Vaaran Bhai Gurdas Ji

Page - 26


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Oankaar, the primal energy, realized through the grace of divine preceptor

ਪਉੜੀ ੧
paurree 1

ਸਤਿਗੁਰ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਪਾਤਿਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਿਰੰਦਾ ।
satigur sachaa paatisaahu paatisaahaa paatisaahu sirandaa |

The true Guru is true emperor and He is creator of the emperor of the emperors.

ਸਚੈ ਤਖਤਿ ਨਿਵਾਸੁ ਹੈ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਚ ਖੰਡਿ ਵਸੰਦਾ ।
sachai takhat nivaas hai saadhasangat sach khandd vasandaa |

He sits on the throne of truth and resides in holy congregation, the abode of truth.

ਸਚੁ ਫੁਰਮਾਣੁ ਨੀਸਾਣੁ ਸਚੁ ਸਚਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਮੂਲਿ ਫਿਰੰਦਾ ।
sach furamaan neesaan sach sachaa hukam na mool firandaa |

Truth is His mark and truth He utters and His command is irrefutable.

ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਟਕਸਾਲ ਸਚੁ ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰ ਹੁਇ ਸਬਦ ਮਿਲੰਦਾ ।
sach sabad ttakasaal sach gur te gur hue sabad milandaa |

He whose Word is true and whose treasure is true, is attainable in the form of the word of the Guru.

ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਸਚੁ ਰਾਗ ਰਤਨ ਕੀਰਤਨੁ ਭਾਵੰਦਾ ।
sachee bhagat bhanddaar sach raag ratan keeratan bhaavandaa |

His devotion is true, His warehouse is true and He likes love and praise.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚਾ ਪੰਥੁ ਹੈ ਸਚੁ ਦੋਹੀ ਸਚੁ ਰਾਜੁ ਕਰੰਦਾ ।
guramukh sachaa panth hai sach dohee sach raaj karandaa |

The way of the gurmukhs is also true, their slogan is truth and their kingdom is also the kingdom of truth.

ਵੀਹ ਇਕੀਹ ਚੜ੍ਹਾਉ ਚੜ੍ਹੰਦਾ ।੧।
veeh ikeeh charrhaau charrhandaa |1|

The treader on this path, crossing the world goes on to meet the Lord.

ਪਉੜੀ ੨
paurree 2

ਗੁਰ ਪਰਮੇਸਰੁ ਜਾਣੀਐ ਸਚੇ ਸਚਾ ਨਾਉ ਧਰਾਇਆ ।
gur paramesar jaaneeai sache sachaa naau dharaaeaa |

The Guru ought to be known as the Supreme Lord because only that true being has adopted the true name (of the Lord).

ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਆਕਾਰੁ ਹੋਇ ਏਕੰਕਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ਸਦਾਇਆ ।
nirankaar aakaar hoe ekankaar apaar sadaaeaa |

The formless Lord has made His self known in the form of Ekaiikar, the one boundless Being.

ਏਕੰਕਾਰਹੁ ਸਬਦ ਧੁਨਿ ਓਅੰਕਾਰਿ ਅਕਾਰੁ ਬਣਾਇਆ ।
ekankaarahu sabad dhun oankaar akaar banaaeaa |

From Ekanka came up Oankar, the Word vibration which further came to be known as the world, full of names and forms.

ਇਕਦੂ ਹੋਇ ਤਿਨਿ ਦੇਵ ਤਿਹੁਂ ਮਿਲਿ ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਗਣਾਇਆ ।
eikadoo hoe tin dev tihun mil das avataar ganaaeaa |

From the one Lord came out three gods (Brahma-, Visnu and Mahes'a) who further got themselves counted among the ten incarnations (of the supreme Being).

ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਆਦੇਸੁ ਹੈ ਓਹੁ ਵੇਖੈ ਓਨ੍ਹਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਇਆ ।
aad purakh aades hai ohu vekhai onhaa nadar na aaeaa |

I salute this primal Being who sees them all but is Himself invisible.

ਸੇਖ ਨਾਗ ਸਿਮਰਣੁ ਕਰੈ ਨਾਵਾ ਅੰਤੁ ਬਿਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ।
sekh naag simaran karai naavaa ant biant na paaeaa |

The mythical snake (Sesanag) recites and remembers Him through His myriad names but even then knows nothing about His ultimate extent.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਨਾਉ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ।੨।
guramukh sach naau man bhaaeaa |2|

The true name of same Lord is loved by gurmukhs.

ਪਉੜੀ ੩
paurree 3

ਅੰਬਰੁ ਧਰਤਿ ਵਿਛੋੜਿਅਨੁ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰਿ ਕਰਤਾਰ ਕਹਾਇਆ ।
anbar dharat vichhorrian kudarat kar karataar kahaaeaa |

God has stabilized earth and sky separately and for His this power He is known as the creator.

ਧਰਤੀ ਅੰਦਰਿ ਪਾਣੀਐ ਵਿਣੁ ਥੰਮਾਂ ਆਗਾਸੁ ਰਹਾਇਆ ।
dharatee andar paaneeai vin thamaan aagaas rahaaeaa |

He has settled earth in water and without props the sky He has placed in a stable position.

ਇੰਨ੍ਹਣ ਅੰਦਰਿ ਅਗਿ ਧਰਿ ਅਹਿਨਿਸਿ ਸੂਰਜੁ ਚੰਦੁ ਉਪਾਇਆ ।
einhan andar ag dhar ahinis sooraj chand upaaeaa |

Putting fire in the fuel He has created sun and moon shining day and night.

ਛਿਅ ਰੁਤਿ ਬਾਰਹ ਮਾਹ ਕਰਿ ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਚਲਤੁ ਰਚਾਇਆ ।
chhia rut baarah maah kar khaanee baanee chalat rachaaeaa |

Making six seasons and twelve months He has undertaken the sport of creating four mines and four speeches.

ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ।
maanas janam dulanbh hai safal janam gur pooraa paaeaa |

Human life is rare and whosoever has found the perfect Gum, his life has become blessed.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਆ ।੩।
saadhasangat mil sahaj samaaeaa |3|

Meeting the holy congregation man is absorbed in equipoise.

ਪਉੜੀ ੪
paurree 4

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਚੁ ਦਾਤਾਰੁ ਹੈ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਅਮੋਲੁ ਦਿਵਾਇਆ ।
satigur sach daataar hai maanas janam amol divaaeaa |

The true Guru is truly benevolent as he has granted us the human life.

ਮੂਹੁ ਅਖੀ ਨਕੁ ਕੰਨੁ ਕਰਿ ਹਥ ਪੈਰ ਦੇ ਚਲੈ ਚਲਾਇਆ ।
moohu akhee nak kan kar hath pair de chalai chalaaeaa |

Mouth, eyes, nose, ears He created and has given feet so that the individual could move around.

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਉਪਦੇਸੁ ਕਰਿ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਦਿੜਾਇਆ ।
bhaau bhagat upades kar naam daan isanaan dirraaeaa |

Preaching loving devotion, the true Guru has bestowed on the people steadfastness in remembering the Lord, ablution and charity.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੈ ਨਾਵਣਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੁ ਗੁਰ ਮੰਤੁ ਜਪਾਇਆ ।
amrit velai naavanaa guramukh jap gur mant japaaeaa |

In ambrosial hours the gurmukhs undertake to inspire themselves and others to bathe and recite the mantra of the Guru.

ਰਾਤਿ ਆਰਤੀ ਸੋਹਿਲਾ ਮਾਇਆ ਵਿਚਿ ਉਦਾਸੁ ਰਹਾਇਆ ।
raat aaratee sohilaa maaeaa vich udaas rahaaeaa |

In the evening, instructing the recitation of Arati and Sohild, the true Guru has inspired people to remain detached even amidst maya.

ਮਿਠਾ ਬੋਲਣੁ ਨਿਵਿ ਚਲਣੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ ਨ ਆਪੁ ਗਣਾਇਆ ।
mitthaa bolan niv chalan hathahu dee na aap ganaaeaa |

The Guru has preached people to speak mildly, to conduct themselves humbly and to not to get noticed even after giving something to others.

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਪਿਛੈ ਲਾਇਆ ।੪।
chaar padaarath pichhai laaeaa |4|

This way the true Guru has made all the four ideals (dharma, arch, Wm and moks) of life to follow him.

ਪਉੜੀ ੫
paurree 5

ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਡਾ ਆਖੀਐ ਵਡੇ ਦੀ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ।
satigur vaddaa aakheeai vadde dee vaddee vaddiaaee |

The true Guru is called great and the glory of the great is also great.

ਓਅੰਕਾਰਿ ਅਕਾਰੁ ਕਰਿ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ।
oankaar akaar kar lakh dareeaau na keemat paaee |

Oankar has assumed the form of the world and millions of life-streams could not know about His grandeur.

ਇਕ ਵਰਭੰਡੁ ਅਖੰਡੁ ਹੈ ਜੀਅ ਜੰਤ ਕਰਿ ਰਿਜਕੁ ਦਿਵਾਈ ।
eik varabhandd akhandd hai jeea jant kar rijak divaaee |

The One Lord uninterruptedly is pervading the whole universe and provides livelihood to all creatures.

ਲੂੰਅ ਲੂੰਅ ਵਿਚਿ ਰਖਿਓਨੁ ਕਰਿ ਵਰਭੰਡ ਕਰੋੜਿ ਸਮਾਈ ।
loona loona vich rakhion kar varabhandd karorr samaaee |

That Lord has subsumed crores of universes in His each trichome.

ਕੇਵਡੁ ਵਡਾ ਆਖੀਐ ਕਵਣ ਥਾਉ ਕਿਸੁ ਪੁਛਾਂ ਜਾਈ ।
kevadd vaddaa aakheeai kavan thaau kis puchhaan jaaee |

How His expanse may be explained and whom should one ask as to where He resides.

ਅਪੜਿ ਕੋਇ ਨ ਹੰਘਈ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਆਖਣ ਆਖਿ ਸੁਣਾਈ ।
aparr koe na hanghee sun sun aakhan aakh sunaaee |

None can reach Him; all talk about Him is on the basis of hearsay.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੂਰਤਿ ਪਰਗਟੀ ਆਈ ।੫।
satigur moorat paragattee aaee |5|

That Lord has become manifest in the form of the true Guru.

