਹਿ ਪਰਮਾਦਿ ਵਡਾਈ ।
aad ant parajant naeh paramaad vaddaaee |

Its beginning and end are unfathomable and its grandeur is most eminent.

ਹਾਥ ਨ ਪਾਇ ਅਥਾਹ ਦੀ ਅਸਗਾਹ ਸਮਾਈ ।
haath na paae athaah dee asagaah samaaee |

It is so much that many of the oceans immerse in it yet its depth remains unknown.

ਪਿਰਮ ਪਿਆਲੇ ਬੂੰਦ ਇਕ ਕਿਨਿ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ।
piram piaale boond ik kin keemat paaee |

Who could evaluate even one drop of such a cup of love.

ਅਗਮਹੁ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧ ਗੁਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਈ ।੧੨।
agamahu agam agaadh bodh gur alakh lakhaaee |12|

It is inaccessible and its knowledge is unfathomable, but the Guru can make one realise this imperceptible cup of love.

ਪਉੜੀ ੧੩
paurree 13

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪਿਰਮ ਰਸੁ ਤਿਲੁ ਅਲਖੁ ਅਲੇਖੈ ।
guramukh sukh fal piram ras til alakh alekhai |

Even a fraction of pleasure fruit of gurmukhs in the form of joy of love is imperceptible and beyond all accounts.

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੂਨਿ ਵਿਚਿ ਜੀਅ ਜੰਤ ਵਿਸੇਖੈ ।
lakh chauraaseeh joon vich jeea jant visekhai |

Many are the creatures in the eighty-four lacs of species.

ਸਭਨਾ ਦੀ ਰੋਮਾਵਲੀ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਬਹੁ ਭੇਖੈ ।
sabhanaa dee romaavalee bahu bidh bahu bhekhai |

They all have variegated colour of their trichomes.

ਰੋਮਿ ਰੋਮਿ ਲਖ ਲਖ ਸਿਰ ਮੁਹੁ ਲਖ ਸਰੇਖੈ ।
rom rom lakh lakh sir muhu lakh sarekhai |

If to their single hair millions of heads and mouths were joined;

ਲਖ ਲਖ ਮੁਹਿ ਮੁਹਿ ਜੀਭੁ ਕਰਿ ਸੁਣਿ ਬੋਲੈ ਦੇਖੈ ।
lakh lakh muhi muhi jeebh kar sun bolai dekhai |

If such million of mouths could speak through their millions of tongues;

ਸੰਖ ਅਸੰਖ ਇਕੀਹ ਵੀਹ ਸਮਸਰਿ ਨ ਨਿਮੇਖੈ ।੧੩।
sankh asankh ikeeh veeh samasar na nimekhai |13|

If myriad times more the world were created, even then it cannot equal the one moment (of the delight of love).

ਪਉੜੀ ੧੪
paurree 14

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲ ਪਿਰਮ ਰਸੁ ਹੁਇ ਗੁਰਸਿਖ ਮੇਲਾ ।
guramukh sukh fal piram ras hue gurasikh melaa |

After meeting the Guru i.e. after adopting the teachings of the Guru, the gurmukh receives the pleasure-fruit of the joy of love.

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਪਰਚਾਇ ਕੈ ਨਿਤ ਨੇਹੁ ਨਵੇਲਾ ।
sabad surat parachaae kai nit nehu navelaa |

The Guru merges the consciousness of the disciple into the Word and creates ever-new love for the Lord in it.

ਵੀਹ ਇਕੀਹ ਚੜਾਉ ਚੜਿ ਸਿਖ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ।
veeh ikeeh charraau charr sikh gur gur chelaa |

Thus getting above the worldliness, the disciple becomes Guru and the Guru disciple.

ਅਪਿਉ ਪੀਐ ਅਜਰੁ ਜਰੈ ਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਹੇਲਾ ।
apiau peeai ajar jarai gur sev suhelaa |

Now he quaffs the unbearable drink of the juice of love and further bears the unbearable. But all this becomes possible only through the service of the Guru

ਜੀਵਦਿਆ ਮਰਿ ਚਲਣਾ ਹਾਰਿ ਜਿਣੈ ਵਹੇਲਾ ।
jeevadiaa mar chalanaa haar jinai vahelaa |

(To attain the delight of love) One has to put to death his ego and by becoming indifferent to the world has to conquer it.

