ਹੁਮਕਨਾਮਾ/HUKAMNAMA


ਆਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਤਿਪਦੇ ੮ ਦੁਤੁਕੇ ੭ ਇਕਤੁਕਾ ੧ ॥
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਬਿੰਦੁ ਤੇ ਜਿਨਿ ਪਿੰਡੁ ਕੀਆ ਅਗਨਿ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ ॥
ਦਸ ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਦਰਿ ਰਾਖਿਆ ਬਹੁਰਿ ਲਾਗੀ ਮਾਇਆ ॥੧॥
ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਾਹੇ ਕਉ ਲੋਭਿ ਲਾਗੇ ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਖੋਇਆ ॥
ਪੂਰਬ ਜਨਮਿ ਕਰਮ ਭੂਮਿ ਬੀਜੁ ਨਾਹੀ ਬੋਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਾਰਿਕ ਤੇ ਬਿਰਧਿ ਭਇਆ ਹੋਨਾ ਸੋ ਹੋਇਆ ॥
ਜਾ ਜਮੁ ਆਇ ਝੋਟ ਪਕਰੈ ਤਬਹਿ ਕਾਹੇ ਰੋਇਆ ॥੨॥
ਜੀਵਨੈ ਕੀ ਆਸ ਕਰਹਿ ਜਮੁ ਨਿਹਾਰੈ ਸਾਸਾ ॥
ਬਾਜੀਗਰੀ ਸੰਸਾਰੁ ਕਬੀਰਾ ਚੇਤਿ ਢਾਲਿ ਪਾਸਾ ॥੩॥੧॥੨੩॥

aasaa sree kabeer jeeo ke tipade 8 dutuke 7 ikatukaa 1 |
ik oankaar satigur prasaad |
bind te jin pindd keea agan kundd rahaaeaa |
das maas maataa udar raakhiaa bahur laagee maaeaa |1|
praanee kaahe kau lobh laage ratan janam khoeaa |
poorab janam karam bhoom beej naahee boeaa |1| rahaau |
baarik te biradh bheaa honaa so hoeaa |
jaa jam aae jhott pakarai tabeh kaahe roeaa |2|
jeevanai kee aas kareh jam nihaarai saasaa |
baajeegaree sansaar kabeeraa chet dtaal paasaa |3|1|23|

ਵਿਆਖਿਆ

- ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਅੰਗ : 481-482

ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਬੰਦਾਂ-ਇਕ/ਦੋ-ਤੁਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ। 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ (ਪਿਤਾ ਦੀ) ਇਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ (ਤੇਰਾ) ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ (ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ) ਅੱਗ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ, 
ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, (ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਕਰ ਕੇ) ਜਗਤ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆ ਦਬਾਇਆ ਹੈ ॥੧॥ 
ਹੇ ਬੰਦੇ! ਕਿਉਂ ਲੋਭ ਵਿਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਤੇ ਹੀਰਾ-ਜਨਮ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ? 
ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ (ਕੀਤੇ) ਕਰਮਾਂ-ਅਨੁਸਾਰ (ਮਿਲੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ-) ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਲਕ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਂ, ਪਿਛਲਾ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। 
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਮ ਸਿਰੋਂ ਆ ਫੜੇਗਾ, ਤਦੋਂ ਰੋਣ ਦਾ ਕੀਹ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ॥੨॥ 
(ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਅਜੇ ਭੀ) ਤੂੰ (ਹੋਰ) ਜੀਊਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, (ਤੇ ਉਧਰ) ਜਮ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਗਿਣ) ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਹੇ ਕਬੀਰ! ਜਗਤ ਨਟ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ, (ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ) ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੋ) ॥੩॥੧॥੨੩॥ 

Explanation

- Bhagat Kabir Ji, Page : 481-482

Aasaa Of Kabeer Jee, 8 Thri-Padhay, 7 Dho-Thukay, 1 Ik-Tuka: 
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru: 
The Lord created the body from sperm, and protected it in the fire pit. 
For ten months He preserved you in your mother's womb, and then, after you were born, you became attached to Maya. ||1|| 
O mortal, why have you attached yourself to greed, and lost the jewel of life? 
You did not plant the seeds of good actions in the earth of your past lives. ||1||Pause|| 
From an infant, you have grown old. That which was to happen, has happened. 
When the Messenger of Death comes and grabs you by your hair, why do you cry out then? ||2|| 
You hope for long life, while Death counts your breaths. 
The world is a game, O Kabeer, so throw the dice consciously. ||3||1||23|| 

Explicación

- Bhagat Kabir Ji, Página : 481-482

Asa de Kabir yi: 8 Tri-Padas, 7 Do-Tukas, 1 Ik-Tuka 
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru 
Dios creó tu cuerpo de la gota de un esperma y te protegió en el fuego del vientre. 
Por nueve meses tu madre te conservó en su vientre y después fuiste envuelto en la Maya. (1) 
Oh hombre, ¿por qué te aferras a la avaricia y pierdes el mérito de este precioso nacimiento humano? 
¿Qué no sembraste las verdaderas acciones en la tierra de tu vida pasada? (1‑Pausa) 
De niño, te vuelves anciano, y lo que ha de suceder, sucede, 
entonces, mientras el mensajero de la muerte te atrapa con sus garras, ¿por qué te lamentas? (2) 
Añoras vivir mientras Yama, el mensajero de la muerte, te tiene en su mira. 
Oh, dice Kabir, el mundo es un teatro; ve bien antes de hacer tu jugada. (3‑1‑23) 

व्याख्या

- ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, आंग : 481-482

 
एक सार्वभौमिक निर्माता भगवान। सच्चा गुरु की कृपा से: 
प्रभु शुक्राणु से संस्था का गठन किया है, और यह आग गड्ढे में सुरक्षित है। 
दस महीने के लिए वह तुम अपनी माँ की कोख में संरक्षित, और फिर, के बाद तुम, तुम माया से जुड़ी बन पैदा हुए थे। । 1 । । । 
हे नश्वर, तुम खुद को लालच से जुड़ा है, और जीवन का गहना खो क्यों है? 
आप अपने पिछले जन्मों की धरती में अच्छे कार्यों के बीज संयंत्र नहीं किया था। । । 1 । । थामने । । 
एक शिशु से, तुम बूढ़े हो गए हैं। कि जो होना था, हो चुका है। 
जब मौत का दूत आकर पकड़ लेता है तुम अपने बाल द्वारा, तुम बाहर क्यों नहीं तो रोते हो? । 2 । । । 
 
दुनिया एक खेल है, ओ कबीर, तो पासा बूझकर फेंक रहा है। । । 3 । । 1 । । 23 । । 

Flag Counter