ਪਉੜੀ ੬
paurree 6

ਧਿਆਨੁ ਮੂਲੁ ਗੁਰ ਦਰਸਨੋ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮੁ ਜਾਣਿ ਜਾਣੋਈ ।
dhiaan mool gur darasano pooran braham jaan jaanoee |

The glimpse of the Guru is the basis of meditation because Guru is Brahm and this fact is known to a rare one.

ਪੂਜ ਮੂਲ ਸਤਿਗੁਰੁ ਚਰਣ ਕਰਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵ ਸੁਖ ਹੋਈ ।
pooj mool satigur charan kar guradev sev sukh hoee |

The feet of true Guru, the root of all delights, should be worshipped and only then the delight would be atttained.

ਮੰਤ੍ਰ ਮੂਲੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਚਨ ਇਕ ਮਨਿ ਹੋਇ ਅਰਾਧੈ ਕੋਈ ।
mantr mool satigur bachan ik man hoe araadhai koee |

The instructions of the true Guru is the basic formula (mantra) whose adoration with single minded devotion is undertaken by rare one.

ਮੋਖ ਮੂਲੁ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨੁ ਮੁਕਤਿ ਸਾਧਸੰਗਿ ਸੋਈ ।
mokh mool kirapaa guroo jeevan mukat saadhasang soee |

The basis of liberation is the grace of the Guru and one attains liberation in life in the holy congregation alone.

ਆਪੁ ਗਣਾਇ ਨ ਪਾਈਐ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਮਿਲੈ ਵਿਰਲੋਈ ।
aap ganaae na paaeeai aap gavaae milai viraloee |

Making oneself noticed none can attain the Lord and even shedding the ego any rare one meets Him.

ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਆਪ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਆਪਿ ਆਪੇ ਸਭੁ ਕੋਈ ।
aap gavaae aap hai sabh ko aap aape sabh koee |

He who annihilates his ego, in fact, is the Lord Himself; he knowns everyone as his form and all accept him as their form.

ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੁ ਹੋਈ ।੬।
gur chelaa chelaa gur hoee |6|

This way that individual in the form of Guru becomes disciple and the disciple is turned to be Guru.

ਪਉੜੀ ੭
paurree 7

ਸਤਿਜੁਗ ਪਾਪ ਕਮਾਣਿਆ ਇਕਸ ਪਿਛੈ ਦੇਸੁ ਦੁਖਾਲਾ ।
satijug paap kamaaniaa ikas pichhai des dukhaalaa |

In satyug, the whole country suffered due to the evil deeds of even one individual.

ਤ੍ਰੇਤੈ ਨਗਰੀ ਪੀੜੀਐ ਦੁਆਪੁਰਿ ਪਾਪੁ ਵੰਸੁ ਕੋ ਦਾਲਾ ।
tretai nagaree peerreeai duaapur paap vans ko daalaa |

In tretayug, the evil committed by one, made the whole city suffer and in dvapar the whole family underwent the pains.

ਕਲਿਜੁਗਿ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਵਰਤੈ ਧਰਮ ਨਿਆਉ ਸੁਖਾਲਾ ।
kalijug beejai so lunai varatai dharam niaau sukhaalaa |

Simple is the justice of kaliyug; here only he reaps who sows.

ਫਲੈ ਕਮਾਣਾ ਤਿਹੁ ਜੁਗੀਂ ਕਲਿਜੁਗਿ ਸਫਲੁ ਧਰਮੁ ਤਤਕਾਲਾ ।
falai kamaanaa tihu jugeen kalijug safal dharam tatakaalaa |

In other three yugs, the fruit of the action was earned and accumulated but in kaliyug, one gets the fruit of dharma immediately.

ਪਾਪ ਕਮਾਣੈ ਲੇਪੁ ਹੈ ਚਿਤਵੈ ਧਰਮ ਸੁਫਲੁ ਫਲ ਵਾਲਾ ।
paap kamaanai lep hai chitavai dharam sufal fal vaalaa |

Somethin* happens only after doing something in the kaliyug but even the thought of dharma gives the happy fruit in it.

ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਿ ਬੀਜਨਿ ਬੀਜੁ ਸਚੀ ਧਰਮਸਾਲਾ ।
bhaae bhagat gurapurab kar beejan beej sachee dharamasaalaa |

The gurmukhs, contemplating on the wisdom of Guru and the loving devotion, sow the seed in earth, the true abode of truth.

ਸਫਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਣ ਘਾਲਾ ।੭।
safal manorath pooran ghaalaa |7|

They succeed in their practice and objective.

ਪਉੜੀ ੮
paurree 8

ਸਤਿਜੁਗਿ ਸਤਿ ਤ੍ਰੇਤੈ ਜੁਗਾ ਦੁਆਪਰਿ ਪੂਜਾ ਬਹਲੀ ਘਾਲਾ ।
satijug sat tretai jugaa duaapar poojaa bahalee ghaalaa |

In satyug the truth, in treta and dvapar worship and ascetice discipline were in vogue.

ਕਲਿਜੁਗਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਉਂ ਲੈ ਪਾਰਿ ਪਵੈ ਭਵਜਲ ਭਰਨਾਲਾ ।
kalijug guramukh naaun lai paar pavai bhavajal bharanaalaa |

The gurmukhs, in kaliyug go across the world-ocean by repeating the name of the Lord.

ਚਾਰਿ ਚਰਣ ਸਤਿਜੁਗੈ ਵਿਚਿ ਤ੍ਰੇਤੈ ਚਉਥੈ ਚਰਣ ਉਕਾਲਾ ।
chaar charan satijugai vich tretai chauthai charan ukaalaa |

Dharma had four feet in the satyug but in treta, the fourth foot of dharma was made cripple.

ਦੁਆਪੁਰਿ ਹੋਏ ਪੈਰ ਦੁਇ ਇਕਤੈ ਪੈਰ ਧਰੰਮੁ ਦੁਖਾਲਾ ।
duaapur hoe pair due ikatai pair dharam dukhaalaa |

In dvapar only two feet of dharma survived and in kaliyug the dharma stands only on one foot to undergo the sufferings.

ਮਾਣੁ ਨਿਮਾਣੈ ਜਾਣਿ ਕੈ ਬਿਨਉ ਕਰੈ ਕਰਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਾ ।
maan nimaanai jaan kai binau karai kar nadar nihaalaa |

Considering the Lord as the strength of the powerless ones, it (dharma) started praying for the liberation through the grace of the Lord.

ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪਰਗਾਸੁ ਕਰਿ ਧੀਰਜੁ ਧਰਮ ਸਚੀ ਧਰਮਸਾਲਾ ।
gur poorai paragaas kar dheeraj dharam sachee dharamasaalaa |

The Lord manifesting in the form of the perfect Gum created the true abode of fortitude and the dharma.

ਆਪੇ ਖੇਤੁ ਆਪੇ ਰਖਵਾਲਾ ।੮।
aape khet aape rakhavaalaa |8|

Himself is the field (of creation) and Himself its protector.

ਪਉੜੀ ੯
paurree 9

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਉ ਤਿਨ ਨਾਹਿ ਭਉ ਮੁਚੁ ਭਉ ਅਗੈ ਨਿਭਵਿਆਹਾ ।
jinhaan bhaau tin naeh bhau much bhau agai nibhaviaahaa |

They are not scared of anybody who have cherished the love of the Lord and those who are devoid of the fear of Lord remain scared in the court of Lord.

ਅਗਿ ਤਤੀ ਜਲ ਸੀਅਲਾ ਨਿਵ ਚਲੈ ਸਿਰੁ ਕਰੈ ਉਤਾਹਾ ।
ag tatee jal seealaa niv chalai sir karai utaahaa |

Since it keeps its head high, the fire is hot and because the water flows downwards, it is cold.

ਭਰਿ ਡੁਬੈ ਖਾਲੀ ਤਰੈ ਵਜਿ ਨ ਵਜੈ ਘੜੈ ਜਿਵਾਹਾ ।
bhar ddubai khaalee tarai vaj na vajai gharrai jivaahaa |

The filled up pitcher drowns and makes no sound and the empty one not only goes on swimming, it rather makes the noise also (likewise is the egotist and the egoless one, the latter absorbing in loving devotion gets liberated and the former goes on tossing

ਅੰਬ ਸੁਫਲ ਫਲਿ ਝੁਕਿ ਲਹੈ ਦੁਖ ਫਲੁ ਅਰੰਡੁ ਨ ਨਿਵੈ ਤਲਾਹਾ ।
anb sufal fal jhuk lahai dukh fal arandd na nivai talaahaa |

Being full of fruits, the mango tree bends down in humility but the castor tree being full of bitter fruits never bows in humility.

ਮਨੁ ਪੰਖੇਰੂ ਧਾਵਦਾ ਸੰਗਿ ਸੁਭਾਇ ਜਾਇ ਫਲ ਖਾਹਾ ।
man pankheroo dhaavadaa sang subhaae jaae fal khaahaa |

The mind-bird keeps flying and according to its nature picks up the fruits.

ਧਰਿ ਤਾਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ ਹਉਲਾ ਭਾਰਾ ਤੋਲੁ ਤੁਲਾਹਾ ।
dhar taaraajoo toleeai haulaa bhaaraa tol tulaahaa |

On the scale of justice, the light and the heavy are weighed (and good and bad are differentiated).

ਜਿਣਿ ਹਾਰੈ ਹਾਰੈ ਜਿਣੈ ਪੈਰਾ ਉਤੇ ਸੀਸੁ ਧਰਾਹਾ ।
jin haarai haarai jinai pairaa ute sees dharaahaa |

He who looks to be winning here loses in the court of the Lord and likewise the loser here wins there.

ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਗ ਪੈਰੀ ਪਾਹਾ ।੯।
pairee pai jag pairee paahaa |9|

All bow at his feet. The individual first falls at the feet (of Guru) and then he makes all to fall at his feet.