ਸਿਲ ਅਲੂਣੀ ਚਟਣੀ ਲਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੇਲਾ ।੧੪।
sil aloonee chattanee lakh amrit pelaa |14|

One who has licked this tasteless (unsalty) stone i.e. who has adopted the way of desireless devotion, he alone throws away myriads of delights equal to the immortalising elixirs.

ਪਉੜੀ ੧੫
paurree 15

ਪਾਣੀ ਕਾਠੁ ਨ ਡੋਬਈ ਪਾਲੇ ਦੀ ਲਜੈ ।
paanee kaatth na ddobee paale dee lajai |

Water does not drown the wood because it lives up to its natural repute of nurturing the things (water rears up the vegetation).

ਸਿਰਿ ਕਲਵਤ੍ਰੁ ਧਰਾਇ ਕੈ ਸਿਰਿ ਚੜਿਆ ਭਜੈ ।
sir kalavatru dharaae kai sir charriaa bhajai |

It bears the vessel on its head like a saw because the vessel shears the water and moves ahead.

ਲੋਹੇ ਜੜੀਐ ਬੋਹਿਥਾ ਭਾਰਿ ਭਰੇ ਨ ਤਜੈ ।
lohe jarreeai bohithaa bhaar bhare na tajai |

Of course, iron is studded into the wood but water bears the burden of it also.

ਪੇਟੈ ਅੰਦਰਿ ਅਗਿ ਰਖਿ ਤਿਸੁ ਪੜਦਾ ਕਜੈ ।
pettai andar ag rakh tis parradaa kajai |

Water knows that its enemy fire exists in wood but still it covers up this fact and does not drown it.

ਅਗਰੈ ਡੋਬੈ ਜਾਣਿ ਕੈ ਨਿਰਮੋਲਕ ਧਜੈ ।
agarai ddobai jaan kai niramolak dhajai |

The sandal wood is knowingly drowned so that it is proved to be the real sandal wood and its price may be fixed higher.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਾਰਗਿ ਚਲਣਾ ਛਡਿ ਖਬੈ ਸਜੈ ।੧੫।
guramukh maarag chalanaa chhadd khabai sajai |15|

The way of the gurmukhs is also the same; they without the caring for the loss and the profit go on moving further and further.

ਪਉੜੀ ੧੬
paurree 16

ਖਾਣਿ ਉਖਣਿ ਕਢਿ ਆਣਦੇ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ।
khaan ukhan kadt aanade niramolak heeraa |

By digging into the mine the diamond is brought out.

ਜਉਹਰੀਆ ਹਥਿ ਆਵਦਾ ਉਇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ।
jauhareea hath aavadaa ue gahir ganbheeraa |

Then it goes into the hands of serene and great jewellers.

ਮਜਲਸ ਅੰਦਰਿ ਦੇਖਦੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਵਜੀਰਾ ।
majalas andar dekhade paatisaah vajeeraa |

In the gatherings the kings and the ministers test and check it.

ਮੁਲੁ ਕਰਨਿ ਅਜਮਾਇ ਕੈ ਸਾਹਾ ਮਨ ਧੀਰਾ ।
mul karan ajamaae kai saahaa man dheeraa |

The bankers in full confidence evaluate it.

ਅਹਰਣਿ ਉਤੈ ਰਖਿ ਕੈ ਘਣ ਘਾਉ ਸਰੀਰਾ ।
aharan utai rakh kai ghan ghaau sareeraa |

Putting it on the anvil by the strokes of hammers its body is tried for wounds.

ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਠਹਿਰਾਵਦਾ ਦਰਗਹ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ।੧੬।
viralaa hee tthahiraavadaa daragah gur peeraa |16|

Any rare one remains intact. Likewise any rare one reaches the court of the Guru (God) i.e. any rare one escapes the darkness of maya and its infatuations.

