Vaaran Bhai Gurdas Ji

Page - 24


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Onkaar,the primal energy, realized through the grace of divine preceptor

ਪਉੜੀ ੧
paurree 1

ਨਾਰਾਇਣ ਨਿਜ ਰੂਪੁ ਧਰਿ ਨਾਥਾ ਨਾਥ ਸਨਾਥ ਕਰਾਇਆ ।
naaraaein nij roop dhar naathaa naath sanaath karaaeaa |

Narayan, the lord of the destitutes, assuming forms has established mastery over all.

ਨਰਪਤਿ ਨਰਹ ਨਰਿੰਦੁ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰਿ ਆਕਾਰੁ ਬਣਾਇਆ ।
narapat narah narind hai nirankaar aakaar banaaeaa |

He is the formless king of all men and kings who created various forms.

ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਵਖਾਣੀਐ ਕਾਰਣੁ ਕਰਣੁ ਬਿਰਦੁ ਬਿਰਦਾਇਆ ।
karataa purakh vakhaaneeai kaaran karan birad biradaaeaa |

As is creator of all the causes He is true to His reputation.

ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾਧਿ ਦੇਵ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਨ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ।
devee dev devaadh dev alakh abhev na alakh lakhaaeaa |

Gods and goddesses also could not know the extent of that Lord, the imperceptible and beyond all mysteries.

ਸਤਿ ਰੂਪੁ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਉ ਜਪਾਇਆ ।
sat roop sat naam kar satigur naanak deo japaaeaa |

The ture Guru Nanak Dev inspired people to remember the true name of the Lord whose form is truth.

ਧਰਮਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਚ ਖੰਡੁ ਵਸਾਇਆ ।
dharamasaal karataarapur saadhasangat sach khandd vasaaeaa |

Founding dharamsala, the place for dharma, at Kartarpur, it was inhabited by the holy congregartion as the abode

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ।੧।
vaahiguroo gur sabad sunaaeaa |1|

Word Wahiguru was imparted (by Guru Nanak) to the people.

ਪਉੜੀ ੨
paurree 2

ਨਿਹਚਲ ਨੀਉ ਧਰਾਈਓਨੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਚ ਖੰਡ ਸਮੇਉ ।
nihachal neeo dharaaeeon saadhasangat sach khandd sameo |

The steadfast foundation of the abode of truth in the form of holy congregation was laid thoughtfully (by Guru Na-nak Dev)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੰਥੁ ਚਲਾਇਓਨੁ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਬੇਅੰਤੁ ਅਮੇਉ ।
guramukh panth chalaaeion sukh saagar beant ameo |

And he promulgated gurmukh-panth (Sikhism) which is ocean of infinite pleasures.

ਸਚਿ ਸਬਦਿ ਆਰਾਧੀਐ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਲਖ ਅਭੇਉ ।
sach sabad aaraadheeai agam agochar alakh abheo |

There, true word is practised which is unapproachable, imperceptible and mystical.

ਚਹੁ ਵਰਨਾਂ ਉਪਦੇਸਦਾ ਛਿਅ ਦਰਸਨ ਸਭਿ ਸੇਵਕ ਸੇਉ ।
chahu varanaan upadesadaa chhia darasan sabh sevak seo |

That abode of truth preaches to all the four varnas and all the six philosophies (of Indian origin) remain absorbed in its service.

ਮਿਠਾ ਬੋਲਣੁ ਨਿਵ ਚਲਣੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਅਰਥੇਉ ।
mitthaa bolan niv chalan guramukh bhaau bhagat aratheo |

Gurmukhs (there) speak sweetly, move humbly and are seekers of devotion.

ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਆਦੇਸੁ ਹੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਤਿ ਅਛਲ ਅਛੇਉ ।
aad purakh aades hai abinaasee at achhal achheo |

Salutations are due to that primal Lord who is undestructible, undeceivable and unending.

ਜਗਤੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਉ ।੨।
jagat guroo gur naanak deo |2|

Guru Nanak is the enlightener (Guru) of the entire world.

ਪਉੜੀ ੩
paurree 3

ਸਤਿਗੁਰ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਬੇਪਰਵਾਹੁ ਅਥਾਹੁ ਸਹਾਬਾ ।
satigur sachaa paatisaahu beparavaahu athaahu sahaabaa |

The true Guru is the carefree emperor, unfathomable and full of all qualities of a master.

ਨਾਉ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜੁ ਹੈ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਨ ਮੋਹੁ ਮੁਹਾਬਾ ।
naau gareeb nivaaj hai bemuhataaj na mohu muhaabaa |

His name is cherisher of the poor; neither He has attachment with any one nor He is dependent on anybody.

ਬੇਸੁਮਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਅਲਖ ਅਪਾਰੁ ਸਲਾਹ ਸਿਞਾਬਾ ।
besumaar nirankaar hai alakh apaar salaah siyaabaa |

Formless, infinite and impeceptible, He is having all the attributes which deseve eulogization

ਕਾਇਮੁ ਦਾਇਮੁ ਸਾਹਿਬੀ ਹਾਜਰੁ ਨਾਜਰੁ ਵੇਦ ਕਿਤਾਬਾ ।
kaaeim daaeim saahibee haajar naajar ved kitaabaa |

The mastery of the true Guru is eternal because all the always present before Him (for His praises).

ਅਗਮੁ ਅਡੋਲੁ ਅਤੋਲੁ ਹੈ ਤੋਲਣਹਾਰੁ ਨ ਡੰਡੀ ਛਾਬਾ ।
agam addol atol hai tolanahaar na ddanddee chhaabaa |

The true Guru is beyond all measuses; He cannot be weighed on any scale.

ਇਕੁ ਛਤਿ ਰਾਜੁ ਕਮਾਂਵਦਾ ਦੁਸਮਣੁ ਦੂਤੁ ਨ ਸੋਰ ਸਰਾਬਾ ।
eik chhat raaj kamaanvadaa dusaman doot na sor saraabaa |

Uniform is His kingdom wherein there is no enemy, no friend and no noisy clamour

ਆਦਲੁ ਅਦਲੁ ਚਲਾਇਦਾ ਜਾਲਮੁ ਜੁਲਮੁ ਨ ਜੋਰ ਜਰਾਬਾ ।
aadal adal chalaaeidaa jaalam julam na jor jaraabaa |

The true Guru is judicious; dispenses justice and in His kingdom no atrocity and tyranny is exacted.

ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤੁ ਗੁਰੁ ਬਾਬਾ ।੩।
jaahar peer jagat gur baabaa |3|

Such a grand Guru (Ndnak) is the manifest spiritual teacher of the whole world.

ਪਉੜੀ ੪
paurree 4

ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਣਾਂ ਮਕਾ ਕਾਬਾ ।
gang banaaras hindooaan musalamaanaan makaa kaabaa |

Hindus adore Ganges and Banaras and Muslims consider Mecca-Kaba as a holy place.But to the accompaniment of mradarig (drum) and rabad (stringed instrument) the praises (of Baba Nanak) are sung

ਘਰਿ ਘਰਿ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ ਵਜਨਿ ਤਾਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗੁ ਰਬਾਬਾ ।
ghar ghar baabaa gaaveeai vajan taal mridang rabaabaa |

Lover of the devotees, he has come to uplift the down trodden ones.

