Vaaran Bhai Gurdas Ji

Page - 6


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Oankar, the primal energy, realized through the grace of divine preceptor

ਵਾਰ ੬ ।
vaar 6 |

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਾਣੀਐ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਥਾਟੁ ਬਣਾਇਆ ।
pooraa satigur jaaneeai poore pooraa thaatt banaaeaa |

One should understand the perfect true Guru who has created the grandeur (of creation) around.

ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਮੰਤ੍ਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ।
poore pooraa saadhasang poore pooraa mantr drirraaeaa |

The holy congregation of the complete is perfect and that perfect has recited the perfect mantra.

ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਪਿਰਮ ਰਸੁ ਪੂਰਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੰਥੁ ਚਲਾਇਆ ।
poore pooraa piram ras pooraa guramukh panth chalaaeaa |

The perfect has created the complete love for the Lord and has ordained the gurmukh way of life.

ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਦਰਸਣੋ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ।
poore pooraa darasano poore pooraa sabad sunaaeaa |

The sight of perfect is perfect and the same perfect has caused to hear the perfect word.

ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਬੈਹਣਾ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਤਖਤੁ ਰਚਾਇਆ ।
poore pooraa baihanaa poore pooraa takhat rachaaeaa |

His sitting is also perfect and his throne is also perfect.

ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਸਚੁ ਖੰਡੁ ਹੈ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹੋਇ ਵਸਗਤਿ ਆਇਆ ।
saadh sangat sach khandd hai bhagat vachhal hoe vasagat aaeaa |

The holy congregation is the abode of truth and being kind to the devotee, He is in the possession of the devotees.

ਸਚੁ ਰੂਪੁ ਸਚੁ ਨਾਉ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਸਿਖਾ ਸਮਝਾਇਆ ।
sach roop sach naau gur giaan dhiaan sikhaa samajhaaeaa |

The Guru, out of his sheer love for the Sikhs, has made them understand the true nature of the Lord, the true name and the knowledge-producing meditation.

ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਪਰਚਾ ਪਰਚਾਇਆ ।੧।
gur chele parachaa parachaaeaa |1|

The Guru has immersed the disciple in the way of life.

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਦਾ ਕਰੈ ਕਰਾਇਆ ।
karan kaaran samarath hai saadhasangat daa karai karaaeaa |

All competent God Himself is the efficient as well as material cause of all but He does everything according to the will of the holy congregation.

ਭਰੈ ਭੰਡਾਰ ਦਾਤਾਰੁ ਹੈ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਦਾ ਦੇਇ ਦਿਵਾਇਆ ।
bharai bhanddaar daataar hai saadhasangat daa dee divaaeaa |

The stores of that bestower are full but he gives according to the wishes of the holy congregation.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਰੂਪੁ ਹੋਇ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇਆ ।
paarabraham gur roop hoe saadhasangat gur sabad samaaeaa |

That transcendental Brahm, by being the Guru, enrapts the holy congregation into the Word, sabad.

ਜਗ ਭੋਗ ਜੋਗ ਧਿਆਨੁ ਕਰਿ ਪੂਜਾ ਪਰੇ ਨ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ।
jag bhog jog dhiaan kar poojaa pare na darasan paaeaa |

His glimpse can not be had by performing of yajna, offering sweets, yoga, concentration, ritualistic worship and ablutions.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਪਿਉ ਪੁਤੁ ਹੋਇ ਦਿਤਾ ਖਾਇ ਪੈਨ੍ਹੈ ਪੈਨ੍ਹਾਇਆ ।
saadhasangat piau put hoe ditaa khaae painhai painhaaeaa |

Fellows in the holy congregation maintain father-son relationship with the Guru,

ਘਰਬਾਰੀ ਹੋਇ ਵਰਤਿਆ ਘਰਬਾਰੀ ਸਿਖ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ ।
gharabaaree hoe varatiaa gharabaaree sikh pairee paaeaa |

and whatever he gives to eat and put on, they eat and wear.

ਮਾਇਆ ਵਿਚਿ ਉਦਾਸੁ ਰਖਾਇਆ ।੨।
maaeaa vich udaas rakhaaeaa |2|

God remains detached in maya.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਿ ਕੈ ਜਾਇ ਅੰਦਰਿ ਦਰੀਆਉ ਨ੍ਹਵੰਦੇ ।
amrit vele utth kai jaae andar dareeaau nhavande |

Getting up at the ambrosial hour of morning the Sikhs bathe in the river.

ਸਹਜਿ ਸਮਾਧਿ ਅਗਾਧਿ ਵਿਚਿ ਇਕ ਮਨਿ ਹੋਇ ਗੁਰ ਜਾਪੁ ਜਪੰਦੇ ।
sahaj samaadh agaadh vich ik man hoe gur jaap japande |

By putting their mind in the unfathomable God through deep concentration, they remember Guru, the God by reciting Japu (Ji).

ਮਥੈ ਟਿਕੇ ਲਾਲ ਲਾਇ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਚਲਿ ਜਾਇ ਬਹੰਦੇ ।
mathai ttike laal laae saadhasangat chal jaae bahande |

Getting fully activated then they go to join the holy congregation of the saints.

ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵ ਲੀਣੁ ਹੋਇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਗਾਇ ਸੁਣੰਦੇ ।
sabad surat liv leen hoe satigur baanee gaae sunande |

Becoming absorbed in remembering and loving the sabad they sing and hear the Guru's hymns.

ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਭੈ ਵਰਤਿਮਾਨਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ ।
bhaae bhagat bhai varatimaan gur sevaa gurapurab karande |

They love to spend their time in meditation, service and fear of God and they serve the Gum by observing his anniversaries.