ਪਉੜੀ ੧੭
paurree 17

ਤਰਿ ਡੁਬੈ ਡੁਬਾ ਤਰੈ ਪੀ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ।
tar ddubai ddubaa tarai pee piram piaalaa |

One who quaffs the cup of love superficially drowns himself but in fact getting inebriated one who drowns in it swims it and gets across.

ਜਿਣਿ ਹਾਰੈ ਹਾਰੈ ਜਿਣੈ ਏਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਾਲਾ ।
jin haarai haarai jinai ehu guramukh chaalaa |

This is the way of the gurmukhs that they lose while winning and losing everything they win one and all.

ਮਾਰਗੁ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੈ ਭਵਜਲੁ ਭਰਨਾਲਾ ।
maarag khandde dhaar hai bhavajal bharanaalaa |

The way into the world ocean is like a double edged sword is like a killing stone

ਵਾਲਹੁ ਨਿਕਾ ਆਖੀਐ ਗੁਰ ਪੰਥੁ ਨਿਰਾਲਾ ।
vaalahu nikaa aakheeai gur panth niraalaa |

which perishes everything, and the ill-advised intellect is the abode of evil deeds.

ਹਉਮੈ ਬਜਰੁ ਭਾਰ ਹੈ ਦੁਰਮਤਿ ਦੁਰਾਲਾ ।
haumai bajar bhaar hai duramat duraalaa |

The disciple of the Guru loses his ego through the Gurmat,

ਗੁਰਮਤਿ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਕੈ ਸਿਖੁ ਜਾਇ ਸੁਖਾਲਾ ।੧੭।
guramat aap gavaae kai sikh jaae sukhaalaa |17|

The wisdom of the Guru and goes across this world ocean.

ਪਉੜੀ ੧੮
paurree 18

ਧਰਤਿ ਵੜੈ ਵੜਿ ਬੀਉ ਹੋਇ ਜੜ ਅੰਦਰਿ ਜੰਮੈ ।
dharat varrai varr beeo hoe jarr andar jamai |

The seed enters the earth and settles in the form of root.

ਹੋਇ ਬਰੂਟਾ ਚੁਹਚੁਹਾ ਮੂਲ ਡਾਲ ਧਰੰਮੈ ।
hoe baroottaa chuhachuhaa mool ddaal dharamai |

Then in the form of verdant plant it becomes stem and branches.

ਬਿਰਖ ਅਕਾਰੁ ਬਿਥਾਰੁ ਕਰਿ ਬਹੁ ਜਟਾ ਪਲੰਮੈ ।
birakh akaar bithaar kar bahu jattaa palamai |

Becoming tree it extends further and tangled branches hang from it.

ਜਟਾ ਲਟਾ ਮਿਲਿ ਧਰਤਿ ਵਿਚਿ ਹੋਇ ਮੂਲ ਅਗੰਮੈ ।
jattaa lattaa mil dharat vich hoe mool agamai |

These flourishing branches ultimately entering the earth again attain the form of roots.

ਛਾਂਵ ਘਣੀ ਪਤ ਸੋਹਣੇ ਫਲ ਲੱਖ ਲਖੰਮੈ ।
chhaanv ghanee pat sohane fal lakh lakhamai |

Now its shade becomes think and leaves appear beautiful and millions of fruits grow on it.

ਫਲ ਫਲ ਅੰਦਰਿ ਬੀਅ ਬਹੁ ਗੁਰਸਿਖ ਮਰੰਮੈ ।੧੮।
fal fal andar beea bahu gurasikh maramai |18|

In each fruit remain many seeds (and this process goes on). The mystery of the Sikhs of the Guru is the same; they also like banyan tree go on spreading the name of the Lord.

ਪਉੜੀ ੧੯
paurree 19

ਇਕੁ ਸਿਖੁ ਦੁਇ ਸਾਧ ਸੰਗੁ ਪੰਜੀਂ ਪਰਮੇਸਰੁ ।
eik sikh due saadh sang panjeen paramesar |

One is a Sikh, two the congregation and in five resides God.