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹੋਇ ਆਇਆ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣੁ ਅਜਬੁ ਅਜਾਬਾ ।
bhagat vachhal hoe aaeaa patit udhaaran ajab ajaabaa |

He himfelf is wonderful (because in spite of his powers he is egoless).

ਚਾਰਿ ਵਰਨ ਇਕ ਵਰਨ ਹੋਇ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਹੋਇ ਤਰਾਬਾ ।
chaar varan ik varan hoe saadhasangat mil hoe taraabaa |

By his efforts all the four varnas have become one and now the individual gets liberated in the holy congregatio

ਚੰਦਨੁ ਵਾਸੁ ਵਣਾਸਪਤਿ ਅਵਲਿ ਦੋਮ ਨ ਸੇਮ ਖਰਾਬਾ ।
chandan vaas vanaasapat aval dom na sem kharaabaa |

Like the fragrant of sandal, he without any discrimination makes every one fragrant.

ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭ ਕੋ ਕੁਦਰਤਿ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰੈ ਜਵਾਬਾ ।
hukamai andar sabh ko kudarat kis dee karai javaabaa |

All act as ordained by him and no one has the power to say no to him.

ਜਾਹਰ ਪੀਰੁ ਜਗਤੁ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ।੪।
jaahar peer jagat gur baabaa |4|

Such grand Guru (Nanak) is the manifest spiritual teacher of the whole world.

ਪਉੜੀ ੫
paurree 5

ਅੰਗਹੁ ਅੰਗੁ ਉਪਾਇਓਨੁ ਗੰਗਹੁ ਜਾਣੁ ਤਰੰਗੁ ਉਠਾਇਆ ।
angahu ang upaaeion gangahu jaan tarang utthaaeaa |

Guru Nanak created him ( Guru Angad) from his limbs as the waves are produced by Ganges out of itself.

ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੁ ਗਹੀਰੁ ਗੁਣੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ਸਦਾਇਆ ।
gahir ganbheer gaheer gun guramukh gur gobind sadaaeaa |

Embodied with deep and sublime attributes he (Angad) was known by gurmukhs as the form of the (imperceptible) supreme soul (paramatman).

ਦੁਖ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਦੇਣਿਹਾਰੁ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮਸਰਿ ਲੇਪੁ ਨ ਲਾਇਆ ।
dukh sukh daataa denihaar dukh sukh samasar lep na laaeaa |

He himself is bestower of pleasures and pains but remains always without any blot.

ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਚੇਲੇ ਪਰਚਾ ਪਰਚਾਇਆ ।
gur chelaa chelaa guroo gur chele parachaa parachaaeaa |

The love between the Guru and the disciple was such that the disciple became Guru and the Guru disciple.

ਬਿਰਖਹੁ ਫਲੁ ਫਲ ਤੇ ਬਿਰਖੁ ਪਿਉ ਪੁਤਹੁ ਪੁਤੁ ਪਿਉ ਪਤੀਆਇਆ ।
birakhahu fal fal te birakh piau putahu put piau pateeaeaa |

It happened in the same manner as tree creates fruit and from fruit is created tree, or as father becomes happy over son and son feels happy in obeying the orders of father.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪੂਰਨੁ ਬ੍ਰਹਮੁ ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ ।
paarabraham pooran braham sabad surat liv alakh lakhaaeaa |

His consiconsness merged into word and the perfect transcendental Brahm made him see the imperceptible (Lord).

ਬਾਬਾਣੇ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਆਇਆ ।੫।
baabaane gur angad aaeaa |5|

Now Guru Angad got established as ( the extended form of) Baba Nanak.

ਪਉੜੀ ੬
paurree 6

ਪਾਰਸੁ ਹੋਆ ਪਾਰਸਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹਣਾ ।
paaras hoaa paarasahu satigur parache satigur kahanaa |

Meeting paras (the philosopher's stone Guru Nanak) Guru Angad became paras himself and because of his love for the Guru he was called the true Guru.

ਚੰਦਨੁ ਹੋਇਆ ਚੰਦਨਹੁ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਰਹਤ ਵਿਚਿ ਰਹਣਾ ।
chandan hoeaa chandanahu gur upades rahat vich rahanaa |

Living according to the preachings and code of conduct laid down by the Guru, he became sandal by meeting the sandal (Guru Nanak).

ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤਿ ਵਿਚਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਖੁ ਦੁਰਮਤਿ ਦੁਖ ਦਹਣਾ ।
jot samaanee jot vich guramat sukh duramat dukh dahanaa |

The light immersed in the light; the delight of the wisdom of Guru (gurmat) was attained and the sufferings of evil mindedness got burnt and wiped out.

ਅਚਰਜ ਨੋ ਅਚਰਜੁ ਮਿਲੈ ਵਿਸਮਾਦੈ ਵਿਸਮਾਦੁ ਸਮਹਣਾ ।
acharaj no acharaj milai visamaadai visamaad samahanaa |

The wonder met the wonder and becoming wondrous got imbued with the wonder (Guru Nanak).

ਅਪਿਉ ਪੀਅਣ ਨਿਝਰੁ ਝਰਣੁ ਅਜਰੁ ਜਰਣੁ ਅਸਹੀਅਣੁ ਸਹਣਾ ।
apiau peean nijhar jharan ajar jaran asaheean sahanaa |

After quaffing the nectar the fountain of joy emerges to flew and then the power of bearing the unbearable is obtained

ਸਚੁ ਸਮਾਣਾ ਸਚੁ ਵਿਚਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਵਹਣਾ ।
sach samaanaa sach vich gaaddee raahu saadhasang vahanaa |

Moving on the highway of the holy congregation, the truth has merged into the truth.

ਬਾਬਾਣੈ ਘਰਿ ਚਾਨਣੁ ਲਹਣਾ ।੬।
baabaanai ghar chaanan lahanaa |6|

In fact Lahana became the light of Baba Nanak's house.

ਪਉੜੀ ੭
paurree 7

ਸਬਦੈ ਸਬਦੁ ਮਿਲਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਘੜੁ ਘੜਾਏ ਗਹਣਾ ।
sabadai sabad milaaeaa guramukh agharr gharraae gahanaa |

Gurumukh (Angad) attuning his sabad (word) to the Sabad has chiselled his clumsy mind to make it an ornament.

ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਭੈ ਚਲਣਾ ਆਪੁ ਗਣਾਇ ਨ ਖਲਹਲੁ ਖਹਣਾ ।
bhaae bhagat bhai chalanaa aap ganaae na khalahal khahanaa |

He has disciplined himself in the fear of loving devotion and losing the sense of ego has saved himself from all sorts of imbroglios.

ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੀ ਸਾਹਿਬੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੋਸ ਨਸੀਨੀ ਬਹਣਾ ।
deen dunee dee saahibee guramukh gos naseenee bahanaa |

Achieving mastery over spirituality as well as temporarily, the gurmukh has resided in the loneliness.

ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਸਮਰਥ ਹੈ ਹੋਇ ਅਛਲੁ ਛਲ ਅੰਦਰਿ ਛਹਣਾ ।
kaaran karan samarath hai hoe achhal chhal andar chhahanaa |

Even being cause of all effects and all powerfull he remains in the world full of deceptions.

ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮ ਅਰਥ ਵੀਚਾਰਿ ਸਹਜਿ ਘਰਿ ਘਹਣਾ ।
sat santokh deaa dharam arath veechaar sahaj ghar ghahanaa |

Dopting truth, contentment, compassion dharma, richness and scriminatory wisdom(Vichar) he has made peace his abo

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਵਿਰੋਧੁ ਛਡਿ ਲੋਭ ਮੋਹੁ ਅਹੰਕਾਰਹੁ ਤਹਣਾ ।
kaam krodh virodh chhadd lobh mohu ahankaarahu tahanaa |

Shedding lust, anger and opposition he has repudiated greed, infatuation and ego.

ਪੁਤੁ ਸਪੁਤੁ ਬਬਾਣੇ ਲਹਣਾ ।੭।
put saput babaane lahanaa |7|

Such a worthy son Lahana (Angad) is born in the family of Baba (Nanak).

ਪਉੜੀ ੮
paurree 8

ਗੁਰੁ ਅੰਗਦ ਗੁਰੁ ਅੰਗ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਫਲਿਆ ।
gur angad gur ang te amrit birakh amrit fal faliaa |

From the limb of Guru (Nanak) the tree of nector fruits in the name of Guru Angad has flourished.

ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਜਗਾਈਅਨੁ ਦੀਵੇ ਤੇ ਜਿਉ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ ।
jotee jot jagaaeean deeve te jiau deevaa baliaa |

As a lamp lits another lamp, with the light (of Guru Nanak), the flame (of Guru Angad) has been lit.

ਹੀਰੈ ਹੀਰਾ ਬੇਧਿਆ ਛਲੁ ਕਰਿ ਅਛਲੀ ਅਛਲੁ ਛਲਿਆ ।
heerai heeraa bedhiaa chhal kar achhalee achhal chhaliaa |

The diamond has cut (to shape) the diamond as if through magic, the undeceivable (Baba Nanak) has brought under control the simple_minded one (Guru Angad)

ਕੋਇ ਬੁਝਿ ਨ ਹੰਘਈ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰਿ ਪਾਣੀ ਰਲਿਆ ।
koe bujh na hanghee paanee andar paanee raliaa |

Now they connot be distinguished as if water has mingled with water.

ਸਚਾ ਸਚੁ ਸੁਹਾਵੜਾ ਸਚੁ ਅੰਦਰਿ ਸਚੁ ਸਚਹੁ ਢਲਿਆ ।
sachaa sach suhaavarraa sach andar sach sachahu dtaliaa |

The Truth is always beautiful and in the die of truth he (Guru Angad) has moulded himself.

ਨਿਹਚਲੁ ਸਚਾ ਤਖਤੁ ਹੈ ਅਬਿਚਲ ਰਾਜ ਨ ਹਲੈ ਹਲਿਆ ।
nihachal sachaa takhat hai abichal raaj na halai haliaa |

His throne is immovable and kingdom everlasting ; they connot be moved in spite of efforts.

ਸਚ ਸਬਦੁ ਗੁਰਿ ਸਉਪਿਆ ਸਚ ਟਕਸਾਲਹੁ ਸਿਕਾ ਚਲਿਆ ।
sach sabad gur saupiaa sach ttakasaalahu sikaa chaliaa |

The ture word has been handed over ( to Guru Angad) by the Guru (Nanak) as if the coin has been issued from the mint

ਸਿਧ ਨਾਥ ਅਵਤਾਰ ਸਭ ਹਥ ਜੋੜਿ ਕੈ ਹੋਏ ਖਲਿਆ ।
sidh naath avataar sabh hath jorr kai hoe khaliaa |

Now siddhs naths and incarnations (of gods) etc have stood before him with folded hands

ਸਚਾ ਹੁਕਮੁ ਸੁ ਅਟਲੁ ਨ ਟਲਿਆ ।੮।
sachaa hukam su attal na ttaliaa |8|

And this command is true,immutable and inevitable.

ਪਉੜੀ ੯
paurree 9

ਅਛਲੁ ਅਛੇਦੁ ਅਭੇਦੁ ਹੈ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਹੋਇ ਅਛਲ ਛਲਾਇਆ ।
achhal achhed abhed hai bhagat vachhal hoe achhal chhalaaeaa |

The Lord is undeceivable, indestructible and non-dual, but because of His love for His devotees He is sometimes deluded by them (as in the case of 'Guru Amar Das).

ਮਹਿਮਾ ਮਿਤਿ ਮਿਰਜਾਦ ਲੰਘਿ ਪਰਮਿਤਿ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ।
mahimaa mit mirajaad langh paramit paaraavaar na paaeaa |

His grandeur has crossed all the limits and being boyond all the boundaries none could know about his extent.

ਰਹਰਾਸੀ ਰਹਰਾਸਿ ਹੈ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਗੁ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ ।
raharaasee raharaas hai pairee pai jag pairee paaeaa |

Among all the codes of couduct, the code of conduct of the Guru is the best one; he falling at the feet of Guru (Angad) has made the whole world bow at his own feet.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲੁ ਅਮਰ ਪਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਿਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲਾਇਆ ।
guramukh sukh fal amar pad amrit brikh amrit fal laaeaa |

The pleasure fruit of the gurmuldts is the state of immortality and on the tree of nectar (Guru Angad) Guru Amar Das, the nectar fruit has grown.

ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਪੁਰਖਹੁ ਪੁਰਖ ਉਪਾਇ ਸਮਾਇਆ ।
gur chelaa chelaa guroo purakhahu purakh upaae samaaeaa |

From the Guru emerged the disciple and the disciple became the Guru.

ਵਰਤਮਾਨ ਵੀਹਿ ਵਿਸਵੇ ਹੋਇ ਇਕੀਹ ਸਹਜਿ ਘਰਿ ਆਇਆ ।
varatamaan veehi visave hoe ikeeh sahaj ghar aaeaa |

Guru Angad the Cosmic spirit ( Purakh) having manifested the supreme spirit, (Guru Amar Das), himself merged in the supreme light.

ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਅਮਰਿ ਵਰਤਾਇਆ ।੯।
sachaa amar amar varataaeaa |9|

Going beyond the perceptible world, he established himself in equipoise.Thus, Guru Amar Das has spead the true message.

ਪਉੜੀ ੧੦
paurree 10

ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਪਰਚਾਇ ਕੈ ਚੇਲੇ ਤੇ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਤੇ ਚੇਲਾ ।
sabad surat parachaae kai chele te gur gur te chelaa |

Absorbing consciousness in the Word, the disciple became Guru and the Guru disciple.