ਸੰਝੈ ਸੋਦਰੁ ਗਾਵਣਾ ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਰਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲੰਦੇ ।
sanjhai sodar gaavanaa man melee kar mel milande |

They sing the Sodar in the evening and heartily associate with one another.

ਰਾਤੀ ਕੀਰਤਿ ਸੋਹਿਲਾ ਕਰਿ ਆਰਤੀ ਪਰਸਾਦੁ ਵੰਡੰਦੇ ।
raatee keerat sohilaa kar aaratee parasaad vanddande |

Having recited the Sohila and made supplication at night they distribute sacred food (prasad).

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪਿਰਮ ਚਖੰਦੇ ।੩।
guramukh sukh fal piram chakhande |3|

Thus gurmukhs gladly taste the fruit of happiness.

ਇਕ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਕਰਿ ਓਅੰਕਾਰਿ ਅਕਾਰੁ ਪਸਾਰਾ ।
eik kavaau pasaau kar oankaar akaar pasaaraa |

The Oankar Lord, with one resonance created the forms.

ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੋ ਧਰਤਿ ਅਗਾਸੁ ਧਰੇ ਨਿਰਧਾਰਾ ।
paun paanee baisantaro dharat agaas dhare niradhaaraa |

Air, water, fire, sky and earth He sustained (in his order) without any support.

ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿਚਿ ਰਖਿਓਨੁ ਕਰਿ ਵਰਭੰਡ ਕਰੋੜਿ ਅਕਾਰਾ ।
rom rom vich rakhion kar varabhandd karorr akaaraa |

Millions of universe exist in his each trichome.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ।
paarabraham pooran braham agam agochar alakh apaaraa |

He the transcendental Brahm is the complete (within and without), inaccessible, imperceptible incomprehensible and infinite.

ਪਿਰਮ ਪਿਆਲੈ ਵਸਿ ਹੋਇ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਹੋਇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ।
piram piaalai vas hoe bhagat vachhal hoe sirajanahaaraa |

He remains in the control of loving devotion and by becoming kind to the devotees, He creates.

ਬੀਉ ਬੀਜਿ ਅਤਿ ਸੂਖਮੋ ਤਿਦੂੰ ਹੋਇ ਵਡ ਬਿਰਖ ਵਿਥਾਰਾ ।
beeo beej at sookhamo tidoon hoe vadd birakh vithaaraa |

He is the subtle seed that takes form of the large tree of creation.

ਫਲ ਵਿਚਿ ਬੀਉ ਸਮਾਇ ਕੈ ਇਕ ਦੂੰ ਬੀਅਹੁ ਲਖ ਹਜਾਰਾ ।
fal vich beeo samaae kai ik doon beeahu lakh hajaaraa |

The fruits contain seeds and then from one seed millions of fruits are created.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲ ਪਿਰਮ ਰਸੁ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ।
guramukh sukh fal piram ras gurasikhaan satiguroo piaaraa |

The sweet fruit of Gurmukhs is the love of Lord and the Sikhs of Guru love the true Guru.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਚੁ ਖੰਡ ਵਿਚਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖੁ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ।
saadhasangat sach khandd vich satigur purakh vasai nirankaaraa |

In the holy congregation, the abode of truth, the supreme formless Lord resides.

ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ।੪।
bhaae bhagat guramukh nisataaraa |4|

The Gurmukhs get liberated through loving devotion.

ਪਉਣੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਹੈ ਵਾਹਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ।
paun guroo gur sabad hai vaahaguroo gur sabad sunaaeaa |

The Guru's word is the air, the Guru and wondrous lord has recited Word the Guru.

ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਕਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੰਥਿ ਨਿਵਾਣਿ ਚਲਾਇਆ ।
paanee pitaa pavitru kar guramukh panth nivaan chalaaeaa |

The father of man is water which by flowing downwards teaches humility.

ਧਰਤੀ ਮਾਤ ਮਹਤੁ ਕਰਿ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਸੰਜੋਗੁ ਬਣਾਇਆ ।
dharatee maat mahat kar ot pot sanjog banaaeaa |

The earth being tolerant like mother is the mother and is the further base of all the creatures.

ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਰਾਤਿ ਦਿਹੁ ਬਾਲ ਸੁਭਾਇ ਜਗਤ੍ਰੁ ਖਿਲਾਇਆ ।
daaee daaeaa raat dihu baal subhaae jagatru khilaaeaa |

The day and night are the nurses who keep the people of child-wisdom busy in the plays of the world.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਵਸਿ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ।
guramukh janam sakaarathaa saadhasangat vas aap gavaaeaa |

The life of Gurmukh is meaningful because he in the holy congregation has lost his egotism.

ਜੰਮਣ ਮਰਣਹੁ ਬਾਹਰੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਵਰਤਾਇਆ ।
jaman maranahu baahare jeevan mukat jugat varataaeaa |

He becoming liberated in life behaves in the 'world with the skill to come out of the cycle of transrnigration.

ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਤਾ ਮਤਿ ਹੈ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਮੋਖ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ।
guramat maataa mat hai pitaa santokh mokh pad paaeaa |

The mother of the gurmukhs is the wisdom of the Guru and father, the contentment through whom they attain deliverance.

ਧੀਰਜੁ ਧਰਮੁ ਭਿਰਾਵ ਦੁਇ ਜਪੁ ਤਪੁ ਜਤੁ ਸਤੁ ਪੁਤ ਜਣਾਇਆ ।
dheeraj dharam bhiraav due jap tap jat sat put janaaeaa |

Forbearance and the sense of duty are their brothers, and meditation, austetities, continence the sons.

ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਪੁਰਖਹੁ ਪੁਰਖ ਚਲਤੁ ਵਰਤਾਇਆ ।
gur chelaa chelaa guroo purakhahu purakh chalat varataaeaa |

The Guru and the disciple are diffused into one another in equanirnity and they both are the extension of the perfect supreme Lord.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲੁ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ।੫।
guramukh sukh fal alakh lakhaaeaa |5|

Raving realized the supreme pleasure they have made others also realize the same.

ਪਰ ਘਰ ਜਾਇ ਪਰਾਹੁਣਾ ਆਸਾ ਵਿਚਿ ਨਿਰਾਸੁ ਵਲਾਏ ।
par ghar jaae paraahunaa aasaa vich niraas valaae |

The guest in the house of other person remains unconcerned among many expectations.

ਪਾਣੀ ਅੰਦਰਿ ਕਵਲ ਜਿਉ ਸੂਰਜ ਧਿਆਨੁ ਅਲਿਪਤੁ ਰਹਾਏ ।
paanee andar kaval jiau sooraj dhiaan alipat rahaae |

Lotus too in the water concentrates upon sun and remains- uninfluenced by water.

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਸਤਿਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਦੀ ਸੰਧਿ ਮਿਲਾਏ ।
sabad surat satisang mil gur chele dee sandh milaae |

Likewise in the holy congregation the Guru and disciple meet through word (sabad) and meditative faculty(surati).

ਚਾਰਿ ਵਰਨ ਗੁਰਸਿਖ ਹੋਇ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਚ ਖੰਡ ਵਸਾਏ ।
chaar varan gurasikh hoe saadhasangat sach khandd vasaae |

People of the four varnas, by becoming followers of the Guru, reside in the abode of truth through the holy congregation.

ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਤੰਬੋਲ ਰਸੁ ਖਾਇ ਚਬਾਇ ਸੁ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਏ ।
aap gavaae tanbol ras khaae chabaae su rang charrhaae |

Like the one coloured sap of betel-leaf they shed away their selfhood, and all are coloured in their one fast colour.

ਛਿਅ ਦਰਸਨ ਤਰਸਨ ਖੜੇ ਬਾਰਹ ਪੰਥਿ ਗਿਰੰਥ ਸੁਣਾਏ ।
chhia darasan tarasan kharre baarah panth giranth sunaae |

All the six philosophies and the twelve sects of yogis covet by standing away (but do not get that status because of their pride).

ਛਿਅ ਰੁਤਿ ਬਾਰਹ ਮਾਸ ਕਰਿ ਇਕੁ ਇਕੁ ਸੂਰਜੁ ਚੰਦੁ ਦਿਖਾਏ ।
chhia rut baarah maas kar ik ik sooraj chand dikhaae |

Six seasons, twelve months are shown to have one sun and one moon,

ਬਾਰਹ ਸੋਲਹ ਮੇਲਿ ਕੈ ਸਸੀਅਰ ਅੰਦਰਿ ਸੂਰ ਸਮਾਏ ।
baarah solah mel kai saseear andar soor samaae |

But the gurmukhs have fused the sun and the moon into each other, i.e. they have demolished the boundries of the sattva and the rajas gunas.

ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਨੋ ਲੰਘਿ ਕੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਇਕੁ ਮਨੁ ਇਕੁ ਧਿਆਏ ।
siv sakatee no langh kai guramukh ik man ik dhiaae |

Having gone beyond the rnaya of Siva-sakti they medicate upon the one supreme.

ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਗੁ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ।੬।
pairee pai jag pairee paae |6|

Their humility makes the world fall at their feet.

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਅਦੇਸੁ ਕਰਿ ਪੈਰੀ ਪੈ ਰਹਰਾਸਿ ਕਰੰਦੇ ।
gur upades ades kar pairee pai raharaas karande |

Considering the sermon of the Guru as the order they observe the code being bumble.

ਚਰਣ ਸਰਣਿ ਮਸਤਕੁ ਧਰਨਿ ਚਰਨ ਰੇਣੁ ਮੁਖਿ ਤਿਲਕ ਸੁਹੰਦੇ ।
charan saran masatak dharan charan ren mukh tilak suhande |

They surrender at the feet of Guru and apply he dust of his-feet to their heads.

ਭਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖੁ ਮੇਟਿ ਲੇਖੁ ਅਲੇਖ ਵਿਸੇਖ ਬਣੰਦੇ ।
bharam karam daa lekh mett lekh alekh visekh banande |

By effacing the delusive writings of destiny, they create special love for imperceptible God.

ਜਗਮਗ ਜੋਤਿ ਉਦੋਤੁ ਕਰਿ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਨ ਲਖ ਪੁਜੰਦੇ ।
jagamag jot udot kar sooraj chand na lakh pujande |

Myriads of suns and moons cannot reach their effulgence.

ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰਿ ਕੈ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਚ ਮੇਲਿ ਮਿਲੰਦੇ ।
haumai garab nivaar kai saadhasangat sach mel milande |

Deleting ego from themselves they take dip into the sacred tank of the holy congregation.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮੁ ਚਰਣ ਕਵਲ ਪੂਜਾ ਪਰਚੰਦੇ ।
saadhasangat pooran braham charan kaval poojaa parachande |

Holy congregation is the abode of the perfect Brahm and they (gurmukhs) keep their mind imbued with the lotus feet (of Lord).

ਸੁਖ ਸੰਪਟਿ ਹੋਇ ਭਵਰ ਵਸੰਦੇ ।੭।
sukh sanpatt hoe bhavar vasande |7|

They become the black bee and reside in the pleasure-petals (of the holy Lord).

ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਪਰਸਣੁ ਸਫਲੁ ਛਿਅ ਦਰਸਨੁ ਇਕ ਦਰਸਨੁ ਜਾਣੈ ।
gur darasan parasan safal chhia darasan ik darasan jaanai |

Blessed is the Glimpse and the company of the guru because there only one visualizes God alone in all the six philosophies.

ਦਿਬ ਦਿਸਟਿ ਪਰਗਾਸੁ ਕਰਿ ਲੋਕ ਵੇਦ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਪਛਾਣੈ ।
dib disatt paragaas kar lok ved gur giaan pachhaanai |

Getting enlightened one identifies the teachings of Guru even in secular affairs

ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਇ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੈ ।
ekaa naaree jatee hoe par naaree dhee bhain vakhaanai |

Having one women as wife he (the Sikh) is a celebate and considers any other's wife as his daughter or a sister.

ਪਰ ਧਨੁ ਸੂਅਰ ਗਾਇ ਜਿਉ ਮਕਰੂਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਣੈ ।
par dhan sooar gaae jiau makarooh hindoo musalamaanai |

To covet another man's property is forbidden ( to a Sikh) as the swine is to the Muslim and the cow to a Hindu.

ਘਰਬਾਰੀ ਗੁਰਸਿਖੁ ਹੋਇ ਸਿਖਾ ਸੂਤ੍ਰ ਮਲ ਮੂਤ੍ਰ ਵਿਡਾਣੈ ।
gharabaaree gurasikh hoe sikhaa sootr mal mootr viddaanai |

The sikh being a householder abnegates tonsure,the sacred thread ( Janeau), etc and forsakes them like abdominable faeces.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮੁ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਗੁਰਸਿਖ ਸਿਞਾਣੈ ।
paarabraham pooran braham giaan dhiaan gurasikh siyaanai |

The Sikh of the Guru accepts transcendental Lord as the sole found af higher knowledge and the meditation.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਪਤਿ ਪਰਵਾਣੈ ।੮।
saadhasangat mil pat paravaanai |8|

In the congregation of such people any body could become authentic as well as respectable.

ਗਾਈ ਬਾਹਲੇ ਰੰਗ ਜਿਉ ਖੜੁ ਚਰਿ ਦੁਧੁ ਦੇਨਿ ਇਕ ਰੰਗੀ ।
gaaee baahale rang jiau kharr char dudh den ik rangee |

Though the cows are of different hues yet their milk is of the same (white) colour.

ਬਾਹਲੇ ਬਿਰਖ ਵਣਾਸਪਤਿ ਅਗਨੀ ਅੰਦਰਿ ਹੈ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ।
baahale birakh vanaasapat aganee andar hai bahu rangee |

The vegetation has variety of trees but is the fire therein of different colours?

ਰਤਨਾ ਵੇਖੈ ਸਭੁ ਕੋ ਰਤਨ ਪਾਰਖੂ ਵਿਰਲਾ ਸੰਗੀ ।
ratanaa vekhai sabh ko ratan paarakhoo viralaa sangee |

Many behold the jewels but the jeweller is a rare person.

ਹੀਰੇ ਹੀਰਾ ਬੇਧਿਆ ਰਤਨ ਮਾਲ ਸਤਿਸੰਗਤਿ ਚੰਗੀ ।
heere heeraa bedhiaa ratan maal satisangat changee |

As the diamond interlaced with other diamonds goes in the company of jewels, likewise the mind-diamond intertwined with the diamond like Guru Word goes in the string of the holy congregation.

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿਓਨੁ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲੁ ਨ ਹੋਰਸੁ ਮੰਗੀ ।
amrit nadar nihaalion hoe nihaal na horas mangee |

Knowledgeable people get blessed with the ambrosial sight of the Guru and then have no desire whatsoever.

ਦਿਬ ਦੇਹ ਦਿਬ ਦਿਸਟਿ ਹੋਇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤਿ ਅੰਗ ਅੰਗੀ ।
dib deh dib disatt hoe pooran braham jot ang angee |

Their body and vision turns divine and their every limb reflects the divine light of the perfect Brahm.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਲੰਗੀ ।੯।
saadhasangat satigur sahalangee |9|

Their relations with the true Guru are established through the holy congregation.

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵ ਸਾਧਸੰਗਿ ਪੰਚ ਸਬਦ ਇਕ ਸਬਦ ਮਿਲਾਏ ।
sabad surat liv saadhasang panch sabad ik sabad milaae |

The Gurmukh while immersing his meditational faculty in the Word listens to the Word alone even through the five types of sounds (created through many instruments).

ਰਾਗ ਨਾਦ ਲਖ ਸਬਦ ਲਖਿ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਸੁਭਾਉ ਅਲਾਏ ।
raag naad lakh sabad lakh bhaakhiaa bhaau subhaau alaae |

Considering the ragas and nadas only as the medium, the Gurmukh discusses and recites with love.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨੁ ਧੁਨਿ ਜਾਣੈ ਜੰਤ੍ਰੀ ਜੰਤ੍ਰ ਵਜਾਏ ।
guramukh braham dhiaan dhun jaanai jantree jantr vajaae |

Only the Gurmukhs understand the melody of the knowledge of the supreme reality.

ਅਕਥ ਕਥਾ ਵੀਚਾਰਿ ਕੈ ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਵਰਜਿ ਰਹਾਏ ।
akath kathaa veechaar kai usatat nindaa varaj rahaae |

The Sikhs ponder on the words of the Ineffable, and abstain from praise and blame.

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਅਵੇਸੁ ਕਰਿ ਮਿਠਾ ਬੋਲਣੁ ਮਨ ਪਰਚਾਏ ।
gur upades aves kar mitthaa bolan man parachaae |

Allowing the Guru's instruction to enter their hearts they speak politely and thus comfort one another.