ਨਉ ਅੰਗ ਨੀਲ ਅਨੀਲ ਸੁੰਨ ਅਵਤਾਰ ਮਹੇਸਰੁ ।
nau ang neel aneel sun avataar mahesar |

As cyphers added to one make the infinite number, likewise getting attached with Sunya (God), the creatures also transform into great men and kings of the earth.

ਵੀਹ ਇਕੀਹ ਅਸੰਖ ਸੰਖ ਮੁਕਤੈ ਮੁਕਤੇਸਰੁ ।
veeh ikeeh asankh sankh mukatai mukatesar |

In this way innumerable small and big persons also become liberated and liberators.

ਨਗਰਿ ਨਗਰਿ ਮੈ ਸਹੰਸ ਸਿਖ ਦੇਸ ਦੇਸ ਲਖੇਸਰੁ ।
nagar nagar mai sahans sikh des des lakhesar |

In town after town and country after country are myriads of Sikhs.

ਇਕ ਦੂੰ ਬਿਰਖਹੁ ਲਖ ਫਲ ਫਲ ਬੀਅ ਲੋਮੇਸਰੁ ।
eik doon birakhahu lakh fal fal beea lomesar |

As millions of fruits are obtained from a tree and in those fruits remain millions of seeds (In fact the Sikhs are the fruits of the Guru-tree and in those fruits the Guru resides in the form of seeds).

ਭੋਗ ਭੁਗਤਿ ਰਾਜੇਸੁਰਾ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਜੋਗੇਸਰੁ ।੧੯।
bhog bhugat raajesuraa jog jugat jogesar |19|

These disciples of the Guru being enjoyers of delights are the emperors of the kings and being knower of the technique of yoga are kings of yogis.

ਪਉੜੀ ੨੦
paurree 20

ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾ ਪਿਰਹੜੀ ਵਣਜਾਰੇ ਸਾਹੈ ।
peer mureedaa piraharree vanajaare saahai |

The love between the disciples and the Guru is the same as is there between a trader and a banker.

ਸਉਦਾ ਇਕਤੁ ਹਟਿ ਹੈ ਸੰਸਾਰੁ ਵਿਸਾਹੈ ।
saudaa ikat hatt hai sansaar visaahai |

The merchandise of the name of the Lord is available only at one ship (of the Guru) and the whole world purchases there-from only.

ਕੋਈ ਵੇਚੈ ਕਉਡੀਆ ਕੋ ਦਮ ਉਗਾਹੈ ।
koee vechai kauddeea ko dam ugaahai |

Some of the worldly shopkeepers are selling trash whereas others are collecting money.

ਕੋਈ ਰੁਪਯੇ ਵਿਕਣੈ ਸੁਨਈਏ ਕੋ ਡਾਹੈ ।
koee rupaye vikanai suneee ko ddaahai |

Some are storing the gold coins after spending rupees;

ਕੋਈ ਰਤਨ ਵਣੰਜਦਾ ਕਰਿ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹੈ ।
koee ratan vananjadaa kar sifat salaahai |

And there are some that are dealing in jewels of the eulogisation of the Lord.

ਵਣਜਿ ਸੁਪਤਾ ਸਾਹ ਨਾਲਿ ਵੇਸਾਹੁ ਨਿਬਾਹੈ ।੨੦।
vanaj supataa saah naal vesaahu nibaahai |20|

Any rare honourable banker having full faith in the Lord maintains this trade.

ਪਉੜੀ ੨੧
paurree 21

ਸਉਦਾ ਇਕਤੁ ਹਟਿ ਹੈ ਸਾਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ।
saudaa ikat hatt hai saahu satigur pooraa |

The perfect true Guru keeps the actual merchandise (of the name of the Lord).

ਅਉਗੁਣ ਲੈ ਗੁਣ ਵਿਕਣੈ ਵਚਨੈ ਦਾ ਸੂਰਾ ।
aaugun lai gun vikanai vachanai daa sooraa |

He is that brave person who accepts the evils and upkeep’s his reputation of being giver of virtues.

ਸਫਲੁ ਕਰੈ ਸਿੰਮਲੁ ਬਿਰਖੁ ਸੋਵਰਨੁ ਮਨੂਰਾ ।
safal karai sinmal birakh sovaran manooraa |

He can grow juicy fruits on silk-cotton trees and can produce gold from the iron ash.