ਪਉੜੀ ੧੦
paurree 10

ਸਚੁ ਹੁਕਮੁ ਸਚੁ ਲੇਖੁ ਹੈ ਸਚੁ ਕਾਰਣੁ ਕਰਿ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ।
sach hukam sach lekh hai sach kaaran kar khel rachaaeaa |

The order of the Lord is true, His writ is true and from the true cause He has created the creation as His sport.

ਕਾਰਣੁ ਕਰਤੇ ਵਸਿ ਹੈ ਵਿਰਲੈ ਦਾ ਓਹੁ ਕਰੈ ਕਰਾਇਆ ।
kaaran karate vas hai viralai daa ohu karai karaaeaa |

All the causes are under the control of the creator but He accepts the deeds of any rare devotee.

ਸੋ ਕਿਹੁ ਹੋਰੁ ਨ ਮੰਗਈ ਖਸਮੈ ਦਾ ਭਾਣਾ ਤਿਸੁ ਭਾਇਆ ।
so kihu hor na mangee khasamai daa bhaanaa tis bhaaeaa |

The devotee who has loved the will of the Lord, does not beg anything from any one else.

ਖਸਮੈ ਏਵੈ ਭਾਵਦਾ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹੁਇ ਬਿਰਦੁ ਸਦਾਇਆ ।
khasamai evai bhaavadaa bhagat vachhal hue birad sadaaeaa |

Now the Lord also loves to accept the prayer of the devotee because protection of the devotee is His nature.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਲਿਵ ਕਾਰਣੁ ਕਰਤਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ।
saadhasangat gur sabad liv kaaran karataa karadaa aaeaa |

The devotees who keep their consciousness absorbed in the Word in the holy congregation, know well that the creator Lord is the perennial cause of all causes.

ਬਾਲ ਸੁਭਾਇ ਅਤੀਤ ਜਗਿ ਵਰ ਸਰਾਪ ਦਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ।
baal subhaae ateet jag var saraap daa bharam chukaaeaa |

The devotee like the innocent child remains detached from the world and keeps himself free from delusions of boons and curses.

ਜੇਹਾ ਭਾਉ ਤੇਹੋ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ।੧੦।
jehaa bhaau teho fal paaeaa |10|

He receives the fruit in accordance with his desert.'

ਪਉੜੀ ੧੧
paurree 11

ਅਉਗੁਣ ਕੀਤੇ ਗੁਣ ਕਰੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਉ ਤਰੋਵਰ ਹੰਦਾ ।
aaugun keete gun karai sahaj subhaau tarovar handaa |

The tree being in equipoise does good even to the evil doer.

ਵਢਣ ਵਾਲਾ ਛਾਉ ਬਹਿ ਚੰਗੇ ਦਾ ਮੰਦਾ ਚਿਤਵੰਦਾ ।
vadtan vaalaa chhaau beh change daa mandaa chitavandaa |

The tree cutter sits under the shade of the same and thinks evil of that benevolent one.

ਫਲ ਦੇ ਵਟ ਵਗਾਇਆਂ ਵਢਣ ਵਾਲੇ ਤਾਰਿ ਤਰੰਦਾ ।
fal de vatt vagaaeaan vadtan vaale taar tarandaa |

It gives fruits to the stone throwers and boat to the cutters to get them across.

ਬੇਮੁਖ ਫਲ ਨਾ ਪਾਇਦੇ ਸੇਵਕ ਫਲ ਅਣਗਣਤ ਫਲੰਦਾ ।
bemukh fal naa paaeide sevak fal anaganat falandaa |

The individuals opposed to the Gum do not get fruit and the servants receive infinite reward.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੀਐ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਕ ਸੇਵਕ ਸੰਦਾ ।
guramukh viralaa jaaneeai sevak sevak sevak sandaa |

Any rare gurmukh is known in this world who serves the servants of the Lord's servants.

ਜਗੁ ਜੋਹਾਰੇ ਚੰਦ ਨੋ ਸਾਇਰ ਲਹਰਿ ਅਨੰਦੁ ਵਧੰਦਾ ।
jag johaare chand no saaeir lahar anand vadhandaa |

The second day moon is saluted by all and the ocean also becoming glad throws its waves towards it.

ਜੋ ਤੇਰਾ ਜਗੁ ਤਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ।੧੧।
jo teraa jag tis daa bandaa |11|

0 Lord! the whole world becomes his who is yours own.

ਪਉੜੀ ੧੨
paurree 12

ਜਿਉ ਵਿਸਮਾਦੁ ਕਮਾਦੁ ਹੈ ਸਿਰ ਤਲਵਾਇਆ ਹੋਇ ਉਪੰਨਾ ।
jiau visamaad kamaad hai sir talavaaeaa hoe upanaa |

Nature of sugarcane is wondrous: it takes birth head down.

ਪਹਿਲੇ ਖਲ ਉਖਲਿ ਕੈ ਟੋਟੇ ਕਰਿ ਕਰਿ ਭੰਨਣਿ ਭੰਨਾ ।
pahile khal ukhal kai ttotte kar kar bhanan bhanaa |

First its skin is eeled off and it is cut into pieces.

ਕੋਲੂ ਪਾਇ ਪੀੜਾਇਆ ਰਸ ਟਟਰਿ ਕਸ ਇੰਨਣ ਵੰਨਾ ।
koloo paae peerraaeaa ras ttattar kas inan vanaa |

Then it is crushed in cane crusher; its nice is boiled in a cauldren and the bagasse is burnt as fuel.

ਦੁਖ ਸੁਖ ਅੰਦਰਿ ਸਬਰੁ ਕਰਿ ਖਾਏ ਅਵਟਣੁ ਜਗ ਧੰਨ ਧੰਨਾ ।
dukh sukh andar sabar kar khaae avattan jag dhan dhanaa |

It remains ontented in joys and sufferings alike and after getting boiled is called est in the world.

ਗੁੜੁ ਸਕਰੁ ਖੰਡੁ ਮਿਸਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਸਭ ਰਸ ਬੰਨਾ ।
gurr sakar khandd misaree guramukh sukh fal sabh ras banaa |

Attaining the pleasure fruit, like gurmukh, it becomes he base of jaggery, sugar and crystal sugar.

ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵਣਾ ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੀਵਣੁ ਥੀਵਣੁ ਗੰਨਾ ।
piram piaalaa peevanaa mar mar jeevan theevan ganaa |

Death after quaffing the cup f love is similar to the life of sugarcane which after getting crushed becomes live.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੋਲ ਅਮੋਲ ਰਤੰਨਾ ।੧੨।
guramukh bol amol ratanaa |12|

Sayings of gurmukhs are invaluable like jewels.

ਪਉੜੀ ੧੩
paurree 13

ਗੁਰ ਦਰੀਆਉ ਅਮਾਉ ਹੈ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ਸਮਾਉ ਕਰੰਦਾ ।
gur dareeaau amaau hai lakh dareeaau samaau karandaa |

Guru is such an immeasurable ocean that millions of rivers are absorbed in it.

ਇਕਸ ਇਕਸ ਦਰੀਆਉ ਵਿਚਿ ਲਖ ਤੀਰਥ ਦਰੀਆਉ ਵਹੰਦਾ ।
eikas ikas dareeaau vich lakh teerath dareeaau vahandaa |

Millions of pilgrimage centres are there on each river and in each stream millions of waves are raised by nature.

ਇਕਤੁ ਇਕਤੁ ਵਾਹੜੈ ਕੁਦਰਤਿ ਲਖ ਤਰੰਗ ਉਠੰਦਾ ।
eikat ikat vaaharrai kudarat lakh tarang utthandaa |

In that Guru-ocean myriad jewels and all the four ideals (dharma, arth, kam and moks) moves around in the form of fish.

ਸਾਇਰ ਸਣੁ ਰਤਨਾਵਲੀ ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥੁ ਮੀਨ ਤਰੰਦਾ ।
saaeir san ratanaavalee chaar padaarath meen tarandaa |

All these things are not equal even to one wave (one sentence) of the Guru-ocean.

ਇਕਤੁ ਲਹਿਰ ਨ ਪੁਜਨੀ ਕੁਦਰਤਿ ਅੰਤੁ ਨ ਅੰਤ ਲਹੰਦਾ ।
eikat lahir na pujanee kudarat ant na ant lahandaa |

The mystery of the extent of His power is unknowable.

ਪਿਰਮ ਪਿਆਲੇ ਇਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਅਜਰੁ ਜਰੰਦਾ ।
piram piaale ik boond guramukh viralaa ajar jarandaa |

The unbearable drop of the cup of love can be cherished by any rare gurmukh.

ਅਲਖ ਲਖਾਇ ਨ ਅਲਖੁ ਲਖੰਦਾ ।੧੩।
alakh lakhaae na alakh lakhandaa |13|

The Guru himself sees that imperceptible Lord, who is not visible to others.

ਪਉੜੀ ੧੪
paurree 14

ਬ੍ਰਹਮੇ ਥਕੇ ਬੇਦ ਪੜਿ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦਾਸਣ ਰਾਜੁ ਕਰੰਦੇ ।
brahame thake bed parr indr indaasan raaj karande |

Many Brahmas reciting Vedas and many Indrs ruling the kingdoms got tired.

ਮਹਾਂਦੇਵ ਅਵਧੂਤ ਹੋਇ ਦਸ ਅਵਤਾਰੀ ਬਿਸਨੁ ਭਵੰਦੇ ।
mahaandev avadhoot hoe das avataaree bisan bhavande |

Mahadev becoming recluse and Visnu assuming ten incarnations roamed hither and thither.

ਸਿਧ ਨਾਥ ਜੋਗੀਸਰਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨ ਭੇਵ ਲਹੰਦੇ ।
sidh naath jogeesaraan devee dev na bhev lahande |

Siddhs, naths, chiefs of the yogis, gods and goddesses could not know the mystery of that Lord.

ਤਪੇ ਤਪੀਸੁਰ ਤੀਰਥਾਂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਦੇਹ ਦੁਖ ਸਹੰਦੇ ।
tape tapeesur teerathaan jatee satee deh dukh sahande |

Ascetics, the people going to pilgrimage centres, celebates and numerous satis in order to know Him suffer through their bodies.