ਜਾਇ ਮਿਲਨਿ ਗੁੜ ਕੀੜਿਆਂ ਰਖੈ ਰਖਣਹਾਰੁ ਲੁਕਾਏ ।
jaae milan gurr keerriaan rakhai rakhanahaar lukaae |

The Sikhs' virtues cannot be concealed. As a man may hide mollasses, but ants will discover it.

ਗੰਨਾ ਹੋਇ ਕੋਲੂ ਪੀੜਾਏ ।੧੦।
ganaa hoe koloo peerraae |10|

As the sugarcane gives juice when pressed in a mill, so must a Sikh suffer while conferring favours on others.

ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦੁ ਰਸਿ ਹੋਇ ਭਵਰੁ ਲੈ ਵਾਸੁ ਲੁਭਾਵੈ ।
charan kamal makarand ras hoe bhavar lai vaas lubhaavai |

Like the black bee they surrender at the lotus feet of Guru and enjoy the sap and remain happy.

ਇੜਾ ਪਿੰਗੁਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਲੰਘਿ ਤ੍ਰਿਬੇਣੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਆਵੈ ।
eirraa pingulaa sukhamanaa langh tribenee nij ghar aavai |

They go beyond the triveni of ira, pingala and susumna and stablize in their own self.

ਸਾਹਿ ਸਾਹਿ ਮਨੁ ਪਵਣ ਲਿਵ ਸੋਹੰ ਹੰਸਾ ਜਪੈ ਜਪਾਵੈ ।
saeh saeh man pavan liv sohan hansaa japai japaavai |

They through the flame of breath, mind and the life force, recite and make others recite the soham and hans recitations (jap).

ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਲਿਵ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧਿ ਅਵੇਸੁ ਮਚਾਵੈ ।
acharaj roop anoop liv gandh sugandh aves machaavai |

The form of surati is wonderfully fragrant and enrapturing.

ਸੁਖਸਾਗਰ ਚਰਣਾਰਬਿੰਦ ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਵਿਚਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ।
sukhasaagar charanaarabind sukh sanpatt vich sahaj samaavai |

The gurmukhs calmly absorb in the pleasure-ocean of the Guru feet.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲ ਪਿਰਮ ਰਸੁ ਦੇਹ ਬਿਦੇਹ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ।
guramukh sukh fal piram ras deh bideh param pad paavai |

When they in the form of pleasure-fruit obtain the supreme joy, they go beyond the bondages of body and bodylessness and attain the highest station.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਵੈ ।੧੧।
saadhasangat mil alakh lakhaavai |11|

Such gurmukhs have the glimpse of that invisible Lord in the holy congregation.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਥਿ ਸਕਥ ਹਨਿ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ।
guramukh hath sakath han saadhasangat gur kaar kamaavai |

Worthy are the hands of the Sikh who in the holy congregation do the Guru's work.

ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਹਣਾ ਪੈਰ ਧੋਇ ਚਰਣਾਮਤੁ ਪਾਵੈ ।
paanee pakhaa peehanaa pair dhoe charanaamat paavai |

Who draw water, fan the sangat, grind the flour, wash the feet of Guru and drink the water therefrom;

ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਿ ਪੋਥੀਆ ਤਾਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਰਬਾਬ ਵਜਾਵੈ ।
gurabaanee likh potheea taal mridang rabaab vajaavai |

Who copy the Guru's hymns and play the cymbals, the mirdang, a small drum, and the rebeck in the company of holy.

ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡਉਤ ਕਰਿ ਗੁਰਭਾਈ ਗਲਿ ਮਿਲਿ ਗਲਿ ਲਾਵੈ ।
namasakaar ddanddaut kar gurabhaaee gal mil gal laavai |

Worthy are the hands who bow, help in prostrating and embrace a brother Sikh;

ਕਿਰਤਿ ਵਿਰਤਿ ਕਰਿ ਧਰਮ ਦੀ ਹਥਹੁ ਦੇ ਕੈ ਭਲਾ ਮਨਾਵੈ ।
kirat virat kar dharam dee hathahu de kai bhalaa manaavai |

Who eam livelihood honestly and munificently confer favour on others.

ਪਾਰਸੁ ਪਰਸਿ ਅਪਰਸਿ ਹੋਇ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਧਨ ਹਥੁ ਨ ਲਾਵੈ ।
paaras paras aparas hoe par tan par dhan hath na laavai |

Worthy of praise are the hands of such a Sikh who by coming in touch with Guru becomes indifferent to worldly materials and lays not his eyes on another's wife or property;

ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਰਸਿਖ ਪੂਜ ਕੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਭੈ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ ।
gurasikh gurasikh pooj kai bhaae bhagat bhai bhaanaa bhaavai |

Who loves another Sikh and embraces the love, devotion, and fear of God;

ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਨ ਆਪੁ ਗਣਾਵੈ ।੧੨।
aap gavaae na aap ganaavai |12|

He effaces his ego and does not assert himself.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੈਰ ਸਕਾਰਥੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਾਰਗਿ ਚਾਲ ਚਲੰਦੇ ।
guramukh pair sakaarathe guramukh maarag chaal chalande |

Blessed are the feet of the Sikhs who walk in Guru's way;

ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਜਾਨਿ ਚਲਿ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਚਲਿ ਜਾਇ ਬਹੰਦੇ ।
guroo duaarai jaan chal saadhasangat chal jaae bahande |

Who go to the Gurudwara and sit their in the holy congregation;

ਧਾਵਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੋ ਗੁਰਸਿਖਾ ਨੋ ਖੋਜਿ ਲਹੰਦੇ ।
dhaavan praupakaar no gurasikhaa no khoj lahande |

Who search out the Guru's Sikhs and hasten to do them favours.

