ਹੁਮਕਨਾਮਾ/HUKAMNAMA


ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੨ ॥
ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਰਖੈ ਵੇਕ ॥
ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜਾਂ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ॥
ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਹੈ ਵੇਖੈ ਧੰਧੈ ਲਾਇ ॥
ਕਿਸੈ ਥੋੜਾ ਕਿਸੈ ਅਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥
ਆਵਹਿ ਨੰਗੇ ਜਾਹਿ ਨੰਗੇ ਵਿਚੇ ਕਰਹਿ ਵਿਥਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣੀਐ ਅਗੈ ਕਾਈ ਕਾਰ ॥੧॥

salok mahalaa 2 |
aap upaae naanakaa aape rakhai vek |
mandaa kis no aakheeai jaan sabhanaa saahib ek |
sabhanaa saahib ek hai vekhai dhandhai laae |
kisai thorraa kisai agalaa khaalee koee naeh |
aaveh nange jaeh nange viche kareh vithaar |
naanak hukam na jaaneeai agai kaaee kaar |1|

ਵਿਆਖਿਆ

- ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਅੰਗ : 1238

 ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ) ਵਖੋ ਵਖ (ਸੁਭਾਉ ਵਾਲੇ) ਰੱਖਦਾ ਹੈ; (ਪਰ) ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਇਕ (ਆਪ) ਹੀ ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, (ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) ਧੰਧੇ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ (ਆਪ ਹੀ) ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕੋਈ ਜੀਵ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਧੇ ਤੋਂ) ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ (ਧੰਧਾ ਉਸ ਨੇ ਚਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ) ਹੈ। (ਜੀਵ ਜਗਤ ਵਿਚ) ਖ਼ਾਲੀ-ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ-ਹੱਥ (ਇਥੋਂ) ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਖਿਲਾਰ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਥੋਂ ਜਾ ਕੇ) ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ (ਕਰਨ ਨੂੰ) ਮਿਲੇਗੀ-(ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ) ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ॥੧॥ 

Explanation

- Guru Angad Dev Ji, Page : 1238

Salok, Second Mehl: He Himself creates, O Nanak; He establishes the various creatures. How can anyone be called bad? We have only One Lord and Master. There is One Lord and Master of all; He watches over all, and assigns all to their tasks. Some have less, and some have more; no one is allowed to leave empty. Naked we come, and naked we go; in between, we put on a show. O Nanak, one who does not understand the Hukam of God's Command - what will he have to do in the world hereafter? ||1|| 

Explicación

- Guru Angad Dev Ji, Página : 1238

Slok Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino. El Señor Mismo lo crea todo y hace de cada uno una unidad distinta, ¿a quien entonces podríamos llamar malo cuando el Único Dios prevalece en todo? Sí, el Señor de todos es Él Mismo, Él le asigna a cada uno su tarea y después observa. A algunos los bendice con más y a otros con menos, pero nadie se va con las manos vacías de Su Puerta. Desnudo uno viene y desnudo uno se va de este mundo y, mientras tanto, uno expande su ser por todas partes. Nanak dice, uno no conoce la Voluntad del Señor, ni lo que Él nos tiene deparado en el futuro. (1) 

Share