ਵਾਣਾ ਤਾਣਾ ਆਖੀਐ ਸੂਤੁ ਇਕੁ ਹੁਇ ਕਪੜੁ ਮੇਲਾ ।
vaanaa taanaa aakheeai soot ik hue kaparr melaa |

Ward and weft are separate names but in the form of yam they are one and are known as the one, cloth.

ਦੁਧਹੁ ਦਹੀ ਵਖਾਣੀਐ ਦਹੀਅਹੁ ਮਖਣੁ ਕਾਜੁ ਸੁਹੇਲਾ ।
dudhahu dahee vakhaaneeai daheeahu makhan kaaj suhelaa |

The same milk becomes curd and from curd is made butter to be used variously.

ਮਿਸਰੀ ਖੰਡੁ ਵਖਾਣੀਐ ਜਾਣੁ ਕਮਾਦਹੁ ਰੇਲਾ ਪੇਲਾ ।
misaree khandd vakhaaneeai jaan kamaadahu relaa pelaa |

From the sugar cane juice are prepared the lump sugar and other forms of sugar.

ਖੀਰਿ ਖੰਡੁ ਘਿਉ ਮੇਲਿ ਕਰਿ ਅਤਿ ਵਿਸਮਾਦੁ ਸਾਦ ਰਸ ਕੇਲਾ ।
kheer khandd ghiau mel kar at visamaad saad ras kelaa |

Mixing the milk, sugar, ghee etc. many dainty dishes are prepared.

ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਕਥੁ ਮਿਲਿ ਚੂਨੇ ਰੰਗੁ ਸੁਰੰਗ ਸੁਹੇਲਾ ।
paan supaaree kath mil choone rang surang suhelaa |

Likewise when betal, betel nut, catechu and lime are mixed, they produce a beautiful colour.

ਪੋਤਾ ਪਰਵਾਣੀਕੁ ਨਵੇਲਾ ।੧੦।
potaa paravaaneek navelaa |10|

In the same way the grandson Guru Amar Das has been authentically established.

ਪਉੜੀ ੧੧
paurree 11

ਤਿਲਿ ਮਿਲਿ ਫੁਲ ਅਮੁਲ ਜਿਉ ਗੁਰਸਿਖ ਸੰਧਿ ਸੁਗੰਧ ਫੁਲੇਲਾ ।
til mil ful amul jiau gurasikh sandh sugandh fulelaa |

As sesame mixed with flower becomes scented oil, likewise the, meeting of the Guru and the disciple makes a new personality.

ਖਾਸਾ ਮਲਮਲਿ ਸਿਰੀਸਾਫੁ ਸਾਹ ਕਪਾਹ ਚਲਤ ਬਹੁ ਖੇਲਾ ।
khaasaa malamal sireesaaf saah kapaah chalat bahu khelaa |

Cotten also after passing ugh many processes becomes cloth of different varieties (similarly the ciple after meeting the Gum obtains a high position) .

ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ।
gur moorat gur sabad hai saadhasangat mil amrit velaa |

Only the Guru's rd is the idol of Guru and this word is received in the holy congregation e ambrosial hours of the day.

ਦੁਨੀਆ ਕੂੜੀ ਸਾਹਿਬੀ ਸਚ ਮਣੀ ਸਚ ਗਰਬਿ ਗਹੇਲਾ ।
duneea koorree saahibee sach manee sach garab gahelaa |

The lordship of the world is false and truth must be caught hold of proudly.

ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਦੁੜਾਇਅਨੁ ਜਿਉ ਮਿਰਗਾਵਲਿ ਦੇਖਿ ਬਘੇਲਾ ।
devee dev durraaeian jiau miragaaval dekh baghelaa |

Before such a truthful person, gods and goddesses run as a group of deer take to their heels on seeing a tiger

ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਪਿਛੇ ਲਗੇ ਨਕਿ ਨਕੇਲਾ ।
hukam rajaaee chalanaa pichhe lage nak nakelaa |

People, accepting the will of the lord and wearing the nose bar (of love) move (calmly) with Guru Amar Das.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚਾ ਅਮਰਿ ਸੁਹੇਲਾ ।੧੧।
guramukh sachaa amar suhelaa |11|

Guru Amar Das is the truth mate, blest one gurmukh, the Guru oriented.

ਪਉੜੀ ੧੨
paurree 12

ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰਹੁ ਅਚਰਜੁ ਅਮਰ ਅਮਰਿ ਵਰਤਾਇਆ ।
satigur hoaa satigurahu acharaj amar amar varataaeaa |

From the true Guru (Angad Dev) becoming the truthful Guru, Amar

ਸੋ ਟਿਕਾ ਸੋ ਬੈਹਣਾ ਸੋਈ ਸਚਾ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਇਆ ।
so ttikaa so baihanaa soee sachaa hukam chalaaeaa |

Has enacted a wondrous feat. The same light, the same seat and the same will of Lord is being spread by him.

ਖੋਲਿ ਖਜਾਨਾ ਸਬਦੁ ਦਾ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਚੁ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇਆ ।
khol khajaanaa sabad daa saadhasangat sach mel milaaeaa |

He has opened up the storehouse of word and has made the truth manifest through the holy congregation.

ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਪਰਵਾਣੁ ਕਰਿ ਚਾਰਿ ਵਰਨ ਲੈ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ ।
gur chelaa paravaan kar chaar varan lai pairee paaeaa |

Making the disciple authentic, the Guru has put all the four varnas at his feet.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਇਕੁ ਧਿਆਈਐ ਦੁਰਮਤਿ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਮਿਟਾਇਆ ।
guramukh ik dhiaaeeai duramat doojaa bhaau mittaaeaa |

Now all becoming gurmukhs adore the one Lord and evil wisdom and duality have been wiped out of them.

ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਗੁਰਸਿਖ ਸਭ ਮਾਇਆ ਵਿਚਿ ਉਦਾਸੁ ਰਹਾਇਆ ।
kulaa dharam gurasikh sabh maaeaa vich udaas rahaaeaa |

Now the duty of the family and the teaching of the Guru is that one should be detacthed while living amidst maya

ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਥਾਟੁ ਬਣਾਇਆ ।੧੨।
poore pooraa thaatt banaaeaa |12|

The perfect Guru has created the perfect grandeur.

ਪਉੜੀ ੧੩
paurree 13

ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਆਦੇਸੁ ਕਰਿ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਸਬਦ ਵਰਤਾਇਆ ।
aad purakh aades kar aad jugaad sabad varataaeaa |

Having worshipped the primal Lord he made the word pervade all the yugs ,and even before the yugs i.e. before the advent of time

ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਦਿੜੁ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ਦੇ ਸੈਂਸਾਰੁ ਤਰਾਇਆ ।
naam daan isanaan dirr gur sikh de sainsaar taraaeaa |

Instructing people and teaching about the remembrance of nam (Lord), charity and ablutions, the Guru has taken them across the world(ocean)

ਕਲੀ ਕਾਲ ਇਕ ਪੈਰ ਹੁਇ ਚਾਰ ਚਰਨ ਕਰਿ ਧਰਮੁ ਧਰਾਇਆ ।
kalee kaal ik pair hue chaar charan kar dharam dharaaeaa |

The Guru provided dour legs to dharma which had remained one legged earlier.

ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਿਆਈਅਹੁ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਦਾ ਰਾਹੁ ਚਲਾਇਆ ।
bhalaa bhalaa bhaliaaeeahu piau daade daa raahu chalaaeaa |

From the point of view of public weal this was good and this way he further extended the ,,way shown by his (spiritual)father and grandfather.

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਗਹਣ ਗਤਿ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ।
agam agochar gahan gat sabad surat liv alakh lakhaaeaa |

Teaching the skill of merging the cousciousness in the word, he has brought people face to face with that imperceptible (Lord)

ਅਪਰੰਪਰ ਆਗਾਧਿ ਬੋਧਿ ਪਰਮਿਤਿ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨ ਪਾਇਆ ।
aparanpar aagaadh bodh paramit paaraavaar na paaeaa |

His glory is unapproachable, invisible and deep; its limits cannot be known.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਨ ਆਪੁ ਜਣਾਇਆ ।੧੩।
aape aap na aap janaaeaa |13|

He has known his real self but even then he has never attributed any importance to himself.

ਪਉੜੀ ੧੪
paurree 14

ਰਾਗ ਦੋਖ ਨਿਰਦੋਖੁ ਹੈ ਰਾਜੁ ਜੋਗ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ ।
raag dokh niradokh hai raaj jog varatai varataaraa |

Away from attachment and jealousies he has adopted rajyoga (The supreme yoga).

ਮਨਸਾ ਵਾਚਾ ਕਰਮਣਾ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਪੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ।
manasaa vaachaa karamanaa maram na jaapai apar apaaraa |

None can know the mystery of his mind, speech and actions.

ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੈਆ ਦਾਨਿ ਦੇਵਸਥਲੁ ਸਤਿਸੰਗੁ ਉਧਾਰਾ ।
daataa bhugataa daiaa daan devasathal satisang udhaaraa |

He is bestower ( unattached) enjoyer, and he has created holy congregation which is equal to the abode of gods.

ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਚਾ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ।
sahaj samaadh agaadh bodh satigur sachaa savaaranahaaraa |

He remains absorbed in innate poise; the master of unfathomable intellect, and being the true Guru he sets every one's disordered life in order.

ਗੁਰੁ ਅਮਰਹੁ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸੁ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਜਗਾਇ ਜੁਹਾਰਾ ।
gur amarahu gur raamadaas jotee jot jagaae juhaaraa |

From the flame of Guru Amar Das the flame of Guru Ram Das has been lighted. I salute him.

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਗੁਰ ਸਿਖੁ ਹੋਇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਿਝਰ ਧਾਰਾ ।
sabad surat gur sikh hoe anahad baanee nijhar dhaaraa |

Becoming disciple of Gum and merging consciousness into, word he has quaffed the eternally flowing current of the unstruck melody.

ਤਖਤੁ ਬਖਤੁ ਪਰਗਟੁ ਪਾਹਾਰਾ ।੧੪।
takhat bakhat paragatt paahaaraa |14|

Sitting on the throne of Guru, he has become manifest in the world

ਪਉੜੀ ੧੫
paurree 15

ਪੀਊ ਦਾਦੇ ਜੇਵੇਹਾ ਪੜਦਾਦੇ ਪਰਵਾਣੁ ਪੜੋਤਾ ।
peeaoo daade jevehaa parradaade paravaan parrotaa |

Grand father Guru Nanak, the grand son ( Guru Rain Das) has become great Like (spiritual) father Guru AmarDas, grand father Guru Angad and accepted (by sangat).

ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗਿ ਜਗਾਇਦਾ ਕਲਿਜੁਗ ਅੰਦਰਿ ਕੌੜਾ ਸੋਤਾ ।
guramat jaag jagaaeidaa kalijug andar kauarraa sotaa |

Having been awakened by Guru's instruction, he in turn awakens the dark age (Kaliyug) from deep slumber.

ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਥੰਮੁ ਹੁਇ ਭਾਰੁ ਅਥਰਬਣ ਥੰਮ੍ਹਿ ਖਲੋਤਾ ।
deen dunee daa tham hue bhaar atharaban thamh khalotaa |

For dharma and the world he stands like a supporting pillar.

ਭਉਜਲੁ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪਈ ਗੁਰ ਬੋਹਿਥ ਚੜਿ ਖਾਇ ਨ ਗੋਤਾ ।
bhaujal bhau na viaapee gur bohith charr khaae na gotaa |

Whosoever has mounted the vessel of the Guru, is not scared of the world world ocean; and he is not to drown in it

ਅਵਗੁਣ ਲੈ ਗੁਣ ਵਿਕਣੈ ਗੁਰ ਹਟ ਨਾਲੈ ਵਣਜ ਸਓਤਾ ।
avagun lai gun vikanai gur hatt naalai vanaj sotaa |

Here virtues are sold for evils - such is the profitable shop of the Guru.

ਮਿਲਿਆ ਮੂਲਿ ਨ ਵਿਛੁੜੈ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹਾਰੁ ਪਰੋਤਾ ।
miliaa mool na vichhurrai ratan padaarath haar parotaa |

Once visited none gets separated from him who has put on the garland of the pearls of virtues.

ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵਈ ਗੁਰ ਸਰਵਰਿ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਧੋਤਾ ।
mailaa kade na hovee gur saravar niramal jal dhotaa |

Washed himself in the pure water of the tank of the Guru's love, one never gets soiled again.

ਬਾਬਣੈ ਕੁਲਿ ਕਵਲੁ ਅਛੋਤਾ ।੧੫।
baabanai kul kaval achhotaa |15|

In the family of great grand father (Guru Nanak) he (Guru Ram Das) stands like a detached lotus.

ਪਉੜੀ ੧੬
paurree 16

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲਾ ਸਚ ਦਾ ਸਚਿ ਮਿਲੈ ਸਚਿਆਰ ਸੰਜੋਗੀ ।
guramukh melaa sach daa sach milai sachiaar sanjogee |

Gurmukh longs for the glimpse of truth and the truth is abtained only by providentially meeting an adopter of the truth.

ਘਰਬਾਰੀ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚਿ ਭੋਗ ਭੁਗਤਿ ਰਾਜੇ ਰਸੁ ਭੋਗੀ ।
gharabaaree paravaar vich bhog bhugat raaje ras bhogee |

Living in the family, the gurmukh like a dutiful householder enjoys all materials and like kings tastes all delights.

ਆਸਾ ਵਿਚਿ ਨਿਰਾਸ ਹੁਇ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਜੋਗੀਸਰੁ ਜੋਗੀ ।
aasaa vich niraas hue jog jugat jogeesar jogee |

He remains detached amidst all hopes and, knowing the technique of yoga, is known as the king of yogis.