ਦੁਬਿਧਾ ਪੰਥਿ ਨ ਧਾਵਨੀ ਮਾਇਆ ਵਿਚਿ ਉਦਾਸੁ ਰਹੰਦੇ ।
dubidhaa panth na dhaavanee maaeaa vich udaas rahande |

Worthy are the feet of the Silk's who do not go on the way of duality and possessing wealth remain indifferent to it.

ਬੰਦਿ ਖਲਾਸੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ।
band khalaasee bandagee virale keee hukamee bande |

Few are the people who abide by the orders of the Supreme Commander, do Him homage and thus escape from their bonds;

ਗੁਰਸਿਖਾ ਪਰਦਖਣਾਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਰਹਰਾਸਿ ਕਰੰਦੇ ।
gurasikhaa paradakhanaan pairee pai raharaas karande |

Who adopt the custom of circumambulating the Guru's Sikhs and falling at their feet.

ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਪਰਚੈ ਪਰਚੰਦੇ ।੧੩।
gur chele parachai parachande |13|

The Guru's Sikhs delight in such enjoyments.

ਗੁਰਸਿਖ ਮਨਿ ਪਰਗਾਸੁ ਹੈ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਅਜਰੁ ਜਰੰਦੇ ।
gurasikh man paragaas hai piram piaalaa ajar jarande |

The enlightened mind of the Sikhs drinks and digests the unbearable cup of the love of the Lord.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬਿਬੇਕੀ ਧਿਆਨੁ ਧਰੰਦੇ ।
paarabraham pooran braham braham bibekee dhiaan dharande |

Armed with the knowledge of the Brahm, they meditate upon the transcendental Brahm.

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵ ਲੀਣ ਹੋਇ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣੰਦੇ ।
sabad surat liv leen hoe akath kathaa gur sabad sunande |

Merging their consciousness in the Word-sabad, they recite the indescribable story of the Word-the Guru.

ਭੂਤ ਭਵਿਖਹੁਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅਬਿਗਤਿ ਗਤਿ ਅਤਿ ਅਲਖ ਲਖੰਦੇ ।
bhoot bhavikhahun varatamaan abigat gat at alakh lakhande |

They are competent to see incomprehensible pace of the past, present and future.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲੁ ਅਛਲੁ ਛਲੁ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਕਰਿ ਅਛਲੁ ਛਲੰਦੇ ।
guramukh sukh fal achhal chhal bhagat vachhal kar achhal chhalande |

Never deluding fruit of joy, the gurmukhs get, and with grace of the God, kind to devotees, they rather delude the evil propensities.

ਭਵਜਲ ਅੰਦਰਿ ਬੋਹਿਥੈ ਇਕਸ ਪਿਛੇ ਲਖ ਤਰੰਦੇ ।
bhavajal andar bohithai ikas pichhe lakh tarande |

They work as a boat in the world-ocean and ferry across the millions who follow one gurmukh, the Guru-oriented person.

ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਿਲਨਿ ਹਸੰਦੇ ।੧੪।
praupakaaree milan hasande |14|

The altruist Sikhs always come up smiling.

ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਆਖੀਐ ਬਹਲੇ ਬਿਸੀਅਰੁ ਤਿਸੁ ਲਪਟਾਹੀ ।
baavan chandan aakheeai bahale biseear tis lapattaahee |

The snakes are said to be coiled around the sandal tree (but the tree is not influenced by their poison).

ਪਾਰਸੁ ਅੰਦਰਿ ਪਥਰਾ ਪਥਰ ਪਾਰਸੁ ਹੋਇ ਨ ਜਾਹੀ ।
paaras andar patharaa pathar paaras hoe na jaahee |

The philosopher's stone exists among stones but does not turn out to be an ordinary stone.

ਮਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪਾਂ ਸਿਰੀਂ ਓਇ ਭਿ ਸਪਾਂ ਵਿਚਿ ਫਿਰਾਹੀ ।
manee jinhaan sapaan sireen oe bhi sapaan vich firaahee |

The jewel-holding snake also roams about among the ordinary snakes.

ਲਹਰੀ ਅੰਦਰਿ ਹੰਸੁਲੇ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਚੁਗਿ ਚੁਗਿ ਖਾਹੀ ।
laharee andar hansule maanak motee chug chug khaahee |

From the waves of the pond, the swans pick up only pearls and gems to eat.

ਜਿਉਂ ਜਲਿ ਕਵਲ ਅਲਿਪਤੁ ਹੈ ਘਰਿਬਾਰੀ ਗੁਰਸਿਖਿ ਤਿਵਾਹੀ ।
jiaun jal kaval alipat hai gharibaaree gurasikh tivaahee |

As the lotus remains unsmeared in water, the same is the position of the householder Sikh.

ਆਸਾ ਵਿਚਿ ਨਿਰਾਸੁ ਹੋਇ ਜੀਵਨੁ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਜੀਵਾਹੀ ।
aasaa vich niraas hoe jeevan mukat jugat jeevaahee |

He residing among all the hopes and cravings around, adopts the skill of liberation in life and lives (happily).

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਿਤੁ ਮੁਹਿ ਸਾਲਾਹੀ ।੧੫।
saadhasangat kit muhi saalaahee |15|

How could one eulogise the holy congregation.

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਕਾਰਿ ਆਕਾਰੁ ਬਣਾਇਆ ।
dhan dhan satigur purakh nirankaar aakaar banaaeaa |

The formless Lord has assumed the form of true Guru, the blessed one.