ਸੇਖਨਾਗ ਸਭ ਰਾਗ ਮਿਲਿ ਸਿਮਰਣੁ ਕਰਿ ਨਿਤਿ ਗੁਣ ਗਾਵੰਦੇ ।
sekhanaag sabh raag mil simaran kar nit gun gaavande |

Sesanag also along with all musical measures remembers and praises Him.

ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰਸਿਖ ਜਗਿ ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਸਤਸੰਗਿ ਮਿਲੰਦੇ ।
vaddabhaagee gurasikh jag sabad surat satasang milande |

In this world only gurmukhs are fortunate who merging their consciousness in the Word gather in holy congregation.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲੁ ਅਲਖੁ ਲਖੰਦੇ ।੧੪।
guramukh sukh fal alakh lakhande |14|

Gurmukhs only, become face to face with that imperceptible Lord and attain the fruit of delight.

ਪਉੜੀ ੧੫
paurree 15

ਸਿਰ ਤਲਵਾਇਆ ਬਿਰਖੁ ਹੈ ਹੋਇ ਸਹਸ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫਲੰਦਾ ।
sir talavaaeaa birakh hai hoe sahas fal sufal falandaa |

The head (root) of the tree remains downwards and there for it is laden with flowers and fruit.

ਨਿਰਮਲੁ ਨੀਰੁ ਵਖਾਣੀਐ ਸਿਰੁ ਨੀਵਾਂ ਨੀਵਾਣਿ ਚਲੰਦਾ ।
niramal neer vakhaaneeai sir neevaan neevaan chalandaa |

The water is known as pure because it flows downward.

ਸਿਰੁ ਉਚਾ ਨੀਵੇਂ ਚਰਣ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੈਰੀ ਸੀਸੁ ਪਵੰਦਾ ।
sir uchaa neeven charan guramukh pairee sees pavandaa |

The head is higher and the feet lower but even then the head bows on the feet of the gurmukh.

ਸਭ ਦੂ ਨੀਵੀ ਧਰਤਿ ਹੋਇ ਅਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਸੈ ਸਾਰੁ ਸਹੰਦਾ ।
sabh doo neevee dharat hoe an dhan sabh sai saar sahandaa |

The lowest is the earth which bears the burden of the whole world and of the wealth in it.

ਧੰਨੁ ਧਰਤੀ ਓਹੁ ਥਾਉ ਧੰਨੁ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ਸਾਧੂ ਪੈਰੁ ਧਰੰਦਾ ।
dhan dharatee ohu thaau dhan gur sikh saadhoo pair dharandaa |

That land and that place is blest where the Guru, the Sikh and ..he holymen put their feet.

ਚਰਣ ਧੂੜਿ ਪਰਧਾਨ ਕਰਿ ਸੰਤ ਵੇਦ ਜਸੁ ਗਾਵਿ ਸੁਣੰਦਾ ।
charan dhoorr paradhaan kar sant ved jas gaav sunandaa |

That the dust of the feet of the saints is the highest is told even by the Vedas.

ਵਡਭਾਗੀ ਪਾ ਖਾਕ ਲਹੰਦਾ ।੧੫।
vaddabhaagee paa khaak lahandaa |15|

Any fortunate one attains the dust of the feet.

ਪਉੜੀ ੧੬
paurree 16

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਾਣੀਐ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਠਾਟੁ ਬਣਾਇਆ ।
pooraa satigur jaaneeai poore pooraa tthaatt banaaeaa |

The perfect true Guru is known in his majestic form.

ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲੁ ਹੈ ਘਟੈ ਨ ਵਧੈ ਘਟਾਇ ਵਧਾਇਆ ।
poore pooraa tol hai ghattai na vadhai ghattaae vadhaaeaa |

Perfect is the justice of the perfect Guru to which nothing can be added nor reduced from.

ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ਹੈ ਹੋਰਸੁ ਪੁਛਿ ਨ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ।
poore pooree mat hai horas puchh na mataa pakaaeaa |

The wisdom of the perfect Guru is perfect and he makes up his mind with out asking for other's counsel .

ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਮੰਤੁ ਹੈ ਪੂਰਾ ਬਚਨੁ ਨ ਟਲੈ ਟਲਾਇਆ ।
poore pooraa mant hai pooraa bachan na ttalai ttalaaeaa |

The mantra of the perfect is perfect and his command cannot be avoided.

ਸਭੇ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ।
sabhe ichhaa pooreea saadhasangat mil pooraa paaeaa |

All desires are fulfilled when joining the holy congregation, one meets the perfect Guru .

ਵੀਹ ਇਕੀਹ ਉਲੰਘਿ ਕੈ ਪਤਿ ਪਉੜੀ ਚੜ੍ਹਿ ਨਿਜ ਘਰਿ ਆਇਆ ।
veeh ikeeh ulangh kai pat paurree charrh nij ghar aaeaa |

Crossing all calculations the Guru has climbed the ladder of honour to reach his own loft.

ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇ ਸਮਾਇਆ ।੧੬।
poore pooraa hoe samaaeaa |16|

Becoming perfect he has merged in that perfect Lord.

ਪਉੜੀ ੧੭
paurree 17

ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਮਿਲਿ ਜਾਗਦੇ ਕਰਿ ਸਿਵਰਾਤੀ ਜਾਤੀ ਮੇਲਾ ।
sidh saadhik mil jaagade kar sivaraatee jaatee melaa |

The siddhs and other performer of austerities by remaining awake celebrate the Sivaratri fair.

ਮਹਾਦੇਉ ਅਉਧੂਤੁ ਹੈ ਕਵਲਾਸਣਿ ਆਸਣਿ ਰਸ ਕੇਲਾ ।
mahaadeo aaudhoot hai kavalaasan aasan ras kelaa |

Mahadev is a recluse and Brahma is absorbed in the delight of the seat of lotus.

ਗੋਰਖੁ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦਾ ਗੁਰਿ ਮਾਛਿੰਦ੍ਰ ਧਰੀ ਸੁ ਧਰੇਲਾ ।
gorakh jogee jaagadaa gur maachhindr dharee su dharelaa |

That Gorakh the yogi is also awake whose teacher Machhendr had kept a beautiful concubine.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਾਗਿ ਜਗਾਇਦਾ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ।
satigur jaag jagaaeidaa saadhasangat mil amrit velaa |

The true Guru is awake and he in the holy congregation in ambrosial hours makes others also awake (from the sleep of infatuation).

ਨਿਜ ਘਰਿ ਤਾੜੀ ਲਾਈਅਨੁ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਪਿਰਮ ਰਸ ਖੇਲਾ ।
nij ghar taarree laaeean anahad sabad piram ras khelaa |

In the holy congregation, theji-vs concentrate upon their self and remain absorbed in the loving delight of the unstruck word.

ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸੁ ਹੈ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਨੇਹੁ ਨਵੇਲਾ ।
aad purakh aades hai alakh niranjan nehu navelaa |

I salute the primal person, the Guru whose love and affection for the imperceptible Lord is ever fresh.

ਚੇਲੇ ਤੇ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਤੇ ਚੇਲਾ ।੧੭।
chele te gur gur te chelaa |17|

From disciple, the devotee becomes Guru and the Guru becomes disciple.

ਪਉੜੀ ੧੮
paurree 18

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਤ੍ਰੈ ਸੈਸਾਰੀ ਭੰਡਾਰੀ ਰਾਜੇ ।
brahamaa bisan mahes trai saisaaree bhanddaaree raaje |

Brahma Visnu and Mahesra all the three are creator, sustainer and dispenser of justice respectively.

ਚਾਰਿ ਵਰਨ ਘਰਬਾਰੀਆ ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ ਮਾਇਆ ਮੁਹਤਾਜੇ ।
chaar varan gharabaareea jaat paat maaeaa muhataaje |

The house holders of all the four varnas depend upon caste-gotra the lineage and maya.

ਛਿਅ ਦਰਸਨ ਛਿਅ ਸਾਸਤ੍ਰਾ ਪਾਖੰਡਿ ਕਰਮ ਕਰਨਿ ਦੇਵਾਜੇ ।
chhia darasan chhia saasatraa paakhandd karam karan devaaje |

People perform hypocritical rituals pretending to follow the six philosophies of six shastras.

ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਸ ਨਾਮ ਧਰਿ ਜੋਗੀ ਬਾਰਹ ਪੰਥ ਨਿਵਾਜੇ ।
saniaasee das naam dhar jogee baarah panth nivaaje |

Likewise the sannyasis assuming ten names and yogis creating their twelve sects are moving around.

ਦਹਦਿਸਿ ਬਾਰਹ ਵਾਟ ਹੋਇ ਪਰ ਘਰ ਮੰਗਨਿ ਖਾਜ ਅਖਾਜੇ ।
dahadis baarah vaatt hoe par ghar mangan khaaj akhaaje |

They are all going astray in ten directions and twelve sects go on begging edibles and non edibles.

ਚਾਰਿ ਵਰਨ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ਮਿਲਿ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਵਿਚਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ।
chaar varan gur sikh mil saadhasangat vich anahad vaaje |

The gursikhs of all the four varnas jointly recite and listen to the unstruck melody in the holy cangregation.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਹੋਇ ਦਰਸਨੁ ਨਾਉਂ ਪੰਥ ਸੁਖ ਸਾਜੇ ।
guramukh varan avaran hoe darasan naaun panth sukh saaje |

Gurmukh going beyond all varnas follows the philosophy of ncim and the path of spiritual delight made for him.

ਸਚੁ ਸਚਾ ਕੂੜਿ ਕੂੜੇ ਪਾਜੇ ।੧੮।
sach sachaa koorr koorre paaje |18|

The truth is always true and falsehood is altogether false.

ਪਉੜੀ ੧੯
paurree 19

ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਣ ਕਰਿ ਬਖਸੈ ਅਵਗੁਣਿਆਰੇ ।
satigur gunee nidhaan hai gun kar bakhasai avaguniaare |

The true Guru is the store house of virtues who out of his benevolence blesses even the wicked ones.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਵੈਦੁ ਹੈ ਪੰਜੇ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਨਿਵਾਰੇ ।
satigur pooraa vaid hai panje rog asaadh nivaare |

The true Guru is a perfect physician who cures all the five chronic ailments.

ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਗੁਰੁਦੇਉ ਹੈ ਸੁਖ ਦੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਦੁਖਿਆਰੇ ।
sukh saagar gurudeo hai sukh de mel le dukhiaare |

Guru is ocean of pleasures who happily absorbs in him the sufferers.

ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਨਿਰਵੈਰੁ ਹੈ ਨਿੰਦਕ ਦੋਖੀ ਬੇਮੁਖ ਤਾਰੇ ।
gur pooraa niravair hai nindak dokhee bemukh taare |

The perfect Guru is away form enmity and He liberates even the slanderers, envious ones and the apostates.

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਨਿਰਭਉ ਸਦਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਜਮ ਡਰੈ ਉਤਾਰੇ ।
gur pooraa nirbhau sadaa janam maran jam ddarai utaare |

The perfect Guru is fearless who always dispels the fear of transmigration and Yama, the god of death.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ਹੈ ਵਡੇ ਅਜਾਣ ਮੁਗਧ ਨਿਸਤਾਰੇ ।
satigur purakh sujaan hai vadde ajaan mugadh nisataare |

The true Guru is that enlightened one who saves ignorant fools and even the unknown ones.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਗੂ ਜਾਣੀਐ ਬਾਹ ਪਕੜਿ ਅੰਧਲੇ ਉਧਾਰੇ ।
satigur aagoo jaaneeai baah pakarr andhale udhaare |

The true Guru is known as such a leader who catching hold from the arm takes the blind also across (the world ocean).

ਮਾਣੁ ਨਿਮਾਣੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ।੧੯।
maan nimaane sad balihaare |19|

I am sacrifice unto that true Guru who is the pride of the humble ones

ਪਉੜੀ ੨੦
paurree 20

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਸਿ ਪਰਸਿਐ ਕੰਚਨੁ ਕਰੈ ਮਨੂਰ ਮਲੀਣਾ ।
satigur paaras parasiaai kanchan karai manoor maleenaa |

The true Guru is such a philosopher's stone by whose touch dross transforms into gold.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਾਵਨੁ ਚੰਦਨੋ ਵਾਸੁ ਸੁਵਾਸੁ ਕਰੈ ਲਾਖੀਣਾ ।
satigur baavan chandano vaas suvaas karai laakheenaa |

The true Guru is that sandalwood which makes every thing fragrant and million times more precious .

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਰਿਜਾਤੁ ਸਿੰਮਲੁ ਸਫਲੁ ਕਰੈ ਸੰਗਿ ਲੀਣਾ ।
satigur pooraa paarijaat sinmal safal karai sang leenaa |

The true Guru is that wish fulfilling tree which makes the cotton silk tree full of fruit.

ਮਾਨ ਸਰੋਵਰੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਗਹੁ ਹੰਸੁ ਜਲਹੁ ਦੁਧੁ ਪੀਣਾ ।
maan sarovar satiguroo kaagahu hans jalahu dudh peenaa |

The true Guru is that Manasarovar, the sacred lake in Hindu mythology, which transforms crows into swans, who drink milk cut of mixtrue of water and milk.

ਗੁਰ ਤੀਰਥੁ ਦਰੀਆਉ ਹੈ ਪਸੂ ਪਰੇਤ ਕਰੈ ਪਰਬੀਣਾ ।
gur teerath dareeaau hai pasoo paret karai parabeenaa |

The Guru is that holy river which makes the animals and the ghosts knowledgeable and skilful.

ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀਛੋੜੁ ਹੈ ਜੀਵਣ ਮੁਕਤਿ ਕਰੈ ਓਡੀਣਾ ।
satigur bandeechhorr hai jeevan mukat karai oddeenaa |

The true Guru is giver of freedom from bondages and makes the detached ones librated in life.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨ ਅਪਤੀਜੁ ਪਤੀਣਾ ।੨੦।
guramukh man apateej pateenaa |20|

The wavering mind of the Guru-oriented individual becomes steadfast and full of confidence.

ਪਉੜੀ ੨੧
paurree 21

ਸਿਧ ਨਾਥ ਅਵਤਾਰ ਸਭ ਗੋਸਟਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਕੰਨ ਫੜਾਇਆ ।
sidh naath avataar sabh gosatt kar kar kan farraaeaa |

In discussions he ( Guru Nanak Dev) worsted the siddhs maths and the incarnations of gods.

ਬਾਬਰ ਕੇ ਬਾਬੇ ਮਿਲੇ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਸਭ ਨਬਾਬੁ ਨਿਵਾਇਆ ।
baabar ke baabe mile niv niv sabh nabaab nivaaeaa |

Men of Babur came to Baba Nanak and the latter made them bow in humility.

ਪਤਿਸਾਹਾ ਮਿਲਿ ਵਿਛੁੜੇ ਜੋਗ ਭੋਗ ਛਡਿ ਚਲਿਤੁ ਰਚਾਇਆ ।
patisaahaa mil vichhurre jog bhog chhadd chalit rachaaeaa |

Guru Nanak met the emperors as well and becoming detached from the enjoyments and renunciation he performed a wonderful feat.

ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਬੇਮੁਹਤਾਜੁ ਰਾਜੁ ਘਰਿ ਆਇਆ ।
deen duneea daa paatisaahu bemuhataaj raaj ghar aaeaa |

Self reliant king of the spiritual and the temporal world (Guru Nanak) moved around in the world.

ਕਾਦਰ ਹੋਇ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰੇ ਏਹ ਭਿ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਂਗੁ ਬਣਾਇਆ ।
kaadar hoe kudarat kare eh bhi kudarat saang banaaeaa |

The nature enacted a masquerade that he becoming creator created (a new way life- Sikhism).

ਇਕਨਾ ਜੋੜਿ ਵਿਛੋੜਿਦਾ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਆਣਿ ਮਿਲਾਇਆ ।
eikanaa jorr vichhorridaa chiree vichhune aan milaaeaa |

He makes many meet, separates others and further reunites the ones separated long back.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਵਿਚਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ।੨੧।
saadhasangat vich alakh lakhaaeaa |21|

In the holy congregation, he arranges the glimpse of the invisible Lord.

ਪਉੜੀ ੨੨
paurree 22

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਾਹੁ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਜਗੁ ਤਿਸ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ ।
satigur pooraa saahu hai tribhavan jag tis daa vanajaaraa |

The true Guru is a perfect banker and the three worlds are his travelling salesmen.

ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬੇਸੁਮਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਲਖ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ।
ratan padaarath besumaar bhaau bhagat lakh bhare bhanddaaraa |

He has the treasure of infinite jewels in the form of loving devotion.

ਪਾਰਿਜਾਤ ਲਖ ਬਾਗ ਵਿਚਿ ਕਾਮਧੇਣੁ ਦੇ ਵਗ ਹਜਾਰਾ ।
paarijaat lakh baag vich kaamadhen de vag hajaaraa |

In his garden, he keeps millions of wishfulfilling trees and thousands of herds of wishfulfilling cows.

ਲਖਮੀਆਂ ਲਖ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਰਸ ਦੇ ਪਰਬਤੁ ਅਪਾਰਾ ।
lakhameean lakh goleean paaras de parabat apaaraa |

He has millions of Laksamts as servants and many mountains of philosopher's stones.

ਲਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਖ ਇੰਦ੍ਰ ਲੈ ਹੁਇ ਸਕੈ ਛਿੜਕਨਿ ਦਰਬਾਰਾ ।
lakh amrit lakh indr lai hue sakai chhirrakan darabaaraa |

Millions of Indrs having millions types of nectars sprinkle in his court.

ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਚਰਾਗ ਲਖ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਿਧਿ ਬੋਹਲ ਅੰਬਾਰਾ ।
sooraj chand charaag lakh ridh sidh nidh bohal anbaaraa |

Millions of lamps like suns and moons are there and the heaps of miraculous powers are also with him.

ਸਭੇ ਵੰਡ ਵੰਡਿ ਦਿਤੀਓਨੁ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਸਚੁ ਪਿਆਰਾ ।
sabhe vandd vandd diteeon bhaau bhagat kar sach piaaraa |

The true Guru has distributed all these stores among those who love the truth and are absorbed in loving devotion.

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ।੨੨।
bhagat vachhal satigur nirankaaraa |22|

The true Guru, who himself is the Lord, loves his devotees (deeply).

ਪਉੜੀ ੨੩
paurree 23

ਖੀਰ ਸਮੁੰਦੁ ਵਿਰੋਲਿ ਕੈ ਕਢਿ ਰਤਨ ਚਉਦਹ ਵੰਡਿ ਲੀਤੇ ।
kheer samund virol kai kadt ratan chaudah vandd leete |

Having churned the ocean the fourteen jewels were taken out and were distributed (among the gods and demons).

ਮਣਿ ਲਖਮੀ ਪਾਰਿਜਾਤ ਸੰਖੁ ਸਾਰੰਗ ਧਣਖੁ ਬਿਸਨੁ ਵਸਿ ਕੀਤੇ ।
man lakhamee paarijaat sankh saarang dhanakh bisan vas keete |

Visnu got hold of gem, Laksami; wish fulfilling tree-parijat, conch, bow named sarang. .

ਕਾਮਧੇਣੁ ਤੇ ਅਪਛਰਾਂ ਐਰਾਪਤਿ ਇੰਦ੍ਰਾਸਣਿ ਸੀਤੇ ।
kaamadhen te apachharaan aairaapat indraasan seete |

Wish fulfilling cow nymphs, Air5vat elephant were attached to the throne of lndr i.e. they were given him.

ਕਾਲਕੂਟ ਤੇ ਅਰਧ ਚੰਦ ਮਹਾਂਦੇਵ ਮਸਤਕਿ ਧਰਿ ਪੀਤੇ ।
kaalakoott te aradh chand mahaandev masatak dhar peete |

Mahadev drank the deadly poison and adorned crescent moon on his forehead.

ਘੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੂਰਜੈ ਮਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਰੀਤੇ ।
ghorraa miliaa soorajai mad amrit dev daanav reete |

Sun got the horse and the wine and amrit were emptied by the gods and demons jointly .