ਵਾਸਿ ਸੁਵਾਸੁ ਨਿਵਾਸੁ ਕਰਿ ਕਾਉ ਹੰਸੁ ਨ ਊਰਾ ।
vaas suvaas nivaas kar kaau hans na aooraa |

He infuses fragrance in the bamboo i.e. he makes egotists feel humble and makes crows no less than swans who are capable of distinguishing water from milk.

ਘੁਘੂ ਸੁਝੁ ਸੁਝਾਇਦਾ ਸੰਖ ਮੋਤੀ ਚੂਰਾ ।
ghughoo sujh sujhaaeidaa sankh motee chooraa |

He transforms owls into knowledgeable ones and dust into conches and pearls.

ਵੇਦ ਕਤੇਬਹੁ ਬਾਹਰਾ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਹਜੂਰਾ ।੨੧।
ved katebahu baaharaa gur sabad hajooraa |21|

Such a Guru who is beyond the description of the Vedas and Katebas (the semitic scriptures becomes manifest by the grace of Word, the brahmn)

ਪਉੜੀ ੨੨
paurree 22

ਲਖ ਉਪਮਾ ਉਪਮਾ ਕਰੈ ਉਪਮਾ ਨ ਵਖਾਣੈ ।
lakh upamaa upamaa karai upamaa na vakhaanai |

People praise the Guru through millions of ways and to do so take help of many comparisons.

ਲਖ ਮਹਿਮਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰੈ ਮਹਿਮਾ ਹੈਰਾਣੈ ।
lakh mahimaa mahimaa karai mahimaa hairaanai |

Millions of people eulogise so much that even the eulogy feels wonder struck.

ਲਖ ਮਹਾਤਮ ਮਹਾਤਮਾ ਨ ਮਹਾਤਮੁ ਜਾਣੈ ।
lakh mahaatam mahaatamaa na mahaatam jaanai |

Millions of spiritualists explain the grandeur of Guru but they do not understand the same.

ਲਖ ਉਸਤਤਿ ਉਸਤਤਿ ਕਰੈ ਉਸਤਤਿ ਨ ਸਿਞਾਣੈ ।
lakh usatat usatat karai usatat na siyaanai |

Millions of eulogisers recite praise s but they do not understand the real praise.

ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਆਦੇਸੁ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਣੁ ਨਿਮਾਣੈ ।੨੨।
aad purakh aades hai main maan nimaanai |22|

I respectfully bow before such a primeval Lord who is the pride of the humble person like me.

ਪਉੜੀ ੨੩
paurree 23

ਲਖ ਮਤਿ ਲਖ ਬੁਧਿ ਸੁਧਿ ਲਖ ਲਖ ਚਤੁਰਾਈ ।
lakh mat lakh budh sudh lakh lakh chaturaaee |

Millions of sects, intellects, thoughts and skills may exist;

ਲਖ ਲਖ ਉਕਤਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲਖ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਈ ।
lakh lakh ukat siaanapaan lakh surat samaaee |

Millions of phrases, techniques and methods of absorption into the consciousness may exist;

ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਲਖ ਲਖ ਸਿਮਰਣ ਰਾਈ ।
lakh giaan dhiaan lakh lakh simaran raaee |

Millions of knowledge’s, meditations and remembrance may be there;

ਲਖ ਵਿਦਿਆ ਲਖ ਇਸਟ ਜਪ ਤੰਤ ਮੰਤ ਕਮਾਈ ।
lakh vidiaa lakh isatt jap tant mant kamaaee |

Millions of education’s, recitations for the objectives and tantra-mantra praxis may exist;

ਲਖ ਭੁਗਤਿ ਲਖ ਲਖ ਭਗਤਿ ਲਖ ਮੁਕਤਿ ਮਿਲਾਈ ।
lakh bhugat lakh lakh bhagat lakh mukat milaaee |

Millions of delights, devotions and liberation’s may be mixed up,

ਜਿਉ ਤਾਰੇ ਦਿਹ ਉਗਵੈ ਆਨ੍ਹੇਰ ਗਵਾਈ ।
jiau taare dih ugavai aanher gavaaee |

But as the darkness and the stars elope when the sun rises, likewise by losing all the objects mentioned above and by becoming the dear friend of the Guru,

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲੁ ਅਗਮੁ ਹੈ ਹੋਇ ਪਿਰਮ ਸਖਾਈ ।੨੩।
guramukh sukh fal agam hai hoe piram sakhaaee |23|

The gurmukh can attain the unapproachable pleasure-fruit of the Lord.