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖ ਸੁਣਿ ਚਰਣਿ ਸਰਣਿ ਗੁਰਸਿਖ ਜੁ ਆਇਆ ।
dhan dhan satigur sikh sun charan saran gurasikh ju aaeaa |

Fortunate is the Sikh of the Guru who listening to the teaching of the Guru has sought the shelter of the Guru-feet.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਾਰਗੁ ਧੰਨੁ ਹੈ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਸੰਗੁ ਚਲਾਇਆ ।
guramukh maarag dhan hai saadhasangat mil sang chalaaeaa |

The way of the gurmukhs is blessed on which one treads through the holy congregation.

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣ ਧੰਨੁ ਮਸਤਕੁ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਇਆ ।
dhan dhan satigur charan dhan masatak gur charanee laaeaa |

Blest is feet of the true Guru and that head is also fortunate which reposes on the feet of Guru.

ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਧੰਨੁ ਹੈ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰਸਿਖ ਪਰਸਣਿ ਆਇਆ ।
satigur darasan dhan hai dhan dhan gurasikh parasan aaeaa |

The glimpse of the true Guru is auspicious and the Sikh of the Guru is also blessed one who has come to have sight of the Guru.

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਗੁਰਸਿਖ ਵਿਚਿ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਗੁਰੁ ਮੁਹਿ ਲਾਇਆ ।
bhaau bhagat gurasikh vich hoe deaal gur muhi laaeaa |

The Guru loves happily the devotional feelings of the Sikh.

ਦੁਰਮਤਿ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਮਿਟਾਇਆ ।੧੬।
duramat doojaa bhaau mittaaeaa |16|

The wisdom of the Guru decimates duality.

ਧੰਨੁ ਪਲੁ ਚਸਾ ਘੜੀ ਪਹਰੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਥਿਤਿ ਸੁ ਵਾਰ ਸਭਾਗੇ ।
dhan pal chasaa gharree pahar dhan dhan thit su vaar sabhaage |

Blessed is the moment, the blinking time, the hour, the date, the day (during which you remember the Lord).

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਦਿਹੁ ਰਾਤਿ ਹੈ ਪਖੁ ਮਾਹ ਰੁਤਿ ਸੰਮਤਿ ਜਾਗੇ ।
dhan dhan dihu raat hai pakh maah rut samat jaage |

Day, night, fortnight, months, season and the year are auspicious wherein mind tries to rise (to divinity).

ਧੰਨੁ ਅਭੀਚੁ ਨਿਛਤ੍ਰੁ ਹੈ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਿਆਗੇ ।
dhan abheech nichhatru hai kaam krodh ahankaar tiaage |

Blessed is the abhijit nakstra which inspires to repudiate the lust, the anger and the ego.

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸੰਜੋਗੁ ਹੈ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਰਾਜ ਪਿਰਾਗੇ ।
dhan dhan sanjog hai atthasatth teerath raaj piraage |

That time is fortunte wherein (through meditation on God) one gets the fruits of the holy dip at the sixty eight pilgrim centers and the Prayagraj.

ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਆਇ ਕੈ ਚਰਣ ਕਵਲ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਗੇ ।
guroo duaarai aae kai charan kaval ras amrit paage |

Reaching the door of Guru (the Gurudwara) mind gets absorbed in the delight of the lotus feet (of Guru).

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਅਵੇਸੁ ਕਰਿ ਅਨਭੈ ਪਿਰਮ ਪਿਰੀ ਅਨੁਰਾਗੇ ।
gur upades aves kar anabhai piram piree anuraage |

Adopting the teachings of Guru, the state of fearlessness and total absorption in the love (of Lord) is attained.

ਸਬਦਿ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵ ਸਾਧਸੰਗਿ ਅੰਗਿ ਅੰਗਿ ਇਕ ਰੰਗਿ ਸਮਾਗੇ ।
sabad surat liv saadhasang ang ang ik rang samaage |

Immersing the consciousness in the sabad (word) through and in the holy congregation, every limb ( of the devotee) reverberates the lustre of the (steadfast) colour of the Lord.

ਰਤਨੁ ਮਾਲੁ ਕਰਿ ਕਚੇ ਧਾਗੇ ।੧੭।
ratan maal kar kache dhaage |17|

The Sikhs of the Guru have made jewel garland of the fragile thread of breath (and they make full use of the same).

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਠਾ ਬੋਲਣਾ ਜੋ ਬੋਲੈ ਸੋਈ ਜਪੁ ਜਾਪੈ ।
guramukh mitthaa bolanaa jo bolai soee jap jaapai |

The polite language of a Sikh brings out what he thinks in his mind and heart.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਖੀ ਦੇਖਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨੁ ਧਰੈ ਆਪੁ ਆਪੈ ।
guramukh akhee dekhanaa braham dhiaan dharai aap aapai |

A Sikh beholds God everywhere with his own eyes, and that is equal to a yogi's meditation.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਨਣਾ ਸੁਰਤਿ ਕਰਿ ਪੰਚ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਅਲਾਪੈ ।
guramukh sunanaa surat kar panch sabad gur sabad alaapai |

When a Sikh listens attentively to, or himself sings, the word of God, that is equal to the five ecstatic sounds in the brain of a yogi.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਵਣੀ ਨਮਸਕਾਰੁ ਡੰਡਉਤਿ ਸਿਞਾਪੈ ।
guramukh kirat kamaavanee namasakaar ddanddaut siyaapai |

Earning livelihood with his hands by a Sikh is equal to the obeisance and prostration (of Hindus).