ਕਰੇ ਧਨੰਤਰੁ ਵੈਦਗੀ ਡਸਿਆ ਤੱਛਕਿ ਮਤਿ ਬਿਪਰੀਤੇ ।
kare dhanantar vaidagee ddasiaa tachhak mat bipareete |

Dhanvantrt used to practise medicine but stung by Taksak, the snake, his wisdom got inverted.

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਅਮੋਲਕਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਨਿਧਿ ਅਗਣੀਤੇ ।
gur upades amolakaa ratan padaarath nidh aganeete |

In the ocean of the teachings of the Guru, exist innumerable invaluable jewels.

ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖਾਂ ਸਚੁ ਪਰੀਤੇ ।੨੩।
satigur sikhaan sach pareete |23|

The Sikh's true love is for the Guru alone.

ਪਉੜੀ ੨੪
paurree 24

ਧਰਮਸਾਲ ਕਰਿ ਬਹੀਦਾ ਇਕਤ ਥਾਉਂ ਨ ਟਿਕੈ ਟਿਕਾਇਆ ।
dharamasaal kar baheedaa ikat thaaun na ttikai ttikaaeaa |

The earlier Gurus considered that to give instructions and to preach to the people, one has to sit at one place known as dharamshala, but this Guru (Hargobind) does riot stick to one place.

ਪਾਤਿਸਾਹ ਘਰਿ ਆਵਦੇ ਗੜਿ ਚੜਿਆ ਪਾਤਿਸਾਹ ਚੜਾਇਆ ।
paatisaah ghar aavade garr charriaa paatisaah charraaeaa |

Earlier emperors would visit the house of the Guru, but this Guru has been interned by the king in a fort.

ਉਮਤਿ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵਦੀ ਨਠਾ ਫਿਰੈ ਨ ਡਰੈ ਡਰਾਇਆ ।
aumat mahal na paavadee natthaa firai na ddarai ddaraaeaa |

The sarigat coming to have his glimpse cannot find him in the palace (because generally he is not available). Neither he is scared of anybody nor does he scare any one yet he is always on the move.

ਮੰਜੀ ਬਹਿ ਸੰਤੋਖਦਾ ਕੁਤੇ ਰਖਿ ਸਿਕਾਰੁ ਖਿਲਾਇਆ ।
manjee beh santokhadaa kute rakh sikaar khilaaeaa |

Earlier Gurus sitting on the seat instructed people to be content but this Guru rears dogs and goes out for hunting.

ਬਾਣੀ ਕਰਿ ਸੁਣਿ ਗਾਂਵਦਾ ਕਥੈ ਨ ਸੁਣੈ ਨ ਗਾਵਿ ਸੁਣਾਇਆ ।
baanee kar sun gaanvadaa kathai na sunai na gaav sunaaeaa |

The Gurus used to listen to Gurbani but this Guru neither recites nor (regularly) listens to hymn-singing.

ਸੇਵਕ ਪਾਸ ਨ ਰਖੀਅਨਿ ਦੋਖੀ ਦੁਸਟ ਆਗੂ ਮੁਹਿ ਲਾਇਆ ।
sevak paas na rakheean dokhee dusatt aagoo muhi laaeaa |

He does not keep his follower servants with him and rather maintains nearness with the wicked and the envious ones (Guru had kept Painde Khan nearby).

ਸਚੁ ਨ ਲੁਕੈ ਲੁਕਾਇਆ ਚਰਣ ਕਵਲ ਸਿਖ ਭਵਰ ਲੁਭਾਇਆ ।
sach na lukai lukaaeaa charan kaval sikh bhavar lubhaaeaa |

But the truth is never concealed and that is why on the lotus feet of the Guru, the mind of 'Sikhs hover like a greedy black-bee.

ਅਜਰੁ ਜਰੈ ਨ ਆਪੁ ਜਣਾਇਆ ।੨੪।
ajar jarai na aap janaaeaa |24|

Guru Hargobding has borne the unbearable and he has not made himself manifest.

ਪਉੜੀ ੨੫
paurree 25

ਖੇਤੀ ਵਾੜਿ ਸੁ ਢਿੰਗਰੀ ਕਿਕਰ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਉ ਬਾਗੈ ।
khetee vaarr su dtingaree kikar aas paas jiau baagai |

Around the agricultural field the bushes are kept as fence and around the garden acacia. trees (for its safety) are planted.

ਸਪ ਪਲੇਟੇ ਚੰਨਣੈ ਬੂਹੇ ਜੰਦਾ ਕੁਤਾ ਜਾਗੈ ।
sap palette chananai boohe jandaa kutaa jaagai |

The sandalwood tree is entwined by snakes and for the safety of treasure the lock is used and the dog also remains awake.

ਕਵਲੈ ਕੰਡੇ ਜਾਣੀਅਨਿ ਸਿਆਣਾ ਇਕੁ ਕੋਈ ਵਿਚਿ ਫਾਗੈ ।
kavalai kandde jaaneean siaanaa ik koee vich faagai |

Thorns are known to live near flowers and during the ho/frevelty among the turbulent crowd one or two wise men also remain persent.

ਜਿਉ ਪਾਰਸੁ ਵਿਚਿ ਪਥਰਾਂ ਮਣਿ ਮਸਤਕਿ ਜਿਉ ਕਾਲੈ ਨਾਗੈ ।
jiau paaras vich patharaan man masatak jiau kaalai naagai |

As the jewel remains in the head of black cobra the philosopher's stone remains surrounded by stones.

ਰਤਨੁ ਸੋਹੈ ਗਲਿ ਪੋਤ ਵਿਚਿ ਮੈਗਲੁ ਬਧਾ ਕਚੈ ਧਾਗੈ ।
ratan sohai gal pot vich maigal badhaa kachai dhaagai |

In the garland of jewels on both the side of a jewel glass is kept to protect it and the elephant remains tied with the thread cf love.

ਭਾਵ ਭਗਤਿ ਭੁਖ ਜਾਇ ਘਰਿ ਬਿਦਰੁ ਖਵਾਲੈ ਪਿੰਨੀ ਸਾਗੈ ।
bhaav bhagat bhukh jaae ghar bidar khavaalai pinee saagai |

Lord Krsna for his love for the devotees goes to Vidur's home when hungry and the latter offers him beans of sag, a green leafy vegetable.

ਚਰਣ ਕਵਲ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ਭਉਰ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਹਲੰਗੁ ਸਭਾਗੈ ।
charan kaval gur sikh bhaur saadhasangat sahalang sabhaagai |

The Sikh of the Guru becoming black bee of the lotus feet of the Guru, ought to attain good fortune in the holy congregation.

ਪਰਮ ਪਿਆਲੇ ਦੁਤਰੁ ਝਾਗੈ ।੨੫।
param piaale dutar jhaagai |25|

He should further know that cup of the love of the Lord is got after very hard

ਪਉੜੀ ੨੬
paurree 26

ਭਵਜਲ ਅੰਦਰਿ ਮਾਨਸਰੁ ਸਤ ਸਮੁੰਦੀ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ।
bhavajal andar maanasar sat samundee gahir ganbheeraa |

Deeper than the seven seas of the world is the mental world ocean known as Manasarovar

ਨਾ ਪਤਣੁ ਨਾ ਪਾਤਣੀ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ਨ ਅੰਤੁ ਨ ਚੀਰਾ ।
naa patan naa paatanee paaraavaar na ant na cheeraa |

Which has no wharf no boatman and no end or bound.

ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਤੁਲਹੜਾ ਵੰਝੀ ਹਾਥਿ ਨ ਧੀਰਕ ਧੀਰਾ ।
naa berree naa tulaharraa vanjhee haath na dheerak dheeraa |

To go across it there is neither vessel nor raft; neither barge pole no any one to console.

ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਅਪੜੈ ਹੰਸ ਚੁਗੰਦੇ ਮੋਤੀ ਹੀਰਾ ।
hor na koee aparrai hans chugande motee heeraa |

None else can reach there except the swans who pick up pearls from there.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਂਗਿ ਵਰਤਦਾ ਪਿੰਡੁ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰਿ ਅਹੀਰਾ ।
satigur saang varatadaa pindd vasaaeaa fer aheeraa |

The true Guru enacts his play and populates desolate places.

ਚੰਦੁ ਅਮਾਵਸ ਰਾਤਿ ਜਿਉ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰਾ ।
chand amaavas raat jiau alakh na lakheeai machhulee neeraa |

Sometimes He hides himself like moon in amavas (no moon night) or fish in water.

ਮੁਏ ਮੁਰੀਦ ਗੋਰਿ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ।੨੬।
mue mureed gor gur peeraa |26|

Those who have become dead to their ego, they only absorb in the eternal trance in the from of the Guru.

ਪਉੜੀ ੨੭
paurree 27

ਮਛੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਂਗਿ ਜੀਵਣਿ ਮਰਣਿ ਨ ਵਿਸਰੈ ਪਾਣੀ ।
machhee de paravaar vaang jeevan maran na visarai paanee |

Gursikh is like the family of fish who whether dead or alive never forgets water.

ਜਿਉ ਪਰਵਾਰੁ ਪਤੰਗ ਦਾ ਦੀਪਕ ਬਾਝੁ ਨ ਹੋਰ ਸੁ ਜਾਣੀ ।
jiau paravaar patang daa deepak baajh na hor su jaanee |

Similarly to the moth family nothing but the flame of lamp is visible.