ਦੇਂਦਾ ਰਹੈ ਨ ਮੰਗੀਐ ਮਰੈ ਨ ਹੋਇ ਵਿਜੋਗ ਵਿਜੋਗੀ ।
dendaa rahai na mangeeai marai na hoe vijog vijogee |

He always bestows and begs nothing. Neither he dies nor he suffers the pangs of the separation from the Lord.

ਆਧਿ ਬਿਆਧਿ ਉਪਾਧਿ ਹੈ ਵਾਇ ਪਿਤ ਕਫੁ ਰੋਗ ਅਰੋਗੀ ।
aadh biaadh upaadh hai vaae pit kaf rog arogee |

He is not troubled by pains and maladies and he remains free from the diseases of air, cough and heat.

ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮਸਰਿ ਗੁਰਮਤੀ ਸੰਪੈ ਹਰਖ ਨ ਅਪਦਾ ਸੋਗੀ ।
dukh sukh samasar guramatee sanpai harakh na apadaa sogee |

He accepts sufferings and joys alike; wisdom of the Guru is his wealth and he is uninfluenced by joy and sorrows.

ਦੇਹ ਬਿਦੇਹੀ ਲੋਗ ਅਲੋਗੀ ।੧੬।
deh bidehee log alogee |16|

Being embodied he is yet beyond the body and while living in the world he is beyond the world.

ਪਉੜੀ ੧੭
paurree 17

ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬੁ ਇਕੁ ਹੈ ਦੂਜੀ ਜਾਇ ਨ ਹੋਇ ਨ ਹੋਗੀ ।
sabhanaa saahib ik hai doojee jaae na hoe na hogee |

The master of all is one; any body else has neither existed nor ever shall be in future.

ਸਹਜ ਸਰੋਵਰਿ ਪਰਮ ਹੰਸੁ ਗੁਰਮਤਿ ਮੋਤੀ ਮਾਣਕ ਚੋਗੀ ।
sahaj sarovar param hans guramat motee maanak chogee |

The creatures living in the tank of equipoise of the wisdom of Guru are known as param halls (swans of highest order)and they pick up only rubies and pearls i.e. they always adopt goodness in their life.

ਖੀਰ ਨੀਰ ਜਿਉ ਕੂੜੁ ਸਚੁ ਤਜਣੁ ਭਜਣੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅਧੋਗੀ ।
kheer neer jiau koorr sach tajan bhajan gur giaan adhogee |

Becoming authorised of the knowledge of the Guru, they separate falsehood from truth as &visas are supposed to separate water from milk.

ਇਕ ਮਨਿ ਇਕੁ ਅਰਾਧਨਾ ਪਰਿਹਰਿ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਦਰੋਗੀ ।
eik man ik araadhanaa parihar doojaa bhaau darogee |

Repudiating the sense of duality they adore the one Lord with single mindedness.

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵ ਸਾਧਸੰਗਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਧਿ ਅਗਾਧਿ ਘਰੋਗੀ ।
sabad surat liv saadhasang sahaj samaadh agaadh gharogee |

Although house holders, they, merging their consciousness in Word, in the holy congregation remain established ineffortless concentration

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਹੁ ਬਾਹਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਪਰਮਪਰ ਜੋਗੀ ।
jaman maranahu baahare praupakaar paramapar jogee |

Such perfect yogis are benevolent and free from transmigration.

ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸਮੋਗੀ ।੧੭।
raamadaas gur amar samogee |17|

Among such persons is Guru Ram Das who is fully absorbed in Guru Amar Das i.e. he is his constituent.

ਪਉੜੀ ੧੮
paurree 18

ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨੁ ਆਖੀਐ ਅਕਲ ਅਜੋਨਿ ਅਕਾਲ ਅਪਾਰਾ ।
alakh niranjan aakheeai akal ajon akaal apaaraa |

That Lord is without blemish, beyond birth, beyond time and is infinite.

ਰਵਿ ਸਸਿ ਜੋਤਿ ਉਦੋਤ ਲੰਘਿ ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਿਆਰਾ ।
rav sas jot udot langh param jot paramesar piaaraa |

Crossing the lights of sun and the moon, Guru Arjan Dev loves the supreme light of the Lord.

ਜਗਮਗ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰੀ ਜਗਜੀਵਨ ਜਗ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾ ।
jagamag jot nirantaree jagajeevan jag jai jaikaaraa |

His light is ever effulgent. He is the life of the world and the whole world acclaims him.

ਨਮਸਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਿ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸੁ ਉਧਾਰਾ ।
namasakaar sansaar vich aad purakh aades udhaaraa |

All in the world salute him and he, ordained by the primal Lord, liberates one and all.

ਚਾਰਿ ਵਰਨ ਛਿਅ ਦਰਸਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਾਰਗਿ ਸਚੁ ਅਚਾਰਾ ।
chaar varan chhia darasanaan guramukh maarag sach achaaraa |

Amidst the four vamas and six philosophies the way of the gurmukh is the way of adoption of truth.

ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਦਿੜਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ।
naam daan isanaan dirr guramukh bhaae bhagat nisataaraa |

Adopting the remebrance of the name (of Lord), charity and ablution steadfastly and with loving devotion, he (Guru Arjan Dev) gets the devoetees across ( the world ocean).

ਗੁਰੁ ਅਰਜਨੁ ਸਚੁ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ।੧੮।
gur arajan sach sirajanahaaraa |18|

Guru Arjan is the builder (of the Panth ).

ਪਉੜੀ ੧੯
paurree 19

ਪਿਉ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਿਅਹੁ ਕੁਲ ਦੀਪਕੁ ਅਜਰਾਵਰ ਨਤਾ ।
piau daadaa parradaadiahu kul deepak ajaraavar nataa |

Guru Arjan Dev is the lamp of the line of his father, grand father and great grand father.

ਤਖਤੁ ਬਖਤੁ ਲੈ ਮਲਿਆ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਵਾਪਾਰਿ ਸਪਤਾ ।
takhat bakhat lai maliaa sabad surat vaapaar sapataa |

Having merged his consciousness into Word he in a dignified way has undertaken the task (of Guruship) and being blest st one, has assumed the authority of the throne (of the Lord).

ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੰਡਾਰੁ ਭਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਕਥਾ ਰਹੈ ਰੰਗ ਰਤਾ ।
gurabaanee bhanddaar bhar keeratan kathaa rahai rang rataa |

He is the storehouse of gurbdni (divine hymns) and remains absorbed in the eulogization (of the Lord).

ਧੁਨਿ ਅਨਹਦਿ ਨਿਝਰੁ ਝਰੈ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮਿ ਅਮਿਓ ਰਸ ਮਤਾ ।
dhun anahad nijhar jharai pooran prem amio ras mataa |

He allows the fountain of unstruck melody flow unabated and remains immersed in the nectar of perfect love.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹੈ ਗੁਰੁ ਸਭਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਵਣਜ ਸਹਤਾ ।
saadhasangat hai gur sabhaa ratan padaarath vanaj sahataa |

When the court of Guru assumes the form of holy congregation, the exchange of jewels and gems of wisdom takes place

ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ਦੀਬਾਣੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਤਾਣੁ ਸਚੁ ਮਾਣੁ ਮਹਤਾ ।
sach neesaan deebaan sach sach taan sach maan mahataa |

The true court of Guru Arjan Dev is the true mark (of grandeur) and he has attained the true honour and greatness

ਅਬਚਲੁ ਰਾਜੁ ਹੋਆ ਸਣਖਤਾ ।੧੯।
abachal raaj hoaa sanakhataa |19|

The kingdom of knowledgeable (Guru Arjan Dev) is immutable.