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਾਰਗਿ ਚਲਣਾ ਪਰਦਖਣਾ ਪੂਰਨ ਪਰਤਾਪੈ ।
guramukh maarag chalanaa paradakhanaa pooran parataapai |

When, the gurmukh, walks to behold the Guru, that is equal to an extremely holy circumambulation.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਖਾਣਾ ਪੈਨਣਾ ਜੋਗ ਭੋਗ ਸੰਜੋਗ ਪਛਾਪੈ ।
guramukh khaanaa painanaa jog bhog sanjog pachhaapai |

When the Guru oriented person eats and clothes himself, that is equal to the performance of Hindu sacrifice and offering.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਵਣੁ ਸਮਾਧਿ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੈ ।
guramukh savan samaadh hai aape aap na thaap uthaapai |

When gurmukh sleeps, that is equal to a yogi's trance and the gunnukh withdraws not his thoughts from the object (God the Guru) of his concentration.

ਘਰਬਾਰੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਲਹਰਿ ਨ ਭਵਜਲ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ ।
gharabaaree jeevan mukat lahar na bhavajal bhau na biaapai |

The householder is liberated in life; he is not afraid of the waves of the world's ocean and fear does not enter his heart.

ਪਾਰਿ ਪਏ ਲੰਘਿ ਵਰੈ ਸਰਾਪੈ ।੧੮।
paar pe langh varai saraapai |18|

He goes beyond the region of blessings and curses, and does not utter them.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਧਿਆਨ ਮੂਲੁ ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਜਾਣੈ ।
satigur sat saroop hai dhiaan mool gur moorat jaanai |

That the true Guru is the truth incarnate and is the basis of meditation is well known (to gurmukh).

ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਸਿਮਰਣੁ ਪਰਵਾਣੈ ।
sat naam karataa purakh mool mantr simaran paravaanai |

Satnam, Karta Purakh is accepted as the basic formula, the muli mantr, by gurmukh.

ਚਰਣ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਰਸੁ ਪੂਜਾ ਮੂਲੁ ਪਿਰਮ ਰਸੁ ਮਾਣੈ ।
charan kaval makarand ras poojaa mool piram ras maanai |

He accepting the sweet sap of the lotus feet as fundamental, quaffs the joy of love for the supreme.

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵ ਸਾਧਸੰਗਿ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਦਰਿ ਆਣੈ ।
sabad surat liv saadhasang gur kirapaa te andar aanai |

He enters into the immersion of word-consciousness through the Guru and the holy congregation.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੰਥੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਹਚਲੁ ਚਲਣੁ ਭਾਣੈ ।
guramukh panth agam hai guramat nihachal chalan bhaanai |

The way of the gurmukh is beyond the ken of mind and speech and he in accordance with the wisdom of the Guru and his own steadfast will, treads on it.

ਵੇਦ ਕਤੇਬਹੁਂ ਬਾਹਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਉਣੁ ਆਖਿ ਵਖਾਣੈ ।
ved katebahun baaharee akath kathaa kaun aakh vakhaanai |

Who can describe the importance of the parable (of gurmukh) because it is beyond the Vedas and the Katebas, (the four holy books of semitic religion).

ਵੀਹ ਇਕੀਹ ਉਲੰਘਿ ਸਿਞਾਣੈ ।੧੯।
veeh ikeeh ulangh siyaanai |19|

This way can be identified only by crossing the limits and anxieties about the high and low of the world.

ਸੀਸੁ ਨਿਵਾਏ ਢੀਂਗੁਲੀ ਗਲਿ ਬੰਧੇ ਜਲੁ ਉਚਾ ਆਵੈ ।
sees nivaae dteengulee gal bandhe jal uchaa aavai |

To get water from a stream or pond, the dhingali (a pole with a bucket one end and a fulcrum in the middle used for drawing water) is lowered by catching hold of its neck, i.e. it is humbled forcibly and does not go down of its own.

ਘੁਘੂ ਸੁਝੁ ਨ ਸੁਝਈ ਚਕਈ ਚੰਦੁ ਨ ਡਿਠਾ ਭਾਵੈ ।
ghughoo sujh na sujhee chakee chand na dditthaa bhaavai |

The owl is not pleased on beholding the sun or chakavi; ruddy sheldrake, the moon.

ਸਿੰਮਲ ਬਿਰਖੁ ਨ ਸਫਲੁ ਹੋਇ ਚੰਦਨ ਵਾਸੁ ਨ ਵਾਂਸਿ ਸਮਾਵੈ ।
sinmal birakh na safal hoe chandan vaas na vaans samaavai |

The silk cotton (simbal) tree yields no fruit and the bamboo grows near the sandal but is not perfumed thereby.

ਸਪੈ ਦੁਧੁ ਪੀਆਲੀਐ ਤੁਮੇ ਦਾ ਕਉੜਤੁ ਨ ਜਾਵੈ ।
sapai dudh peeaaleeai tume daa kaurrat na jaavai |

Given milk to drink a serpent does not part with its poison and the bitterness of the colocynth also does not depart.

ਜਿਉ ਥਣਿ ਚੰਬੜਿ ਚਿਚੁੜੀ ਲੋਹੂ ਪੀਐ ਦੁਧੁ ਨ ਖਾਵੈ ।
jiau than chanbarr chichurree lohoo peeai dudh na khaavai |

The tick clings to the cow's udder but drinks blood instead of milk.

ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਮੈ ਤਨਿ ਵਸਨਿ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਅਵਗੁਣ ਨੋ ਧਾਵੈ ।
sabh avagun mai tan vasan gun keete avagun no dhaavai |

All these demerits I have and if any one do me a favour, I return it with undesirable trait.

ਥੋਮ ਨ ਵਾਸੁ ਕਥੂਰੀ ਆਵੈ ।੨੦।੬।
thom na vaas kathooree aavai |20|6|

Garlick can never have the perfume of musk.


Flag Counter