ਜਿਉ ਜਲ ਕਵਲੁ ਪਿਆਰੁ ਹੈ ਭਵਰ ਕਵਲ ਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਵਖਾਣੀ ।
jiau jal kaval piaar hai bhavar kaval kul preet vakhaanee |

As the water and the lotus love each other and the tales are told of the love between the black bee and the lotus;

ਬੂੰਦ ਬਬੀਹੇ ਮਿਰਗ ਨਾਦ ਕੋਇਲ ਜਿਉ ਫਲ ਅੰਬਿ ਲੁਭਾਣੀ ।
boond babeehe mirag naad koeil jiau fal anb lubhaanee |

As the rain bird with the rain-drop of svati nakstr, deer with music and the nightingale with mango fruit is attached;

ਮਾਨ ਸਰੋਵਰੁ ਹੰਸੁਲਾ ਓਹੁ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨਾ ਖਾਣੀ ।
maan sarovar hansulaa ohu amolak ratanaa khaanee |

For swans the Manasarovar is the mine of jewels;

ਚਕਵੀ ਸੂਰਜ ਹੇਤੁ ਹੈ ਚੰਦ ਚਕੋਰੈ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ ।
chakavee sooraj het hai chand chakorai choj viddaanee |

Female reddy sheldrake loves sun; Indian red legged partidge' s love with moon is praised;

ਗੁਰਸਿਖ ਵੰਸੀ ਪਰਮ ਹੰਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਜਿ ਸਰੋਵਰੁ ਜਾਣੀ ।
gurasikh vansee param hans satigur sahaj sarovar jaanee |

Like wise, the Sikh of the Guru being the progeny of the swan of high order (paramhans) accepts the true Guru as the tank of equipoise

ਮੁਰਗਾਈ ਨੀਸਾਣੁ ਨੀਸਾਣੀ ।੨੭।
muragaaee neesaan neesaanee |27|

And like a waterfowl goes to face the world ocean ( and goes across unwet).

ਪਉੜੀ ੨੮
paurree 28

ਕਛੂ ਅੰਡਾ ਸੇਂਵਦਾ ਜਲ ਬਾਹਰਿ ਧਰਿ ਧਿਆਨੁ ਧਰੰਦਾ ।
kachhoo anddaa senvadaa jal baahar dhar dhiaan dharandaa |

Tortoise hatches its eggs out side water and keeping track of those rears them up.

ਕੂੰਜ ਕਰੇਂਦੀ ਸਿਮਰਣੋ ਪੂਰਣ ਬਚਾ ਹੋਇ ਉਡੰਦਾ ।
koonj karendee simarano pooran bachaa hoe uddandaa |

By virtue of the mother's remembrance the young one of the heron bird starts flying in the sky.

ਕੁਕੜੀ ਬਚਾ ਪਾਲਦੀ ਮੁਰਗਾਈ ਨੋ ਜਾਇ ਮਿਲੰਦਾ ।
kukarree bachaa paaladee muragaaee no jaae milandaa |

The kid of waterfowl is reared up by hen but ultimately it goes to meet its mother ( waterfowl).

ਕੋਇਲ ਪਾਲੈ ਕਾਵਣੀ ਲੋਹੂ ਲੋਹੂ ਰਲੈ ਰਲੰਦਾ ।
koeil paalai kaavanee lohoo lohoo ralai ralandaa |

The offsprings of nightingale are nurtured by female crow but finally the blood goes to meet the blood.

ਚਕਵੀ ਅਤੇ ਚਕੋਰ ਕੁਲ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਮਿਲਿ ਮੇਲੁ ਕਰੰਦਾ ।
chakavee ate chakor kul siv sakatee mil mel karandaa |

Moving around in the illusions of Siva and Sakti (maya) the female ruddy sheldrake and Indian red legged partridge also ultimately meet their beloved ones.

ਚੰਦ ਸੂਰਜੁ ਸੇ ਜਾਣੀਅਨਿ ਛਿਅ ਰੁਤਿ ਬਾਰਹ ਮਾਹ ਦਿਸੰਦਾ ।
chand sooraj se jaaneean chhia rut baarah maah disandaa |

Among the stars, the sun and the moon are perceptible throughout the six seasons and the twelve months.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲਾ ਸਚ ਦਾ ਕਵੀਆਂ ਕਵਲ ਭਵਰੁ ਵਿਗਸੰਦਾ ।
guramukh melaa sach daa kaveean kaval bhavar vigasandaa |

As the black bee is happy among lilies and lotuses,

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲੁ ਅਲਖੁ ਲਖੰਦਾ ।੨੮।
guramukh sukh fal alakh lakhandaa |28|

The gurmukhs get delighted to perceive the truth and attain the fruit of pleasures.

ਪਉੜੀ ੨੯
paurree 29

ਪਾਰਸਵੰਸੀ ਹੋਇ ਕੈ ਸਭਨਾ ਧਾਤੂ ਮੇਲਿ ਮਿਲੰਦਾ ।
paarasavansee hoe kai sabhanaa dhaatoo mel milandaa |

Being of a noble family, the philosopher's stone meets all the metals (and makes them gold).

ਚੰਦਨ ਵਾਸੁ ਸੁਭਾਉ ਹੈ ਅਫਲ ਸਫਲ ਵਿਚਿ ਵਾਸੁ ਧਰੰਦਾ ।
chandan vaas subhaau hai afal safal vich vaas dharandaa |

The nature of the sandal is fragrant and it makes all fruitless as well as fruitful trees fragrant.

ਲਖ ਤਰੰਗੀ ਗੰਗ ਹੋਇ ਨਦੀਆ ਨਾਲੇ ਗੰਗ ਹੋਵੰਦਾ ।
lakh tarangee gang hoe nadeea naale gang hovandaa |

The Ganges is formeds of many tributaries but meeting the Ganges they all become Ganges.

ਦਾਵਾ ਦੁਧੁ ਪੀਆਲਿਆ ਪਾਤਿਸਾਹਾ ਕੋਕਾ ਭਾਵੰਦਾ ।
daavaa dudh peeaaliaa paatisaahaa kokaa bhaavandaa |

Koka's claim of having served as the milk giver to the king is liked by the king

ਲੂਣ ਖਾਇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਦਾ ਕੋਕਾ ਚਾਕਰ ਹੋਇ ਵਲੰਦਾ ।
loon khaae paatisaah daa kokaa chaakar hoe valandaa |

And Koka also having eaten the salt of the royal household hovers around the king to serve him.

ਸਤਿਗੁਰ ਵੰਸੀ ਪਰਮ ਹੰਸੁ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ਹੰਸ ਵੰਸੁ ਨਿਬਹੰਦਾ ।
satigur vansee param hans gur sikh hans vans nibahandaa |

The true Guru is of the lineage of the swans of high order and the Sikhs of the Guru also abide by the tradition of the swan family.

ਪਿਅ ਦਾਦੇ ਦੇ ਰਾਹਿ ਚਲੰਦਾ ।੨੯।
pia daade de raeh chalandaa |29|

Both follow the path shown by their forefathers.

ਪਉੜੀ ੩੦
paurree 30

ਜਿਉ ਲਖ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇੜਿ ਨ ਦਿਸੈ ਰਾਤਿ ਅਨੇਰੇ ।
jiau lakh taare chamakade nerr na disai raat anere |

Despite millions of stars shine in the sky in the darkness of night yet things are not visible even if they are kept near by.

ਸੂਰਜੁ ਬਦਲ ਛਾਇਆ ਰਾਤਿ ਨ ਪੁਜੈ ਦਿਹਸੈ ਫੇਰੇ ।
sooraj badal chhaaeaa raat na pujai dihasai fere |

On the other hand even coming of the sun under the clouds, their shadow cann't change day into night.

ਜੇ ਗੁਰ ਸਾਂਗਿ ਵਰਤਦਾ ਦੁਬਿਧਾ ਚਿਤਿ ਨ ਸਿਖਾਂ ਕੇਰੇ ।
je gur saang varatadaa dubidhaa chit na sikhaan kere |

Even if the Guru enacts any sham, the doubts are not created in the mind of the Sikhs.

ਛਿਅ ਰੁਤੀ ਇਕੁ ਸੁਝੁ ਹੈ ਘੁਘੂ ਸੁਝ ਨ ਸੁਝੈ ਹੇਰੇ ।
chhia rutee ik sujh hai ghughoo sujh na sujhai here |

In all the six seasons, the same sun remains in the sky but the owl cannot see it .

ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਕਵਲੈ ਭਵਰ ਮਿਲਨਿ ਚਉਫੇਰੇ ।
chandaramukhee soorajamukhee kavalai bhavar milan chaufere |

But lotus blossoms in the sunlight as well as in the moonlit night and the black bee starts hovering around it (because they love lotus and not the sun or the, moon ).

ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਨੋ ਲੰਘਿ ਕੈ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਜਾਇ ਮਿਲਨਿ ਸਵੇਰੇ ।
siv sakatee no langh kai saadhasangat jaae milan savere |

Despite the illusive phenomena created by maya (i.e. Siva and Sakti) the Sikhs of the Guru, come to join the holy congregation in the ambrosial hours.

ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਭਲੇ ਭਲੇਰੇ ।੩੦।
pairee pavanaa bhale bhalere |30|

Reaching there they touch the feet of one and all good and the better one.

ਪਉੜੀ ੩੧
paurree 31

ਦੁਨੀਆਵਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਹੋਇ ਦੇਇ ਮਰੈ ਪੁਤੈ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ।
duneeaavaa paatisaahu hoe dee marai putai paatisaahee |

The temporal king dies after handing over the kingdom to his son .

ਦੋਹੀ ਫੇਰੈ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਸਭ ਸਿਪਾਹੀ ।
dohee ferai aapanee hukamee bande sabh sipaahee |

He establishes his sway over the world and all his soldiers obey him.

ਕੁਤਬਾ ਜਾਇ ਪੜਾਇਦਾ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਂ ਕਰੈ ਉਗਾਹੀ ।
kutabaa jaae parraaeidaa kaajee mulaan karai ugaahee |

In the mosque he orders prayers to be said in his name and gaffs and the mullahs (spritual persons in the religious orders of Islam) testify for him.

ਟਕਸਾਲੈ ਸਿਕਾ ਪਵੈ ਹੁਕਮੈ ਵਿਚਿ ਸੁਪੇਦੀ ਸਿਆਹੀ ।
ttakasaalai sikaa pavai hukamai vich supedee siaahee |

From the mint comes out the coin in his name and every right and wrong is committed at his order.

ਮਾਲੁ ਮੁਲਕੁ ਅਪਣਾਇਦਾ ਤਖਤ ਬਖਤ ਚੜ੍ਹਿ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ।
maal mulak apanaaeidaa takhat bakhat charrh beparavaahee |

He controlles the property and wealth of the country and sits on the throne caring for none. (However) The tradition of the House of the Guru is that the high way shown by earlier Gurus is followed .