ਪਉੜੀ ੨੦
paurree 20

ਚਾਰੇ ਚਕ ਨਿਵਾਇਓਨੁ ਸਿਖ ਸੰਗਤਿ ਆਵੈ ਅਗਣਤਾ ।
chaare chak nivaaeion sikh sangat aavai aganataa |

He has conquered all the four directions and the Sikh devotees come to him in countless number.

ਲੰਗਰੁ ਚਲੈ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਬਣਤਾ ।
langar chalai gur sabad poore pooree banee banataa |

The free kitchen (latigar) wherein the word of the Guru is served runs unabated there and this is the perfect creation(arrangement) of the perfect Guru.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਛਤ੍ਰੁ ਨਿਰੰਜਨੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮ ਪਦ ਪਤਾ ।
guramukh chhatru niranjanee pooran braham param pad pataa |

Under the canopy of the Lord, the gurmukhs attain the supreme state bestowed by the perfect Lord.

ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਅਗੋਚਰਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਸਾਧਸੰਗੁ ਸਤਾ ।
ved kateb agocharaa guramukh sabad saadhasang sataa |

In the holy congregation, the. Word Brahm, which is beyond the Vedas and the Ketebas , is attained by gurmukhs.

ਮਾਇਆ ਵਿਚਿ ਉਦਾਸੁ ਕਰਿ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ਜਨਕ ਅਸੰਖ ਭਗਤਾ ।
maaeaa vich udaas kar gur sikh janak asankh bhagataa |

The Guru has created myriad Janak-like devotees who remain detached amidst maya.

ਕੁਦਰਤਿ ਕੀਮ ਨ ਜਾਣੀਐ ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਬਿਗਤ ਅਬਿਗਤਾ ।
kudarat keem na jaaneeai akath kathaa abigat abigataa |

The mystery of the power of His creation cannot be known and ineffable is the story of that unmanifest (Lord) .

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲੁ ਸਹਜ ਜੁਗਤਾ ।੨੦।
guramukh sukh fal sahaj jugataa |20|

The gurmukhs receive their pleasure fruit without any effort.

ਪਉੜੀ ੨੧
paurree 21

ਹਰਖਹੁ ਸੋਗਹੁ ਬਾਹਰਾ ਹਰਣ ਭਰਣ ਸਮਰਥੁ ਸਰੰਦਾ ।
harakhahu sogahu baaharaa haran bharan samarath sarandaa |

Beyond pleasures and sorrows he is creator, sustainer and destroyer.

ਰਸ ਕਸ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖਿ ਵਿਚਿ ਰਾਗ ਰੰਗ ਨਿਰਲੇਪੁ ਰਹੰਦਾ ।
ras kas roop na rekh vich raag rang niralep rahandaa |

He is away from enjoyments, repulsions, forms and even being amidst festivities, he remains detached and stabilized.

ਗੋਸਟਿ ਗਿਆਨ ਅਗੋਚਰਾ ਬੁਧਿ ਬਲ ਬਚਨ ਬਿਬੇਕ ਨ ਛੰਦਾ ।
gosatt giaan agocharaa budh bal bachan bibek na chhandaa |

Unapproable through discussions, he is beyond the powers of intellect, speech; wisdom and praise.

ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦੁ ਗੋਵਿੰਦੁ ਗੁਰੁ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦੁ ਸਦਾ ਵਿਗਸੰਦਾ ।
gur govind govind gur harigovind sadaa vigasandaa |

Accepting Guru,(Arjan Dev) as God and God as Guru, Hargobind (the Guru)remains ever elated.

ਅਚਰਜ ਨੋ ਅਚਰਜ ਮਿਲੈ ਵਿਸਮਾਦੈ ਵਿਸਮਾਦ ਮਿਲੰਦਾ ।
acharaj no acharaj milai visamaadai visamaad milandaa |

Being full of wonder he is absorbed in the supreme :Wonder and thus being awe inspired he remains immersed in supreme rapture , rapture.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਾਰਗਿ ਚਲਣਾ ਖੰਡੇਧਾਰ ਕਾਰ ਨਿਬਹੰਦਾ ।
guramukh maarag chalanaa khanddedhaar kaar nibahandaa |

Moving on the way of gurmukhs is like treading on the edge of sword.

ਗੁਰ ਸਿਖ ਲੈ ਗੁਰਸਿਖੁ ਚਲੰਦਾ ।੨੧।
gur sikh lai gurasikh chalandaa |21|

Accepting the teachings of the Guru, the disciple adopts them in his life.

ਪਉੜੀ ੨੨
paurree 22

ਹੰਸਹੁ ਹੰਸ ਗਿਆਨੁ ਕਰਿ ਦੁਧੈ ਵਿਚਹੁ ਕਢੈ ਪਾਣੀ ।
hansahu hans giaan kar dudhai vichahu kadtai paanee |

The gurmukhs are those swans who on the basis of their knowledge sift water (falsehood) from milk (truth).

ਕਛਹੁ ਕਛੁ ਧਿਆਨਿ ਧਰਿ ਲਹਰਿ ਨ ਵਿਆਪੈ ਘੁੰਮਣਵਾਣੀ ।
kachhahu kachh dhiaan dhar lahar na viaapai ghunmanavaanee |

Among turtles, they are such ones who remain uninfluenced by waves and whirlpools.

ਕੂੰਜਹੁ ਕੂੰਜੁ ਵਖਾਣੀਐ ਸਿਮਰਣੁ ਕਰਿ ਉਡੈ ਅਸਮਾਣੀ ।
koonjahu koonj vakhaaneeai simaran kar uddai asamaanee |

They are like siberian cranes who go on remembering the Lord while flying high.

ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਗੁਰ ਜਾਣੀਐ ਗਿਆਨਿ ਧਿਆਨਿ ਸਿਮਰਣਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ।
gur parachai gur jaaneeai giaan dhiaan simaran gurabaanee |

Only by loving the Guru, the Sikh knows, understands and learns the knowledge, meditation and Gurbani, the holy hymns.

ਗੁਰ ਸਿਖ ਲੈ ਗੁਰਸਿਖ ਹੋਇ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਜਗ ਅੰਦਰਿ ਜਾਣੀ ।
gur sikh lai gurasikh hoe saadhasangat jag andar jaanee |

Having adopted the teachings of the Guru, the Sikhs become gursikhs, the Sikhs of the Guru, and join the holy congregation wherever they find it.

ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾ ਖਾਕ ਹੋਇ ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰਿ ਗਰੀਬੀ ਆਣੀ ।
pairee pai paa khaak hoe garab nivaar gareebee aanee |

The humility could be cultivated only by bowing at the feet, becoming the dust of feet of the Guru and by deleting ego from the self.

ਪੀ ਚਰਣੋਦਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਣੀ ।੨੨।
pee charanodak amrit vaanee |22|

Only such persons take feet-wash of the Guru and their speech becomes nectar (for others).

ਪਉੜੀ ੨੩
paurree 23

ਰਹਿਦੇ ਗੁਰੁ ਦਰੀਆਉ ਵਿਚਿ ਮੀਨ ਕੁਲੀਨ ਹੇਤੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ।
rahide gur dareeaau vich meen kuleen het nirabaanee |

Liberating the soul from the body, Guru (Arjan Dev) stabilized himself in the water of river as the fish remains in water.

ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਪਤੰਗ ਜਿਉ ਜੋਤੀ ਅੰਦਰਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ।
darasan dekh patang jiau jotee andar jot samaanee |

As the moth rows itself into the flame, his light mingled with light of the Lord.

ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵ ਮਿਰਗ ਜਿਉ ਭੀੜ ਪਈ ਚਿਤਿ ਅਵਰੁ ਨ ਆਣੀ ।
sabad surat liv mirag jiau bheerr pee chit avar na aanee |

Caring of for life, as the deer keeps its consciousness concentrated when in peril, the Guru also, when undergoing suffering kept none else except the Lord in is' consciousness.

ਚਰਣ ਕਵਲ ਮਿਲਿ ਭਵਰ ਜਿਉ ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਵਿਚਿ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ।
charan kaval mil bhavar jiau sukh sanpatt vich rain vihaanee |

As the black bee remains enrapt in the petals of flower • enjoy fragrance, the Guru also spent night of suffering by keeping joyfully s concentration on the feet of Lord.

ਗੁਰੁ ਉਪਦੇਸੁ ਨ ਵਿਸਰੈ ਬਾਬੀਹੇ ਜਿਉ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ।
gur upades na visarai baabeehe jiau aakh vakhaanee |

The Guru like a rainbird spoke to his isciples that the teachings of the Guru should not be forgotten.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪਿਰਮ ਰਸੁ ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਾਣੀ ।
guramukh sukh fal piram ras sahaj samaadh saadhasang jaanee |

The pleasure it of the Gurmukh (Guru Arjan Dev) is the delight of love and he accepts the holy congregation as the natural state of meditation.

ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੀ ।੨੩।
gur arajan vittahu kurabaanee |23|

I am sacrifice unto Guru Arjan Dev.

ਪਉੜੀ ੨੪
paurree 24

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ।
paarabraham pooran braham satigur aape aap upaaeaa |

The true Guru has been created in the form of perfect Brahm by the transcendent Brahm. Guru is God and God is the Guru; two names are of the same supreme reality.

ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ਗੋਵਿੰਦੁ ਗੁਰੁ ਜੋਤਿ ਇਕ ਦੁਇ ਨਾਵ ਧਰਾਇਆ ।
gur gobind govind gur jot ik due naav dharaaeaa |

The son for the father and the father for the son created wonder by receiving the wondrous Word .

ਪੁਤੁ ਪਿਅਹੁ ਪਿਉ ਪੁਤ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦਹੁ ਵਿਸਮਾਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ।
put piahu piau put te visamaadahu visamaad sunaaeaa |

A wonderful beauty has been created in the action of tree becoming fruit and fruit the tree.

ਬਿਰਖਹੁ ਫਲੁ ਫਲ ਤੇ ਬਿਰਖੁ ਆਚਰਜਹੁ ਆਚਰਜੁ ਸੁਹਾਇਆ ।
birakhahu fal fal te birakh aacharajahu aacharaj suhaaeaa |

From the two banks of a river its true extent cannot be understood simply by saying that the one is far and the other near bank.

ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਆਖੀਅਨਿ ਪੁਛੇ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ।
nadee kinaare aakheean puchhe paaraavaar na paaeaa |

Guru Arjan Dev and Guru Hargobind are in fact one and the same.

ਹੋਰਨਿ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਗੁਰੁ ਚੇਲੇ ਮਿਲਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ।
horan alakh na lakheeai gur chele mil alakh lakhaaeaa |

None else can perceive the imperceptible Lord but the disciple (Hargobind) having met the Guru (Arjan Dev) has visualised the imperceptible Lord.

ਹਰਿਗੋਵਿੰਦੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਭਾਇਆ ।੨੪।
harigovind guroo gur bhaaeaa |24|

Guru Hargobind is dear to the Lord who is the Guru of the Gurus.

ਪਉੜੀ ੨੫
paurree 25

ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਦੇਉ ਨਿਰੰਕਾਰਿ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ।
nirankaar naanak deo nirankaar aakaar banaaeaa |

The formless Lord assumed the form of Guru Nanak Dev who is second all forms.

ਗੁਰੁ ਅੰਗਦੁ ਗੁਰੁ ਅੰਗ ਤੇ ਗੰਗਹੁ ਜਾਣੁ ਤਰੰਗ ਉਠਾਇਆ ।
gur angad gur ang te gangahu jaan tarang utthaaeaa |

In turn, he created Afigad from his limbs as the waves e created by Ganges.

ਅਮਰਦਾਸੁ ਗੁਰੁ ਅੰਗਦਹੁ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਚਲਤੁ ਵਰਤਾਇਆ ।
amaradaas gur angadahu jot saroop chalat varataaeaa |

From Guru Angad came Guru Amar Das and the miracle of the transference of the light was seen by one and all.

ਗੁਰੁ ਅਮਰਹੁ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸੁ ਅਨਹਦ ਨਾਦਹੁ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ।
gur amarahu gur raamadaas anahad naadahu sabad sunaaeaa |

From. Guru ar Das Rim Das came into being in such a way as if the Word was ated from the unstruck sounds.

ਰਾਮਦਾਸਹੁ ਅਰਜਨੁ ਗੁਰੂ ਦਰਸਨੁ ਦਰਪਨਿ ਵਿਚਿ ਦਿਖਾਇਆ ।
raamadaasahu arajan guroo darasan darapan vich dikhaaeaa |

Guru Arjan Dev by Guru Ram 'Ws was ated as if he is the image of the latter in the mirror.

ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਅਰਜਨਹੁ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਦਵਾਇਆ ।
harigobind gur arajanahu gur gobind naau sadavaaeaa |

Being created by Guru Arjan Dev, Guru Hargobind made himself famous as the form of the Lord.

ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਵਿਚਿ ਪਰਗਟੀ ਆਇਆ ।
gur moorat gur sabad hai saadhasangat vich paragattee aaeaa |

In fact the physical body of the Guru is 'Word' of the Guru which comes perceptible only in the form of holy congregation.

ਪੈਰੀ ਪਾਇ ਸਭ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ।੨੫।੨੪। ਚਉਵੀਹ ।
pairee paae sabh jagat taraaeaa |25|24| chauveeh |

Thus, the true liberated the whole world making people bow at the Lord's feet.


Flag Counter