ਪਉੜੀ ੨੪
paurree 24

ਲਖ ਅਚਰਜ ਅਚਰਜ ਹੋਇ ਅਚਰਜ ਹੈਰਾਣਾ ।
lakh acharaj acharaj hoe acharaj hairaanaa |

Beholding the wondrous Lord myriad’s of wonders become full of wonder.

ਵਿਸਮੁ ਹੋਇ ਵਿਸਮਾਦ ਲਖ ਲਖ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ ।
visam hoe visamaad lakh lakh choj viddaanaa |

Seeing his wonderful deeds, the elation itself becomes elated.

ਲਖ ਅਦਭੁਤ ਪਰਮਦਭੁਤੀ ਪਰਮਦਭੁਤ ਭਾਣਾ ।
lakh adabhut paramadabhutee paramadabhut bhaanaa |

Realising his marvellous Order many uncanny arrangements feel themselves full of wonder.

ਅਬਿਗਤਿ ਗਤਿ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਅਪਰੰਪਰੁ ਬਾਣਾ ।
abigat gat agaadh bodh aparanpar baanaa |

His unmanifest position is unknowable and His form and guise is formless.

ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਜਪਾ ਜਪਣੁ ਨੇਤਿ ਨੇਤਿ ਵਖਾਣਾ ।
akath kathaa ajapaa japan net net vakhaanaa |

His tale is ineffable; unrecited recitations are performed for Him but even He is described as neti neti(not this not that).

ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸੁ ਹੈ ਕੁਦਰਤਿ ਕੁਰਬਾਣਾ ।੨੪।
aad purakh aades hai kudarat kurabaanaa |24|

I salute that primal Lord and I am sacrifice unto His feats.

ਪਉੜੀ ੨੫
paurree 25

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪੂਰਣ ਬ੍ਰਹਮੁ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਉ ।
paarabraham pooran braham gur naanak deo |

Guru Nanak is perfect and transcendental Brahm.

ਗੁਰ ਅੰਗਦੁ ਗੁਰ ਅੰਗ ਤੇ ਸਚ ਸਬਦ ਸਮੇਉ ।
gur angad gur ang te sach sabad sameo |

Guru Angad attained merger in Word by being in the company of the Guru.

ਅਮਰਾਪਦੁ ਗੁਰ ਅੰਗਦਹੁ ਅਤਿ ਅਲਖ ਅਭੇਉ ।
amaraapad gur angadahu at alakh abheo |

After Guru Angad, the imperceptible and without duality, Guru Amas Das, the bestower of immortality has flourished.

ਗੁਰ ਅਮਰਹੁ ਗੁਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗਤਿ ਅਛਲ ਅਛੇਉ ।
gur amarahu gur raam naam gat achhal achheo |

After Guru Amar Das, the forbearing and storehouse of infinite virtues, Guru Ram Das made manifest his existence.

ਰਾਮ ਰਸਕ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਬਿਚਲ ਅਰਖੇਉ ।
raam rasak arajan guroo abichal arakheo |

From Guru Ram Das, Guru Arjan Dev, who absorbed one in Ram-Nam, beyond all blemishes and immovable one, was born.

ਹਰਿਗੋਵਿੰਦੁ ਗੋਵਿੰਦੁ ਗੁਰੁ ਕਾਰਣ ਕਰਣੇਉ ।੨੫।੧੩। ਤੇਰਾਂ ।
harigovind govind gur kaaran karaneo |25|13| teraan |

Then came Guru Hargobind who is the cause of all the causes i.e. who is Gobind, the Lord himself.


Flag Counter