ਬਾਬਾਣੈ ਘਰਿ ਚਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹੁ ਨਿਬਾਹੀ ।
baabaanai ghar chaal hai guramukh gaaddee raahu nibaahee |

In this tradition only the one primal Lord is applauded; the mint (holy congregation) is one here;

ਇਕ ਦੋਹੀ ਟਕਸਾਲ ਇਕ ਕੁਤਬਾ ਤਖਤੁ ਸਚਾ ਦਰਗਾਹੀ ।
eik dohee ttakasaal ik kutabaa takhat sachaa daragaahee |

The sermon (of Min) is one and the true throne (the spiritual seat) is also one here.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲੁ ਦਾਦਿ ਇਲਾਹੀ ।੩੧।
guramukh sukh fal daad ilaahee |31|

Justice of the Lord is such that this fruit of pleasure is given to the gurmukhs by the supreme Lord.

ਪਉੜੀ ੩੨
paurree 32

ਜੇ ਕੋ ਆਪੁ ਗਣਾਇ ਕੈ ਪਾਤਿਸਾਹਾਂ ਤੇ ਆਕੀ ਹੋਵੈ ।
je ko aap ganaae kai paatisaahaan te aakee hovai |

If soemeone in his pride stands opposed to the king, he is killed

ਹੁਇ ਕਤਲਾਮੁ ਹਰਮਾਖੋਰੁ ਕਾਠੁ ਨ ਖਫਣੁ ਚਿਤਾ ਨ ਟੋਵੈ ।
hue katalaam haramaakhor kaatth na khafan chitaa na ttovai |

And considering him a bastard pyre, coffin or grave are not available to him.

ਟਕਸਾਲਹੁ ਬਾਹਰਿ ਘੜੈ ਖੋਟੈਹਾਰਾ ਜਨਮੁ ਵਿਗੋਵੈ ।
ttakasaalahu baahar gharrai khottaihaaraa janam vigovai |

Out side the mint one who is coining fake coins is losing his life in vain , (because when caught he will be punished ).

ਲਿਬਾਸੀ ਫੁਰਮਾਣੁ ਲਿਖਿ ਹੋਇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਅੰਝੂ ਰੋਵੈ ।
libaasee furamaan likh hoe nukasaanee anjhoo rovai |

Giver of the false commands also weeps tearfully when caught.

ਗਿਦੜ ਦੀ ਕਰਿ ਸਾਹਿਬੀ ਬੋਲਿ ਕੁਬੋਲੁ ਨ ਅਬਿਚਲੁ ਹੋਵੈ ।
gidarr dee kar saahibee bol kubol na abichal hovai |

A jackal pretending to be a lion may ,pose to be a commander but cannot hide his true howl (and is caught).

ਮੁਹਿ ਕਾਲੈ ਗਦਹਿ ਚੜ੍ਹੈ ਰਾਉ ਪੜੇ ਵੀ ਭਰਿਆ ਧੋਵੈ ।
muhi kaalai gadeh charrhai raau parre vee bhariaa dhovai |

Similarly, the tier when caught is made to mount the ass and dust is thrown on his head . He washes himself in his tears.

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਕੁਥਾਇ ਖਲੋਵੈ ।੩੨।
doojai bhaae kuthaae khalovai |32|

This way, the man absorbed in the duality reaches the wrong place.

ਪਉੜੀ ੩੩
paurree 33

ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੈ ਸਿਰੀਚੰਦੁ ਬਾਬਾਣਾ ਦੇਹੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ।
baal jatee hai sireechand baabaanaa dehuraa banaaeaa |

Sirichand ( the elder son of Guru Nanak) is celebate since childhood who has constructed the monument ( in memory) of Guru Nanak.

ਲਖਮੀਦਾਸਹੁ ਧਰਮਚੰਦ ਪੋਤਾ ਹੁਇ ਕੈ ਆਪੁ ਗਣਾਇਆ ।
lakhameedaasahu dharamachand potaa hue kai aap ganaaeaa |

Dharam chand son of Laksami Das ( second son of Guru Nanak) also made display of his egotism.

ਮੰਜੀ ਦਾਸੁ ਬਹਾਲਿਆ ਦਾਤਾ ਸਿਧਾਸਣ ਸਿਖਿ ਆਇਆ ।
manjee daas bahaaliaa daataa sidhaasan sikh aaeaa |

Guru Angad's one son Dasu was made to sit on the seat of Guruship and the second son Data also learnt to sit in the siddh posture i.e. both the sons of Guru Angad Dev were pretender Guru and during the time of third Guru Amar Das they tried their best to

ਮੋਹਣੁ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਚਉਬਾਰਾ ਮੋਹਰੀ ਮਨਾਇਆ ।
mohan kamalaa hoeaa chaubaaraa moharee manaaeaa |

Mohan (son of Guru Amar Das) got afflicted and Mohart (the second son) lived in a lofty house and started getting served by the people.

ਮੀਣਾ ਹੋਆ ਪਿਰਥੀਆ ਕਰਿ ਕਰਿ ਤੋਢਕ ਬਰਲੁ ਚਲਾਇਆ ।
meenaa hoaa piratheea kar kar todtak baral chalaaeaa |

Prithichind (son of Guru Ram Das) came out as dissembling scoundrel and using his oblique nature spread his mental sickness all round.

ਮਹਾਦੇਉ ਅਹੰਮੇਉ ਕਰਿ ਕਰਿ ਬੇਮੁਖੁ ਪੁਤਾਂ ਭਉਕਾਇਆ ।
mahaadeo ahameo kar kar bemukh putaan bhaukaaeaa |

Mahidev (another son of Guru Ram Das) was egotist who was also led astray.

ਚੰਦਨ ਵਾਸੁ ਨ ਵਾਸ ਬੋਹਾਇਆ ।੩੩।
chandan vaas na vaas bohaaeaa |33|

They all were like bamboos who though lived near sandal – Guru, yet could not become fragrant.

ਪਉੜੀ ੩੪
paurree 34

ਬਾਬਾਣੀ ਪੀੜੀ ਚਲੀ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਪਰਚਾ ਪਰਚਾਇਆ ।
baabaanee peerree chalee gur chele parachaa parachaaeaa |

The line of Baia Nanak increased and the love between Guru and disciples further developed.

ਗੁਰੁ ਅੰਗਦੁ ਗੁਰੁ ਅੰਗੁ ਤੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੁ ਭਾਇਆ ।
gur angad gur ang te gur chelaa chelaa gur bhaaeaa |

Guru Angad came of the limb of Guru Nanak and the disciple became fond of Guru and the Guru of the disciple .

ਅਮਰਦਾਸੁ ਗੁਰ ਅੰਗਦਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾਇਆ ।
amaradaas gur angadahu satigur te satiguroo sadaaeaa |

From Guru Ahgad came out Amar Das who was accepted Guru after Guru Angad Dev.

ਗੁਰੁ ਅਮਰਹੁ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸੁ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੁ ਹੋਇ ਸਮਾਇਆ ।
gur amarahu gur raamadaas gur sevaa gur hoe samaaeaa |

From Guru Amar Das came Guru Ram Das who through his service to the Guru absorbed in the Guru himself.

ਰਾਮਦਾਸਹੁ ਅਰਜਣੁ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਿਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲੁ ਲਾਇਆ ।
raamadaasahu arajan guroo amrit brikh amrit fal laaeaa |

From Guru Ram Das emerged Guru Arjan Dev as if from the ambrosial tree was produced ambrosia.

ਹਰਿਗੋਵਿੰਦੁ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨਹੁ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸੁ ਕਰਾਇਆ ।
harigovind gur arajanahu aad purakh aades karaaeaa |

Then from Guru Arjan Dev was born Guru Hargobind who also preached and spread the message of the primal Lord.

ਸੁਝੈ ਸੁਝ ਨ ਲੁਕੈ ਲੁਕਾਇਆ ।੩੪।
sujhai sujh na lukai lukaaeaa |34|

The sun is ever perceptible; it cannot be concealed by any one.

ਪਉੜੀ ੩੫
paurree 35

ਇਕ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਕਰਿ ਓਅੰਕਾਰਿ ਕੀਆ ਪਾਸਾਰਾ ।
eik kavaau pasaau kar oankaar keea paasaaraa |

From one sound, the Oankar created the entire creation.

ਕੁਦਰਤਿ ਅਤੁਲ ਨ ਤੋਲੀਐ ਤੁਲਿ ਨ ਤੋਲ ਨ ਤੋਲਣਹਾਰਾ ।
kudarat atul na toleeai tul na tol na tolanahaaraa |

His sport of creation is immeasurable. None is there who can take its measure.

ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਲੇਖੁ ਅਲੇਖ ਦਾ ਦਾਤਿ ਜੋਤਿ ਵਡਿਆਈ ਕਾਰਾ ।
sir sir lekh alekh daa daat jot vaddiaaee kaaraa |

The writ has been inscribed on the forehead of each creature; light, grandeur and action are all due to His grace.

ਲੇਖੁ ਅਲੇਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਮਸੁ ਨ ਲੇਖਣਿ ਲਿਖਣਿਹਾਰਾ ।
lekh alekh na lakheeai mas na lekhan likhanihaaraa |

His writ is imperceptible; the writer and His inl are also invisible.

ਰਾਗ ਨਾਦ ਅਨਹਦੁ ਧੁਨੀ ਓਅੰਕਾਰੁ ਨ ਗਾਵਣਹਾਰਾ ।
raag naad anahad dhunee oankaar na gaavanahaaraa |

Various musics, tones and rythms ate ever on but even rthen the Onkaar cannot be properly serenaded.

ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਜੀਅ ਜੰਤੁ ਨਾਵ ਥਾਵ ਅਣਗਣਤ ਅਪਾਰਾ ।
khaanee baanee jeea jant naav thaav anaganat apaaraa |

Mines, speeches, creatures names and places are infinite and uncountable.

ਇਕੁ ਕਵਾਉ ਅਮਾਉ ਹੈ ਕੇਵਡੁ ਵਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ।
eik kavaau amaau hai kevadd vaddaa sirajanahaaraa |

His one sound is beyond all limits; how expansive that creator is cannot be explained .

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ।੩੫।੨੬। ਛਵੀਹ ।
saadhasangat satigur nirankaaraa |35|26| chhaveeh |

That true Guru , formless Lord is there and available in the holy congregation (alone)


Flag Counter